Hyppää pääsisältöön

Jäsenkirjalla johtajaksi: Käsikirjoitus

JÄSENKIRJALLA JOHTAJAKSI

Juonto:

Koululaisia kerääntyy ensimmäisen koulupäivän jälkeen helsinkiläiseen leikkipuistoon. Varsinkin ekaluokkalaisilla takana on jännitävä päivä. Keltanokilla jännistys on jo purkautunut. Päivää juhlistaa uusi päässä keikkuva keltainen lippalakki.

Leikkipuistosta löytyy myös virassaan aloittanut uusi johtaja. Kokoomuksen Laura Räty aloitti samana päivänä Helsingin sosiaali- ja terveystoimesta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana. Räty vastaa nyt 2,3:n miljardin euron vuosibudjettista.

Laura Räty, apulaiskaupunginjohtaja: Ensimmäinen työpäivä. Ihan tietenki ensimmäiseks halusin päästä tutustumaan sosiaaliviraston ja tän mun toimialani arkeen, siihen mitä tehdään. 

Juonto:

Vaasassa oli vielä kaksi viikkoa sitten avoinna kaupunginjohtajan virka. Edellinen johtaja Markku Lumio erosi helmikuussa. Kokoomuksen Lumion valinta oli aikanaan selkeän poliittinen. 

Valtuuston pj. Håkan Nordman, RKP: No puolueiden neuvotteluista sovittiin ja tapaan kuului, että joko kokoomuksella tai SDP:llä oli kaupunginjohtaja ja sitten RKP:llä oli yksi apulaiskaupunginjohtaja ja sitten toinen oli joko kokoomuksella tai SDP:llä.

Juonto:

Lumiosta tuli esimerkki huonosta, poliittisin perustein tehdystä johtajavalinnasta. Poliittinen edustaminen kyllä sujui, mutta ammattitaitoa kaupungin johtamiseen ei ollut. Hallinto jäi retuperälle. Lumion toimista poliisille jätetyssä tutkintapyynnössä pyydettiin selvittämään syyllistyikö kaupunginjohtaja rikokseen kaupungin varojen käytössä. Poliisi on aloittanut esitutkinnan eronnen kaupunginjohtajan toimista. Tällä kertaa Vaasassa haluttiin ensimmäistä kertaa ei-poliittinen kaupunginjohtaja.

 
Nordman:Kyllä tällä kertaa olemme, me olemme edellyttäneet, että tuleva kaupunginjohtaja on hyvin perehtynyt kunnallishallintoon, se oli yksi edellytys. 


On varsin hyvin valmisteltu, on käytetty normaalia enemmän aikaa tähän valmisteluprosessiin, ja väittäisin, että päättäjät ovat hyvin, hyvin nyt perillä näissä asioissa, tuntee pääehdokkaat, niiden ominaisuudet, kyvyt ja taidot ja niin edelleen.

Kuva-arvoitus: Raadin jäsenet kävelevät ylös rappuja.

Seppo Rapo, valtuustoryhmän pj. Kok: Vaasan kaupunginjohtajan valinta on menossa siinä vaiheessa, että tuota ryhmät muodostaa parhaillaan omia kantojaan ja tuota päätös on niin kuin ens viikon maanantaina, 15. päivä.


GRAFIIKKAA 


Juonto:

Kuinka vahvassa poliittiset mandaatit sitteen oikeasti ovat suomalaisissa kunnissa. Asiaa selvittääkseen MOT teki kyselyn 19:n suurimpaan kaupunkiin. Kyselyyn vastasi 16 henkilöstöjohtajaa ja peräti 54 kaupunkien ylimpään johtoon kuuluvaa kaupunginjohtajaa tai apulaiskaupunginjohtajaa. Vastauksia saattiin kaikista 19:stä suuresta kaupungista. Kyselyn tulokset on julkaistu kokonaisuudessaan nettisivuillamme yle.fi/mot. Vastauksista käy ilmi, että 43 % kaupungin ylimpään johtoon kuuluvista on valittu tehtäväänsä puoluepoliittisten näkemystensä pohjalta.


