Hyppää pääsisältöön

Mistä johtuu nuorten syrjäytyminen?

Nuorten syrjäytyminen on ongelma, jonka syistä ja ratkaisutavoista ollaan montaa mieltä. 2000-luvun syrjäytymiskeskusteluissa syitä on haettu muun muassa puutteellisesta mielenterveystyöstä, yhteiskunnan rakenteista ja hukassa olevasta vanhemmuudesta. Yhtä syypäätä tai ratkaisua harvemmin julistetaan, vaan kyse on monialaisesta ongelmasta.

Ajankohtaisessa kakkosessa vuonna 2008 haastatellun psykoterapeutti Soili Poijulan mielestä mielenterveystoimiin tulisi satsata huomattavasti enemmän varoja. Terveydenhoidossa vallitsee Poijulan mielestä liiallinen bisnesajattelu. Hyvän hoidon ja todellisen parantumisen sijasta tärkeämpää on tehokkuus ja tilastojen kauniiksi saaminen.

Mutta pelkästään psyykkisellä hoidolla ei ongelmia ehkäistä vaan Poijula muistuttaa vanhemmuuden merkityksestä. Poijulankin mielestä monet lapset elävät liian yksin, ilman turvallista aikuisuutta.

Vuonna 2000 kuvatussa jutussa Havukosken koulun rehtori Airi Kansanen peräänkuuluttaa keskustelua syrjäytymisen syistä. Lapset oirehtivat hänen mielestään selvästi ja se on merkki siitä, ettei yhteiskunnassa ole kaikki hyvin. Lasten oireilu näkyy mm. lisääntyneenä levottomuutena koulussa. Myös masennus on yleistä, etenkin tytöillä.

Koulun kuraattori Erja Väisänen on huolissaan päihteiden ja huumeiden saatavuuden lisääntymisestä. Huumeet ovat valtava bisnes ja niitä myydään yhä nuoremmille. Päihteiden käyttö on hänen mielestään varmin tie syrjäytymiseen.

Havukoskella tehdään ennaltaehkäisevää työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Koulun arkeen kuuluu muun muassa päihdestrategian pohtiminen.

Kansasen mielestä itsenäisyyden korostamisella on menty liian pitkälle. Lapset eivät saa riittävästi turvallista aikuisen läsnäoloa. Työssään hän näkee jatkuvasti lapsia ja nuoria, jotka eivät ole saaneet kotona riittäviä eväitä elämäänsä. Tällaiset nuoret tarvitsisivat tukea mm. koulun kautta.

Aikaa leimaa Kansasen mukaan narsistisuus ja oman edun tavoittelu. Vanhemmat uhraavat aikansa uraan, Kansanen kertoo tietävänsä lapsia, joiden vanhemmat ovat seitsemän päivää viikossa töissä. Rehtorina hän ajatteli voivansa tuoda epäkohtia esiin ja vaikuttaa päätöksentekoon, mutta kokee nyt, että nuorten hätä sivuutetaan päätösten teossa.

Tietolaatikko

Syrjäytyneeksi määritellään nuori, jolla on vain perusasteen koulutus ja joka ei ole työssä, opiskelemassa tai hoitovapaalla.

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan syrjäytymisriskiin vaikuttaa perhetausta, ulkomaalaisuus ja vanhempien koulutustaso, huostassa oleminen ja asunnottomuus.

Kommentit