Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Psykologia pääkuva

Kysymysarkisto: Psykologia, 2008 syksy

Tehtävä 5

Lähettäjä: Essi

Kysymys: Mikä on motiivin ja motivaation ero? haittaako jos tehtävässä kirjoitti arvoista ja motivaatiosta?

Vastaus:

Tehtävä +9 & +10

Lähettäjä: Veera

Kysymys: Oliko jokerikysymyksiin "koira haudattuna"? Tuntuivat niin kovin helpoilta, ja meillä on ainakin useasti painotettu jokereiden haastavuutta.

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Joonas

Kysymys: Oliko kuvan 2 tummennettu alue Wernicken alue? Haittaako jos vertaa potilas A:ta Phineas Gageen?

Vastaus:

Tehtävä 4

Lähettäjä: Tartar

Kysymys: mitä tällä kysmyksellä haettiin? pitikö käsitellä eri oppimisteorioiden kautta sanontaa?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: elisa

Kysymys: Pitikö tässä selittää murrosikään liittyvät fyysiset muutokset oikeen eritellen, selittäen millaisia ja mitä ne ovat vai riittikö pelkkä fyysisistämuutoksista yleisesti puhuminen.

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä: susu

Kysymys: saako tehtävästä pisteitä jos tehtävän väärin ymmärtäneenä kirjoitti myös muista psyykkisistä häiriöistä kuin vain psykooseista.

Vastaus:

Tehtävä 5

Lähettäjä: jossu

Kysymys: mitä haluttiin että vastataan?

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: hanna

Kysymys: kuinkaha paljon lähtee pisteitä jokeritehtävässä jos on kirjottanu väärin mitä tarkottaa fonologinen silmukka? voiko lähtee enemmän ku yks :/

Vastaus:

Tehtävä 8

Lähettäjä: Antti

Kysymys: Tarkoitetaanko tutkimusasetelmalla itse koetta vai koko tutkimuksen vaiheita? Haittaako, jos antoi kaksi tutkimusvaihtoehtoa.

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä: jossu

Kysymys: Kuinka tarkasti esim piirreteoria piti esitellä?

Vastaus:

Tehtävä tehtävä 5

Lähettäjä: ABIna

Kysymys: miten tehtävässä olisi pitäny vastata ja kuinka laajasti olisi pitänyt selittää pelkkiä arvoja ja motiiveja?

Vastaus:

Tehtävä tehtävä 5

Lähettäjä:

Kysymys: Olisiko tehtävässä pitänyt selittää myös mitä arvot ja moraali tarkoittavat?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä:

Kysymys: menikö pieleen jos eritteli kehon muutoksia murrosiässä ja aivojen toiminnan muutoksia siihen biologinen ilmiö kohtaan?

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä kysymykseen pääpiirteittäin haettiin vastaukseksi?

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: Suski

Kysymys: Jokeritehtävien pitäisi olla pitkiä, mutta voiko yhdellä sivulla saada pisteitä?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä:

Kysymys: Ovatko psykoottiset häiriöt sama asia kuin psykoosit? Esim skitsofrenia.

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: anna

Kysymys: Mitä vastauksen pitää sisältää. jonkun teorian?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä:

Kysymys: Milloin murrosikä alkaa? Onko sillä jokin tietty alkamis ajankohta? Onko väärin jos kirjoitti murrosiän alkamis ajankohdaksi 10-15 vuotta?

Vastaus:

Tehtävä 2 & 7

Lähettäjä: Mira

Kysymys: Mitä olisi kakkoseen pitänyt vastata? Itse kirjoitin Piaget´n ajattelun kehityksen vaiheista, onko kovin väärin? Entä 7, miten tarkasti defenssejä oli esiteltävä ja pohdittava? Miten paljon haittaa, jos ei muistanut defenssin nimeä, mutta osasi selittää sen?

Vastaus:

Tehtävä 4

Lähettäjä: tomppendaal

Kysymys: menikö mönkään jos katsoi kertauksen tarkoitusta pinta- ja syväoppivuusmenetelmien kautta?

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä: klo

Kysymys: Pitikö selittää juuri niistä tehtävissä mainituista, kelpaako behavioristinen näkemys persoonallisuudesta

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: anni

Kysymys: Mitä tehtävässä olisi pitänyt käsitellä? Itse kerroin yksityiskohtaisesti muistin rakentaan. Lisäksi kerroin mitkä aivoalueet liittyvät muistin toimintaan. Kerroin myös erilaisia muistamisen ja unohtamisen teorioita. Liittyikö eksplisiittinen ja ilmplisiittinen muisti tähän kysymukseen, koska käsittelin myös niitä?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: Anne

Kysymys: Haittaako jos tehtävässä kirjoitti asioita jotka liittyvät nuoruuteen yleensäkin, eivätkä pelkästään murrosikään? Vai oliko tämä juuri kysymyksen kompastuskivi?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä kaikkea olisi pitänyt laitta pääpiirteittäin? :)

Vastaus:

Tehtävä 9. Muistin toiminta ja rakenne

Lähettäjä: Max Korpinen

Kysymys: (Jokerit vaikuttivat tänä syksynä melko helpoilta. Oliko koe keskimäärin helppo vai vaikea? Tuleeko L:n raja nousemaan?) Itse kysymyksestä numero 9, riittääkö vastaukseen, kun selittää muistin perusjaon - sensorinen-, työ- ja säilömuisti - sekä työmuistin ja säilömuistin osatekijät (fonologinen silmukka, visuospatiaalinen lehtiö, episodinen puskuri ja keskusyksikkö, sekä taitomuisti, asiamuisti ja elämäntapahtumamuisti)? Pitääkö täysiin pisteisiin olla jokaisesta muistin osajärjestelmästä paljonkin tutkimuksia ja niiden tekijöiden nimiä ynnä muuta nippelitietoa?

Vastaus:

Tehtävä 8

Lähettäjä:

Kysymys: Haettiinko tehtävässä yksityiskohtaista tutkimuksen suunnittelua? Esimerkiksi omassa tutkimuksessani tutkittiin vireystilan vaikutusta reaktionopeuteen unen määrän ja psykoaktiivisten aineiden kautta.

Vastaus:

Tehtävä tehtävä 5

Lähettäjä: emmi

Kysymys: mikä on tehtävän 5 oikea vastaus? mitä hyvään vastaukseen vaaditaan?

Vastaus:

Tehtävä 4

Lähettäjä:

Kysymys: Onko ihan älytöntä ottaa mukaan myös kertauksen merkitys klassisen ehdollistumisen kannalta? Eli ennen neutraali ärsyke otetaan jatkuvasti mukaan johonkin tapahtumaan - sitä "kerrataan" ja siitä opitaan.. Jos oli tää ja sit jotakin työmuistista ja säilömuistista, plus assosiaatioteoria niin onko jees?

Vastaus:

Tehtävä yleisesti

Lähettäjä: malviina

Kysymys: teitääkö kukaan haittaako jos tehtävän eteen unohti kirjoittaa aineen, eli psykologia?

Vastaus:

Tehtävä 5

Lähettäjä:

Kysymys: Onko tästä oikeasti jotain veitsenterävää tutkimustietoa? Siis arvojen ja motiivien yhteydestä? Jos vastaus perustui siihen, että motiivit ohjaavat ihmisen toimintaa ja toisaalta arvot saattavat olla motiiveja tai toisaalta motivaatio voi suunnata toimintaa arvoja kohti, menikö pieleen?

Vastaus:

Tehtävä jokeri 9

Lähettäjä: mimmi

Kysymys: Vaadittiinko tehtävässä myös neuropsykologista tarkastelua?

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä: mape

Kysymys: Kysymyksessä luki, että perustele vapaasti kolmesta valitsemasta näkökannasta/teoriasta persoonallisuutta. Oliko väärin kertoa behaviorismista, vai pitikö tehtäväannon yhteydessä olleista neljästä valita kolme? Oliko väärin kertoa psykodynaamisessa seksuaalisuudesta, unista ja lapsuudesta? Entä biologisesta näkökulmasta esim. perinnöllisyydestä? Oliko väärin pohtia lopussa teorioiden olevan näkökantoja, jotka yrittävät antaa eri ihmisille apua ymmärtää persoonallisuutta?

Vastaus:

Tehtävä 8

Lähettäjä: spit

Kysymys: Kuinkakohan pitkä suunnitelman olisi pitänyt olla. Riittikö, että kirjoitti pääpiirteittäin ja otti mukaan mm käsitteinä kokeen reliaabiliuden ja tulosten pysyvyyden?

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä:

Kysymys: jos kirjoitti väärän yksityiskohdan johonki teoriaan, paljonko lähtee pisteitä?

Vastaus:

Tehtävä 7

Lähettäjä: jälkinero

Kysymys: selostin alkuun ainakin oman näkemykseni siitä, mitä defenssit ja coping-keinot tarkoittavat. seuraavaksi käsittelin ja erittelin Tuomon käyttämiä defenssejä ja coping-keinoja. Riittikö, että löysi Tuomon käyttäät keinot erosta selviämiseen ja osasi selittää niiden tarkoituksen hänen toiminnassaan, vai onko siitä suurta haittaa, etten siinä tilanteessa muistanut tarkkoja käsitteitä?

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: jälkinero

Kysymys: riittikö, että tässä käsitteli varhaislapsuutta ja lapsen "eriintymistä" äidistä ja muista ja sitä, kuinka hän alkaa ymmärtämään voivansa vaikuttaa muihin ja hän huomaa tekojensa aiheuttavan reaktioita muissa? oliko ihan väärin laittaa esimerkiksi tutkimus, jossa äidin oli näyteltävä lapselle vieras ihminen nähdessään pelästynyttä ja lapsen nähdessä äidin ilmeen, alkoi hän itkeä ja sama toistui seuraavallakin kerralla, vaikkei äiti silloin pelästynyt? jos tästä nyt sai selvää...

