Hyppää pääsisältöön

Kielioppia

Un cornetto e un cappuccino
Un cornetto e un cappuccino - Näillä voi päivän aloittaa. Kuva: Filippo Monteforte Un cornetto e un cappuccino Kuva: Filippo Monteforte Cappuccino,kahvi,kahvilat,Voisarvi

Yksikkö ja monikko - Substantiivit ja adjektiivit - Adjektiivin paikka - Prepositiot - Verbien taivutus

Artikkelit 

Vorrei un caffè. Haluaisin kahvin.
Ecco il caffè, signora. Tässä kahvi, rouva.
L’acqua è fredda. Vesi on kylmää.
Mi piace molto la natura. Pidän paljon luonnosta.

Artikkelit ovat pääsanansa mukaan joko maskuliineja tai feminiinejä. Useimmat o-päätteiset sanat ovat maskuliineja ja a-päätteiset feminiinejä, e-loppuiset joko feminiinejä tai maskuliineja. Artikkelit taipuvat yksikössä ja monikossa. Artikkelin muotoa määrää suvun ja luvun lisäksi seuraavan sanan alkukirjain.
Yksikkö.

Yksikön epämääräinen artikkeli

maskuliini feminiini
un panino una birra
un amico un’amica
uno scontrino una stella
uno zio una zia

Sekä vokaalilla että konsonantilla alkavien maskuliinisukuisten sanojen epämääräinen artikkeli on un. Jos maskuliinisana alkaa kirjainyhdistelmällä s + toinen konsonantti tai z-kirjaimella, artikkeli on uno. Feminiinissä vastaavaa tapausta ei ole, vaan artikkeli on una eli kaikkien konsonantilla alkavien feminiinisanojen artikkeli on una, vokaalialkuisten un'.

Artikkelin käyttö

Yksikön artikkelit

Yksikön määräinen artikkeli

maskuliini feminiini
il panino la birra
l’amico l’amica
lo scontrino (kuitti) la scorza (hedelmänkuori)
lo stivale (saapas) la stella (tähti)

Maskuliinissa konsonttialkuisten sanojen määräinen artikkeli on yksikössä il ja monikossa i. Feminiinissä vastaavat muodot ovat la ja le.

Jos maskuliinisukuisen sanan aloittaa s + toinen konsonantti tai z-kirjain, artikkeli on yksikössä lo.
Vokaalialkuisten sanojen yksikön määräinen artikkeli on sekä maskuliinissa että feminiinissä l’.

Muuta yksikön epämääräiset artikkelit määräisiksi

Muuta yksikön määräiset artikkelit epämääräisiksi

Monikko

Monikon määräinen artikkeli

maskuliini feminiini
i panini le birre
gli amici le amiche
gli scontrini
gli stivali
le scorze
le stelle

Monikossa maskuliinin muoto on i ja feminiinin le.
Jos maskuliinisukuisen sanan aloittaa s + toinen konsonantti tai z-kirjain - jolloin artikkeli on yksikössä lo - monikon artikkeli on gli. Feminiinissä samaa ilmiötä ei ole.

Lisää monikon määräiset artikkelit

Lisää määräiset artikkelit sekä yksikössä että monikossa.


Monikon epämääräinen artikkeli

dei panini delle birre
degli amici delle amiche
degli scontrini delle stelle

Monikon epämääräisenä artikkelina toimii niin sanottu partitiivinen artikkeli (vrt. ranskan kielen des, myös engl. some). Ajatuksena on se, että kyseessä olevia sanoja ajatellaan olevan muutamia tai joitakin kappaleita. Usein artikkelia ei tarvitse lainkaan käyttää. Sitä kuitenkin kuulee käytettävän, juuri sidoksissa partitiivisuuteen, mutta myös näillä, ilman artikkelia olevilla muodoilla pärjää:

panini birre
amici amiche
scontrini scorze
stivali stelle

 Lisää monikon epämääräiset artikkelit

Substantiivit ja adjektiivit

Yksikkö

Italian substantiiveilla ja adjektiiveilla on kaksi sukua. Suurin osa sanoista päättyy joko o- tai a-kirjaimeen. Useimmat o-päätteiset ovat maskuliineja ja a-päätteiset feminiinejä, e-loppuiset joko feminiinejä tai maskuliineja.

O (mask.) il cornetto caldo
A (fem.) la birra fredda
E (mask.) il limone verde
E (fem.) la televisione digitale

Usein adjektiivi saa saman päätteen kuin substantiivi, eli adjektiivi seuraa pääsanan sukua (feminiini tai maskuliini) ja lukua (yksikkö tai monikko).

Adjektiivi voi myös saada eri päätteen kuin substantiivi, riippuen siitä, kuinka monta muotoa adjektiivilla on.


un posto interessante
una città interessante

 Täydennä artikkeli ja adjektiivi

Monikko

Substantiivien ja adjektiivien pääte monikossa on joko -i (maskuliinit, yksikössä e-loppuiset sanat) tai -e (feminiinit).

il cornetto caldo i cornetti caldi
la birra fredda le birre fredde
il limone verde i limoni verdi
la televisione digitale le televisioni digitali

Muuta yksiköstä monikkoon sekä substantiivit että adjektiivit

Muuta monikosta yksikköön sekä substantiivit että adjektiivit.

Painolliseen vokaaliin päättyvät sanat eivät taivu monikossa.

due caffè (kaksi kahvia), due tè (kaksi teetä)

tre città (kolme kaupunkia)

Adjektiivin paikka

Adjektiivi sijoittuu pääsääntöisesti substantiivin jälkeen.

un cornetto caldo

un amico finlandese

Muutamien tavallisimpien adjektiivien paikka on kuitenkin ennen pääsanaa. Näitä ovat esimerkiksi adjektiivit buono, bello, cattivo, grande ja piccolo, jotka taipuvat suvussa ja luvussa.

una buona notizia hyvä uutinen
una bella ragazza kaunis tyttö
un cattivo esempio huono esimerkki
una grande casa iso talo
un piccolo ragazzo pieni poika

 Lisää adjektiivi substantiivin jälkeen.

 Lisää adjektiivi.

Prepositiot

Italiassa prepositiot ilmaisevat sen, mikä suomessa sisältyy sijapäätteisiin. Tavallisimmat prepositiot liittyvät ilmaisuihin, joilla kerrotaan:

1. paikka ja aika:

a, in, da, dietro, dopo, tra, verso

2. omistusuhde:

di

3. johonkin liittyminen, kanssa tekeminen tai oleminen:

con

4. tarkoitus, jotakin varten oleminen:

per

Prepositiot ovat myös osana myös monissa eri sanonnoissa ja verbirakenteissa, joissa ne esim. yhdistävät verbejä toisiinsa.

a Roma Roomassa
in banca pankissa
da Francesco Francescon luona
una collega di Giulio Giulion kollega
con il limone sitruunan kanssa
per Lei Teille

Prepositiot ovat myös osana myös monissa eri sanonnoissa ja verbirakenteissa, joissa ne esim. yhdistävät verbejä toisiinsa:

un pazzo da legare   umpihullu

andare a fare dello sport  mennä liikkumaan/urheilemaan

cominciare a piovere  alkaa sataa

finire di studiare  lopettaa/päättää opiskelu

smettere di sfumare  lopettaa tupakoiminen

Valitse prepositio

Täydennä prepositio

Verbien taivutus

Säännölliset verbit

Italian verbit jaetaan kolmeen eri taivutusryhmään eli konjugaatioon. Suurin ryhmä on ensimmäinen, niin sanotut -are -päätteiset verbit. Jokaisella ryhmällä on oma tunnusvokaali, joka näkyy perusmuodon lisäksi monikon toisessa persoonassa. Verbin perusosaan liitetään persoonapääte. Kaikkien ryhmien persoonapäätteet ovat samat yksikön ensimmäisessä ja toisessa sekä monikon ensimmäisessä persoonassa.

TAIVUTUSRYHMÄ -ARE
entrare tulla, astua sisään
io entro
tu entri
lui/lei/Lei entra
noi entriamo
voi entrate
loro entrano

HUOM! Monikon kolmannessa persoonassa paino on ensimmäisellä tavulla. Tämä koskee kaikkia niin säännöllisiä kuin epäsäännöllisiä verbejä.

Täydennä verbin taivutus - säännöllisten verbien taivutusryhmä -are

TAIVUTUSRYHMÄ -ERE
prendere ottaa
io prendo
tu prendi
lui/lei/Lei prende
noi prendiamo
voi prendete
loro prendono

Täydennä verbin taivutus - säännöllisten verbien taivutusryhmä -ere

TAIVUTUSRYHMÄ -IRE
partire lähteä
io parto
tu parti
lui/lei/Lei parte
noi partiamo
voi partite
loro partono

Täydennä verbin taivutus  - säännöllisten verbien taivutusryhmä -ire

Kurssin seuraavan osan (osa 2) lopussa on ensimmäinen kielioppitesti, jonka avulla voit testata myös tässä jaksossa oppimiasi kieliasioita.

 • Kapusta Master 2 - osa 10: Eron hetki

  Toivotuksia, onnitteluja ja juhlahetkiä.

  Toivotuksia, onnitteluja - поздравления, eron hetkiä - все уезжают, sekä elämän juhlahetkiä - праздники.

 • Kapusta Master 2 - osa 9: Taloudesta ja säästä

  Kapusta Master 2 - osa 9: Taloudesta ja säästä

  Tämän jakson aiheita ovat säätila - Какая сегодня погода? - liikenne, liikkuminen ja liikeverbit - Ира идёт в театр. Петри едет в Москву. Томас летит в Амстердам - sekä asuminen - Вы живёте в центре города или в районе?

 • Kapusta Master 2 - osa 8: Rakastan elämää

  Ihmissuhteet, naimisiinmeno.

  Aiheina ovat ihmissuhteet ja verbit, joilla venäjäksi mennään naimisiin. Lisäksi kysytään Какой год?- Mikä vuosi? ja Когда?- Milloin? sekä В каком году? - Minä vuonna?

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • SWE - pakko puhua ruotsia!

  SWE on sarja viidestä Ruotsiin muuttaneesta suomalaisesta.

  SWE on nettisarja viidestä Ruotsiin muuttaneesta suomalaisesta. Lyhyet videot kertovat, miltä Ruotsi näyttää suomalaisin silmin. Ruotsiksi. Mielenkiintoisia ja vauhdikkaita henkilöitä ja aiheita, jotka tempaavat mukaansa – ja saattavat aiheuttaa kiinnostusta ruotsin kieleen!

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  10 keskustelutuokiota suomeksi

  Welcome to learn Finnish! With these easy videos you learn to deal with everyday situations, e.g. buy food, tell about your family and introduce yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Liettua

  Tutustu liettuan kielen alkeisiin ja Liettuan historiaan.

  Haluatko oppia muutaman sanan liettuan kieltä? Täällä voit tutustua myös Liettuan historiaan.

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Puola

  Tutustu puolan kielen alkeisiin (ei toimi mobiilissa).

  Puolan kielen alkeet ja kulttuuri tulevat tutuksi Easypolish-kurssilla.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!