Hyppää pääsisältöön

Aivoista on löydetty äänen etäisyyden tunnistava alue

Stock photo: EAR by Jean Scheijen

Aivoista on löydetty alue, joka tunnistaa miten kaukaa tai läheltä äänet tulevat. Äänet voimistuvat tullessaan lähemmäs, mutta äänen etäisyyden määritys ei perustu vain äänen voimakkuuteen. Osaamme erottaa toisistaan esimerkiksi kaukaa tulevat vaimeat äänet ja läheltä tulevat kovat äänet.

Yhdysvaltojen Massachusettsissä tehtyä tutkimusta oli vetämässä suomalainen Jyrki Ahveninen. Ensimmäisessä kahdesta kokeesta oli mukana kaksitoista aikuista, joilla oli normaali kuulo. Heille annettiin kuunneltavaksi äänipareja, jotka olivat voimakkuudeltaan eri kovuisia ja tulivat simuloidusti eri etäisyyksiltä. Tutkittavia pyydettiin kertomaan tuliko ääniparin toinen ääni lähempää vai kauempaa kuin ensimmäinen ääni. Äänten kovuudet vaihtelivat, mutta silti osallistujat havaitsivat erot äänten etäisyyksissä. Tutkijoiden mukaan äänen muodostama kaiunnalla saattaisi olla merkittävämpi osuus äänen etäisyyden hahmottamisessa kuin äänten eroilla.

oisessa kokeessa osallistujat kuuntelivat taas äänipareja, mutta nyt heidän aivojaan tutkittiin myös MRI-kuvien avulla. Magneettikuvien avulla tutkijat löysivät aivojen kuulosta vastaavalla alueella ryhmän neuroneja, jotka olivat herkkiä äänen etäisyydelle. Nämä neuronit erosivat niistä neuroneista, jotka käsittelevät äänen voimakkuutta.

Aivon kuulosta vastaava alue – eli kuuloaivokuori – sijaitsee pään sivulla, korvan takana. Massachusettissä tehty löydös on merkittävä, sillä kuuloaivokuoresta tiedetään paljon vähemmän kuin näöstä vastaavasta näköaivokuoresta. Tuloksia voidaan käyttää tulevaisuudessa apuna kuulosairauksien tutkimuksessa.