Kuva-arvoitus. Raatilaiset maskissa


Juonto:

Kokoomuksen Laura Räty kunnostautui viime eduskuntavaaleissa keräämällä yhden vaalien suurimmista vaalirahapoteista, yli 67 tuhatta euroa. Räty ei kuitenkaan tullut valituksi eduskuntaan. Räty ei hakenut avoinna ollutta apulaiskaupunginjohtajan paikkaa. Virkaan oli yksi ainoa hakija. Hakuajan päätyttyä kokoomuksen valtuustoryhmä ilmoitti, että apulaiskaupunginjohtajaksi valitaan heidän puheenjohtajansa, lääketieteen lisensiaatti Laura Räty. Haastajaksi ilmaantui vihreiden musta hevonen, ammatillisesti ja poliittisesti Rätyä kokeneempi Minerva Krohn, lääkäri hänkin. Lopulta huippuvirkaan oli ehdolla kolme henkilö, yksi epäpätevä hakija ja kaksi puolueiden mustaa hevosta.

Minerva Krohn, kaupunginvaltuuston pj, vihr.: No kyllähän siellä kulisseissa kaikenlaista, ei niin ehkä julkisuuskelpoista. Varmasti ei herättänyt kauhean suurta ihastusta, että minä olin ehdolla, niin kokoomuksen piirissä. Toki se, että tää päättyi kokoomuksen Laura Rädyn valintaan, niin siinähän häntä tuki demariryhmä ja joitain pienempiä ryhmiä, niin kävi ilmi, että kokoomus ja demarit olivat viime kaudella tehneet sopimuksen.

MOT: No olitteko te sopineet etukäteen, että mille puolueelle tuo paikka kuuluu? Ja milloin?

Jorma Bergholm, valtuustoryhmän pj., SD:: Me oltiin kes..mä oon ollu kaks ja puol vuotta valtuustoryhmän puheenjohtajana ja tänä aikana ei oo tehty mitään tän kaltasia sopimuksia.

MOT: Oletteko tyytyväinen tähän prosessiin?

Bergholm: En ole mitenkään erityisen tyytyväinen, mutta en ole myöskään erityisen tyytymätön.

Krohn: Hänet on valittu siihen seitsemän vuoden kaudeksi. Täytyy toivottaa onnea, koska kyse on tosiaan niin kuin kaupunkilaisten kannalta merkittävistä palveluista


Juonto:

Näin kunnissa, mutta osataan sitä valtakunnankin tasolla. Uusi hallitus ei ehtinyt pitkään istua, kun jo alkoivat poliittiset nimitykset: Kokoomuksen ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri Alexander Stubb järjesti Jori Arvosen EU-sihteeristön apulaispäälliköksi ja Jyrki Kataisen valtiosihteeri Velipekka Nummikoski nimitettiin RAY:n toimitusjohtajaksi. RAY:n johtoon järjestettiin myös demareiden ryhmäsihteeri Sisko Seppä. 


Samaan aikaan kun Vaasa kuhisi kaupunginjohtajan valinnan ympärillä, kokoontui Helsingissä MOT:n arvovaltainen raati tekemään oman valintansa kaupunginjohtajaksi. Käytännön syistä johtuen MOT-raati ei voinut haastattelella johtajakandidaatteja, ja valinta tehtiin karkeasti hakemusten ja ansioluetteloiden pohjalta. Raatiin kutsuttiin jäseniksi kunnallispolitiikan dosentti, tohtori Silvo Kaasalainen, Johtamistaidon opiston johtaja Sari Salojärvi, sekä puheejohtajaksi liikemies, diplomiekonomi Hjallis Harkimo. Hakijoita seulotessaan tohtori Kaasalainen pohti myös poliittisten virkanimitysten mielekkyyttä:

Kunnalispolitiikan dosentti Silvo Kaasalainen:Nehän on ne on meidän perustuslain vastaisia ja ne on Euroopan neuvoston eettisten periaatteiden vastaisia ja ne on kansalaisten edun vastaisia ja vielä demokratiankin vastaisia.

