Hyppää pääsisältöön

Pikkupojat leikkauspöydällä: käsikirjoitus

Poikien ympärileikkaus on vuosituhansia ollut osa islamin ja juutalaisuuden perinteitä. Toimenpiteessä pojan esinahka poistetaan kokonaan tai osittain. Poikia voidaan ympärileikata myös lääketieteellisin syin, mm. esinahan ahtautuman hoitamiseksi.

Jenna:
"Mun poikani oli operoitu olohuoneen pöydällä. Tämä lääkäri oli käyttänyt siinä kuulemma normaalioloissa hammaslääketieteessä käytettävää puudutusta, ei anestesiaa. Valaistuksen virkaa on hoitanut semmoinen Ikean energiansäästölamppu."

Pikkupojat leikkauspöydällä

Suomessa ei ole ympärileikkauksia säätelevää lakia. Tyttöjen ympärileikkaukset on kielletty rikoslain perusteella ja ne täyttävät törkeän pahoinpitelyn tunnusmerkit. Rikoslain mukaan myös lapsen kurittaminen eli tukistaminen tai sormille näpsäyttäminen on rikos. Rituaaliset eli uskonnollisin tai kulttuurisin syin tehdyt poikien ympärileikkaukset ovat samaan aikaan sallituja.

Jennan 5 kuukauden ikäinen poika ympärileikattiin ilman äidin suostumusta.

Jenna:
"Mä olin mun siskon luona kun mä sain keskellä päivää puhelinsoiton. Tässä puhelinsoitossa hän totesi vain että joo että hänellä on sitten mulle yllätys, kun mä tulen kotiin. Välittömästi sen puhelun jälkeen mulle iskee sellainen.. se on äidinvaisto.. sellainen että jotain pahaa on tapahtunut. Mies sanoo että kaikki on kunnossa mutta mä tiedän että jotain pahaa on tapahtunut, kamalaa on tapahtunut ja mun on pakko päästä heti kotiin."
"Mies ei päästä mua ensin lapsen lähelle, että hän on hirveen suojeleva että lapsi nukkuu ja kaikkee tällaista näin. Ja että mä en saisi ottaa lasta syliin ja sitten hän kertoo mulle että nyt se on sitten tehty. Ja mä tiedän heti mitä hän tarkoittaa."
"Mä otin vauvan mukaan, lähdin ja soitin ulospäästyäni hätäkeskukseen. Soitin ja kerroin, että mun lapselleni on tehty leikkaus meillä kotona, mies on tehnyt tän, mä en tiedä kuka sen on tehnyt, mä en oo sitä halunnut, mä olen sitä vastustanut, mä olen ollut sitä vastaan, ja nyt se on tapahtunut, tää ei oo totta."

Juutalaisyhteisössä poikien ympärileikkaus on traditio.

Gideon Bolotowsky:
"Se on hyvin merkittävä identiteettiä muovaava tekijä, ja sehän tulee suoraan Ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvusta, jossa todetaan expressis-verbissä suoraan, että poikalapsi tulee ympärileikata kahdeksan päivän ikäisenä elleivät lääketieteelliset syyt sitä estä."

Suomen juutalaisessa seurakunnassa on noin 1600 jäsentä. Poikia syntyy kymmenkunta vuodessa ja heidät leikkaa seurakunnan hyväksymä ympärileikkaaja.

MOT:
"Ovatko juutalaisen seurakunnan ympärileikkaajat aina lääkäreitä?"

Gideon Bolotowsky:
"Ne ovat perinteisesti olleet lääkäreitä, jotka ovat sitten saaneet tähän erityisen koulutuksen."

Myös enemmistö islaminuskoisista ympärileikkauttaa poikansa. Islaminuskoisia on Suomessa 50 000- 60 000.

Anas Hajjar:
"Se on osa meidän uskontoa, se noudatetaan Jumalan määräystä. Ja profeetan kautta tullut määräys on myös määräys, vaikka se ei ole Koraanissa eli noudatetaan sitä plus, että sillä on puhtauden kannalta merkitys, sillä on uskonnollisissa tehtävissä ja toimituksissa jossain koulukunnissa myös merkitys."

Ympärileikkaus on kulttuurinen tapa ja osa poikien aikuistumisriittiä myös monissa ei-islamilaisissa Afrikan maissa, kuten Etiopiassa, Keniassa ja Nigeriassa. Jennan lapsen isä on nigerialainen kristitty.

Jenna:
"Hätäkeskus lähetti poliisipartion paikalle. Me lähdettiin mun pojan kanssa ambulanssilla lastenklinikalle ja mä aloin selvittää sitä asiaa poliisin kanssa. Poliisit pidättivät miehen."
"Poliisi ilmoitti mulle että on törkeä pahoinpitely ja lähdetään tutkimaan että mies on syyllistynyt rikokseen ja hänet pidätetään."

MOT:
"Onko poikien ympärileikkaus Suomessa rikos?"

Jouko M. Nurminen:
"Noh, se on sillä tavalla rikos, siis lähtökohtaisestihan tässä korkeimman oikeuden ratkaisussakin todettiin, että ympärileikkaus täyttää pahoinpitelyrikoksen ulkoisen tunnusmerkistön, tätä ihan yleisesti pidetään täysin selvänä myöskin tieteellisissä kannanotoissa ja yleisessä oikeustieteellisessä keskustelussa, mutta sit korkein oikeus tässä, tuota ennakkoratkaisussaan halusi kuitenkin löytää jonkun vastuuvapausperusteen tähän ympärileikkaustapaukseen."

Syyttäjä viittaa korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun vuodelta 2008. Äiti oli palkannut tuntemattomaksi jääneen henkilön ympärileikkaamaan neljä ja puolivuotiaan poikansa. Korkeimman oikeuden mukaan äidin menettely ei ollut rangaistavaa pahoinpitelynä tai siihen yllytyksenä.

Jouko M. Nurminen
"Korkein oikeus katsoi, että; nimenomaan poikien ympärileikkaus on oikeutettua silloin kun se tapahtuu uskonnollisista syistä lääketieteellisesti asianmukaisella tavalla ja aiheuttamatta tarpeetonta tuskaa."

Oikeuteen tapaukset päätyvät yleensä silloin, jos lapselle on tullut leikkauksesta komplikaatioita. Oikeuden on aina erikseen pohdittava, onko ympärileikkauksessa toimittu lääketieteellisesti asianmukaisella tavalla.

Poikien rituaalisia ympärileikkauksia ei ole kielletty tiettävästi missään maassa. Ruotsissa rituaalisista ympärileikkauksista on säädetty laki. Yli 2 kuukauden ikäisten poikien ympärileikkaajan on aina oltava lääkäri. Tätä nuorempia lapsia voi ympärileikata myös erityisluvan saanut, tietyt kriteerit täyttävä; henkilö.

Jennan pojan ympärileikkauksesta aloitettiin poliisitukinta. Syyttäjä vaati ympärileikkauksen tehneelle lääkärille ja lapsen isälle rangaistusta törkeästä pahoinpitelystä. Lääkäri vapautettiin syytteistä ja lapsen isälle tuomittiin pahoinpitelystä sakkoja. Tuomio ei ole lainvoimainen, koska siitä on valitettu hovioikeuteen.

Jenna:
"Tämä lääkäri ei ollut varmistanut, että leikkaukseen, operaatioon on minun lupa. Lääkäri ei ollut varmistanut edes lapsen isän henkilöllisyyttä. Lääkäri ei ollut varmistanut lapsen äidin nimeä. Lääkäri ei ollut varmistanut lapsen henkilöllisyystunnusta, ei lapsen terveyshistoria-taustoja, ei yht&ään mitään."
"…tässähän on vedottu siihen, esimerkiksi oikeudessa, että kyse ei olis pahoinpitelystä, koska tää on ikään kuin lääketieteellisesti oikeaoppisesti suoritettu. Mun mielestä se ei ole tässä niinkään se olennainen juttu kuin se, että mun lapselta ihan konkreettisesti puuttuu ruumiinosa, ja siihen operaatioon ei ollut mun lapsen suostumusta, se tehtiin vastoin hänen tahtoaan kun hän oli puolustuskyvytön lapsi, ei siis täysikäinen jolloin hänellä olisi oikeus päättää omasta kehostaan ja se tehtiin ilman mun lupaa huoltajana."
"Lääkäri ei ollut jättänyt meille asianomaisille kellekään minkäänlaista dokumentaatiota siitä mitä oli tapahtunut. Ei minkäänlaisia kunnollisa potilasasiakirjoja. Ei ollut jätetty kuittia ei mitään. Tästä on maksettu käteismaksulla alle 200 euroa."

Suomen lääkäriliitto vastustaa poikien ympärileikkauksia.

Harry Lindahl:
"Oikeastaan se on lääkärin etiikan vastaista. Lääkärin eettisissä säännöissä, jotka lääkäriliitto on julkaissut sanotaan, että mikäli lääkäri joutuu hoitopäätöksissään hoitamaan ihmistä, joka ei pysty antamaan omaa suostumustaan, on ratkaisujen aina perustuttava lääketieteellisiin syihin. Eli tässä ei ole lääketieteellinen syy tämän toimenpiteen takana."

Poikien ympärileikkaus jakaa jopa lääkäreiden mielipiteet. Yhdysvalloissa kolme neljästä aikuisesta miehestä on ympärileikattu. Elokuun lopussa yhdysvaltalainen lastenlääkäriliitto ilmoitti alkavansa kallistua suosittelemaan esinahan poistoa terveyshyötyjen vuoksi.

Harry Lindahl:
"Hämmästyin, kun luin tämän uuden suosituksen. Mä en todellakaan ymmärrä sitä. Sen sijaan mikään eurooppalainen lastenlääkäri tai lääkärijärjestö ei suosittele ympärileikkausta, siis rutiini-ympärileikkausta."

Myös juutalalaiset korostavat lääketieteellisiä syitä puolustaessaan traditiota.

Gideon Bolotowsky:
"Täällä ei ole oikein ymmärretty ympärileikkauksen hyötyä. Niinpä tämä uunituore USA:n lastenlääkäriliiton tutkimus, joka yksiselitteisesti toteaa, että myös lääketieteellisistä syistä ympärileikkauksesta on enemmän hyötyä kuin haittaa, nimenomaan silloin kun se tehdään vastasyntyneille, ja jopa niin paljon hyötyä, että hehän kehottavat, että tää pitäisi saada julkisen terveydenhoidon piiriin, että hyöty on niin suuri. Eli uskoisin, että Suomen terveysviranomaisilla tulee tässä miettimisen paikka."

Harry Lindahl:
"Ne lääketieteelliset argumentit, jotka aina tuodaan esiin, on ensinnäkin siittimen syöpä. Että ympärileikkaus poistaisi kokonaan syövän riskin. Se ei pidä paikkaansa. Toinen, mikä kyllä pitää paikkaansa on, että vastasyntyneelle tehty ympärileikkaus vähentää poikien virtsatientulehdusriskiä ensimmäisen ikävuoden aikana. Mutta tässäkin tämä suhdeluku on, että pitää tehdä 200 ympärileikkausta, jotta vältyttäisiin yhdeltä virtsatientulehdukselta."
"WHO on tehnyt suosituksen ympärileikkauksien suosimisesta, mutta se koskee Saharan eteläpuoleista Afrikkaa, jossa HIV on erittäin yleinen. Me emme sijaitse Saharan eteläpuolella."

Gideon Bolotowsky:
"Tiede on tiedettä kaikkialla. Jos HIV tarttuu Afrikassa, niin kyllä se tarttuu Suomessakin."

Ympärileikkausten vastustajat vetoavat lasten oikeuksiin. Suomessa poikien ympärileikkaamisen lopettamisen puolesta kampanjoi seksuaaliterveyden edistämiseen keskittynyt Sexpo-säätiö. EHJÄ-hanketta vetää kansainvälisen terveystieteen maisteri ja kätilö Eeva Matsuuke.

Eeva Matsuuke:
"Me olemme myös, Suomi ratifioinu vuonna 2010 biolääketieteellisen sopimuksen, jossa kielletään kaiken terveen ihokudoksen tai kehon osan poistamista ilman asianomaisen suostumusta. Ja tässä tää ristiriita on, että nää kielletään ja me eletään tässä yhteisössä ja näissä viitekehyksissä, on seksuaalioikeudet, on tasa-arvo-oikeudet, on koskemattomuusoikeus. Ja silti tätä saadaan Suomessa tehdä ei-lääketieteellisin perustein."

Korkeimman oikeuden päätöksen aikaan biolääketiedesopimusta ei oltu ratifioitu Suomessa.

Jouko M. Nurminen:
"Sellaisten toimenpiteiden, jotka tehdään lapselle, joka ei kykene itse suostumastaan antaan, siis lääketieteellisten toimenpiteiden, niin ne täytyy tuottaa välitöntä hyötyä lapselle, välitöntä hyötyä. Itse asiassa tästä nyt voidaan varmasti sanoa, että välitöntä hyötyä ympärileikkaus ei tuota."

Harry Lindahl:
"Tässä tapauksessa terveen esinahan poistaminen haitat on aina suuremman kuin hyödyt."

Juutalalaiset ovat Suomessa ympärileikanneet poikia parin vuosisadan ajan. Julkiseen keskusteluun asia tuli vasta 90-luvulla, kun Suomeen tuli islaminuskoisia maahanmuutajia.  Sosiaali- ja terveysministeriö suositteli tuolloin rituaalisten ympärileikkausten tekemistä julkisessa terveydenhuollossa.

Anas Hajjar:
"Monessa sairaalapiirissä sitä tehtiin. Sitten yhtäkkiä kun on annettu ohjeistus, ei enää haluta tehdä. Ruvetaan kieltämään sitä, että meidän sairaalaan ette tule leikkaamaan. Vaikka tässä kysymyksessä on vain lääkäri joka tulee suorittamaan sitä leikkausta siellä eli yksityistoimenpide. Ja sitten ollaan tässä tilanteessa."

MOT:n tekemän selvityksen mukaan tällä hetkellä minkään sairaanhoitopiirin alueella ei julkisessa terveydenhuollossa tehdä alaikäisten poikien ympärileikkauksia uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Kymenlaaksossa asia harkitaan tapauskohtaisesti. Vielä pari vuotta sitten leikkauksia tehtiin lähinnä pohjoissuomalaisissa sairaanhoitopiireissä kymmenkunta vuodessa.

Myös monet yksityiset lääkäriasemat ovat kieltäytyneet rituaalisista ympärileikkauksista.

Virallisissa yhteyksissä on jo vuosikymmen ajan arvioitu, että poikien rituaalisia ympärileikkauksia tehdään Suomessa alle 200 vuodessa. Islaminuskoisten määrä on kuitenkin kasvanut. Kouluikäisten lasten määrän perusteella Islamilaisen yhdyskunnan imaami arvioi, että Suomessa tehdään vuosittain yksinomaan muslimipojille lähemmäs 400 ympärileikkausta.

MOT:
"Mistä; l&öytyy sellainen lääkäri ja lääkäriasema missä leikkauksen voi tehdä?"

Anas Hajjar:
"Monesti omaiset joutuvat soittamaan ja katsomaan mistä saadaan. Ja joskus ollaan pattitilanteessa ja silloin kun ne matkustaa, ne suorittaa sen ulkomailla."

MOT:
"Tuleeko juutalaiseen seurakuntaan paljon kyselyitä siitä, mistä ympärileikkaajan voisi Suomessa löytää?"

Gideon Bolotowsky:
"Olen ymmärtänyt, että suurin osa seurakunnan ympärileikkaajien potilaista, niin on seurakunnan ulkopuolelta."

Juutalaisen seurakunnan ympärileikkaajina toimii muutama lääkäri, jotka tekevät leikkauksia sivutöinään.

MOT:n tietojen mukaan Suomessa toimii myös ulkomaalaisia ympärileikkaajia, jotka eivät ole välttämättä ole lääkäreitä. Leikkaukset tehdään usein kotioloissa.

Harry LIndahl:
"Se on aika arveluttavaa, kyllä. Suurin osa näistä toimenpiteistä menee varmaan ihan hyvin, niin kuin kaikista toimenpiteistä myöskin vähän huonommalla ammattitaidolla varustetut tekevät. Sitten jos tulee ongelmia, silloin näillä henkilöillä ei ole ratkaisuja niihin ongelmiin."
"Pahimmillaan on vakava verenvuoto. Meilläkin on ollut yksi potilas, joka tuli shokkisena, runsaasti vuotavana tänne. Se on pahin äkillinen komplikaatio. Sitten on näitä arpeutumisia ja sitten näitä, että on poistettu vähän muutakin kuin pelkkä esinahka."

Koska Suomesta on vaikeaa löytää ympärileikkauksia tekevää lääkäriä, lähdemme Saksaan. Täällä toimenpide on arkipäivää, sillä Saksassa asuu noin 120 000 juutalaista ja 4 miljoonaa muslimia. Kölnin keskustassa toimii lastenkirurgiaan erikoistunut klinikka. Sitä johtaa turkkilaissyntyinen lääkäri Hikmeth Ulus.

Muiden kirurgisten operaatioiden rinnalla klinikalla tehdään vuosittain noin 800 ympärileikkausta. Suurin osa lääketieteellisistä syistä.

MOT:
"Und die religiöse Beschneidungen?"
(Entä uskonnollisista syistä tehdyt leikkakukset?")

Hikmet Ulus:
"Das können Ihnen nicht sagen. Kommt immer wieder. Kann man hundert sagen, fünfzig sagen."
(En pysty sanomaan, sillä niitä tulee vastaan jatkuvasti. Ainakin sata tai viisikymmentä.)

MOT:

"Kommen die von Ihnen behandelten Patienten auch aus dem Ausland?"
(Hoidetaanko täällä myös ulkomaisia potilaita?)

Hikmet Ulus:
"Ja. Also wir haben mittlerweile aus Nachpaarstaaten, wie Belgien, aus Holland. Wir haben einige Kinder aus Norwegen gehabt. Wir haben zwei Kinder letztlich aus Schweden gehabt. Wir haben aus der Schweiz gehabt. Wir hatten voriges Jahr sechs Kinder aus Italien."
(Kyllä. Meillä on ollut potilaita naapurivaltioista, Belgiasta ja Hollannista.Joitain lapsia on ollut myös Norjasta ja hiljattain kaksi Ruotsista. Heitä on ollut myös Sveitsistä, viime vuonna oli kuusi lasta Italiasta.)

Komplikaatiot ovat vieneet tapauksia oikeussaleihin myös Saksassa. Kölniläinen alioikeus päätti kesäkuun lopussa, että alaikäisten poikien rituaalinen ympärileikkaus rikkoo lasten oikeuksia. Päätös herätti hämmennystä myös tällä klinikalla.

Hikmet Ulus:
"Aber jetzt in Mai hat es ein Kläger gegeben, ein Staatsanwalt, und das Gericht hat ihm recht gegeben und in diesem Fall entschieden. Die haben zwar freigesprochen, aber die haben gesagt: "Ab sofort wissen die alle, dass eine Beschneidung bei einem Kind unerlaubt ist." Das war ganz kurz und klein überlegt und das verursachte natürlich Unruh, nicht nur bei Muslimen, auch bei Juden, weil die für alle ein Schock war. "
(Viime toukokuussa syyttäjä nosti yhden kanteen. Oikeus ratkaisi tapauksen syyttäjän hyväksi. Ja vaikka tuomiota ei annettu, oikeus teki kaikille tiettäväksi, että siitä hetkestä lähtien lapsen ympärileikkaus ei ole sallittua. Se oli tyly päätös ja aiheutti luonnollisesti levottomuutta, ei vain muslimien vaan myös juutalaisen keskuudessa. Se oli kaikille järkytys.)

Juutalais- ja muslimiyhteisöt tekivä historiallisen, yhteisen kannanoton ympärileikkausten puolesta.

Hikmet Ulus:
"Erstmal ich habe sofort Angst gehabt, weil diese Beschneidung dadurch illegalisiert wurde. Und dann zu Hintertür zu Hinterhöfe geschoben wird. Das heisst, wir beschneiden, weil wir sind wider, wie es vor 20 - 30 Jahren von Lichtmediziner durchgeführt, was uns medizinisch natürlich erheblich vergebens urteilt zu werden. Das war meine Angst. Als Arzt."
(Heti alkuun pelästyin, koska näin ympärileikkauksesta tuli laiton, ja ne sysättäisiin tehtäväksi takapihoilla, suljettujen ovien takana. Me teemme ympärileikkauksia, koska vastustamme leikkauksia, joita puoskarien tekivät 20 - 30 vuotta sitten. Olisi väärin rangaista meitä; lääkäreitä. Se oli minun pelkoni lääkärinä.)

