Hyppää pääsisältöön

Nuorelle leskelle on tarjolla vertaistukea

Puolison kuolema on yksi suurimmista suruista, jonka ihminen voi elämänsä aikana kohdata. Joskus menetys koetaan odotettua aiemmin.

Suomessa on noin 12 000 työikäistä leskeä. Vuonna 2009 perustettiin Suomen nuoret lesket ry -vertaistukiyhdistys, jonka toiminnan kohteena ovat niin avio- kuin avolesket sekä leskien lapset. Vertaistukitoimintaa on tarjolla ympäri Suomen.

Leskeksi jäänyt joutuu surun keskellä kohtaamaan myös byrokratiaa. Suomessa leski voi saada perhe-eläkettä, joka koostuu leskeneläkkeestä ja mahdollisesta lapseneläkkeestä. Poikkeuksena ovat avoliitossa leskeksi jääneet, jotka eivät saa minkäänlaista leskeneläkettä. Avustus tulisi tarpeeseen, sillä puolison kuollessa perheen tulot yleensä puolittuvat.

Henkisen ja taloudellisen romahduksen keskellä vertaistuki on korvaamaton apu leskelle.

Tietolaatikko

Vain avioliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa leskeksi jääneet ovat oikeutettuja perhe-eläkkeeseen. Kuitenkin jos yhteisiä lapsia vainajan kanssa ei ole, tarkkojen kriteerien on täytyttävä, jotta perhe-eläkettä aletaan maksaa. Esimerkiksi, lesken on täytynyt olla alle 50-vuotias, kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde on solmittu, ja sen on täytynyt kestää vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa.

Perhe-eläkkeen suuruuteen vaikuttavat lesken omat tulot ja eläkkeet, ja mitä korkeammat ne ovat, sitä vähemmän perhe-eläkettä maksetaan. Eläke voi pienentyä tällä tavalla niin radikaalisti, ettei perhe-eläkettä makseta lainkaan.

Lähde: http://www.nuoretlesket.fi/yhdistys/wp-content/uploads/2011/05/pdf-Leskenel%C3%A4keasiaa-nettiin.pdf

Teksti: Sonja Fogelholm

Kommentit

Uusimmat sisällöt - Elävä arkisto