GRAFIIKKAA


Juonto:

Kyselymme kertoo, että tällä hetkellä kaupunginjohtajan paikka on sovittu useimmiten Kokoomukselle. Yhdestäkään suuresta kaupungista ei löydy kaupunginjohtajan mandaattia tämän hetken suurimmalle puolueelle, Perussuomalaisille. Myös kaikki poliittisesti jaetut apulaiskaupunginjohtajan paikat on sovittu muille puolueille.

Vaasassa kaupunginjohtajan puolueella ei kyselymme mukaan ole väliä. Neljä hakuprosessissa loppusuoralle edennyttä kärkiehdokasta esittäytyivät elokuun alussa valtuustolle.

Rapo: Tämmöinen kuin Kai Suomela on mun ehkä ykkösehdokas ja sitten on Tanneri, Lauriko se nyt on etunimeltään, niin on mun, ne on nyt siinä ja siinä sitten.

Nordman: Meillä oli oma ryhmä eilen ja käytiin laajaa, monipuolista keskustelua. Kyllä siinä todettiin, että hakija, nykyinen tilapäinen kaupunginjohtaja, Tomas Häyry on pätevin hakijoista.

Harkimo: Mä lähden siitä että niiden pitäisi saada sellainen kaupunginjohtaja joka pystyy hoitamaan niiden kaupungin asioita parhaalla mahdollisella tavalla. 

Kaasalainen: Aivan. 

Harkimo: Ja tietysti silloin niin kuin tää tää poliittinen suuntaus on mun mielestä vaan pahitteeks tässä asiassa, että se ei oo ees hyvä asia että silloin sun pitäis valita sellainen..

Salojärvi: Mutta ehkä tietty osa sitä pätevyyttä on se kunnallispolitiikan ja politiikan sen kentän tuntemus mutta se että tarvitaanko siihen että on niin kuin osoitettu paikka jollekin puolueelle allokoitu paikka niin henkilökohtaisesti toivoisin, että yhä vähemmän olisi tän tyyppistä.

Kaasalainen: Mä luin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta mainittu perustuslain §125 ainoana arviointiperusteena. Se tarkoittaa ihan puhtaasti asiantuntevuuspohjaa ja -perustetta.

MOT: Kokoomus toi mukaan kolme mustaa hevosta. Mitä ajattelitte siitä?

Nordman: En pitänyt tästä ollenkaan. Itse asiassa olemme kyllä sopineet keskenään, että tällaista emme harjoita.

MOT: Eli rikkoiko kokoomus sopimuksensa?

Nordman: Se oli yllätys ja olisi voinut jättää tekemättä.

MOT: Nyt nää teidän mustat hevoset ei oo enää mukana, vaan kaikki on jo pudonnu tässä, karsittu pois. Nolottaako tää homma vähän?

Rapo: Ei, mua ei yhtään nolota se asia. Hyvä, että mä olen saanut keskustelua aikaiseksi. Keskustelua siitä, että Vaasa tarvitsee mahdollisimman hyvän kaupunginjohtajan. Ei mua nolota yhtään se asia.

MOT: Jos joku ryhmä tuo mustan hevosen vaikka maanantaina vielä tai tässä loppuviikosta, niin mitä ajattelette siitä?

Seppo Rapo: Kyllä se on vähän semmoista niin kuin turpiin ottamista. Ei tässä vaiheessa kannata lähteä tuomaan enää.

Juonto:

Helsingissä peli käynnistyi vasta hakuajan jälkeen. Ensin kokoomus toi mustana hevosena ehdolle Laura Rädyn ja sitten vihreät haastoivat vanhan poliittisen sopimuksen asettamalla Minerva Krohnin Laura Rädyn haastajaksi.

Krohn: Tosiaan vaikka kyseessä on virkavaali, jos valtuutetuista osa kannattaa yhtä ja osa toista, niin äänestetään suljetuilla lipuilla, niin silloinkin laki määrää, että valtuutettujen pitää äänestää sitä, joka on pätevin. Tavallaan vaali voidaan käydä vain sellaisten henkilöiden välillä, jotka on todettu yhtä päteviksi ja silloin siinä pitäisi tehdä se ansiovertailu, jota tää systeemi ei kyllä mahdollista.

Harkimo: Kyllä se on mun mielestä ihan että.. miks tämmöisiä hakuprosesseja yleensä miks niitä yleensä järjestetään jos siellä tuodaan joku muu keittiön kautta sinne ja valitaan ja niin sitten prosessi on ihan turha että mun mielestä se pitäisi nyt ainakin olla kiellettyä 

Kaasalainen: Se on vaan niin että viime kuntalain muutoksessa sitä kuntalakia muutettiin just niin että tää on mahdollinen tää musta hevonen. Oon ihan samaa mieltä että.. 

Harkimo:Mutta se on väärin.

 
Kaasalainen: Se on väärin ja Vaasassakin on nyt sorruttu siihen siihen että tota.. että en pidä sitä hyvänä.. 

Salojärvi: Joo siellähän oli joitain veikkauksia, että siellä loppujen lopuksi niin kuin ehkä joku piti jossain blogissaan todennäköisempänä, että sieltä tulee musta hevonen sitten lopulta valituksi ja nimenomaan siellä on esitetty että vois tulla ihan näiden hakijoiden sivusta sitten joku.. 

Kaasalainen: Näillä EU-normeillahan pyritään siihen, että kansalaisilla olisi luottamus siihen kunnallishallintoon ja tämä ei kyllä palvele kansalaisten luottamusta, että olen kyllä samaa mieltä siitä että ei pitäisi käyttää tämmöistä mustaa hevosta. 

Juonto:

Vaasassa ei tällä kertaa kolmen kokoomuksen prosessin kuluessa pudonneen ehdokkaan lisäksi tuotu kisaan mukaan viimehetken mustia hevosia. Paikkaa ei myöskään oltu etukäteen sovittu puolueiden kesken. Kyselymme vastanneista kaupunginjohtajista ja apulaiskaupunginjohtajista 17 on ollut, tai on edelleen, kokoomuksen jäseniä. Tämä on 32% johtajistosta.

Nordman: Kyllä kai monet merkit viittaavat siihen että Tomas Häyry tulee valituksi. 

MOT: Eli olette luottavaisin mielin sen suhteen? 

Nordman: Joo. Näyttää tällaiselta.

Rapo: KäsHenkilökohtanen suosikkini on yhä sama, en ole muuttanut mielipidettä. Ei ole ollu perusteluja muuttaa mielipidettä. Ja meillä on ryhmänä päätetty... taikka siis, tarkoituksena on löytää paras kaupunginjohtaja, jokainen katsoo näistä kandidaateista omalla silmällään et kuka ois paras.

 
MOT: Miten teidän ehdokkaanne käy näissä äänestyksissä?

 
Rapo: Ei tule valituksi.
MOT: Onko ihan varma jo?
Rapo: On.

Poliittiset ryhmät eivät Vaasassa edellyttäneet kaupunginjohtajavaalissa ryhmäkurissa pysymistä. Mutta ryhmien puheenvuorot ennen vaalia näyttivät varsin perinteisiltä:


- Katson että hakija Tomas Häyry parhaiten täyttää mainitut kriteerit ja samaa mieltä on myös ryhmä jota edustan.

- Kun katsotaan vt. Kaupungijohtaja Tomas Häyryä, niin mulle tuli ainakin selkeä kuva luottamusta herättävästä ihmisestä.

- vt. Kaupunginjohtajaksi Tomas Häyryä kaupunginjohtajaksi

- meidän ryhmä on valmis tukemaan sekä Pusaa että...

- tervetuloa tekemään Suomen historiaa, olemme ... ensimmäistä epäpoliittista... johtajaa...

- että me tuemme vankasti Tomas Häyryn valintaa

- hiukan päätään korkeammalla on Lauri Tanner.


(kahistelevat papereita)
Salojärvi: Mulla on tässä kuusi henkilöä kaikkinensa joista ajattelin että ovat ylipäätään mahdollisia. Ja sitten niin kuin.. 

Harkimo:Mulla ei ole kyllä lähelläkään sitä.. 

Salojärvi:.. ja kolmen kärki sitten. 
Tässä on Anna-Kaisa Pusa ja Kai Suomela ja tää Tomas Häyry. Nää nyt näyttäisi siltä että on eniten kuitenkin niitä kokemuksia joita tällaiseen suuremman kokonaisuuden johtamiseen tarvittais. 

Harkimo: Entäs? 

Kaasalainen:Häyryllä on oikeestaan viis kuukautta vt. kaupunginjohtajana, yksi vuosi kehitysjohtajana, Anna-Kaisa on ollut kolme peruspalvelukuntayhtymänjohtajana eli sosiaali- ja terveystoimen kuntien yhteisön laitoksen johtajana, sairaanhoitopiirin kehityspäällikkönä yhteensä yli puoli vuotta ja yliopiston projektipäällikkönä puoli vuotta.


Mä näkisin kun hän ollut sairaanhoitopiirin kehityspäällikkönäkin noin kauan että hänellä täytyy olla taito ideoida ja siitähän riippuu hyvin paljon myöskin kaupungin tulevaisuus. Ja sitä tarvitaan.. 

Harkimo: Mistä sä tiedät että se on hoitanut hyvin sitä hommaa? 

Kaasalainen: No enpäs tiedäkään. 

Harkimo:Kuka vaan voi olla Vaasan sairaanhoitopiirin kehityspäällikkö ja hoitaa kaikki asiat ihan päin persettä. 

Kaasalainen: Joo mutta nää paikalliset tietää niin hyvin että he on valinnut tähän neljän joukkoon. 

Harkimo: Sä luotat niihin? 

Salojärvi: Kyllä varmaan sieltä referenssejä tarkastamalla ja ??? kartoittamalla varmaan sais.. 

Harkimo: Se oli vaan kysymys. 

Salojärvi: Se alkaa selviämään onko hänessä potentiaalia mutta kyllä hän varmaan on se yks potentiaalinen.. 

Kaasalainen: Sitten mua hämmästytti se, että kun hän on toiminut sairaanhoitajana ja muissa tehtävissä ja siinä ohessa opiskellut aina tohtoriksi asti ja tota synnyttänyt ja kasvattanut kolme lasta, että siinä täytyy olla sellainen ideointikykyinen sekä käytännönläheinen että syvällinen energiapakkaus joka olisi hyvä hyödyntää. 

Harkimo: Joo.

 
Kaasalainen: Että tällä perusteella mä kyllä päätyisin Anna-Kaisa Pusaan suoraan sanottuna. 

Salojärvi: No entäs siellä (Hjallikselta)? 

Harkimo: Mulla on molemmat nää Häyry ja Pusa tässä mut sit mulla on tää Christer Brannkärr kolmantena. 

Salojärvi: Joo hän oli mulla neljäs.. 


Juonto:

Kyselymme mukaan suuri osa nykyisistä johtajista haluaisi suomalaisiinkin kaupunkeihin, eurooppalaiseen malliin, kansan valitsemat pormestarit.

MOT: Miten on mahdollista, kun apulaiskaupunginjohtajan paikka oli auki Helsingissä, haki vain yksi ihminen tähän paikkaan? Miten se on mahdollista? 

Bergholm: En osaa vastata kysymykseen.

Juonto:

Vaasassa osa hakemuksista oli pelkiä vitsejä.

Kaasalainen: Siellä oli kahdeksan epäpätevää. 

Salojärvi: Niin. Siis.. 

Harkimo: Niitä nyt vaan.. mä en jaksanut edes lukea..

 
Salojärvi: Niin että miksi sellaisia tulee ei niitä tule kun firmaan rekrytoidaan ei tule vitsihakemuksia miksi tällaisiin tehtäviin tulee vitsihakuja ja sit kun mä katsoin näitä muitakin kaupunginjohtaja hakuja niin kaikkihan kärsi vähäisestä hakijamäärästä että kyllähän nyt tää pitäisi tehdä jotakin että tää on houkuttava johtamistehtävä johonka saadaan parhaat johtajat oikeesti rekrytoitua. 

Harkimo: Palkka on ehkä kanssa sellainen asia. 

Salojärvi: Niin.. 

Kaasalainen: Tässä on kysymys myöskin tästä meidän politiikkojen arvostuksestsa kun ovat käyttäneet poliittisia nimityksiä että tota.. yhden tutkimuksen mukaan vain kymmenen prosenttia suomalaisista luottaa poliitikkoihin. Poliitikot on itse aikaan saaneet tän tilanteen.

Kaasalainen: No eihän siihen Pekka Saurinkan paikkaan hakenut kuin yks ja kun häneltä kysyttiin että tuliko pätevin valituksi hän sanoi että ainakin hakijoista.

(naurua)

Harkimo: Kyllä nää kolme käy mulle nää kolme on mulla ja jos niistä nyt pitää yks… kaks valita pois niin kai se tän Häyryn ja Pusan kesken on vai mitä mieltä sä olet siitä?

Salojärvi: Mä ennen kaikkea katselen tätä johtamiskompetenssin pohjalta ja näkökulmasta niin kyllä mä yleisesti isoa organisaatiota johtamaan niin tämän perusteella mitä mulla on tietoa tän Suomelan ottaisin, mutta sitten kun se on kaupunkiorganisaatio niin kyllä.. se saattais olla tää Pusa nyt kuitenkin sitten mutta sillä varauksella että hänestä todella pitäisi selvittää taustat ja referenssit ja tavata jne. 

Harkimo: Mä valitsisin tän Häyryn tähän tän Tomas Häyryn. 

Kaasalainen: Mä päätyisin tähän Anna-Kaisa Pusaan.

Harkimo: Mutta tää on 2-1 päätty sitten… ja tässä ei nyt ees puheenjohtajan ääni auta kun...

(naurua) 


Juonto:

Toisin kuin raatimme, Vaasan valtuusto ei Valinnut Anna-Kaisa Pusaa, vaan kaupungintalolta jo tutun vt. kaupunginjohtajan Tomas Häyryn. Pusa sai pari hajaääntä vasemmistoliiton naisilta.

MOT: Te äänestitte Pusaa, minkä takia? 

Anneli Mantila, Vas: Pätevä nainen ja rohkeutta hakea tämmöstä virkaa, mä katson että neljä oli hyvää ehdokasta ja Pusa oli heistä varteenotettava. 

MOT: Miksi Pusa sai niin vähän ääniä? 

Mantila: No mä katsosin että jo alkupeleissä muutamat ryhmät tulivat niin esille lehdissä ja pudottivat Pusan jo pois heidän listaltaan.


MOT: Onko tää nykyinen poliittinen virkanimitysjärjestelmä tullu tiensä päähän?

Bergholm: Mä luulen, että paineet on aika kovat, että muutoksia tullaan näkemään
.

MOT: Eli tulevaisuudessa tullaan näkemään pätevämpiä johtajia. 

Bergholm: Mä luulen, että tulevaisuudessa tullaan näkemään pätevämpiä johtajia, kyllä.

Krohn: Kaikki nää nykyiset, siis kaupunginjohtaja ja neljä apulaiskaupunginjohtajaa on valittu poliittisesti. Mutta keväällä se keskustelu, mitä valtuusto kävi tän Laura Rädyn valinnan yhteydessä, niin osoitti kyllä, että murros siinä varmasti on tapahtumassa.

