Hyppää pääsisältöön

Diabetestutkimus

Professori Mikael Knip on omistanut koko tutkijanuransa lasten ja nuorten diabeteksen tutkimiseen. Ja se on kantanut hedelmää. Hänen johtamansa tutkimusryhmä Helsingin yliopistossa on saanut noin 8 miljoonan euron apurahan TRIGR-nimiselle tutkimukselle.

Ronja Rautanen on yksi Mikael Knipin TRIGR-tutkimukseen osallistuvista lapsista. Hänen isällään on diabetes ja siksi perhe halusi olla mukana. Tutkimukseen osallistuvilla lapsilla on kaikilla Ronjan tapaan kohonnut perinnöllinen sairastumisriski.

YLE Akuutti– Pyrimme selvittämään voidaanko riskilasten sairastumiseen tyypin 1 diabetekseen vaikuttaa muuttamalla heidän ravintoansa varhaisiässä, Knip kertoo.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vuonna 2002 alkaneessa tutkimuksessa reilut 2000 lasta on jaettu kahteen ryhmään. Toiset saavat tavallista lehmänmaidon korviketta ja toiset erikoiskorviketta, jossa valkuaiset on pilkottu erittäin pieniksi.

– Pitkälle pilkottu korvike saattaa vaikuttaa suolen läpäisevyyteen siten, että vieraiden proteiinien kulku suolen limakalvon kautta vähenee. Se saattaa vaikuttaa myös suolen mikrobifloraan, Mikael Knip pohtii.

Suolen mikrobifloora vaikuttaa

Tutkimuksessa on myös ajateltu, että pilkotuista maitoproteiineista syntyisi pieniä peptidejä. Niiden joukossa voisi olla myös sellaisia, jotka vaikuttaisivat lapsen puolustusjärjestelmään niin, että riski kehittää diabetes vähenisi.

– Meillä on omista tutkimuksista sellainen havainto, että ne lapset, jotka sairastuvat diabetekseen, heillä näyttää olevan kapeampi mikrobifloora eli vähemmän eri mikrobilajeja kuin niillä jotka eivät sairastu, Knip sanoo.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu myös viitteitä, että suolen mikrobifloora voi vaikuttaa ylipainon kehittymiseen. Todennäköisesti ravinnolla on siinäkin oma merkityksensä.

Lasten kehityksen, kasvun ja terveyden lisäksi seurataan, minkä verran he käyttävät maito- ja viljatuotteita kahdeksan kuukauden iän jälkeen. Lisäksi jokaisella käynnillä otetaan verikoe ja tarkistetaan, onko lapselle muodostunut autovasta-aineita.

Esitutkimuksessa merkittävä ero

YLE AkuuttiSuomessa on tehty esitutkimus, jossa riskilapset saivat samaan tapaan tavallista tai erikoiskorviketta. Tuloksia on analysoitu 10 vuoden seurannan jälkeen ja on todettu, että toimenpide varhaisvaiheen ravinnossa vähensi diabetesta ennustavien autovasta-aineiden ilmaantumista noin puoleen ryhmässä, joka sai pilkottua korviketta.

Tuloksia TRIGR-tutkimuksesta saadaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäiset tulokset valmistuvat 2013. Lopulliset tulokset tulevat 2017, jolloin voidaan verrata diabetekseen sairastuneiden määrää. Suomalaisista noin 20 prosentilla on perinnöllinen alttius sairastua ykköstyypin diabetekseen.

– Jos voidaan osoittaa samantyyppinen tulos, kuin saatiin suomalaisessa esitutkimuksessa, niin silloin olisi syytä muuttaa ravintosuosituksia imeväisikäisille ainakin niiden osalta joilla on lisääntynyt diabetesriski, Knip painottaa.

ASIANTUNTIJA: MIKAEL KNIP, professori, Helsingin yliopisto/HYKS

TOIMITTAJA: NINA MALMBERG

Lisätty asiasanat ja mobiiliyhteenveto 9.11.2015