Hyppää pääsisältöön

Aslak-kuntoutukset ovat yhtä tyhjän kanssa

Stock photo: abdomens by geo c

Turun yliopistossa 11.5.2012 tarkastetun väitöskirjan mukaan kuntoutus ei parantanut kuntoutettavien vointia tai vähentänyt sairauspoissaoloja tai sairauseläkkeitä.


Lääketieteen lisensiaatti Mikhail Saltychevin tutkimuksessa tehtiin kuntoutettaville ja verrokkiryhmälle neljän vuoden välein laaja kysely. Kerätty tieto liitettiin kansallisiin ja työnantajien rekisteihin ja lopulta tietoja oli yli 70000 julkisen sektorin työntekijästä.
Aslak-kuntoutuksen tehosta ei saatu näyttöä.

Ensinnäkin kuntoutukseen eivät päässeet ne, jotka olivat eniten kuntoutuksen tarpeessa. Kuntoutujat eivät lisänneet vapaa-ajan liikuntaa, vähentäneet alkoholin käyttöä tai merkittävästi tupakointia. Kuntoutujat olivat myös yhtä lihavia verrokkiryhmän kanssa. Kokonaisuudessaan yleinen tai psyykkinen hyvinvointi ei parantunut.


Tutkimus perustuu Työterveyslaitoksen käynnissä olevaan projektiin, jossa selvitetään kuntasektorin työntekijöiden hyvinvointia. Kela käytti vuonna 2010 33 miljoonaa euroa Aslak-kuntoutukseen. Tutkimuksen pohjalta kysytäänkin, että onko oikeutettua suunnata rajallisia resursseja hoitoihin, joiden tehosta ei ole näyttöä.