Hyppää pääsisältöön

Potilas, tietojasi urkitaan

potilastiedot
potilastiedot Kuva: Yle, Mot potilastiedot

Potilastietojen urkintatapauksia paljastuu terveydenhuollossa toistuvasti, kertoo illan MOT. Tyypillisissä esimerkeissä terveydenhuollon ammattilaiset urkkivat tuttaviensa sairaus- tai lääkitystietoja. Vakavissa tapauksissa tietoja aletaan levittää edelleen

Lain mukaan potilastietoja saavat katsoa vain henkilöt, joilla on hoitosuhde potilaaseen. Silloinkin vain hoidon edellyttämässä laajuudessa.

Se, kuinka vakavasti poliisit ja syyttäjät käsittelevät urkintatapauksia, vaihtelee alueittain ja jopa tapauskohtaisesti. Joissakin tilanteissa yksittäiset urkinnat ovat johtaneet tuomioon, mutta tiedetään myös tapauksia, joissa jopa tuhansien tietojen urkinta ei ole johtanut syytteeseen.

Suomessa on ollut käytössä satoja erilaisia sähköisiä potilastietojärjestelmiä. Potilaan on pitänyt antaa kirjallinen lupa tietojen siirtämiseen järjestelmästä toiseen. Nyt sairaanhoitopiirien alueella tieto siirtyy ilman potilaan erikseen antamaa lupaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Vuoteen 2015 mennessä potilastiedot pyritään kokoamaan yhteiseen kansalliseen terveysarkistoon KanTaan. Tässä yhteydessä terveystiedot ovat yhä laajemman joukon luettavissa.

Sähköisten järjestelmien toimivuus ja tiedon nopea saatavuus ovat niin potilaiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten etu. Tällä hetkellä tietosuojaa säädellään noin kymmenellä erillisellä lailla. Asiantuntijoiden mielestä järjestelmän toimivuus edellyttää lainsäädännön selkiyttämistä. Kyse on myös luottamuksesta. Potilaan pitäisi voida luottaa siihen, että arat ja henkilökohtaiset tiedot ovat vain hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten nähtävillä. Toisaalta lääkärin pitäisi voida luottaa siihen, että rekisterit ovat ajan tasalla. Akuuteissa tilanteissa tarvitaan nopeita hoitopäätöksiä, ja kyse voi olla jopa potilaan hengestä.

Haastateltavat

  • Anne
  • Maari
  • Teija Weijola
  • Ermo Haavisto, johtajaylilääkäri, Carea
  • Jarmo J. Koski, vastuualuejohtaja, Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus
  • Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutettu
  • Tomi Voutilainen, informaatio-oikeuden ja tietoteknologiaoikeuden professori, Itä-Suomen yliopisto

Linkit