Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Äidinkieli pääkuva

Kysymysarkisto: Äidinkieli ja kirjallisuus, 2008 syksy: tekstitaito

Tehtävä 1

Lähettäjä: Iira

Kysymys: Mitä kaikkea tähän tehtävään vaaditaan?

Vastaus: ks. vastauksiani ylempänä.

Tehtävä 5.

Lähettäjä: Kaisa

Kysymys: Mitä tähän tehtävään vaaditaan?

Vastaus: ks. vastauksiani ylempänä.

Tehtävä 4

Lähettäjä: linda

Kysymys: Mitä nelostehtävän kysymykseen "millaisia keinoja käyttäen" oikeastaan piti selittää?

Vastaus: Melko vaativa tehtävä, sanoisin. Pitää tarkkailla keitä kuvataan, mitä heistä kerrotaan, mit'ä he tekevät, miten he suhtautuvat erilaisiin asioihin (sotaan, työntekoon, huvituksiin, miehiin jne.). Ja sitten se MITEN: teksti näyttäisi kuvaaman nuoria naisia vähän ironiseen sävyyn.

Näin sanoo YTL:n ja ÄOL:n arviointiohje tämän tehtävän osalta: "Keskitason vastauksessa pitäisi olla huomioita kotirintaman toimista sota-aikana, tyttöjen työnteosta, kielletyistä huveista ja seurustelunhalusta sekä lapsellisesta turhamaisuudesta ja ymmärtämättömyydestä varusmiespalvelua kohtaan.

Ylempiä pisteitä saa, jos vastauksessa tehdään tekstiin perustuvia havaintoja siitä, miten kerrotaan eli käytetään käsitteitä: puhutaan kertojasta, kertojan ”äänen” sävystä, pilkanteosta tai ironiasta ja näkökulmasta (fokalisaatiosta). "

Tehtävä Teht 3

Lähettäjä: keijo

Kysymys: Mitä keinoja mainoksesta piti löytää?

Vastaus: Ks. muita vastauksia.

Tehtävä Tehtävä 5

Lähettäjä: Anni

Kysymys: Menikö pahasti pieleen jos väitti Vartion parodioivan Tuntematonta romaanissaan?

Ja onko väärin, jos viittaa Tuntemattomaan sotilaaseen kerran pelkästään sanalla Tuntematon?

Vastaus: Ei suinkaan mennyt pieleen, ihan oikeilla jäljillä olet. Ja kyllä Tuntemattomaan voi viitata noinkin - niinhän minäkin tässä teen.

sensori

Tehtävä 2

Lähettäjä: Esa

Kysymys: Kuinka tarkkaan sotilaiden välisiä suhteita piti eritellä? Ei siis upseereiden ja sotilaiden välisiä.

Vastaus: Ks. vastauksiani tuossa ylempänä.

Tehtävä Tehtävä 4

Lähettäjä: jons

Kysymys:

Vastaus: Tätä asiaa on käsitelty muissa vastauksissa.

Tehtävä 3

Lähettäjä: Mä

Kysymys: Seisoivatko mainoksen miehet asennossa? Onko sen havaitsemisesta hyötyä?

Vastaus: Asennosa ovat, kuin kivääri olalla, paitsi keskimmäisellä, jolla taas kulkee laukun remmin poikki ylävartalon ihan kuin komentohihna eli rähinäremmi...

Kyllä näiden seikkojen havaitsemisesta oli hyötyä.

Tehtävä 1.

Lähettäjä: AP

Kysymys: Vaadittiinko tässä tehtävässä oman mielipiteen ilmaisua?

Vastaus: Mielipiteen? Mistä? Enemmänkin analyysia siinä kaivattiin.

Tehtävä 2

Lähettäjä: moi

Kysymys: Menikö pahasti pieleen, jos otti tekstistä sitaatteja ja perusteli niiden kautta henkilöjen välisiä suhteita?

Vastaus: Ei mennyt pieleen. Tuo menetelmä kuulostaa ihan hyvältä.

Tehtävä koko koe

Lähettäjä: mia

Kysymys: miksi kokeen aihealue oli suunnattu oikeastaan vaan pojille? Vähä sukupuolineutraalisempia aiheita olisi kaivattu..

Vastaus: Tuohon en osaa sanoa mitään, kun en ollut tehtäviä tekemässä.

Kokeen teema on intertekstuaalisuus, joka kai sinänsä on sukupuolineutraali ilmiö. Aineistona oli kaksi romaanikatkelmaa, toinen miehen kirjoittamasta romaanista, toinen naisen kirjoittamasta. Siis tasapeli. Mainos on kyllä aika miehinen, mutta se on suunnattu potentiaalisille pelaajille, joiden joukossa lienee paljon naisiakin. En siis osaa pitää koetta pelkästään pojille suunnattuna. Ja vaikka se olisi sitä ollutkin, niin eikö juuri siinä olisi ollut herkullista aineistoa feministisesti suuntautuneelle kirjoittajalla?

Tehtävä 3. (mainos)

Lähettäjä: Juha

Kysymys: Pitikö tässä etsiä retorisia keinoja vai argumentointia vai molemia?

Vastaus: ks. muita vastauksia

Tehtävä 5

Lähettäjä: Lennu

Kysymys: Onko paha. jos ei maininnu 5. tehtävässä ollenkaan intertekstuaalisuutta Tuntemattomaan sotilaaseen (seisomassa)? Ja olisiko pitänyt mainita jotain kurkiaurasta? Pilvistä?

Vastaus: Katso muita vastauksiani, niissä käsitellään tätä asiaa.

Tehtävä 3 tehtävä

Lähettäjä: hei

Kysymys: Vaaditaanko 3 tehtävässä, että pitää kertoa mainoksen yhteys Tuntemattomaan sotilaaseen?

Vastaus: Kyllä se on aika keskeinen seikka manokisessa. Katso muita vastauksiani.

Tehtävä 3

Lähettäjä: Eino

Kysymys: Mitä kaikkea kolmannessa

tehtävässä piti havannoida

saadakseen hyvät pisteet?

Oliko Tuntemattoman sotilaan

elokuvaversion ja mainoksen

välisen alluusion havaitsemisesta

hyötyä?

Miksi koe oli keskittynyt niin pitkälti

pelkästään Tuntemattoman

sotilaan ympärille?

Kiitos vastauksesta!

Vastaus: Mainoksen perustana on intertekstuaalisuus; katso muita vastauksiani.

Miehet seisovat kuin Tuntemattoman sotilaan Lehto, Määttä ja Rahikainen. He soisovat kuin kiväärit olalla - ihan kuin olisi komennettu "Olalle vie!". Aseet ovat kuitenkin vaihtunee vapaa-ajan välineiksi. Taivalla ei näy pommikoneita vaan kurkiaura.

Mainos on julkaistu itsenäisyyspäivänä. Se vetoaa Tuntemattoman sotilaanavulla isänmaallisuuten ja yhteisöllisyyteen. Raha-automaattiyhdistys tukee veteraanien kuntoutusta.

Hyvässä vastauksessa on kiinnitettävä humiota sekä kieleen että kuvaan.

Mainoksessa on paljon kielellisiä vaikutuskeinoja: toisto, kehottaminen, tarkka luku, rinnastus, iskulauseita jne.

Kriittinenkin voisi olla: pelaaminen RAY:ssa on isänmaallista toimintaa. Ei siis kannata ottaa paineita vaikka viikkoraha olisi huvennut pokeriautomaattiin...

Tehtävä koko koe

Lähettäjä: kokelas

Kysymys: lähteekö paljon pisteitä jos teksti on suttusta. Kun toi kumi ei hirveen hyvin toiminut ja voi olla vähän suttusta.

Vastaus: Tuskinpa suttuisuus haittaa, jos tekstistä saa selvän. Siisteys on tietenkin ansio.

sensori

Tehtävä koko koe

Lähettäjä:

Kysymys: rokotetaanko pisteitä jos unohti laittaa tehtäviin tehtävänumerot?tekstistä kyllä selviää mihin tehtäviin on vastannut

Vastaus: Katso vastaustani ylempänä; siinä oli kyse samasta asiasta.

sensori

Tehtävä 3

Lähettäjä:

Kysymys: Onko suuri virhe, jos tehtävässä 3 EI viitannut Tuntemattomaan sotilaaseen millään tavalla?

Vastaus: Katso vastaustani tuossa ylempänä; käsittelen siinä tätä asiaa.

sensori

Tehtävä 5

Lähettäjä: Kiti

Kysymys: Oliko kuva tarkoituksella alareunasta

suttuinen, vai oliko minulla ´paino

virhe paholainen? Mitä jos kuvan tulkinta

jäi puolitiehen, esim mies on sokea,

he seisovat kuin sotilaat muttei kerro

miksi.

Vastaus: Ks. muita vastauksiani.

Tehtävä 5

Lähettäjä: Kiti

Kysymys: Oliko kuva tarkoituksella alareunasta

suttuinen, vai oliko minulla ´paino

virhe paholainen? Mitä jos kuvan tulkinta

jäi puolitiehen, esim mies on sokea,

he seisovat kuin sotilaat muttei kerro

miksi.

Vastaus: Tuohon en osaa sanoa mitään, kun voi nähdä Sinun käteesi osunutta tehtäväpaperia. Hiukan epätarkka kuva näyttäisi olevan.

Keskimmäinen mies on sokea; siihen viittaavat tummat lasit ja keppi. Kovin suurta merkitystä tällä seikalla tai sen huomiotta jäämisellä ei taida olla.

Tehtävä 5

Lähettäjä: Imbatur

Kysymys: Vastasin ko. tehtävään, mutta en tiedä kuinka paljon jäi ansioita saamatta. Mistä ko. tehtävässä sai pisteitä?

Vastaus: Vastaaminen edellyttää vertailua, eli on pohdittava mitä yhteistä ja erilaista Vartion ja Linnan tekstissä on. Yhteistä on sotilaiden rankaiseminen. Erilaista taas on upseerin käytös: Vartion katkelman kapt ei ole Lammion kaltainen komentelija.

Sotilaskuri näyttää Vartion romaanissa joutuvan hiukan ironiseen valoon.

Tehtävä 3

Lähettäjä: Sonja

Kysymys: Nyt pelästyi kun luin näitä kysymyksiä.

Eihän Tuntematon sotilas liittynyt kysymykseen kolme mitenkään, eihän?

Vastaus: Kyllä se liittyi. Aineistona olleessa Tuntemattoman sotilaan katkelmassa on kuvattu aika tarkkaan, miten Rahikainen, Lehto ja Määttä rseisovat rangaistukseksi asennossa. Astelma on tullut tunnetuksi varsinkin Edwin Laineen elokuvasta. Vielä kaukaisempana intertekstuaalisena yhteytenä tietenkin on asetelma Golgatalla, jossa Jeesus on kahden roiston välissä ristillä - tämän seikan alik. Hietanen mainitseekin. Kuvassa näkyy myös lintuparvi kuin muistuttamassa pommikonelaivuee tuloa. Jotain olennaista on siis siis jäänyt huomaamatta, jos ei ole hoksannut tätä yhteyttä Tuntemattomaan. Intertekstuaalisuus on mainoksen keskeinen vaikuttamiskeino, ja juuri näitä vaikuttamiskeinoja tehtävässä kysytään.

sensori

Tehtävä 1

Lähettäjä: P

Kysymys: Olisiko kyseisessä tehtävässä pitänyt perustella jotain yhdenlaista kuvaa sodasta (esim. sota-aika on kuin koulunkäyntiä) ja löytää kyseiseen kuvaan erilaisia perusteluja/näkökulmia? Olisiko parempi tapa ollut löytää erilaisia sodankuvia (koulumaisuuden lisäksi esim. sota luutnantin ja sotilaiden välillä ja että sota ei ole sotimista) perusteineen?

Vastaus: Ei taida yhdenlainen kuva riittää. Katkelmasta käy ilmi monta sodan piirrettä:

- aina ei sodassa räisky; tässä katkelmassa ollaan levossa ja arkisissa askareissa

- kenen näkökulmasta sotaa kuvataan; tässä näkyy vain toisen osapuolen näkökulma

- sodassa korostuvat kuri ja vallankäyttö, ja ainakin Lammion vallankäyttöön suhtaudutaan kriittisesti (sekä miehet että kertoja)

- miesten kesken vallitsee luja yhteisöllisyys

- sotaa nliittyy sankaruus; onko esimerkiksi Lehto uhmassaan sankari?

- ja vielä yllätyksellisyys: pommikonelaivue tulee ihan pyytämättä ja tilaamatta...

Tehtävä Tehtävä 2

Lähettäjä: Salla

Kysymys: Mitä tarkoitettiin tehtävän kaksi kysymyksellä MITEN? Pitikö vastauksessa ilmetä, millainen suhde henkilöiden välillä on, ja että tämä ilmenee jonkinlaisena käytöksenä/repliikkeinä....?

Vastaus: Juuri noin: "millainen suhde henkilöiden välillä on, ja että tämä ilmenee jonkinlaisena käytöksenä/repliikkeinä....?"

Tehtävä 5

Lähettäjä: Heini

Kysymys: Oliko romaanin "Tunteet" kateklma pastissi siitä Tuntemattoman katkelmasta?

Vastaus: Kyllä sitä voi pastissiksi sanoa. Kyse on siis intertekstuaalisuudesta: Vartio on tehnyt romaaniinsa kohatukse, joka mukailee Tuntemattoman tunnettua kohtausta.

sensori

Tehtävä 1, 2, 3

Lähettäjä: Sanna

Kysymys: Mitä tapahtuu jos on unohtanut laittaa tehtävien numerot? Otsikot ja sisällöt pitäisi olla oikein ja niistä on helppo päätellä mikä tehtävä oli mikä. Ei kai vaan tästä koidu pistevähennyksiä?

Vastaus: Tuskinpa siitä koituu pistevähennyksiä. Vaikeuksia tulee vasta siinä tapauksessa, että sensori ei pysty päättelemään, mihin tehtävään on vastattu. Mutta siinä tapauksessa vastauksissa on varmaan jo muutakin hämärää kuin puuttuva tehtävän numero.

Muille tiedoksi: Olen se YTL:n asiantuntija, joka vastaa kysymyksiinne. YTL:n ja ÄOL:n yhteistyönä tehdään parhaillaan ohjeita pisteytykseen. Minun täytyy siis nähdä ne, ennen kuin voin tarkemmin vastata yksittäisten tehtävien pisteohjeisiin.

Palaan asiaan tiistaina.

terveisin

sensori

Tehtävä 1

Lähettäjä: Jenni

Kysymys: Onko ensimmäisessä tehtävässä ansio, jos on ottanut esille mahdollisimman paljon erilaisia sodankuvaamisnäkökulmia, vai riittääkö, että on kuvannut muutamaa näkökulmaa perusteellisemmin?

Vastaus: Tuohon on vastausta näkemättä vaikea ottaa kantaa. Tutuisi siltä, että kannattaa keskittyä muutamaan näkökulmaan perusteellisemmin, muuten voi 1-2 sivun vastauksesta tulle luettelo.

Tehtävä 2

Lähettäjä: Tiia

Kysymys: Mitä tämän kysymyksen vastaukseen vaadittiin?

Vastaus: Katkelmassa on niin paljon vuoropuhelua, että jokaisen repliikin yksityiskohtainen analysointi lienee mahdotonta. On siis koetettava valita joitakin oleellisia kohtauksia ja keskityttävä niihin. Esimerkiksi

1) upseerien (ltn Lammio, vänr Koskela) välinen keskustelu. Lammio on virallinen, Koskela hiukan vastahakoisen arkinen.

2) Lammion keskustelu Lehdon, Rahikaisen ja Määtän kanssa. Lammio kuulustelee ja käskee. Määttä vaikenee, Rahikainen selittelee, Lehto on suorasukainen ja uhmakas.

3) miehet keskustelevät keskenään. Juttelu sujuu leppoisasti, joten välit ovat hyvät, vaikka Lehto, Hietanen ja Lahtinen ovat esimiesasemassa (alikersantteja).

Vuoropuhelun perusteella voi tehdä päätelmiä mm. vallankäytöstä. Lammio komentelee, mutta miehet pyrkivät monin tavoin kiisttämään hänen auktoriteettinsa, eikä Koskelakaan näytä olevan kovin lämpimissä väleissä Lammion kanssa. Alipupseerit (kuten Hietänen ja Lehto) näyttäv'ät tulevan hyvin toimeen miesten kanssa.

Vuoropuhelussa käytettyyn kielen kannattaa kiinnittää huomiota, samoin kertojan kommentteihin. Lammio puhuu huoliteltua yleiskieltä, muut enemmän tai vähemmän murretta.

Tehtävä 1-3

Lähettäjä: Kadia

Kysymys: hei!

saisikohan kyseisten kysymysten vastauksiin edes jonkinlaisia esimerkkejä? ja miten oleellista 1-2 sivun ohje on, lähinnä kun sen ylittää...rokotetaanko pahasti?

Vastaus: Katso kohta vastauksiani muihin kysymyksiin; niissä käsitellään näitäkin tehtäviä.

Yli kahden sivunkin voi vastaus mennä, jos asiaa riittää eikä juttu mene löysäksi höpöttelyksi.

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit