Hyppää pääsisältöön

Tilastoikaa edes!

Arvioiden mukaan joka kymmenettä sairaalapotilasta hoidetaan virheellisesti. Jopa 700 - 1 700 henkilöä kuolee hoitovirheen vuoksi. Hoitovirheiden suuri määrä hätkähdyttää. Yhtä hätkähdyttävää on se, että Suomessa hoitovirheisiin ja niiden suureen määrään on havahduttu vasta viime vuosina. Kuten MOT: Hoidon vahingoittamat–ohjelmasta ilmenee, ammattilaisille virheiden määrä ei ole tullut  yllätyksenä.

Hoitovirheet ovat olleet ja taitavat edelleen olla tabu. Jo ohjelmaa tehdessä havaitsin, että kuvausten järjestäminen oli tavallista vaikeampaa. Mikään sairaala tai terveyskeskus ei halua leimautua paikaksi, jossa hoitovirheitä tehdään. Kuitenkin todellisuudessa virheiden todennäköisyys lienee samankaltainen paikassa kuin paikassa. Eikä virheitä kukaan tahallaan tee.

Kohtalokas hoitovirhe on tragedia potilaalle, mutta se on usein sitä myös terveydenhuollon ammattilaisille.

Vaasan keskussairaalan laatupäällikkö Marina Kinnunen kertoo, että virheen tapahtuessa toiseksi uhriksi tavataan kutsua virheen tehnyttä ammattilaista. Hän ei välttämättä pysty palaamaan enää työhönsä.

Yhtä hämmentävää kuin virheiden määrä on se, että hoitovirheitä ja läheltä piti tapahtumia ei ole Suomessa tilastoitu. Suomen Potilasliiton puheenjohtajan Paavo Koistisen mukaan myöskään potilaiden tekemiä muistutuksia ei ole tilastoitu. Hoitoonsa tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymätön potilas tai hänen omaisensa voi tehdä asiasta kirjallisen muistutuksen hoitopaikkansa terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Koistisen mielestä muistutusten tilastointi voisi parantaa terveydenhuollon yksiköiden laatua, kun epäkohdat tunnistettaisiin.

Oma lukunsa ovat vielä ihmiset, jotka syystä tai toisesta eivät ole saaneet tarvitsemaansa hoitoa. Virhe on tapahtunut jo siinä, että aikoja ei ole ja lääkärin vastaanotolle ei pääse.

Nyt kun hoitovirheistä on jo alettu keskustella, olisi hyvä aika alkaa tarkastella myös potilasvahinkojen  korvausjärjestelmää. Onko järjestelmä kunnossa, jos vain vajaa kolmasosa hakijoista saa potilasvakuutuskeskukselta korvausta hoitovirheestä?

Kommentit