Hyppää pääsisältöön

Filosofiaa nuorille kirjallisuusluettelo - opettajan opas

lapsen piirros raketti kohti maata
lapsen piirros raketti kohti maata Kuva: Ajattelen siis ole / Yle filosofia

Elämän suuret kysymykset ovat lähellä meitä. Niiden äärestä löydämme itse kukin itsemme eri elämäntilanteissa.

Ajatusdemo-ohjelmasarja liittyy perusopetuksen keskeiseen tavoitteeseen kehittää koulussa ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja. Ohjelmasarjaa voidaan käyttää laajasti eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä oppilaiden ajattelun ja filosofisen keskustelun lähtökohtana.

Tietolaatikko

Epikuros

"Älköön kukaan nuorena aikailko filosofian aloittamista, älköönkä kukaan vanhana väsykö sen harjoittamiseen. Koskaan ei ole liian varhainen eikä liian myöhäinen hetki etsiä terveyttä sielulleen."                                                                                
                                                                                     

Niin lapset, nuoret kuin aikuiset pohtivat perustavanlaatuisia filosofisia kysymyksiä. Tässä pohdinnassa on suureksi avuksi ja iloksi, jos saa mahdollisuuden keskustella aiheista yhdessä toisten kanssa rauhallisessa ja jäsentyneessä keskustelutilanteessa. Juuri sitä on filosofointi lasten ja nuorten kanssa kouluopetuksen menetelmänä.

Perehdy lisää - kirjallisuusluettelo

Kirjallisuutta lasten ja nuorten ajattelutaitoihin, keskustelevaan opetukseen ja lasten ja nuorten filosofointiin perehtymistä varten

 • Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.), Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen
  ajattelun edistäminen opetuksessa. niin & näin -kirjat, Tampere 2008.
  Kokoelma alan kansainvälisten ja kotimaisten asiantuntijoiden tekstejä ajattelu- ja keskustelutaitojen opettamisesta sekä lasten ja nuorten kanssa filosofoimisesta.
 • Børresen, Beate, Malmhester, Bo & Tomperi, Tuukka, Ajatellaan yhdessä! Taitavan ajattelun työkirja. niin & näin -kirjat,Tampere 2011.
  Hyvin käytännöllinen työkirja, joka opastaa koko opetusryhmän keskusteluharjoituksiin askel askeleelta. Voidaan helposti käyttää opetuksessa yhdessä Ajattelen siis olen- ja Ajatusdemo-ohjelmasarjojen kanssa.
 • Gregory, Maughn (ym.), Filosofiaa lapsille & nuorille. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.
  Johdatus lasten filosofoinnin teoriaan ja käytäntöön sekä opas P4C-menetelmän käyttämiseen.
 • Baillargeon, Normand, Älyllisen itsepuolustuksen peruskurssi. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2010.
 • Brenifier, Oscar, Keskusteleva opetus. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.
 • Daniel, Marie-France ym., Matildan ja Taavetin matemaattiset seikkailut. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.
 • Daniel, Marie-France ym., Filosofoidaan matematiikasta ja luonnontieteistä. Opettajan aineisto. Suom. Tapani Kilpeläinen & Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.
  Droit, Roger-Pol, Filosofoidaan lasten kanssa. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2010.
 • Freese, Hans-Ludwig, Lapset ovat filosofeja. Suom. Eira Wiegand. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Helsinki 1992.
 • Janicaud, Dominique, 30 päivää filosofiaa. Suom. Tomi Snellman. WSOY, Helsinki 2008.
 • Juuso, Hannu, Child, Philosophy and Education. Discussing the intellectual sources of Philosophy for Children. Acta Universitatis Ouluensis, Scientia Rerum Socialium E 91, Oulu 2007. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Leena (toim.), Argumentti ja kritiikki – lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus, Helsinki 1998 (7. painos 2007).
 • Karlsson, Liisa & Riihelä Monika, Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. VAPK-kustannus, Helsinki 1991. Korjattu 4. painos 2004, verkossa osoitteessa
 • Kotkavirta, Jussi (toim.), Filosofia koulunpenkillä. Kirjoituksia oppiaineen didaktiikasta. Painatuskeskus, Helsinki 1995.
 • Kurki, Leena & Tomperi, Tuukka, Väittely opetusmenetelmänä. Kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. niin & näin -kirjat, Tampere 2011.
 • Laine, Timo & Kuhmonen, Petri, Ajattelukirja filosofiaan. Jyväskylän kirjasto, Jyväskylä 1998.
  Matthews, Gareth P., Filosofisia keskusteluja lasten kanssa. Suom. Antti S. Mattila. WSOY, Helsinki 2007.
 • Mehtäläinen, Jouko, Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen. Formaalinen tavoitteisto ja sen käyttö opetuksessa. Opetushallitus & Painatuskeskus, Helsinki 1992.
  Sharp, Ann, Nukkesairaala. Suom. Hannu Juuso & Antti Immonen. niin & näin -kirjat, Tampere 2010.
 • Sharp, Ann & Splitter, Laurance, Kuka minä olen? Opettajan aineisto Nukkesairaalaan. Suom Hannu Juuso & Antti Immonen. niin & näin -kirjat, Tampere 2010.

 
Asiantuntijat Hannu Juuso ja Tuukka Tomperi ovat koonneet tämän oheismateriaalin ja opettajan oppaan, joka sisältää käytännön opastusta ohjelman soveltamiseen opetuksessa sekä syventävää taustatietoa aiheesta.

Perustuu ohjelmaan: Ajatusdemo  Vuosi: 2010  Tekijät: toimittaja Tuula Rajavaara, graafikko Kirsi Kukkurainen, leikkaaja Teemu Kokkonen.

Ihminen ja yhteiskunta

 • Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen kiemurat? Testaa tietosi

  Testaa, mitä hyvin tunnet taloyhtiön tilinpäätöksen

  Kymmenissätuhansissa taloyhtiöissä kokoonnutaan vuosittain kuulemaan, kun isännöitsijä luettelee tilinpäätöksestä vaikeaselkoisia termejä kokousväelle. Tilinpäätöksen riveillä on kuitenkin tärkeää tietoa siitä, miten hallitus ja isännöitsijä ovat hoitaneet osakkeenomistajien rahoja. Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen? Tarkista tietosi ja vastaa seitsemään kysymykseen.

 • Islamin vieraana

  6-osainen sarja islamista.

  6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

 • Buddhan jalanjäljillä

  Buddhalaisuus

  Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.