Hyppää pääsisältöön

Terapiassa: Käsikirjoitus

Michel Segelberg: Sen takia mä oon nyt täs puhumassa, että mä haluan, että ihmiset tietää minkälaista vääryyttä ja tarjontaa niin kuin tavallaan on täs koulutuspuolella.


Tiina: Tässä on huijaamisen meininkiä ollu mukana.

Psykoterapeuteista on pulaa. Tämä ohjelma kertoo siitä, miten yksityinen yritys tuottaa psykoterapeutteja markkinoille rimaa hipoen. 


Motin osalta tarina alkaa viime keväästä. Tapasin silloin joukon turkulaisia opiskelijoita tässä ravintolassa, jossa he olivat viettämässä kurssinsa kevään päättäjäisiä.


juonto:

Tapaan opiskelijat uudestaan syksyllä. He eivät halua kasvojaan julkisuuteen.

Maija, psykoterapeuttiopiskelija:

Meidän ryhmä aloitti 2009, ja mä lähdin hakemaan varmaan samaa asiaa kuin kaikki muutkin varmaan lähti hakemaan eli koulutusta, joka pätevöittää psykoterapeutin työhön.


toimittaja: Mitä sait? 


Maija: Sain itse asiassa sellaista koulutusta kyllä, koska meidän ryhmällä oli kouluttajat, jotka oli tehtäviensä tasalla. Mutta sitten jossain vaiheessa alkoi sitten selviämään, että itse asiassa Helsingin Psykoterapiainstituutti ei ehkä ookaan ihan sitä miltä se näyttää.
 

Käännekohta opiskelijoille oli kun psykologiliitto toi vuosi sitten julkisuuteen epäilynsä, että reilun sadan tulevan psykoterapeutin opinnoista vastaa epäpätevä kouluttaja.

 
Tiina, psykoterapeuttiopiskelija:

Koulutuksen järjestäjän eli Helsingin Psykoterapiainstituutin pääkouluttajaksi itseään kutsuva henkilö ei yllättäen sitten ollutkaan itse ollenkaan psykoterapeutti eikä edes terveydenhuollon ammattihenkilö.


Michel Segelberg: Silloin tietysti on se kysymys, että onks tää koko koulutuskaan pätevä millään tavoin.

Henkilön, joka kouluttaa psykoterapeutteja, pitää terveydenhuoltoa valvovan viranomaisen eli Valviran mukaan olla itse vaativan erityistason psykoterapeutti.


Sen jälkeen kun opiskelija on työnsä ohessa suorittanut kolmen vuoden hyväksyttävän psykoterapiakoulutuksen Valvira myöntää valmistuneelle oikeuden käyttää ET- eli erityistason psykoterapeutin nimekettä. Kouluttajalla taas pitää olla astetta korkeampi, VET- eli vaativan erityistason psykoterapeutin koulutus.

Maija: Sit sen jälkeen seuraava asia, mikä alkoi mietityttämään, oli ne koulutuksen rakenteet, Kun me tavattiin jossain koulutuksessa niitä muita ryhmiä, niin selvisi, että samassa koulutuksessa se sisältö saattoi olla ihan erilainen.
 

Kymmenet opiskelijat päätyivät keskeyttämään opintonsa Helsingin psykoterapiainstituutissa, koska kouluttajan pätevyys ei vastannut Valviran ohjeita.


Osa taas luotti kouluttajaan, ja jatkoi. He jännittävät nyt myöntääkö Valvira heille psykoterapeutin pätevyyden.

Nina Althan: Nyt on kulunut ainakin neljä kuukautta siitä, kun mä olen lähettänyt hakemuksen.

Tapaan myös Helsingin ryhmissä opiskelleita, sittemmin koulutuksen keskeyttäneitä opiskelijoita. Erotuksena turkulaisiin, tällä ryhmällä ei ollut ensimmäisen vuotensa lopussa lainkaan pätevää opettajaa. Kouluttaja vakuutti, että se ei haittaa.

 
Mirka: Vedottiin tällaiseen RATKES ry:n myöntämään kouluttaja-sertifikaattiin.

 
Ratkes-sertifikaatti tarkoittaa alan etujärjestön jäsenilleen myöntämään kouluttajapätevyyttä, jota Valvira ei enää tunnusta.


Kolmivuotisen koulutuksen hinta opiskelijalle on lähemmäs 10 tuhatta euroa. Koska Helsingin psykoterapiainstituutti ei hyväksynyt pätevyysepäilyjä irtisanoutumisen perusteeksi, yrittivät opiskelijat vielä neuvotella rahojaan takaisin, tai edes vapautua irtisanomisajan kurssimaksuista.

Michel Segelberg: Keskustelu kesti kolme tuntia, oli kuin yöhön venynyt parisuhdekeskustelu, joka päätyy siihen mistä alkoikin, halusimme, että emme joutuisi maksamaan irtisanoutumisajan kurssimaksuja, koska meillä ei ollut pätevää opettajaa, pihlaja ei antanut tuumaakaan periksi.

lopulta päädyimme herrasmiessopimukseen, en joutunut maksamaan irtisanomisajan laskua ja vastineeksi lupasin että en puhu julkisuuteen asiasta. Ja nyt tässä sanon, että tuo sopimus on irtisanottu, haluan puhua tästä.

Kiistan avainhenkilö, John Pihlaja perusti koulutusyrityksensä viitisen vuotta sitten. Alkuaikoina hän toimi pääkouluttajana itse. 

John Pihlaja: Vielä siitä, siitä, että olenko psykoterapeutti vai ei, niin minun pätevyyteni kouluttajana ei perustu siihen, vaan se perustuu Ratkesin sertifikaattiin, joka on ollu viranomaisen kanssa sovittu menettely.

Useat koulutuksen keskeyttäneet opiskelijat ovat nyt valittaneet opetuksesta kuluttajaviranomaisille. 

toimittaja: Miten te vastaatte niihin syytöksiin, että te ette tuonut silloin kun koulutukset alkoivat 2007–2008 riittävän selvästi esiin sitä riskiä, että Valvira ei enää hyväksy Ratkes-sertifikaattia kouluttajalle? 


John Pihlaja: Tuollaisesta ei oo ollu tietoa silloin kun ne koulutukset on alkanu.

TEKSTI RUUTUUN:

Joka viides suomalainen sairastaa elämänsä aikana masennuksen.


Kiistan juuret ovat 90-luvulla jolloin Ben Furman ja Tapani Ahola toivat lyhytterapian Suomeen. Nykyään suuntausta kutsutaan ratkaisukeskeiseksi psykoterapiaksi. Furmanin ajatukset lyhyestä ongelmiin ratkaisua etsivästä terapiasta saivat aikaan kiihkeän koulukuntakiistelyn perinteisiin pitkiin terapiasuuntauksiin koulutetussa Suomen terapeuttikentässä.


Tähän asti suurimman osan Suomen nimekesuojauksen saaneista ratkaisukeskeisistä psykoterapeuteista on kouluttanut Furmanin ja Tapani Aholan Lyhytterapiainstituutti.


Miehet vahvistavat MOT:n haastattelemien opiskelijoiden tulkinnan. Kouluttajien pätevyyden osalta vuosi 2005 oli käännekohta. Tuolloin Valvira julkisti ensimmäistä kertaa ohjeet, joiden mukaan 2006 kesäkuun jälkeen kouluttajien pitää olla Vaativan erityistason psykoterapeutteja.

Oliko teille tuollon 2007 alkavien koulutusten osalta selvää, että ratkes-sertifikaatilla ei voi enää kouluttaa?

 

Tapani Ahola, Lyhytterapiainstituutti, vaativan erityistason psykoterapeutti:

Oli.

Furmanin ja Aholan Lyhytterapiainstituutissa luonnollisesti havaittiin, että koulutusmarkkinoiden kakkoseksi nousi juuri noihin aikoihin kokonaan uusi yritys. Kilpailijaa ei kuitenkaan hygieniasyistä käyty julkisesti mollaamaan.

 
Tapani Ahola:

No se herätti huolen opiskelijoiden oikeusturvasta,koska Valvira oli selkeästi linjannut, että koulutukseen kuuluvan koulutuspsykoterapian ja työnohjauksen osalta pääkouluttajalla pitää olla vaativan erityistason pätevyys.

Valviran linjaus oli johdonmukainen, mutta sikäli hankala, että maassa ei tuolloin vielä ollut yhtään vaatimuksen mukaisella tavalla pätevää ratkaisukeskeistä kouluttajaa.

Tapani Ahola: No me reagoitiin kuten ratkaisukeskeinen kenttä yleensäkin oli reagoinut jo vuosikausia, alettiin hankkia niitä pätevyyksiä. Ja me sitten saatiinkin ensimmäisinä Ben Furman ja minä kansainvälisen kokemuksen perusteella, mutta tää on tää pioneerien ongelma, kun ei koulutuksia ole niin, mistä niitä pätevyyksiä saa.


Valvira julkisti uuden ohjeensa, jotta sääntelemätön ja laadultaan kirjava psykoterapeuttien koulutus saisi yhtenäiset kriteerit. Ratkaisukeskeisessä suuntauksessa seuraus oli päinvastainen. Samaan aikaan kun alan vanhat kouluttajat alkoivat hankkia itselleen vaatimusten mukaisia pätevyyksiä, käynnisti uusi yritys alalla useita koulutusryhmiä, ja käytti pääkouluttajaa, joka ei ollut koskaan aiemmin kouluttanut yhtään Valviran hyväksymää psykoterapeuttia.

John Pihlaja: nämä ohjeet on selvästi tarkoitettu vakiintuneelle koulutus- tai terapiasuuntauksille.


Tapani Ahola: Valvira oli nyt selvästi linjannut että se siirtymäaika joka oli ollut on ohi, ja ratkaisukeskeiselta puolelta vaadittaisiin samoja kouluttajapätevyyksiä kuin muiltakin terapiasuuntauksilta.


John Pihlaja: Tästä on erilaisia näkemyksiä.


Miksi ette hakenut sitä koulutusta itsellennekin, niin koko sopalta olisi vältytty?

 

John Pihlaja: Nyt mitä tuossa puhutaan, niin pitää katsoa, mitä on tehty konkreettisesti niin kuin tekoina. Kaikki yhteisöt ovat jatkaneet kouluttamista,

 


Pihlaja pitää viranomaisen julkaisemaa ohjetta pätemättömänä. Hän myös väittää, häneen rinnastettavia koulutuksia käynnistyi samoihin aikoihin useita.

John Pihlaja: Kouvolassa, Jyväskylässä, Oulussa ja Seinäjoella. 


toimittaja: Kenen kouluttajien järjestämiä? 


John Pihlaja: Vastuukouluttajina on ollu sertifikaatin haltijoita.

 

toimittaja: Ne ovat olleet ketä? Mä pystyn tarkistamaan ne, sen takia mä pumppaan tässä.

 

John Pihlaja: Mä mielelläni jätän nimet mainitsematta, koska haluan, haluan kuitenkin kollegoille suoda työrauhaa.

 

toimittaja: Mä oon esimerkiksi puhunut tämmöisen kuin XX:n kanssa.

 

John Pihlaja: X?

 

toimittaja: X:n kanssa. Kuuluuko hän näihin ihmisiin?

 

John Pihlaja: Joo.

 

toimittaja: Koska hän itse sanoo, että ei. Hän sanoo, et hän ei ole tämän jälkeen enää käynnistänyt koulutuksia. Hän hakeutui VET-koulutukseen, häntä ei, Valvira ei hyväksynyt sitä. Hän ei uskaltanut aloittaa, ja hän sanoo jopa, että hän varoitti sinua.

 

John Pihlaja: Peter on ainoa, joka jättäytyi pois, muut ovat jatkaneet kouluttamista.

Haastattelun jälkeen tarkistan asian Valvirasta. Viranomaisten mukaan Helsingin psykoterapiainstituutin ryhmien lisäksi kaksi läpi mennyttä koulutusta on alkanut ilman riittävän pätevää pääkouluttajaa. Molemmissa kouluttaja on hankkinut pätevyyden koulutuksen aikana, ja on jo ennen koulutuksen alkua ollut tunnustettu psykoterapeuttien kouluttaja. 


TEKSTINÄ RUUTUUN:

Arviolta joka viides 12–22-vuotiaista sairastuu masennukseen.


Vuosittain noin joka seitsemästoista työssäkäyvä kärsii masennustiloista, ja useampi kuin joka kahdeskymmenesviides ahdistuneisuushäiriöistä.

 

Helsingin psykoterapiainstituutissa on noin 300 opiskelijaa. Valtaosalle heistä epäily koulutuksen pätevyydestä tuli tietoon vasta kun psykologiliitto toi epäilynsä julkisuuteen vuosi sitten.


Nina Alfthan jatkoi silti opintojaan.

 
toimittaja: Tiesitkö alusta pitäen, että tässä vähän tämmöisellä riskillä mennään? 


Nina Alfthan: Mulla on semmoinen kokemus, että riskeistä kyllä tiedotettiin. Sitä en osaa sanoa, että tiedotettiinko kaikista riskeistä ihan sillä tavalla mitä olis pitäny.

Nyt Alfthanin opinnot ovat päättyneet, ja hänen hakemuksensa on viipynyt Valvirassa jo kuukausia.

Nina Alfthan: Kyllä se vaikuttaaa aika olemattomalta se oikeusturva.

Enkä mä ylipäätään voi ymmärtää sitä, miten sellainen tilanne voi syntyä, että ei tiedetä, että kuka on opettanut ja mitä.

Erityisongelmaa Althanin opiskeluryhmälle tuottaa se, että ryhmän alussa pääkouluttajana toimi Pihlaja itse ja loppuosassa Valviran ohjeiden mukaisesti pätevöitynyt opettaja. Nyt kouluttajat ovat riitaantuneet niin, että seuraava kohtaaminen on syksyllä käräjäoikeudessa. Viranomaiselle menneet kouluttajien kuvaukset sitä, onko Althanin kurssilla riittävästi pätevän opettajan pitämiä tunteja ovat keskenään ristiriidassa.

Nina Alfthan: Kyllähän se ihmetyttää, että tämmöisessä tehtävässä, näinkin vaativassa tehtävässä ja tällä alalla, et voi tapahtua tämmöistä. Voisi kuvitella, et nää ihmiset olis niin ammattitaitoisia, että pystyisi ennakoimaan tilanteita ja selvittämään tilanteita niin, että näin isoon konfliktiin ei ajauduttais.

Entäs koulutuksen sisältö? Siinä MOTn tavoittamien yli 20 opiskelijan mielipiteet jakaantuivat. Eräs jo valmistunut kiitti erityisesti John Pihlajaa parhaaksi opettajaksi ikinä.


Toinen taas kertoi puhelimessa, ettei koulutus täytä mitään laatukriteereitä ja että ryhmä kouluttautui lähinnä Valviraa varten laskien Valviralle tarkoitettuja tunteja.


Kun ryhmän sisäisissä palautteissa kysyttiin, pelottaako tai ahdistaako koulutuksessa jokin, vastasi yksi opiskelija:


Kyllä pelottaa, jos tämän koulutuksen kautta suomeen putkahtaa joukoittain ”terapeutteja”.


Sisällöllisesti eniten ihmetystä opiskelijoilla herätti se, miten koulutukseen pakollisena kuuluva 80 tuntia omaa psykoterapiaa oli järjestetty.

Mirka: Mä olin sitä mieltä, että koulutuksellisesti ja menetelmien osalta niin mä sain hyvinkin paljon siitä koulutuksesta.

Mutta sitten ehkä ne epäselvyydet ja ehkä ne tyytymättömyyden aiheet liittyy enemmän just tähän omaterapiaan ja työnohjaukseen, jotka oli tavallaan sisään leivottu tähän koulutuksen sisälle,

Ett jälkikäteen siit ehkä kysy, että oliko meillä tänään sitä omaterapiaa ja sit kerrottiin että se kohta siitä koulutuksesta oli omaterapiaa, joka tuntui sit tietysti hiukan hämmentävältä että olen ollut omaterapiassa tietämättä olleeni omaterapiassa.


Michel Segelberg:

Opetuksen sisältö oli vaihtelevaa vähän riippuen siitä, että kuka oli kouluttajana ja vetäjänä. Se oli ihan laidasta laitaan mun kokemuksen mukaan ja monien muidenkin mukaan sitten. Joskus oltiin ihan wau ja ekstaasissa, että hienoa ja upeata, sitten tuli taas, välillä oli, että ei voi olla totta.TEKSTI RUUTUUN:

Noin kolmannes työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu mielenterveyden häiriöistä. 


Masennus on yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy Suomessa.


Valvira on vihdoin ratkaissut Nina Alfthanin ryhmän hakemukset .

Pirjo Pennanen, lääkintöneuvos, Valvira: Me olemme päätymässä myönteiseen ratkaisuun tässä asiassa mutta kuten sanottu asianomaiset eivät vielä ole saaneet tätä ratkaisua käsiinsä mutta se on aivan tänä päivänä viimeistelyssä.

Valvira päätyi uskomaan Helsingin psykoterapiainstituutin kuvauksen siitä, että opiskelijoilla on ollut riittävästi pätevää opetusta.

Pennanen: emme tietenkään voi lähteä mihinkään paikan päälle katsomaan kuka kulloinkin on paikalla

vaan meidän on luotettava asiakirjaselvitykseen ja koulutustahojen rehellisyyteen ja vakavuuteen.

 

Toimittaja: Vaikka teille on siitä ristiriitaistakin tietoa annettu? 


Pennanen: Vaikka on annettu. Meillä ei ole mahdollisuus tosiaan mitään vakoojia lähettää. 

Voidakseen hyväksyä Helsingin psykoterapiainstituutin opiskelijoita Valvira on päätynyt muuttamaan alkuperäisiä ohjeitaan.


Ensin alkuvuonna päätettiin, että vaikka kouluttajan pätevyydestä ei varsinaisesti tingitä, niin osan opetuksesta voi antaa myös lähiterapiasuuntausta edustava pääopettaja.

Toimittaja: Eli te teitte tässä nyt kompromissin suhteessa siihen vuonna 2005 annettuun ohjeeseen? 


Pennanen: Kyllä. 

Tällä päätöksellä saatiin kymmeniä opiskelijoita Tampereelta valmiiksi. Lopputulokseksi jää silti, että Valvira päätyi hyväksymään suurimman osan opetuksesta, jossa kouluttajan pätevyys ei ole uudenkaan ohjeen mukainen.


John Pihlaja kertoo nimittäin itse, että hän vastasi yksin noin kolmasosasta hyväksytyn kurssin opetuksesta.

John Pihlaja: Joo. Toisaalta se, jos mä olen ollu siellä 18 päivää yksin esimerkiksi yhdessä ryhmässä ja kolmella päivällä on, on täydennetty, niin ei minun pätevyyttä ole ainakaan kokonaan niin kuin tässä asiassa sivuutettu.

Jos Valvira olisi pitänyt omista ohjeistaan tarkasti kiinni, edessä olisi ollut kylmä hylkäys huomattavalle joukolle opiskelijoita, ja tukku valituksia hallinto-oikeuteen.

Pennanen: kun kävi ilmi että näitä tilanteita on huomattavasti enempikin kuin tässä toimittajan viittaamassa ensimmäisessä ryhmässä, meillä ei ole minkäänlaisia resursseja käsin ohjata satoja opiskelijoita tuntitarkasti vaan silloin on siirryttävä toisenlaiseen menettelytapaan. Mutta aivan oikein, meillä on nimenomaan ollut tämä opiskelijoiden oikeusturva mielessä, mutta meillä on myös oltava jatkuvasti mielessä tämä laatu ja potilasturvallisuusseikka, sellainen tasapainoilu tässä on kyseessä. 


Toimittaja: Minkä takia te teette kompromisseja oman ohjeenne ja oman asiantuntijatyöryhmänne mielipiteen kanssa? 


Pennanen: Me harkitsemme asiaa potilasturvallisuuden ja psykoterapian hoidon laadun kannalta, myöskin siltä kannalta, että meidän maassamme tarvitaan psykoterapeutteja. 

Valviran ohjeisiin luottaneet opiskelijat ovat tyrmistyneitä.

Michel Segelberg: Nyt myös Valvira tekee ristiriitaisia päätöksiä. Mä olen niin kuin itse tehny päätöksiä elämässäni luottaen myös siihen, että Valvira tarkoittaa sitä, mitä se sanoo. Jos pitää olla VET-pätevä kouluttaja siinä, et se koulutus hyväksytään, niin sen mukaan mä olen toiminut ja lähtenyt siitä koulutuksesta. Nyt jälkeenpäin sanotaan, että hups, sä oisit voinutkin jatkaa, et kyl me hyväksytäänkin tää koulutus. 


Kelan korvaamien psykoterapioiden määrä on kasvanut 15 prosentilla viime vuodesta.

Kesän alussa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa sai 13060 ihmistä.

toimittaja: Miten tärkeää tämä Kela-korvattavuus on psykoterapeutille? 


Maija: Kyllä se on kauhean tärkeä sen takia, että se tuottaa maksavia asiakkaita.

Vastavalmistunut psykoterapeutti ei saa oikeutta antaa Kelan korvaamaa psykoterapiaa. Syy siihen on potilasturvallisuus. Psykoterapeutti on yksin vastuussa sairausdiagnoosilla tulleesta potilaasta. Oikeuden antaa kelan korvaamaa psykoterapiaa saa kahta reittiä.

Tapani Ahola:

Meidän opiskelijat saa sen kahden vuoden työskentelyn jälkeen

Tai sitten Kela-pätevyyttä varten järjestetään jatkokoulutus. 

Tiina(anonyymi): Kela edellyttää sitten sen lisäksi vielä lisäopintoja ja työkokemusta sillä tavalla, että käytännössä se tarkoittaa noin neljän vuoden opiskelua. Ainakin vuotta lisää sitten siihen ET-pätevyyteen.

Opiskelijoita ihmetytti myös se, miten Helsingin psykoterapiainstituutin opiskelijoille mainostettiin mahdollisuutta hankkia Kelan pätevyydet poikkeuksellisen nopeasti.

 
Maija: Luulen, että suurin osa meistä oli vaan iloisia, että sehän on hienoa, koska se säästää meiltä kaksi vuotta.

Tampereelta valmistuneen ryhmän osalta lupaus ehti jo toteutua. Helsingin psykoterapiainstituutti pystyi tarjoamaan 3ssa lähiopintopäivässä ja opiskelijoiden etätyöskentelynä sen, mikä muilta kouluttajilta vie 15 lähiopiskelupäivää vuoden ajalle jaksotettuna.

Tapani Ahola: Kuulostaa väärinkäsitykseltä.

 

toimittaja: Millä tavalla?

Koska silloin Kelalla olisi eri kriteerit eri ihmisille, en ymmärrä miten se on mahdollista…en usko että se on mahdollista.

Se on mahdollista. Ensinnä, koska nuo kolme päivää ovat juuri ne samat, jotka Valvira vaati korvaamaan epäpätevää opetusta. Toisekseen Kelaa varten räätälöityyn ylempään koulutukseen laskettiin mukaan niin kutsuttu psykoterapeuttisten valmiuksien kurssi, jota viranomainen edellyttää ennen psykoterapeutiksi opiskelemista, jos esimerkiksi sairaanhoitajalla ei ole takanaan riittävän laajoja psykologian opintoja. 

Maija: Se, että psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot luetaan hyväksi , niin se on hiukan sama kuin ajateltaisiin, että ei pärjää ylioppilaskirjoituksissa, niin sitten voisi hyödyntää sitä, että on käyny peruskoulun. 


Ei kai se oo mitään muuta kuin kikkailua. (Ei siitä voi mitään muuta sanoa kuin, että sillä on kierretty viranomaismääräyksiä. )Tietysti viranomaisella on harkintavaltaa, voi hyväksyä monenlaista, mutta tuskinpa tuo nyt on ainakaan se, mitä on silloin haettu kun niitä on määritelty niitä kelpoisuuksia.

Juuri psykoterapeutin pätevyydet Valvirasta saanut Nina Alfthan on yksi nopean Kela-koulutuksen kävijöistä.

toimittaja: Ootko siitä tietoinen, että tää on niin kuin poikkeuksellisen nopea reitti saada tää Kelan pätevyys?

 

Nina Alfthan: Joo, olen tietoinen.

 

toimittaja: Minkä takia se on näin nopea?

 

Nina Alfthan: Siinä on varmaan haluttu sitten nopeuttaa sitä just ihmisten mahdollisuutta päästä tekemään sitä Kelan terapiaa.

Näin tätä ennätyslyhyttä koulutusta perustellaan MOT:n haltuunsa saamassa John Pihlajan allekirjoittamassa sähköpostissa.


”Tämä (YET-) sovellus on Kelaa varten, Kelan itsensä ehdottama ja Kelan kanssa hiottu, enkä ole vielä pohtinut uskottavuutta kenenkään muun silmin. Jos HPIn sovellus näyttää ”kevyemmältä” kuin muiden, se johtuu Kelan intressistä saada terapeutteja nopeammin kentälle.” 


Tämä jättää nyt kaksi vaihtoehtoa.

Joko Kela on juonessa mukana. Tai sitten Kelaa on huijattu.

toimittaja: Onko se totta, että te olette ikään kuin sopinut koulutusyhteisön kanssa tällaisesta pikakoulutuksesta?


Paula Melart: Ei pidä paikkaansa. Me emme sovi minkään koulutusyhteisön kanssa mistään erilliskevennyksistä eikä meillä ole tarvetta keventää mitään koulutuksia. Tällaista meiliä mä en oo nähny ja tällaisia sopimuksia me emme oo tehneet.

 

Skön: Eli te kiistätte sen väitteen, mikä tuossa esitetään?

 

Paula Melart: Kyllä.


John Pihlaja: Tää on mun ymmärrykseni niin kuin Kelan, siitä mitä mä tiedän, että Kela soveltaa esimerkiksi alueellista harkintaa. Heidän käytäntönsä ovat aika paljon, mun ymmärtääkseni, niin joustavampi kuin mitä ne tarkat säännöt ovat. Mä olen ymmärtänyt tän juuri tällä tavalla, että kun on terapeuttipula ja se on aika paha.

 

Tiina: Toisaalta voisi herättää itsessä opiskelijana semmoista katkeruutta, että epäreilua, et toiset saa vähemmällä tai jollakin erillisellä sopimuksella tämmöisen oikeuden. Se tarkoittaa myös edullisemmin, vähemmällä koulutuksella ja vähemmillä koulutusmaksuilla. Mut kyl mä henkilökohtaisesti enemmän olen surullinen siitä asiasta niinku potilasturvallisuuden kannalta.


Maija: Se, mikä siitä tekee vakavan, on mun mielestä se potilasturvallisuus. Sen takia kai niitä riittävän pitkiä opintoja vaaditaan, että voidaan taata, että ihmisellä on riittävät taidot toimia psykoterapeuttina.


Tiina: No pahimmassa tapauksessa voi olla, että joku henkilö, joka olisi tarvinnu vielä enemmän koulutusta tai enemmän työnohjattua työkokemusta tullakseen riittävän kokeneeksi ja taitavaksi hoitamaan tietyllä tavalla oireilevia ihmisiä, niin ei sitten tarpeeksi hyvin työtänsä kuitenkaan osaakaan. Tietenkään meidän asiakkaat ja potilaat ei pysty sitä arvioimaan, kuka on pätevä ja kuka ei.


Maija: Vielä, kun on kysymys psykoterapiasta, joka ehkä terveydenhuollon piirissäkin on sitä suurinta, suurinta ihmisen mieleen kajoamista, niin ajattelin, että ei siinä voi lähteä menemään siitä, mistä aita on matalin.


Toimittaja: No aika ison vastuun te annatte yksittäiselle yritykselle jonka bisnes on kuitenkin saada koulutettavia mahdollisimman paljon?

 

Pirjo Pennanen, lääkintöneuvos, Valvira: Juuri sen vuoksi pidän erittäin tärkeänä tätä siirtoa yliopistojen vastuulle ja ylipäänsä terveydenhuollon ammattien sääntelyä
.


Ohjelman kuvaama ongelma helpottuu tulevaisuudessa. Neljän vuoden siirtymäajan jälkeen kaikkien psykoterapiakoulutusten sisällöstä alkavat vastata yliopistot. Käytännössä kouluttajina todennäköisesti jatkavat kuitenkin nykyiset yritykset ja terapiayhteisöt.


Uusi järjestelmä on siis kompromissi, joka auttaa vain, jos yliopistot onnistuvat koulutusten laadun valvomisessa paremmin kuin nykyiset viranomaiset.


Valvira onkin jo vuosia ajanut psykoterapeuteille samanlaista säänneltyä julkisista varoista kustannettua koulutusmallia kuin muillekin terveydenhuollon ammateille. Sitä ei ole luvassa.

Maija: Eli toivoisin, että psykoterapiakoulutus järjestettäis vaikka sitten yliopistoilla niin, että siinä ei iso raha liikkuis, koska luulen, että suurin syy tähän koko sotkuun on raha ja se että kenen pussiin se saadaan menemään.