Riippumattomista tiedemiehistä koostuva eettinen neuvosto antoi elokuun lopussa lausunnon, jonka mukaan poikien ympärileikkaustem tulisi olla sallittuja tietyin ehdoin.

Hikmet Ulus:
"Ethikkommission sagt genau das, was ich mir seit Jahren wünsche: Die Beschneidung soll, nicht soll, muss von einem Facharzt gemacht werden, unter Narkose gemacht werden und schmerzfrei gemacht werden. Das ist die Empfehlung."
(Eettinen lautakunta sanoo juuri sen mitä minäkin olen vuosia toivonut: vain erikoislääkäri voi, saa suorittaa ympärileikkauksen. Se pitää tehdä narkoosissa ja kivuttomasti. Se on lautakunnan suositus.)

Saksassa tilanne on vielä; avoin. Tohtori Ulus ei tee tällä hetkellä rituaalisia ympärileikkauksia.

Hikmet Ulus:
"Ich bin so vorsichtig, ich bin optimistisch und denke ich, dass Bundestag das in diese Richtung dieses erlauben wird."
(Olen varovaisesti optimistinen ja uskon, että parlamentti tekee tässä asiassa myönteisen päätöksen.)

MOT:
"Tässä ovat vastakkain uskonnonvapaus ja lapsen ruumiillinen koskemattomuus. Kumpi painaa vaakakupissa enemmän?"

Gideon Bolotowsky:
"Molemmat on hyvin tärkeitä. Sitä vastakkainasettelua ei ole. Jos se vastakkainasettelu olisi todellinen, niin tuskin juutalaliset olisivat 3000 vuotta ympärieliekkauttaneet poikalapsiaan."

Anas Hajjar:
"Tämä kuuluu sekä lapsen identiteettiin että hänen uskontoon. Sitten jos lähdetään kieltämään tätä ei voida puhua enää uskonnonvapaudesta Suomessa."

Eeva Matsuuke:
"Toivomme, että siinä voitais tehdä jotain vaihtoehtoja, tai antaa poikalapsen varttua täysikäiseksi, jolloin hän voisi itse päättää, onko se niin tärkeä osa hänen uskontoaan, kuuluuko hän vielä siihen uskontoon, haluaako hän edustaa sitä uskontoa, missä tämä on toimenpiteenä ja haluaako hän leikkauttaa esinahkansa pois tietäen ne riskit ja tietäen mahdolliset ongelmat, mitä se tuo eteen."

Gideon Bolotowsky:
"Niin. Tehän voitte kysyä kristityiltä papeilta, haluaako he siirtää; lapsen kastetta, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tulkaa sit kysymään meiltä uudelleen."

MOT:
"Lapsen ruumiillinen kurittaminen on Suomen laissa kielletty. Miten on mahdollista, että alaikäisen lapsen saa ympärileikata?"

Harry Lindahl:
"Sitä mä olen ihmetellyt, että jos vedotaan siihen, että tämä on pitkäaikainen kulttuuri tai uskonto. Kyllä lapsen piiskaamisella on lähes raamatuksellinen asema, joka piiskaa säästää, se lastansa vihaa. Siitä huolimatta, me pystymme kieltämään sen. Mikä on ihan oikein."

Jennan nigerialainen mies yritti pitkään suostutella Jennaa hyväksymään ympärileikkauksen, mutta tämä; ei hyväksynyt eikä suostunut operaatioon missään vaiheessa.

Jenna:
"Tää painostaminen oli äärettömän ankaraa. Hän selitti minulle, että kaikki hänen kaverinsakin, kaikki nigerialaiset, kaikki afrikkalaiset Suomessa, kaikkien lapset ympärileikataan. Kaikki vaimot, suomalaiset vaimot ovat voineet olla vastaan, mutta he ovat lopulta kuitenkin suostuneet ja hyväksyneet ja tajunneet että ei kannata olla vastaan."
"Käräjäoikeuden päätös huomioi vain lapsen isän kotimaan kulttuurin ja otti sen ikään kuin järkähtämättömänä totuutena ja lakina, jonka mukaan myös minun ja mun poikani elämää kuuluisi täällä Suomessa säädellä.Mun poikani kotimaa on Suomi, hän on syntynyt Suomessa, hän on vain ja ainoastaan Suomen kansalainen."

Jenna yritti keskustella tapahtuneesta neuvolassa ja häntä; kehotettiin hakemaan apua myös Väestöliitosta.

Asian tekee erikoiseksi se, että Jennan pojan ympärileikannut suomalaislääkäri on Väestöliiton palveluksessa. Hän on juutalaisen seurakunnan jäsen. Väestöliitto sanoutuu irti tapauksesta, sillä lääkäri on tehnyt leikkauksen yksityishenkilönä; vapaa-ajallaan.

Jenna:
"Musta se tuntuu järkyttävältä ja halpamaiselta, että mua kehotetaan kääntymään tällaisen järjestön puoleen jolla on tällainen kansallisen auktoriteetin asema mitä seksuaaliterveyteen ja perheiden hyvinvointiin tulee. Ja samaan aikaan tää järjestö itse on tietoinen ylilääkärinsä toiminnasta, siunaa sen ja sitä kautta hyväksyy sen."

Eeva Matsuuke:
"Tuntuu erittäin oudolta, että tämmöinen käytäntö voi jatkaa tai että tämä henkilö voi jatkaa siinä asemassa kun on tehden sitten omalla ajallaan päinvastaista, kun mitä hän yrittää opettaa. Mielestämme Väestöliiton pitäisi myös ottaa kantaa poikien hyvinvointiin ja poikien oikeuksiin."

Poikien rituaaliseen ympärileikkaukseen ei uskalleta ottaa kantaa. MOT kysyi kansanedustajilta, pitäisikö alaikäisten poikien uskonnollisin syin tehdyt ympärileikkaukset kieltää Suomessa. Vain vajaa kolmasosa kansanedustajista vastasi kyselyyn. Valtaosa vastaajista oli poikien ympärileikkausten kieltämisen kannalla.

Jouko M. Nurminen:
"Ilman muutahan eduskunnan pitäisi lainsäädäntövallan edustajana ratkaista tää asia ja säätää asiasta laki. Jos halutaan, että poikia saa Suomessa ympärileikata, niin sellainen laki pitäisi säätää, silloin tässä oltaisiin selkeillä linjoilla, ja millä edellytyksillä se olisi sallittua."

Gideon Bolotowsky:
"Minusta meillä on aika hyvä tilanne sen jälkeen, kun korkein oikeus on antanut hyvin selkeän ennakkopäätöksen, joka sallii uskonnollisista syistä tehtävät ympärileikkaukset Suomessa. Siihen ei oikeastaan oo tarvetta."

Anas Hajjar:
"Me ollaan lähdetty tukemaan sitä lainsäätämistä jo, varmistamaan lasten että vanhempien että lääkärien oikeusturva. Ja se että laki säädetään, se on meidän puolesta aika hyvä asia. Mutta se että säädetään kieltävä laki, se ei tule toimimaan."

Lakia yritettiin saada aikaan jo 2000-luvun alussa. Hanke kaatui lausuntokierroksen jälkeen. Oikeusministeriö tai sosiaali- ja terveysministeriö eivät ole lähivuosina valmistelemassa uutta lakia.

Jouko M. Nurminen:
"Kukaan poliitikko ei halua viedä tällaista asiaa eduskunnan käsiteltäväksi, kun pitäisi ottaa kantaa puolesta tai vastaan. Molemmilla tavoilla varmasti menettää äänestäjiä. Mutta heidän velvollisuutensa se on."

Harry Lindahl:
"On hirveen paljon muitakin vuosituhanteisia perinteitä, joista olemme länsimaissa luopuneet. Me emme enää kivitä aviorikkoja, emme katkaise varkaalta kättä. Hyvin paljon muitakin tämmöisiä asioita, joista ollaan luovuttu, koska asumme ja elämme 2000-luvun länsimaassa."