Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Psykologia pääkuva

Kysymysarkisto: Psykologia, 2008 kevät

Tehtävä Tehtävä 5

Lähettäjä: Hutikuti?

Kysymys: Menikö ihan huti, kun mainitsi, että alussa unohtaminen on suurinta ja lopussa vähäistä ja selitti syyksi sen, että Työ muisti on rajallinen ja sieltä poistuu tieto äkkiä ja kaikki ei ehdi tarttua säilömuistin lonkeroihin ja kun ne siellä on ne siellä pysyy, mutta mieleen palauttaminen voi olla ongelmallista mikäli muistijäljet katoaa. Vai? Olisiko kuinka syvällisesti asiaa pitänyt pohtia vai oliko tuo vain pinnan raapimista?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: Ossi Pietilä

Kysymys: Hei! Miten kaupungistuminen ja psykologia noin yleensä liittyvät toisiinsa? Olen utelias. En keksinyt mitään ja skippasin tehtävän hetken mietittyäni.

Vastaus:

Tehtävä seura tekee kaltaisekseen

Lähettäjä: Lissu

Kysymys: Oliko oikein käyttää tehtävässä esimerkkinä Aschin janakoetta?

Vastaus:

Tehtävä seura tekee kaltaisekseen

Lähettäjä: minni

Kysymys: menikö pahasti metsään jos kertoi esim nuoren samastumisesta ryhmään ja muutenkin käsitteli sosiaalipsykologisten käsitteiden avulla?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: abi

Kysymys: Miksi Wikipediaa oli käytetty tietolähteenä vaikka jokainen tietää sen olevan epäluotettava?

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: Anne

Kysymys: Onko oikeilla jäljillä jos käsitelly esim. lasten samaistumista vanhempii, ja nuorten samaistumista kavereihin?

Vastaus:

Tehtävä 7

Lähettäjä: welmu

Kysymys: minkälaisia asioita pelon kognitiivisesta puolesta olisi pitänyt mainita?

Vastaus: Hei! Tärkein pelkoihin liittyvä kognitiivinen tekijä on tilanteiden ja havaintojen tulkinta ja sen vaikutus pelon syntyyn. Paljon käytetty esimerkki on kepin näkeminen metsäpolulla. Jos havainto virheellisesti tulkitaan käärmeeksi, se todenäköisesti aiheuttaa pelkoreaktion, kun taas kepin näkeminen ei aiheuta. Useissa pelkoreaktioissa tilanteen tulkinta vaikuttaa pelon syntyyn, mutta todennäköisesti osassa pelkoreaktioista mantelitumake aktivoi yksilön toimintaan ennen kuin tietoinen tulkinta ehtii syntyä, ja ihminen tulee tietoiseksi pelosta vasta, kun kehossa on jo käynnistynyt pelkoon liittyviä fysiologisia reaktioita. Terv. JH

Tehtävä Tehtävä 4, Identiteetin kehittyminen nuoruudessa

Lähettäjä: Sonja

Kysymys: Mitä asioita pitäisi käsitellä hyvässä 4. tehtävän vastauksessa?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä: Maria

Kysymys: Mitähän tähän kysymykseen mahdettiin hakea, mielestäni todella laaja kysymys

Vastaus:

Tehtävä pelkotehtävä&luovuus

Lähettäjä: Susanna

Kysymys: Oliko hakuammuntaa jos laittoi aluksi pelon tunteen syntymiseen liittyvät fyysiset tapahtumat, pulssin kohoaminen, hikoilu, hengästyminen..? Entä voiko luovuus tehtävässä lähteä liikkeelle, millaista luovuus on kuten esimerkiksi kokonaisuuksien hahmotusta, ideoita, visuaalis-avaruudellista hahmotusta. Liittyykö persoonallisuus luovuuteen?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: shefki

Kysymys: Kuinka paljon tehtävässä olisi kuulunut viitata Wikipedian lähteisiin? Oliko niitä pakko huomioida, ja vaikuttaako arviointiin keskeisesti jos tätä alustusta ei käsitellyt esseessä?

Vastaus: Hei! Koska kyseessä on psykologian koe, tärkeintä on keskittyä aiheen käsittelyyn psykologiatieteen näkökulmasta, mitä painotettiin itse kysymyksessäkin. Vastauksessa on siten ymmärrettävä, mitä kaupungistuminen, tarkoittaa ja pohdittava, millaisia psykologisia vaikutuksia sillä voi olla. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tiedot kaupungistumisesta eivät ole välttämättömiä tässä yhteydessä mutta voivat toki nostaa vastauksen arvoa, mikäli ne on nivottu kunnolla psykologiseen tietoon. Terv. JH

Tehtävä tehtävä 3

Lähettäjä: abi

Kysymys: Mitä tässä kysymyksessä haettiin? Mitä teorioita/kokeita olisi voinut soveltaa tähän jos niitä piti mainita?

Vastaus:

Tehtävä Psyka 6

Lähettäjä: Kirsi

Kysymys: Mitä erilaisia näkökulmia olisi voinut käsitellä aivojen plastisiteetin yhteydessä? Itse kirjoitin mm. oppimisesta ja muistista sekä aivovaurioista. Jäikö jotain olennaista puuttumaan?

Vastaus: hei! Mainitsemiesi näkökulmien lisäksi kehityspsykologinen näkökulma sinällään on tärkeä. Vauvojen ja pikkulasten aivojen muotoutuvuus on erittäin nopeaa ja sen vaikutukset näkyvät osittain koko loppu elämän ajan. terv. JH

Tehtävä 10, kaupungistuminen

Lähettäjä: Maija

Kysymys: Tehtävä 10 oli kai osittain integroitu yhteiskuntaoppiin? Itse yhteiskuntaoppia lukeneena olin erityisen huolellinen, että vastaukseni kuitenkin painottui psykologiaan. Kirjoitin muun muassa sosialisaatiosta, kulttuurista, motiiveista, arvoista ja asenteista. Olisiko jotain muuta voinut vielä mainita?

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: abittaa kyl ny

Kysymys: Mitä tehtävässä oikein haettiin takaa? Mallioppimista? Saiko käsitellä eri ps. suuntausten näkökulmista?

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä:

Kysymys: saiko/ kuuluiko käsitellä kysymystä elämänvaiheittain?

Vastaus: Hei! Elämänvaihenäkökulma voi toimia tässä kysymyksessä erittäin hyvin, koska aivojen muovautuvuus ja sen merkitys on esimerkiksi erittäin suuri vauva- ja varhaislapsuusiässä. Elämänvaihenäkökulmaa on kuitenkin hyvä täydentää myös vaikkapa sillä, miten plastisiteetti liittyy aivovaurioista toipumiseen tai oppimiseen. Terv. JH

Tehtävä +10

Lähettäjä: Julianna

Kysymys: Mitä psykologisia asioita piti muun muassa kirjoittaa?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä: Sofia

Kysymys: Mitä teoriata tässä tehtävässä piti esimerkiksi mainita? Itse kerroin James-Langesta, Freudista ja selviytymisennusteesta.

Vastaus:

Tehtävä yleisesti

Lähettäjä: Maria

Kysymys: Kuinka suuri merkitys arvostelussa on vastauksen rakenteella? Voiko esimerkiksi saada hyvät pisteet, vaikka vastauksesta puuttuisi varsinainen kokoava loppukappale?

Vastaus: Hei! Koska psykologian reaalikokeessa edellytetään esseevastauksia, vaikuttaa vastauksen muotoilu jossain määrin arvosteluun. Jos vastaus on muutoin hyvä, ja asiaa on paljon, kokoavan loppuyhteenvedon puuttuminen tuskin vaikuttaa pisteisiin. Toisaalta pisteet eivät voi nousta kovin korkeiksi, vaikka vastaus olisi loistavasti muotoiltu, jos tiedot jäävät olemattomiksi, esimerkiksi pelkän arkipsykologian varaan. Pisteitä saattaa alentaa myös se, että vastaus on kovin sekava, jolloin lukijan on vaikea ymmärtää, mitä kokelas tarkoittaa. Esseevastauksen arvostelussa huomioidaan kuitenkin aina kokonaisuus. Jotkin ansiot saattavat esimerkiksi kompensoida puutteita. Jos tietoa on erittäin paljon, se varmaankin usein paikkaa vastauksen kielellisiä tai rakenteellisia puutteita, elleivät ne sitten ole todella häiritseviä. Terv. JH

Tehtävä 2

Lähettäjä: Emilia

Kysymys: Oliko oikein käsitellä tehtävässä seuran vaikutusta ysilön käyttäytymiseen ja toisaalta taas mahdollisia vaikutuksia itse persoonallisuuteen ja temperamenttipiirteisiin?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: Heidi

Kysymys: Olisiko pitänyt mainita isoimmista kouluista etc.? Itse kirjoitin eniten terveydestä joka voi huonontua kun sosiaaliset verkostot vähenevät urbanisoinnin myöte.

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä: Billabong_

Kysymys: Olenko pahasti hukassa, kun laitoin Greenbergin emootioteorian, jonka mukaan tunteilla on adaptiivisia sisältöjä? Mitä muuta oleellista tehtävässä olisi kuulunut käsitellä.

Vastaus:

Tehtävä 1.

Lähettäjä: Anna

Kysymys: Miten piti vastata 1 kysymykseen, että saisin 6 pisteettä?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: Tuomas

Kysymys: Oliko järkevää ottaa resurssiteoria osaksi vastausta?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä: Jaakko

Kysymys: Mitä kaikkea olisi pitänyt käsitellä tehtävässa?

Vastaus:

Tehtävä Identiteetin muodostuminen nuoruusiässä

Lähettäjä: Essi

Kysymys: Miten tähän kysymykseen piti vastata?

Vastaus:

Tehtävä 8

Lähettäjä: Minna

Kysymys: Kysyttiin "mitkä kongitiiviset, sosiaaliset ja persoonallisuustekijät vaikuttavat yksilön luovuuteen?" Kognitiivisia en ehkä keksinyt tarpeeksi, mitä olisi pitänyt olla? ja myös nuo sosiaaliset ja persoonallisuustekijät voi kertoa? :)

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä sillä opiskelutilanteella tarkalleenottaen tarkoitettiin ja mitä tehtävässä yleensä haettiin, mitä piti painottaa?

Vastaus:

Tehtävä 5

Lähettäjä:

Kysymys: Miten kyseiseen tutkimustehtävään olisi pitänyt vastata. Jäi jotenkin epävarma olo asioiden käsittelystä.

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä: abina08

Kysymys: Hei! Haluaisin tietää, että menikö tehtävä aivan metsään, jos käsitteli kaupungistumisen vaikutusta etenkin kollektivistisen ja individualistisen kulttuurin näkökulmista? Lisäksi toin esille liittymisen tarpeen, medikalisaation, sensorisen deprivaation, stressin sekä kulttuurin löyhyyden/tiukkuuden ja kulttuurin monimutkaisuuden. Olisi kiva kuulla, mitä tähän oikein vaadittiin.

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: Saija

Kysymys: jos opiskelutehtävässä kertoi tarkkaavaisuuden lisäksi, että toisia oppilaita palvelee kirjoittaminen, toiset oppivat kuuntelemalla ja toiset lukemalla paremmin, menikö päin metsää?

Vastaus:

Tehtävä jokerit

Lähettäjä: laara

Kysymys: Molemmat jokerit olivat aika haastavia. Minkälaisia asioita niissä olisi pitänyt käsitellä? Liityikö esim. Maslowin motiivihierarkia tai motiiviristiriidat tehtävään 9?

Vastaus:

Tehtävä yleisesti

Lähettäjä:

Kysymys: Mitkä tehtävät olivat oppiainerajat ylittäviä?

Vastaus: Hei! Neuropsykologiaan liittyvät tehtävät ovat aina psykologian kokeessa ainerajat ylittäviä, eli tässä kokeessa tehtävät 6 ja 7. Tehtävässä 7 pyydetään myös sosiokulttuurista näkökulmaa, mikä sekin ylittää ainerajat. Jokerikysymys 10 on selkeästi ainerajat ylittävä. Psykologian lisäksi siinä on mahdollista hyödyntää maantietoa, yhteiskuntaoppia, historiaa ja jopa biologiaa ja terveystietoa. terv. JH

Tehtävä +9

Lähettäjä: laura

Kysymys: Menikö tehtävä metsään, jos sekoitti psyykkisen hyvinvoinnin mielen terveyteen? Kirjoitin esim. pelon, vihan ja positiivisten tunteiden vaikutuksesta hyvinvointiin, kerroin myös mielenterveysongelmista joiden keskeisiä tekijöitä ovat tunteet. (fobiat jne) Mitä tehtävässä haettiin?

Vastaus: Hei! Mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi ovat käytännössä sama asia. Ei voi olla ihmistä, jolla on vaikeita mielenterveyden ongelmia mutta joka voi psyykkisesti hyvin, tai päinvastoin. Tunteiden käsittely on siten vastauksessa keskeistä, mutta kysymyksessä pyydettiin pohtimaan myös motiivien yhteyttä psyykkiseen hyvinvointiin, joten hyvässä vastauksessa sekin puoli on huomioitava. Terv. JH

Tehtävä 8

Lähettäjä: Linda

Kysymys: Mitä haettiin tässä tehtävässä?

Vastaus:

Tehtävä Psykologian reaalin tehtävä 7

Lähettäjä:

Kysymys: mitä ihmettä olis tähän oikein kuulunut laittaa?

Vastaus:

Tehtävä tehtävä 9

Lähettäjä: Pepe

Kysymys: Mitkä ovat emootioiden ja motiivien yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin? Onko mitään "oikeita" yhteyksiä olemassakaan? Toisin sanoen mitä ihmettä tässä vaadittiin?

Vastaus: Hei! Emootiot eli tunteet ovat psyykkisen hyvinvoinnin ydin, koska hyvinvointi juuri riippuu siitä, millaisia tunteita ihminen kokee. Pitkäaikaiset negatiiviset tunteet, kuten ahdistus tai masennus, liittyvät psyykkiseen pahoinvointiin, kun taas vaikkapa ilo ja rakkaus liittyvät hyvinvointiin. Hyvinvointiin liittyy myös ihmisen kyky käsitellä negatiivisia tunteita, koska niitä tulee väistämättä jokaiselle vastaan. Siten myös hallintakeinoja ja defenssejä on mahdollista pohtia tässä yhteydessä. Motiivit kytkeytyvät myös hyvinvointiin. Ne liittyvät yksilön tavoitteisiin ja uskoon siitä, miten hän tavoitteensa kykenee saavuttamaan. Tutkimuksissa on esimerkiksi todettu, että vähäinen tärkeiden tavoitteiden määrä on yhteydessä psyykkiseen pahoinvointiin. Ihmiselle on tärkeää kokea elämänsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi, mikä on vaikeaa, ellei ole päämääriä, joihin uskoa, kuten humanistinenkin psykologia väittää. Motiivit ja tunteet kietoutuvat myös toisiinsa. Toisaalta psyykkinen pahoinvointi yleensä vähentää ihmisen motivaatiota, toisaalta yleinen alhainen motivaatio saattaa aiheuttaa pahaa oloa. Hyvässä vastauksessa on käsitelty tämäntyyppisiä asioita lukion kirjoista ja opetuksesta mieleen jääneiden käsitteiden, teoriatiedon ja tutkimusten valossa. Terv. JH

Tehtävä 3

Lähettäjä: abi

Kysymys: mitä tähän olisi pitänyt vastata??!

Vastaus: