Hyppää pääsisältöön

Yleisradion käyttämät evästeet

Vuoden 2011 aikana päivitetyssä Yle.fi -palvelun tietosuojalausekkeessa todetaan, että "Yleisradio hyödyntää evästeitä ja muita tekniikoita verkkopalveluidensa väestöllisen tavoittavuuden tutkimisessa sekä sivustojensa kävijämäärien tilastollisessa seurannassa. Yleisradio voi lisäksi käyttää evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa kohdentaakseen sisältöä asiakkailleen. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää sivustoja edelleen asiakkaita paremmin palveleviksi. Evästeitä käytetään myös parantamaan käyttökokemusta, mm. muistamaan asiakkaan viimeksi käyttämiä palveluita ja asetuksia."

Evästeiden ja muiden tiedonkeruumenetelmien avulla syntyy Ylen analytiikkadata. Analytiikkadatalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista tietoa, jota siis käytetään Ylen verkkopalveluiden käyttömäärien seurantaan, ja josta johdetaan esim. toimitustyötä ja palvelukehitystä tukevia analyyseja tai tuotetaan automaattisia sisältösuosituksia käyttäjän selailuhistorian perusteella. Käytännössä yllämainittu tarkoittaa vaikkapa sen tutkimista, miten monelta eri selaimelta Kotikadun jaksoja on katsottu viimeisen kuukauden aikana. Tai miten suuri osa uutissivustolla kävijöistä palaa palveluumme päivittäin. Lisäksi jotkin asiakkaat ovat saattaneet osua satunnaisesti valittuun ryhmään, jolle on esitetty heidän Yle.fi -vierailuaan koskeva kysely. Tällaisissa tapauksissa vastaajien ikä- ja sukupuolitiedot saatetaan yhdistää analytiikkadataan siten, että esim. tietyssä ikäryhmässä suosituimpien Areena-sisältöjen tutkiminen on mahdollista.

On kuitenkin tärkeää huomata ettei mikään Ylen verkossa keräämä analytiikkadata sisällä yksilöiviä henkilötietoja, eli se on luonteeltaan täysin anonyymia. Dataa analysoidaan erilaisina segmentteinä, eikä sen perusteella ole siis mahdollista tunnistaa yksittäisiä asiakkaita. Mahdolliset sisältösuosituksetkin perustuvat vain ja ainoastaan Yleisradion omissa verkkopalveluissa tapahtuneeseen selailuun--ei siihen mitä asiakkaamme muualla verkossa tekevät.

Yle ei tallenna mihinkään käyttämiinsä analytiikkajärjestelmiin asiakkaidensa IP-osoitteita raportointia varten. Sellaisissa tapauksissa, joissa jokin työkalu teknisesti ottaen tallentaa asiakkaiden IP-osoitteita, osoitteet eivät ole raportoinnin piirissä, tai ne on koneellisesti sekoitettu siten etteivät ne raporteissa vastaa alkuperäisiä.


Seuraavassa on lueteltu Ylen asiakasanalyysin ja sisältösuosittelun tukena käyttämät mittaus- ja tutkimusteknologiat, sekä niiden selaimelle kirjoittamat evästeet:

comScore Digital Analytix (ent. Nedstat)

Yleisradion pääasiallinen web-analytiikkajärjestelmä, jonka avulla raportoidaan paitsi Areenan ja Elävän arkiston video- ja audiokäyttöä, myös yhdistetään tätä tietoa muuhun Yle.fi -sivustoilla tapahtuvaan selailuun. Lisäksi työkalun avulla voidaan tutkia erillistä paneelia käyttäen väestöllistä tavoittavuutta (ikä ja sukupuoli).

Evästeet asettava domain: yle.fi, da.yle.fi, fi.sitestat.com

Evästeet: s1, c1, ns_cookietest, ns_session

Evästeet asettava domain: scorecardresearch.com

Evästeet: UID, UIDR

Evästeiden tarkoitus: selaimen anonyymi yksilöinti, esim. sessiotiedon ylläpito ja palaavan käytön tunnistaminen, sekä Yle Tunnuksen avulla sisäänkirjautuneiden asiakkaiden anonyymi käyttötiedon tallentaminen personointia ja yleisötutkimusta varten

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.comscore.com/Products_Services/Web_Analytics

TNS Metrix

Työkalu, jota käytetään markkinatilanneanalyysiin (Ylen verkko- ja mobiilipalveluiden käyttö Suomessa verrattuna muihin palveluihin) sekä yleisten taustatietojen (esim. sukupuoli, ikä) avulla tuotettavat profiilitiedot Ylen verkkopalveluista ja -sisällöistä.

Evästeet asettava domain: .spring-tns.net

Eväste: i00

Evästeen tarkoitus: selaimen anonyymi yksilöinti, esim. sessiotiedon ylläpito ja palaavan käytön tunnistaminen

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.tns-gallup.fi/

Google Analytics

Mahdollistaa erityisesti löydettävyyden ja hakukoneoptimoinnin analyysin yhdistettynä Googlen Webmaster Tools -palveluun.

Evästeet asettava domain: yle.fi

Evästeet: __utma, __utmb, __utmc, __utmz

Evästeiden tarkoitus: selaimen anonyymi yksilöinti, esim. session ylläpito ja palaavan käytön tunnistaminen sekä tieto mistä lähteestä sivulle on saavuttu (hakukone, linkki, suora liikenne)

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.google.com/analytics/

Leiki

Automaattisen sisältösuosittelun työkalu, jonka avulla mm. tarjoamme asiakkaille artikkelin yhteydessä siihen liittyviä muita sisältöjä, tai muutoin asiakkaan Yle.fi -selailuhistoriaan liittyviä muita sisältösuosituksia.

Evästeet asettava domain: leiki.com

Eväste: Leiki_wgttrg

Evästeen tarkoitus: selaimen anonyymi yksilöinti sisältösuosituksia varten kaikille Yle.fi -käyttäjille, sekä Yle Tunnuksen avulla sisäänkirjautuneen käyttäjän sähköpostisuositusten tarkentaminen selailuhistoriaan perustuen

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.leiki.com/

Chartbeat

Reaaliaikaisen sisältöanalyysin työkalu, jonka avulla on mahdollista tarkastella kullakin Ylen sivulla parhaillaan olevien selainten määrää, sekä sivustolla liikkumista ja pysymistä artikkelien ja muiden sivujen välillä.

Evästeet asettava domain: yle.fi

Evästeet: _chartbeat2, _chartbeat4, _chartbeat5

Evästeiden tarkoitus: palaavien selainten tunnistus, selaimen sivulla pysymisen (ping) tiedon ylläpito, sivulla klikatun linkin tallennus

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.chartbeat.com/

Yle Asiakaskysely

Kysely, jolla tutkitaan kävijöiden laadullista mielikuvaa Ylen verkkopalveluista.

Evästeet asettava domain: yle.fi

Eväste: webropoll_id

Evästeen tarkoitus: kyselyyn jo kertaalleen vastanneiden selainten tunnistaminen

Crazy Egg

Työkalu, jonka avulla on mahdollista valituilla sivuilla tarkkailla mitä elementtejä näkymässä klikataan ja esim. miten suuren osan pitkästä sivusta asiakkaat näkevät. Käytetään suunnittelijoiden työn tukena sivuston käytön analyyseissa.

Evästeet asettava domain: yle.fi

Eväste: is_returning

Evästeen tarkoitus: mitattavalle sivulle palaavan käytön tunnistaminen

Palveluntarjoajan verkkosivusto: http://www.crazyegg.com/

Amazon AWS

Suosittelumoottoreiden ja -rajapintojen sekä edistyneen data-analyysin tueksi luotu tietovarasto.

Evästeet asettava domain: yle.fi

Eväste: yle_selva

Evästeen tarkoitus: Lyhytikäisen session anonyymi yksilöinti. Mahdollistaa analytiikkadatan hajautetun käsittelyn siten että käyttäjäsessiot ovat lineaarisesti ajan mukaan prosessoitavissa.

Hotjar

Käyttäjäsessioiden analysointi palvelukehityksen tueksi, visualisoi anonyymisti miten asiakkaat palvelua käyttävät.

Evästeet asettava domain: yle.fi

Evästeet: _hjIncludedInSample, _hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys

Evästeiden tarkoitus: ylläpitää selaimessa tietoa siitä kuuluuko asiakas analysoitavaan joukkoon, ja mikäli palvelun kautta kutsutaan asiakkaita vastaamaan kyselyihin tai osallistumaan testeihin, hallinnoida asiakkaan käyttökokemusta siten että samalle asiakkaalle ei esitetä useita kutsuja mikäli asiakas on vastannut kutsuun kieltävästi tai osallistunut jo aikaisemmin.

Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://www.hotjar.com/

Adform

Käyttötarkoitus on tunnistaa käyttäjän toimintaa valituissa Ylen palveluissa ja mahdollistaa käyttäjäkohtaisen yksilöllisen markkinoinnin tai markkinoinnin poistamisen.

Evästeet asettava domain: adform.net

Evästeet: C, CM, CM14, TPC, cid, smartly_uid, token, uid

Evästeiden tarkoitus on käyttäjän tunnistaminen ja yle palvelun käyttöhistorian tallentaminen

Palveluntarjoajan verkkosivusto: https://site.adform.com/

NayaDaya

Työkalu, jolla käyttäjä voi antaa tunnepalautetta verkkosivustolla esitetystä sisällöstä.

Evästeet asettava domain: emotions.nayadaya.com

Evästeet: DeviceID + URL-osoitteet, joihin tunnepalaute on annettu

Evästeiden tarkoitus: evästeiden avulla yhdistetään tunnepalautteet selaimeen sekä kootaan anonyymia raportointidataa. Evästeillä ei kerätä henkilötietoja tai henkilöön yhdistettäviä tietoja, eikä niiden avulla voi tunnistaa käyttäjää.

Palveluntarjoajan verkkosivusto: www.nayadaya.com


Kuten tämäkin listaus osoittaa, useimpien muiden ammattimaisesti toimivien mediatalojen tapaan myös Yleisradio kerää runsaasti tietoa verkkopalveluidensa käytöstä. Viimeaikainen vilkas keskustelu suomalaisten verkonkäyttäjien yksityisyyden suojasta kertoo siitä miten tärkeää verkossa toimivien tahojen on kertoa siitä, mitä tietoa ne asiakkaistaan keräävät, ja mihin kerättyä tietoa käytetään. Toivon, että tämä kirjoitus osaltaan selventää Yleisradion verkkopalveluiden tutkimusmotiiveja ja -teknologioita.

Asiakkaiden yksityisyyden suojasta käytävästä keskustelusta on sinänsä ollut jo paljon hyötyä: BBC:n sivuilta löytyy erinomainen esimerkki siitä, miten he kertovat käyttämistään evästeistä (cookies). Suomessa on parhaillaan meneillään IAB:n vetämä eurooppa-tasoisen verkkomainonnan tietosuojaprojektin kansallinen toimeenpano, jossa esim. yhdenmukaistetaan kuluttajien mahdollisuuksia kieltäytyä selailuhistoriaan perustuvasta mainonnan kohdennuksesta. Lisäksi kansainvälinen web-analytiikan yhteistyöjärjestö Digital Analytics Association on laatinut eettisen julkilausuman (Code of Ethics), jonka ovat allekirjoittaneet jo sadat alan toimijat ympäri maailman.


Muokattu 22.1.2013: Poistettu viittaus TNS Metrix -tuotteeseen, Yleisradio luopunut tuotteen käytöstä.

Muokattu 21.11.2014: Poistettu viittaus Visual Revenue- ja Webropol-tuotteesiin, Yleisradio luopunut tuotteiden käytöstä asiakasanalyysin välineinä. Lisätty tieto Yle Tunnuksella rekisteröityneiden asiakkaiden sähköpostisuositusten rikastamisesta Leiki-tuotteen avulla sekä selailutietojen tallentamisesta personointia varten comScoren Digital Analytix -tuotteen avulla.

Muokattu 18.2.2015: Lisätty viittaus TNS Metrix -tuotteeseen, Yleisradio ottanut tuotteen uudestaan käyttöön. Samassa yhteydessä lisätty evästetiedot Ylen omasta asiakaskyselystä sekä Chartbeat-reaaliaikatyökalusta.

Muokattu 29.5.2015: Lisätty viittaus Amazon AWS -tuotteeseen.

Muokattu 2.6.2016: Lisätty viittaus Hotjar-tuotteeseen.

Muokattu 21.6.2017: Lisätty viittaus Adform-tuotteeseen.

Muokattu 27.11.2017: Lisätty viittaus NayaDaya-tuotteeseen.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua