Hyppää pääsisältöön

Kielioppia

Rooman forum
Rooman Forumissa voi harjoitella lukusanoja samalla kun miettii vierineitä vuosisatoja. Rooman forum Rooma,Italia,Forum

Viikonpäivät - Lukusanat - Refleksiiviverbit - Preposition ja artikkelin yhdistetyt muodot - Konditionaali - Modaaliset apuverbit - Partikkeli ’ne’ - Painoton pronomini + verbit piacere / servire - Tentti (osa 3)

Viikonpäivät – i giorni della settimana

Chiuso il lunedì. Suljettu maanantaisin.
Aperto da martedì a venerdì. Avoinna tiistaista perjantaihin.
lunedì maanantai
martedì tiistai
mercoledì keskiviikko
giovedì torstai
venerdì perjantai
sabato lauantai
domenica sunnuntai
in settimana viikolla

Pelkkä viikonpäivän nimi ilman artikkelia tai prepositiota riittää ilmaisemaan, että on tietty päivä tai että jotain tapahtuu tiettynä päivänä. Jos jokin asia toistuu samana päivänä - esimerkiksi maanantaisin, tiistaisin tai aina maanantaina, aina tiistaina - se ilmaistaan lisäämällä määräinen artikkeli tai prepositio di viikonpäivän eteen. Maanantaista lauantaihin viikonpäivät ovat maskuliineja, sunnuntai on feminiinisukuinen.

Lukusanat

Perusluvut

Perusluvut ovat taipumattomia, lukuun ottamatta numeroa yksi, jonka korvaa epämääräinen artikkeli un, uno, una, un’. Kahdestakymmenestä ylöspäin lukusanat muodostetaan lisäämällä numerot 1-9 suoraan kymmenluvun perään. Nolla on zero.

Kuuntele lukusanat 1 - 20. HUOM! -i- katoaa u:n ja o:n edellä (21 ja 28 jne).

 1 uno 11 undici 21 ventuno
 2 due 12 dodici 22 ventidue
 3 tre 13 tredici 23 ventitre
 4 quattro 14 quattordici 24 ventiquattro
 5 cinque 15 quindici 25 venticinque
 6 sei 16 sedici 26 ventisei
 7 sette 17 diciassette 27 ventisette
 8 otto 18 diciotto 28 ventotto
 9 nove 19 diciannove 29 ventinove
10 dieci 20 venti 30 trenta

Kirjoita tai sano puhelinnumero.

Kuuntele lukusanat 31 - 100. HUOM! -a- katoaa u:n ja o:n edellä (31, 38 jne.).

31 trentuno 39 trentanove
32 trentadue 40 quaranta
33 trentatre 41 quarantuno
34 trentaquattro 42 quarantadue
35 trentacinque 43 quarantatre
36 trentasei 44 quarantaquattro
37 trentasette 45 quarantacinque
38 trentotto 46 quarantasei

duecento  kaksi sataa

mille  tuhat

duemila  kaksi tuhatta

nel 2013 (duemilatredici)  vuonna 2013

Viime vuosituhannen vuosisadoista italialaiset sanovat seuraavasti:

il '300 (trecento), nel '300  1300-luku, 1300-luvulla

nel '500 1500-luvulla

Harjoittele lukusanoja - tee päässälaskutesti 1-30.

Harjoittele lukusanoja - tee päässälaskutesti 30-100.

Järjestysluvut

Kuuntele järjestysluvut 1. -  31.

 1. primo 11. undicesimo 21. ventunesimo
 2. secondo 12. dodicesimo 22. ventiduesimo
 3. terzo 13. tredicesimo 23. ventitreesimo
 4. quarto 14. quattordicesimo 24. ventiquattresimo
 5. quinto 15. quindicesimo 25. venticinquesimo
 6. sesto 16. sedicesimo 26. ventiseiesimo
 7. settimo 17. diciassettesimo 27. ventisettesimo
 8. ottavo 18. diciottesimo 28. ventottesimo
 9. nono 19. diciannovesimo 29. ventinovesimo
10. decimo 20. ventesimo 30. trentesimo
31. trentunesimo

Lisää järjestyslukuja:

40. quarantesimo 60. sessantesimo 80. ottantesimo
41. quarantunesimo 61. sessantunesimo 81. ottantunesimo
42. quarantaduesimo 62. sessantaduesimo 82. ottantaduesimo
43. quarantatreesimo 63. sessantatreesimo 83. ottantatreesimo
50. cinquantesimo 70. settantesimo 90. novantesimo
51. cinquantunesimo 71. settantunesimo 91. novantunesimo
52. cinquantaduesimo 72. settantaduesimo 92. novantaduesimo
53. cinquantatreesimo 73. settantatreesimo 100. centesimo

Missä kerroksessa? Kirjoita järjestysluku kirjaimin.

Harjoittele järjestyslukuja.

Refleksiiviverbit

Verbejä, joiden toiminta kohdistuu jollain tavoin tekijään itseensä, kutsutaan refleksiiviverbeiksi. Esimerkiksi verbillä lavarsi (peseytyä) subjekti (pesijä) ja objekti (hän/se, joka pestään) ovat samat. Refleksiiviverbeihin liittyy ns. refleksiivipronomini, joka sijoitetaan taipuvan verbin eteen.

lavarsi
(peseytyä)
vestirsi
(pukeutua)
Io mi lavo.
Tu ti lavi.
Lui/Lei si lava.
Noi ci laviamo.
Voi vi lavate.
Loro si lavano.
Io mi vesto.
Tu ti vesti
Lui/Lei si veste.
Noi ci vestiamo
Voi vi vestite
Loro si vestono.

Persoonapronomineja ei ole pakko käyttää, ellei eritoten haluta korostaa persoonaa. Näissäkin pelkkä refleksiivipronomini riittää hyvin osoittamaan, kuka on kyseessä.
Ci laviamo prima di partire. Peseydymme ennen lähtöä.
Si lavano le mani prima del pranzo. He pesevät kätensä ennen lounasta.
Vi vestite rapidamente? Pukeuduttehan nopeasti.

Lisää refleksiiviverbeistä ja -pronomineista

Refleksiivimuoto korvaa usein omistuspronominin käytön.

Mi lavo le mani.  Pesen käteni.

Jos verbejä on kaksi, pronomini "liimataan" perusmuodon loppuun.

volere (haluta) + cambiarsi (vaihtaa vaatteet)
voglio cambiarmi
vuoi cambiarti
vuole cambiarsi
vogliamo cambiarci
volete cambiarvi
vogliono cambiarsi
dovere (täytyä, pitää) + vestirsi (pukeutua)
devo vestirmi
devi vestirti
deve vestirsi
dobbiamo vestirci
dovete vestirvi
devono vestirsi

Harjoittele refleksiiviverbejä

Täydennä verbin refleksiivipronominilla

Preposition ja artikkelin yhdistetyt muodot

Kun prepositiot a, in, da, su, di ovat määräisen artikkelin edellä, ne sulautuvat sen kanssa yhdeksi sanaksi. Joskus myös prepositiot con ja per yhdistetään niitä seuraavaan määrätyn artikkelin muotoon.

il lo (l') la (l') i gli le
di del dello (dell') della (dell') dei degli delle
a al allo (all') alla (all') ai agli alle
da dal dallo (all') dalla (all') dai dagli dalle
in nel nello (nell') nella (nell') nei negli nelle
su sul sullo (sull') sulla (sull') sui sugli sulle

 Täydennä oikea preposition ja artikkelin yhdistelmä

Lue alla olevat lauseet ja mieti, mikä prepositio ja mikä määräinen artikkeli ovat sulautuneet keskenään.

Si accomodano al tavolo.
...e questa è la carta dei vini.
Quello accanto alla finestra.
Hai il numero di telefono dell’Agriturismo?

Vastaukset

a + il = al tavolo
di + i = dei vini
a + la = alla finestra
di + l' = dell’Agriturismo

Lauseet suomeksi

Si accomodano al tavolo. Käykää istumaan.
...e questa è la carta dei vini. ...ja tässä on viinilista.
Quello accanto alla finestra. Tuo ikkunan vieressä oleva.
Hai il numero di telefono dell’Agriturismo? Onko sinulla Agriturismon puhelinnumeroa?

Verbin ’volere’ konditionaali

Verbin volere (haluta, tahtoa) konditionaalimuotoa käytetään usein kohteliaissa pyynnöissä.

Vorrei telefonare / vedere il menù...
Haluaisin soittaa puhelimella / nähdä ruokalistan...

Vorrei un caffè e un gelato.
Haluaisin kahvin ja jäätelön.

volere konditionaalin koko taivutus
io vorrei
tu vorresti
lui/lei vorrebbe
noi vorremmo
voi vorreste
loro vorrebbero

Täydennä volere-verbin konditionaalimuodot

Modaaliset apuverbit

Apuverbit dovere, potere ja volere tukevat muita verbejä. Modaalisten apuverbien tärkeimmät tehtävät ovat ilmaista tarvetta, täytymistä, mahdollisuutta, kykenemistä (voida) ja tahtoa. Ne liittyvät pääverbiin suoraan, ilman prepositiota.

...dovete avere un po’ di pazienza...
Ma dobbiamo telefonare questa sera...
Per me possiamo restare...
...volete ordinare qualcosa da bere?
... vogliamo ordinare?

dovere  täytyä potere  voida volere  haluta
devo posso voglio
devi puoi vuoi
deve può vuole
dobbiamo possiamo vogliamo
dovete potete volete
devono possono vogliono

Täydennä modaalisten apuverbien taivutusmuodot

Täydennä modaaliset apuverbit

Harjoittele modaalisia apuverbejä vastaamalla kysymyksiin

Muut verbit + pääverbi

Myös muut kuin modaaliset apuverbit voivat antaa pääverbille suunnan. Silloin tarvitaan prepositiota a tai di liittämään verbit toisiinsa.

Il gruppo di amici inizia a mangiare.
Ystäväjoukko alkaa syödä.

I ragazzi finiscono di mangiare.
Nuoret päättävät ateriansa.

Taivuta iniziare ja finire -verbejä

Harjoittele iniziare -verbiä

Ne-partikkeli

Painottomalla partikkelilla ne on eri merkityksiä. Se voi viitata osaan jotain kokonaisuutta (suomen siitä, sitä; niistä, niitä), tai se voi ilmaista omistusta, korvata paikanmääreitä tai pelkästään korostaa. Sen tavanomainen paikka on ennen taivutettua verbiä.

Che ne dite?
Mitä/Mitäs siitä sanotte?

E tu Agnese, cosa ne pensi di questo posto?
Mitä pidät tästä paikasta?

Non ne voglio. En halua sitä/niitä.

... ne ha portati solo tre. ... toitte niitä vain kolme.

 Muunna lauseet käyttämällä partikkelia "ne"

Painoton pronomini + verbit piacere/servire

Näitä muotoja tarvitaan korvaamaan sanoja, jotka ovat lauseessa tekemisen kohteena mutta epäsuorasti. Ts. painottomat, epäsuorat objektipronominit (datiivipronominit) viittaavat epäsuoraan objektiin ja vastaavat suomessa esim. päätettä -lle, -lta (Ostin kirjan sinulle).

Painottomat datiivipronominit sijoittuvat joko ennen taipuvaa verbiä, tai ne "liimataan" taipumattoman verbimuodon perään. Painottomia muotoja käytetään aina kun ei haluta korostaa pronominin merkitystä. Nämä muodot eroavat suoraa toiminnan kohdetta ilmaisevista pronomineista ainoastaan yksikön ja monikon kolmannessa persoonassa.

mi
ti
gli / le / Le
ci
vi
gli / loro

Vi presento la mia amica Agnese.
Esittelen teille ystävättäreni Agnesen.

Può dirmi dov’è il bagno?
Voitteko sanoa minulle, missä on WC?

Aspettate che vi trovo un tavolo libero.
Odottakaa, että löydän teille vapaan pöydän.

Le consiglio una bella bistecchina.
Suosittelen teille hyvää pihviä.

Verbit piacere (miellyttää) ja servire (olla tarpeen) rakentuvat kieliopillisesti epäsuorasti (datiivirakenteella).
"Pidättekö tästä paikasta?" ilmaistaankin "Onko tämä paikka teille mieleen?"
"Tarvitsetteko viinilistaa?" ilmaistaankin "Onko viinilista teille hyödyksi?"
Verbit taipuvat yksikön ja monikon kolmannessa persoonassa.

Vi piace questo posto?
Pidättekö tästä paikasta?

Mi piace molto.
Pidän siitä paljon.

... e questa è la lista dei vini, se vi serve.
... ja tämä on viinilista, jos tarvitsette sitä.

Ci serve un po’ di tempo.
Tarvitsemme hiukan aikaa.

Harjoittele piacere- ja servire -verbejä sekä niihin liitettäviä pronomineja

Tentti

Testaa lopuksi, tunnetko kurssin tämän osan kielioppiasiat.

Kielioppitentti 3

 • Miten joulua vietetään eri maissa?

  Tutustu eurooppalaisten maiden jouluperinteisiin.

  Vietetäänkö Euroopan muissa maissa joulua samoin kuin Suomessa? Tähän artikkeliin on koottu linkkejä eri maiden jouluperinteistä kertoviin sisältöihin.

 • Kapusta Master 2 - osa 10: Eron hetki

  Toivotuksia, onnitteluja ja juhlahetkiä.

  Toivotuksia, onnitteluja - поздравления, eron hetkiä - все уезжают, sekä elämän juhlahetkiä - праздники.

 • Kapusta Master 2 - osa 9: Taloudesta ja säästä

  Kapusta Master 2 - osa 9: Taloudesta ja säästä

  Tämän jakson aiheita ovat säätila - Какая сегодня погода? - liikenne, liikkuminen ja liikeverbit - Ира идёт в театр. Петри едет в Москву. Томас летит в Амстердам - sekä asuminen - Вы живёте в центре города или в районе?

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • SWE - pakko puhua ruotsia!

  SWE on sarja viidestä Ruotsiin muuttaneesta suomalaisesta.

  SWE on nettisarja viidestä Ruotsiin muuttaneesta suomalaisesta. Lyhyet videot kertovat, miltä Ruotsi näyttää suomalaisin silmin. Ruotsiksi. Mielenkiintoisia ja vauhdikkaita henkilöitä ja aiheita, jotka tempaavat mukaansa – ja saattavat aiheuttaa kiinnostusta ruotsin kieleen!

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!