Bergholm: Seuraava virka tulee päätettäväksi ensi vuonna ja se on kaupunginjohtajan virka. 

MOT: Tullaanko kaupunginjohtaja todennäköisesti valitsemaan poliitikkojen joukosta? 

Bergholm: Näin, poliitikkojen taikka poliittisen taustan omaavien joukosta, luulisin


Juonto:

MOT:n kyselyn mukaan ainakin 27 suurten kaupunkien ylimpään johtoon kuuluvaa johtajaa lähtee eläkkeelle viiden vuoden sisällä. Johdon vaihtuessa valta siirtyy uusiin käsiin.

Harkimo:Tää maailma on niin kovaksi mennyt ja rahaa on vähemmän käytettävissä ja silloin täytyy jostain muusta saada enemmän tehokkuutta, enemmän asiantuntemusta, enemmän johtamistaitoo ja silloin niiden on vaan pakko mennä siihen, että ne valitsee paremmat johtajat sinne. 

Salojärvi: Pahinta mitä voi olla on hankkia sinne epäpätevää johtamista, että sillä todella päädytään suohon.

MOT: Kuinka tärkeä taito tai kokemus se on apulaiskaupunginjohtajalle Helsingissä? 

JB: Siitä on ilman muuta etua, niinku tästä poliittisesta johtamiskokemuksestakin. Molemmista on hyötyä. 

MOT: No, eikö, mutta se ei ole teidän mielestänne välttämätöntä, että on kokemusta suuren organisaation johtamisesta, jos ryhtyy Helsingin apulaiskaupunginjohtajaksi? 

JB: Kuten sanottu, suuren organisaation, elikkä Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen jäsenyys, merkittävän lautakunnan puheenjohtajuus, suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajuus esimerkiksi siihen liittyen merkittävien prosessien vetäminen, koskien esimerkiksi budjetin sopimista, näitä tehtäviä hän on hoitanut.

MOT: Nyt johdatte isoa organisaatiota, minkälainen kokemus teillä on tällasesta isojen organisaatioiden johtamisesta? 

Räty: No mun kokemushan painottuu poliittiseen johtamiseen ja poliittiseen osallistumiseen, täähän on työ jossa tehdään sekä politiikkaa, ollaaan ikään kun välittäjän poliitikkojen ja virkamiesten välillä ja sillon se että tuntee sen alueen mitä työtä tekee, eli sosiaali ja terveystoimen ja sit toisaalta tuntee politiikan ja ymmärtää sen toimivuuden ni on kaikkein keskeistä. Mä oon lääkäri ammatiltani ja tehny terveystoimen asioita työkseni ja ollu sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja ja tunnen tän kentän hyvin, että ihan rauhallisin mielin lähetään töihin. 

MOT: Onko teillä kokemusta isojen organisaatioiden johtamisesta? 

Räty: No mistään näin ison organisaation johtamisesta ei ole kokemusta.

Krohn: Kyse on hirveän isosta, merkittävistä palveluista ja suurista rahasummista, niin siinä pitää myöskin osata johtaa. Se, että on poliittista kokemusta, niin se ei tosiaankaan riitä.

MOT: Teillä on nyt 20.000 alaista, hirvittääkö? 

Räty: No totta kai jos joku ajattelee että 20.000 ihmisen organisaatiota johdetaan jotenki yhdestä paikasta ni ei se näin ole.

MOT: Olisitteko päässyt apulaiskaupunginjohtajaksi ilman kokoomuksen jäsenkirjaa? 

Räty: No en varmaankaan ainakaan Helsingin, koska niinkun sanoin nää on avoimesti sovittu poliittisiksi viroiksi.

Bergholm: On tietysti selvää, ettei tällasia neuvotteluja ja keskusteluja käydä tiedotusvälineitten läsnä ollessa, mutta varsin, varsin avoimia.

Toimittaja Tero Koskinen