Hyppää pääsisältöön

Mitä on filosofinen ajattelu - opettajan opas

Taiteellinen kuvaus filosofisesta ajattelusta
Ajattelen siis olen. Kuva: Yle. Taiteellinen kuvaus filosofisesta ajattelusta filosofia,taide,filosofit

Filosofinen ajattelu tarkoittaa kysymistä, perusteiden esittämistä ja vaatimista, asioiden erittelyä ja arviointia, päättelemistä, seurausten hahmottamista, oman ajattelun ajattelemista jne.

Filosofiselle ajattelutyölle on ominaista tietynlainen avoin, rehellinen, utelias, kiireetön ja ihmettelevä asenne sekä herkkyys tunnistaa niin omaan kuin toistenkin ajatteluun liittyviä olettamuksia ja ongelmia. Lasten filosofisen keskustelun ohjaamiseen perehtynyt Oscar Brenifier tiivistää filosofisen ajattelun tunnistamiseksi, problematisoimiseksi ja käsitteellistämiseksi

Tietolaatikko

Brenifierin mukaan:

 • Tunnistaminen merkitsee omien tai toisten sanojen syventämistä, eli sanottujen asioiden luonteen ja niiden seurausten hahmottamista.
 •  Problematisointi tarkoittaa erilaisten vastaväitteiden, kysymysten ja tulkintojen tuottamista, minkä avulla on mahdollista osoittaa esiin tulleiden väittämien rajallisuus ja täydentää niitä.
 •  Käsitteellistäminen taas merkitsee sellaisten termien tuottamista, joilla ongelmia pystytään tunnistamaan ja ratkaisemaan, ja joiden avulla voidaan jatkaa keskustelua.

(Brenifier 2008)

Ajatustyö tarvitsee harjoitusta

Kehittyvässä kielessään lapset omaavat edellä kuvatun filosofisen ajatustyön idut. Koulussa tätä pedagogisesti merkittävää potentiaalia tulee tietoisesti ja systemaattisesti kehittää ja vaalia.On selvää, että eri-ikäiset lapset tarvitsevat ajattelemisen taidoissa runsaasti monipuolista harjoitusta sekä ennen kaikkea opettajan rohkaisua ja ohjausta.

Haastetta opettajalle

Opettajan näkökulmasta lasten filosofisen keskustelun ohjaaminen on pedagogisesti haastavaa ja palkitsevaa. Suoran opettamisen sijasta opettajan on työskenneltävä oppilaiden esittämän "ajatusmateriaalin" puitteissa ohjaamalla keskustelua oikealla hetkellä esitettyjen, ajattelua tukevien kysymysten, ehdotusten ja tehtävien avulla.

Tällöin on tietenkin välttämätöntä, että opettaja on tietoinen edellä kuvatun filosofisen ajattelun luonteesta ja tavoitteista ja osaa sovittaa niitä ohjaamansa ikäryhmän lapsille sopiviksi.

Asiantuntijat Hannu Juuso ja Tuukka Tomperi ovat koonneet tv-sarjan oheismateriaaliksi tämän opettajan oppaan. Se sisältää käytännön opastusta ohjelman soveltamiseen opetuksessa sekä syventävää taustatietoa aiheesta.

Ihminen ja yhteiskunta

 • Islamin vieraana

  6-osainen sarja islamista.

  6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

 • Buddhan jalanjäljillä

  Buddhalaisuus

  Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.