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Jenni

Kysymys: Oliko potilaan B aivovauriossa kyse wernicken afasiasta? ja mitä oireita piotilaalla A lyhyesti sanottuna olisi ollut?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä: maija

Kysymys: Menettääkö tehtävästä paljon pisteitä, jos on kertonut myös muista psyykkisistä häiriöistä kuten neurooseista, eikä vain psyykooseista?

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä:

Kysymys: minkälaisia asioita tässä vaadittiin?

Vastaus:

Tehtävä kaikkiin

Lähettäjä:

Kysymys: nyt jäi kalvamaan mieltä: tehtävän annossa käskettiin, että vastaa ENINTÄÄN kuuteen tehtävään. Sehän tarkoittaa, että saa vastata vaikka yhteen jos siltä tuntuu, mutta enintään saa vastata kuuteen. Eikö näin? Vastasin kolmeen ja nyt on käyty keskustelua, että olisi pitänyt vastata kuuteen. Mutta silloinhan olisi tehtävän annossa pitänyt lukea esimerkiksi: "Vastaa vähintään kuuteen tehtävään." tai "Vastaa kuuteen tehtävään."?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä:

Kysymys: En käsitellyt tehtävää juurikaan viitoskurssin pohjalta, vaan johdantokurssin avulla ja vähän höysteitä muista kursseista. Selitin lähinnä behavioristisen, kognitiivisen ja psykodynaamisen suuntauksen ihmiskuvat ja vertailin niitä ja niiden käsitystä ihmisen persoonasta. Metsässä vai valaistulla kävelytiellä?

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: ella

Kysymys: Oliko kohdan B linkkiin jätetty kenties huomaamatta vihje oikeasta vastauksesta? Linkin lopussa olis siis .....wern.jpg. Eikö tuo ollut epäreilu helpotus niille jotka sen huomasivat? Mitä jos kirjoitti kyseessä olevan Brocan afasia, mutta kertoi myös Wernicken afasiasta ?

Vastaus:

Tehtävä yleisesti kokeesta

Lähettäjä: jälkinero

Kysymys: ja vielä näin, jotta kuinkas, jos jatkoi tehtävään vastausta toiselle paperille, olisi pitänyt tämä merkitä ja tuleeko siitä paljonkin miinusta, jos unohti merkitä mitään, paitsi tietenkin laittoi paperit sitten oikeaan järjestykseen ja jatkotehtävän alkuun tehtävänumeron. tästä ei ole kerrottu meille koulussa, eikä juuri muutenkaan näistä käytännöistä...

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Ismo

Kysymys:

Vastaus:

Tehtävä +9, +10

Lähettäjä: Nasta

Kysymys: Jokerit tuntuivat tänä vuonna jotenkin yllättävän helpoilta, vai oliko niissä koira haudattuna? Sain niihin kyllä pituutta (8 sivua ja 6 sivua), mutta mitä niissä nimenomaan haettiin?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: saara

Kysymys: Kirjoitin monessa kohtaa asioista (esim identiteetti,eriksonin kehityskriisi), jotka yleenäs yhdistetään nuoruuteen. Sanoin, että murrosiän vaiheilla kehittyy identityyeei yms. Olisiko pitäny eritellä, mitä eroa on nuoruudella ja murrosiällä?

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Ismo

Kysymys: Eikö ole kamalan väärin, että tehtävän kuvan B lähdelinkissä oli wern.jpg? Olin epävarma tästä kuvasta, joten jätin ko. tehtävän tekemättä. Henkilöt, jotka lukivat lähdelinkin siis pystyivät päättelemään helposti vastauksen. Naurettavaa kysyä, mihin vaurioon ko. kuva liittyy ja sitten paljastaa puolet vastauksesta lähdelinkissä. Potkut kokeen laatijoille!

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Saara

Kysymys: Nimesin aluaan wernicken alueeksi ja häiriön wernicken afasiaksi, mutta selitin kuitenkin Brocan alueen häiriöistä (eli puhene tuottamisen ongelman) . mainitsin,että kyseessä on kielialue. Paljonko pisteitä tästä lähtee?

Vastaus:

Tehtävä 4

Lähettäjä: Miia

Kysymys: Mitä kaikkea tähän tehtävään tuli tarkalleen ottaen kertoa?? kun sit' piti tarkastella oppimispsykologian kannalta..

Vastaus:

Tehtävä Tehtävä 4

Lähettäjä: enska

Kysymys: Mitähän tohon nelos tehtävään piti laittaa? tai mitä siihen vaadittiin että sai täyet??

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä tehtävään olisi pitänyt vastata tai mitä teorioita kertoa? Itse kirjoitin vain Sternin teoriasta, onko liian suppea vastaus?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä:

Kysymys: Meneekö vastaus jo ylirajojen, kun lopussa innostuin kirjoittaa myös erilaisista persoonallisuustesteistä ja kuinka kukin teoria käyttää myös niitä apunaan kuvattaessa persoonallisuutta, lisäksi kerroin hiukan testien hyödystä esim. erilaisissa haku tilanteissa? menikö ihan yli?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä kulttuurisella näkökulmalla haettiin?

Vastaus:

Tehtävä 1-10

Lähettäjä:

Kysymys: Minkä takia yo-kokeissa painotetaan kirjaviisautta? Mielestäni yo-kokeet eivät mittaa sitä miten hyvin on asiat sisäistänyt ja ymmärtänyt, vaan sitä miten hyvin muistaa aivojen osat, tutkijoiden nimet ja teoriat, hienot termit ym. sivistyssanat.. Lisäksi painotetaan ihan liikaa sitä, miten taitava on lomakkeita täyttämään. Yksikin paha huolimattomuusvirhe ja hylätyksi kaikki! Mitä se kertoo osaamisesta? Ymmärtäähän sen että kaikki täytyy tehdä mahdollisimman selkeästi ytl:n työn helpottamiseksi, mutta rajansa kaikella.

Vastaus:

Tehtävä 5

Lähettäjä: jälkinero

Kysymys: oliko väärin ottaa arvoristiriidat tähän mukaan.. näin jälkeenpäin tuntuu typerältä ratkaisulta

Vastaus:

Tehtävä yleisesti

Lähettäjä:

Kysymys: kuinka pitkä essee vastaus sai olla, haittaako jos meni toiselle konseptille?

Vastaus:

Tehtävä koko koe

Lähettäjä:

Kysymys: mitä tapahtuu, jos vastasi vahingossa 7 esseeseen ja unohti raksittaa?

Vastaus: Valitettavasti otetaan kuusi huonointa vastausta huomioon.

Tehtävä kaikki

Lähettäjä: Håkan

Kysymys: kuinka paljon pisteitä rokotetaan kun käyttää väärää termiä, joka on melko olennainen osa vastausta ja se toistuu monta kertaa?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä: jälkinero

Kysymys: tarkoitettiinko tässä myös muita mielenterveydellisiä ja psyykkisiä häiriöitä? kävikö esimerkiksi tutkimuksista hoitokeinojen yhteyteen vaikkapa se, kuinka terapioiden on huomattu olevan toisinaan jopa haitaksi esim. psykopaattien hoidossa, sen tehdessä heistä entistä parempia manipuloijia? Riittikö noin 2,5-3 sivuinen vastaus?

Vastaus:

Tehtävä 1-10

Lähettäjä:

Kysymys: Kuinka paljon esseestä voi enimillään saada pisteitä, jos siinä ei ole mainittu ketään tutkijaa?

Vastaus:

Tehtävä Kysymys 10

Lähettäjä:

Kysymys: Menettääkö paljon pisteitä, jos käsitteli behaviorismia persoonallisuusteoriana, eikä suuntauksena?

Vastaus:

Tehtävä Yleensä

Lähettäjä: Jaana

Kysymys: Hei! Osaatteko sanoa vaikuttaa eiliset Kauhajoen traakiset tapahtumat kokeiden arviointiin millään tavalla? Itse olin nimittäin ainakin erittäin järkyttynyt näistä naapuri kunnan tapahtumista, jotka suuresti haittasivat nukkumista yöllä ja keskittymistä kokeessa. Myös kokeeseen meno jo pelkästään pelotti. Tämä varmasti näkyy sekä omassani että muidenkin nuorten vastauksissa.

Vastaus:

Tehtävä 1-10

Lähettäjä: -

Kysymys: Oliko psykan koe helppo, tavallista vaikeampi vai keskitasoa?

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä:

Kysymys: MItä vaaditaan, jotta saa vähintään kuusi pistettä jokerista +9?

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä:

Kysymys: Kuinka hyvin pisteitä voi jokerissa tulla, jos vastausta 2sivullista, mutta asiaa aika paljon.

Vastaus:

Tehtävä 1-10

Lähettäjä: mape

Kysymys: Psykologiahan on sananmukaisesti oppi mielestä? Eikö silloin vastauksetkin voi olla hyvin erilaisesti käsiteltyjä ja silti kaikki oikeita? Eikö ole tärkeämpää ymmärtää psykologia laajakäsitteisemmin kuin näppärätietoa vain käyttäen.

Vastaus:

Tehtävä 1-10

Lähettäjä:

Kysymys: Pitääkö jokaisessa vastauksessa olla jokin koe esimerkki, tutkimus tai teoria mainituna?

Vastaus:

Tehtävä 1-10

Lähettäjä:

Kysymys: Pitääkö jokaisessa vastauksessa olla jokin koe esimerkki, tutkimus tai teoria mainituna?

Vastaus:

Tehtävä 1-10

Lähettäjä:

Kysymys: Eikö ole tarkoitus oppia elämän varalle ja sellaista yleissivistävää tietoa, jota voi hyödyntää omassa elämässään? Miksi kysymykset ovat sitten noin vaikeita ja pisteytys vaativaa?

Vastaus:

Tehtävä + 10

Lähettäjä: aikaloppu

Kysymys: Miten pisteet jakautuvat jos ehti kirjoittaa suurin piirtein asiaa kahdesta teoriasta, mutta kolmannen esittelyyn ja vertailuun ei riittänyt aika?

Vastaus:

Tehtävä 2 & 3

Lähettäjä: jaana

Kysymys: Mitä kuuteen pisteeseen vaadittiin?

Vastaus:

Tehtävä 8

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä tähän kysymykseen olisi pitänyt vastata saadakseen hyvät pisteet? Riittikö siis keksitty koetilanne esim. 2 ryhmää, toiset nukkuvat yön hyvin toiset eivät ja sitten testataan reaktionopeutta kuvien, äänen ja tunnon saralla?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: niksu

Kysymys: Kirjoitin kolmesta eri persoonallisuusteoriasta ja vertailin niitä.Ihmettelin kun tehtävänannossa mainittiin persoonallisuusteoria yksikössä...eli olisiko teorioita pitänyt vertailla yhtenä kokonaisuutena ja verrata psykologisiin suuntauksiin?

Vastaus:

Tehtävä kaikki

Lähettäjä:

Kysymys: Kysymykset olivat melko yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä. Oletteko samaa mieltä? Tiukentaako tämä arvostelua?

Vastaus:

Tehtävä 1-10

Lähettäjä:

Kysymys: Miksi näin vaikea koe?

Vastaus:

Tehtävä kaikki

Lähettäjä:

Kysymys: Miksei anneta ohjeita, mitä tulisi lukea? Tällöin olisi kaikilla samat lähtökohdat..

Vastaus: Kokeessa arvioidaan lukion opetussuunnitelman hallintaa. Opettaja varmasti antaa ohjeet siitä, mitä tulisi lukea, mutta ainereaalisssa tulisi hallita koko psykologian opetussuunnitelma (menestyäkseen hyvin).

Tehtävä kaikki

Lähettäjä:

Kysymys: Miksi ei kysytty yleistä psykologiaa vaan vaati suurta opiskelumäärää kokeessa pärjääminen. ?

Vastaus: Siksi, ettei yleisellä psykologialla (jos sillä tarkoitetaan arkipsykologiaa) tule pärjätä vaan edellytetään lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjen sisältöjen mittaamista. Psykologian kokeessa vaaditaan psykologiatieteen tietoja ja ymmärrystä. Koe on kypsyyskoe, jossa pärjää hyvillä psykologian tiedoilla ja ajattelun taidoilla (analyyttisyys, pohdinta, arviointi).

Tehtävä 9. kysymys

Lähettäjä: Matleena

Kysymys: Miten laajasti muistista piti kertoa? Kirjoitin reilusti yli kolme sivua, mikä on kai aika vähän jokerista, vai? Mainitsin muistin rakenteen, muistitekniikoita ja muistin jotain muistihäiriöistä ja -sairauksista. Olinko hakoteillä, puuttuiko jotain olennaista? Mitä vaaditaan yhdeksään pisteeseen tällaisessa kysymyksessä, joka ei oikein vaadi soveltamista?

Vastaus:

Tehtävä kaikki

Lähettäjä:

Kysymys: Milloin tulokset tulevat?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä:

Kysymys: yksi vertailemistani teorioista oli behavioristinen, olinko väärillä jäljillä? ja myös vähän arvioin teorioita, vaikka kysymyksenannossa ei suoranaisesti sanottu ARVIOI. Ymmärsin kuitenkin sanan "vertaile" myös hieman arvioivana

Vastaus: Behaviorismi on yksi psykologian suuntaus eli aivan oikeilla jäljillä olet. Teorioiden arviointi on tervetullutta.

Tehtävä 3

Lähettäjä: Liisa

Kysymys: Miten paljon tulee miinusta, kun kerroin kaikista näistä: Neuroosista, kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja psykooseista?

Vastaus: En osaa vielä sanoa, mutta luonnollisesti tästä täytyy sakottaa, sillä sensoreilla on velvollisuus sakottaa tehtävään kuulumattomasta aineksesta. Onneksi olet käsitellyt MYÖS psykooseja.

Tehtävä 4

Lähettäjä:

Kysymys: Oliko väärin jos puhuin sisäisistä malleista, että kertaaminen luo ja vahvistaa niitä? En ollut ihan varma, mutta oma kokemukseni puolsi sitä, kuten vastauksessakin mainitsin. Jos ei, paljonko menee pisteitä tästä virheestä?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä:

Kysymys: Kun kysymyksessä sanottiin, että ANALYSOI, tarkoittiko se omia mielipiteitä ja teorioiden pyörittelyä?

Vastaus: KYllä, mutta linkitettynä psykologiseen tietoon. Omat mielipiteet on syytä perustella ja linkittää psykologiseen tietoon ja teorioihin.

Tehtävä Kolmostehtävä

Lähettäjä: Noora

Kysymys: Onko oikein, jos määrittelee psykoottiset häiriöt mielenterveyshäiriöiden vaikeimmaksi asteeksi?

Vastaus: Kyllä on.

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: Miten paljon pisteitä mahtaa saada, kun esitteli aisti-, työ- ja säilömuistin, muistista palauttamisen ja jotain muita pikkujuttuja?

Vastaus: Vaikea arvioida. Olet ottanut oikeita asioita mukaan, mutten osaa sanoa, mihin ne riittävät. On vaikea arvioida, mitä nämä "pikkujutut" ovat.

Tehtävä 10

Lähettäjä: tyttönen

Kysymys: Mitä analysointi tehtävänannossa tarkoitti? Mitä siis käytännössä piti tehdä?

Vastaus: Analysointi tarkoittaa tässä yhteydessä analyyttista arviointia, asioiden ja ilmiöiden erittelyä ja pohtivaa otetta.

Tehtävä +9

Lähettäjä: Elisabet

Kysymys: Mainitsin muistitehtävässä käsitteet implisiittinen ja eksplisiittinen kerran ja menivät sekaisin... Haittaako? Kuinka laajasti tehtävää piti käsitellä?

Vastaus: Riippuu kokonaisuudesta. Tietenkin tämä on virhe, mutta tuskin ratkaiseva virhe. Mitä laajempi ja monipuolisempi, sitä parempi.

Tehtävä 7

Lähettäjä:

Kysymys: Haittasiko jos ei maininnut mihin ryhmiin defenssit kuului, jos ne mainitsi ja seliiti millaisia ne on.

Vastaus: Todennäköisesti ei ainakaan suuresti, jos ole määritellyt ja kuvannut defenssit ja arvioinut niiden toimivuutta (myös suhteessa coping-keinoihin)

Tehtävä 7

Lähettäjä: Nasta

Kysymys: Ja vielä sen verran, että tässä kysymyksessä käsittelin copingkeinoja, defenssejä, niiden toiminnan erilaisuutta sekä myös surutyön vaiheita. Tuleeko tästä surutyö-osuudesta miinusta vai plussaa?

Vastaus: Vaikea arvioida näkemättä vastaustasi, riippuu siitä, miten surutyön vaiheet on linkitetty defensseihin ja coping-keinoihin. Jos tämä on oivaltavasti linkitetty defenssien ja coping-keinojen toimivuuden arviointiin, niin se voi olla positiivista.

Tehtävä 3

Lähettäjä: tyrix

Kysymys: menikö nollille jos kerto vain maniasta, depressiosta ja maanis-depressiosta...?

Vastaus: Vastauksessa tuli keskittyä psykoottisiin häiriöihin, eikä siis yleisemmin psyykkisiin häiriöihin. Riippuu siitä, miten asiaa käsittelit, sillä esimerkiksi depressio voi olla lievä tai psykoottinen häiriö.

Tehtävä 6

Lähettäjä:

Kysymys: Oliko kohdan B linkkiin jätetty kenties huomaamatta vihje oikeasta vastauksesta? Linkin lopussa olis siis .....wern.jpg. Eikö tuo ollut epäreilu helpotus niille jotka sen huomasivat? Mitä jos kirjoitti kyseessä olevan Brocan afasia, mutta kertoi myös Wernicken afasiasta ?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä: Ida

Kysymys: menikö aivan väärin jos esitteli eri psykologian suuntauksien kantilta miten psykoottiset häiriöit syntyvät?

Vastaus: Ei varmastikaan.

Tehtävä yleisesti

Lähettäjä: syksy

Kysymys: hei! millaset pisterajat yleensä on? onko 36 vai 42 maximi pistemäärä? kun jokerit ottaa tuohon 42 pistemäärään. Jos ei oo vastannu jokereihin niin onko silti yhtä hyvät mahdollisuudet saada arvosanoja?millä saa ylimmän arvosanan? mikä on yleensä ollut rajana päästä läpi?

Vastaus: Pisterajat päätetään vasta sen jälkeen kun vastaukset on arvioitu. Toistaiseksi laudaturiinkin on voinut yltää vastaamatta jokereihin. Hyväksymisraja on liikkunut hieman alle kymmenessä pisteessä 7-9 pisteen välillä.

Tehtävä 6

Lähettäjä:

Kysymys: mitä muuta vastaukseen olisi pitänyt lisätä saadakseen hyvät pisteet, muuta kuin arvioida vaurioiden vaikutusta ja kertoa potilas A:n kohdalla esimerkki rakennusmiehestä jonka pään lävisti metalliputki ja vaikutti selvästi hänen persoonallisuutensa muutokseen vai menikö aivan metsään?

Vastaus: Nämä mainitut asiat ovat ihan relevantteja. Vastauksessa olisi voinut ottaa esille seuraavia asioita: A:n häiriö on molemminpuolinen aivovaurio, kun taas B:llä vaurio on ainoastaan vasemmassa aivopuoliskossa. B:n vaurio on tarkkarajaisempi. B:n vaurio on vasemmassa aivopuoliskossa, joten se vaikuttaa todennäköisimmin kielellisiin toimintoihin. Vaurio sijaitsee Wernicken alueella (sujuva, mutta sisällötön puhe, puheen ymmärtämisen vaikeus). A:lla vaurio sijoittuu emotionaalisen reagoinnin säätelyn kannalta tärkeille alueille. Oireita ovat todennäköisesti impulssikontrollin löyhtyminen, apatia ja riskien arvioinnin vaikeus. Myös toiminnanohjauksen vaikeudet ovat mahdollisia, vaikka ne ovat yleisempiä otsalohkojen sivu- ja yläosien vaurioissa.

Tehtävä olisko ollut 8...

Lähettäjä: emmi

Kysymys: millä perustein tehtävän vastausta arvostellaan?

Vastaus: Tutkimussuunnitelmatehtävässä olennaisia ovat seuraavat asiat: Tehtävänannossa riippuva muuttuja on jo määritelty (reaktionopeus). Jäljelle jää riippumattoman muuttujan vireystilan määrittely ja operationalisointi sekä koehenkilöiden ja koe-astelman valinta. Olennaista on, että suunnitelma on kokeellinen. Riippumatonta muuttujaa manipuloidaan ja havainnoidaan sen vaikutusta riippuvaan muuttujaan. Todennäköisesti lyhyt ja tiivis vastaus riittää.

Tehtävä 7 ja +9

Lähettäjä:

Kysymys: Tein tyhmän virheen kysymyksessä 7: kerrottiin "Tomas"-nimisestä henkilöstä, mutta kirjoitin omassa vastauksessani "Tom" nimisestä henkilöstä. (Oli aika kiire siinä vaiheessa) Tuleeko tästä miinusta? Kysymys +9: kerroin minkälainen rakenne muistilla on, sen toimintoja, mainitsin erään kognitiivisen psykologian tutkimuksesta, Alan Baddeleysta ja Endel Tulvingista, ja mistä unohtaminen johtuu. (ajanpuute!) Tuleeko miinusta koska en käsitellyt aihetta laajemmin?

Vastaus: Nimellä ei ole väliä. Ei tule miinusta. Tehtävässä 9 olet oikeilla jäljillä. En osaa arvioida, kuinka pitkälle pisteet riittävät.

Tehtävä Tehtävä 2

Lähettäjä: Taneli

Kysymys: Eli, jos käytti tehtävässä Piaget'n ja Daniel Sternin teorioita, niin oliko vielä joku muu tunnettu teoria, jota olisi voinut hyödyntää?

Vastaus: Olennaista ei ole se, mitä teoriaa hyödyntää vaan itse vastauksen sisältö. Piaget ei mielestäni liity erityisen hyvin tähän tehtävään. Sternin teoria painottuu aika vahvasti varhaislapsuuteen. Kehityspsykologiset teoria soveltuvat tähän parhaiten.

Tehtävä +10

Lähettäjä:

Kysymys: Menikö ihan mönkään, jos käsitteli implisiittistä persoonallisuusteoriaa yhtenä kolmesta teoriasta/suuntauksesta? Ja oliko oikein esitellä kaikki kolme piirreteoriaa: Cattel, Eysenck ja Big Five ?

Vastaus: Implisiittinen persoonallisuusteoria ei ihan taida tähän sopia. Riippuu tietenkin siitä, miten valinta on perusteltu ja miten asiaa käsitelty. Kaikki kolme piirreteoriaa voi esitellä (näistä siis muodostuu se yksi valittu persoonallisuusteoria).

Tehtävä moi

Lähettäjä:

Kysymys: haittaako vaikka kirjoitti 1. tehtävän konseptille. Ja myös jokeritehtävän konseptille, koska tiesi, että siitä tulee pitkä?

Vastaus: Ei haittaa.

Tehtävä 4

Lähettäjä:

Kysymys: Menikö päin metsää jos kirjoitti Ivan Pavlovin tutkimuksesta ja Skinnerin teoriasta? Ja että jos oikeasti oppiakseen jotain ei voi vaan kerrata asioita orjallisesti, vaan myös ymmärtää sen, minkä haluaa oppia?

Vastaus: Klassinen ehdollistuminen (Pavlovin tutkimukset) ei ole oppimista. Skinner sopii tähän. Tärkein huomio on tuo viimeinen eli kertaus ei aina riitä vaan tulee ymmärtää, sitä mitä kertaa (eli sisällöt on ymmärrettävä).

Tehtävä teille jotka pisterajoista kyselee...

Lähettäjä:

Kysymys: http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/pisterajat/

Vastaus:

Tehtävä yleisesti

Lähettäjä: emmi

Kysymys: näitä kysymyksiä lukiessa heräsi kysymys siitä, millä tavalla eri kirjasarjojen käyttäjät otetaan arvioinnissa huomioon? sellaiset käsitteet kuin fonologinen silmukka, visuospatiaalinen lehtiö, episodinen puskuri ym. ovat minulle ainakin ihan tuntemattomia...

Vastaus: Sensoreilla on käytössään kaikki kirjasarjat. Ne otetaan arvioinnissa huomioon.

Tehtävä 3

Lähettäjä:

Kysymys: Menikö oikein, (ja riittikö) jos vastauksessa käsittelee syyksi esim. konflikteista lapsuusiän ihmissuhteissa ja että stressi voi joskus johtaa tilapäiseen psykoosiin? Ja että psykoottisia häiriöitä hoidetaan lääkkeillä sekä terapialla. (schizofreniassa usein perheterapiaalla)

Vastaus: Yllä on relevantteja sisältöjä. Psykoottisen häiriön voi määritellä joko psykiatrisesta näkökulmasta (diagnoosikriteereitä avuksi käyttäen eli mm. realiteettitestauksen pettäminen, harhaluulot, aistiharhat) tai psykodynaamisesta näkökulmasta. Psykoottinen häiriö voi olla tilapäinen, mutta skitsofrenia on aivosairaus, joka ei korjaannu, vaikka oireita voidaankin hoitaa. Psykooseja hoidetaan, kuten yllä on mainittu, joko psykofarmakologisesti eli lääkkeillä tai psykoterapeuttisin keinoin tai näiden yhdistelmällä.

Tehtävä Yleisesti

Lähettäjä: tytteli

Kysymys: Mietin myös tätä käsite ym. juttua. sillä ainakaan oppikirjasarjassa jota miedän lukiossa käytetään, ei ole suurtakaan osaa alla mainituista käsitteistä (fonologinen silmukka, visuospatiaalinen lehtiö, episodinen puskuri ym). Näitä ei löydy edeskäsite hakemistosta. Joten eiväthän tällaiset asiat voi vaikuttaa piseteisiin, jos ei niitä ole edes mahdollisuutta opiskella?

Vastaus: Oppikirja otetaan arvioinnissa huomioon. Työmuistin osatoiminnot eli yllä mainitut fonologinen silmukka, visuospatiaalinen lehtiö, keskusyksikkö ja episodinen puskuri on käsitelty suurimassa osassa oppikirjoja. Työmuistin toimintaa tulee joka tapauksessa käsitellä perusteellisesti, vaikka osatoimintoja ei käsittelisikään.

Tehtävä 9

Lähettäjä: ok

Kysymys: Kuinka monipuolista vastausta tähän haettiin? Itse erittelin sensorisen-, työ-, ja säilömuistin ja miten muisto siirtyy muistista toiseen + jonkin verran ongelmaa muistamisessa.

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä:

Kysymys: Oliko virhe ottaa tehtävässä freudin jäävuori-teoria, kognitiivinen psykologia ja behavioristinen psykologia? kerroin behaviorismissa esimerkkinä amerikkalaisen tutkimuksen vuodelta 1971 jossa puolet ryhmästä oli vankeja ja puolet vanginvartijoita, ja miten roolitilanne, valtatilanne vaikuttaa persoonallisuuteen tai miten se muuttuu. Menikö ihan pieleen?

Vastaus: Nämä ovat oikein hyvät valinnat ja vielä hyvin erilaiset. Löysit varmasti paljon vertailtavaa. Olennaistahan on valittujen teorioiden tai suuntaustan kuvauksen lisäksi vertailu ja sen monipuolisuus ja laatu.

Tehtävä Aivan kaikki

Lähettäjä: Varmasti suurin osa tenttijöistä

Kysymys: Miksi ihmeessä kysymykset olivat tällaisia?! Siis osaan kyllä osasi vastata järjellä ja muistin asioita suhtkoht hyvin. Mutta, onko oikeasti oleellista mainita joka ikisestä asiasta, teoriasta ja vieläpä miljoonalle paperille kaikki maailman asiat jotka liittyvät kysymykseen? Olen hyvin yllättynyt, jos joku oikeasti pystyi olla tenttitilaisuudessa rauhallisena pelkäämättä! Kuka pystyy tässä tilanteessa ylipäätään saamaan huippusuorituksia aikaiseksi?

Vastaus: Ei ole oleellista mainita joka ikisestä asiasta ja teoriasta. Näinhän ei ole koskaan psykologian kokeessa. Olennaista on sisällön oivaltavuus ja syvällisyys. Voi käsitellä vähemmän asioita, mutta oivaltavasti ja analyyttisesti. Luonnollisesti psykologista tietoa ja sisältöä tarvitsee vastauksissa olla. Tilanne on tiukka, varsinkin näin järkyttävän ja surullisen tapahtuman jälkeen. Kaikki ovat samassa vaikeassa tilanteessa.

Tehtävä 4 ja 5

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä tarvitaan 6 pisteeseen?

Vastaus: En voi vastata näin yksiselitteisesti, sillä maksimipisteisiin voi päästä monenlaisilla vastauksilla. Kuvaan tässä yleisesti sisältöjä, joita olisi voinut ottaa vastaukseen: Tehtävä 4 sijoittuu kognitiivisen psykologian alueelle. Vastauksessa olisi voinut käsitellä sananlaskua esimerkiksi opiskelustrategioiden / opiskelutekniikoiden tai lähestymistapojen (pinta- ja syväsuuntautuneisuus) näkökulmasta. Toisaalta myös kognitiiviset perusprosessit, kuten tarkkaavaisuus ja muisti liittyvät olennaisesti tehtävään. Kiitettävässä vastauksessa olennaista on kriittinen ote eli sananlaskun käsittely sekä positiivisesta että kriittisestä näkökulmasta. Tiedon toistaminen (kertaus) ei siis aina edistä oppimista. Tehtävässä 5 oli suhteellisen vaativa ja tiedon sovellusta edellyttävä. Todennäköisesti tiivis ja lyhytkin vastaus voi kerryttää pisteitä mukavasti. Mahdollisia sisältöjä ovat esimerkiksi: Neisserin havaintokehä: sisäiset mallit ja ennakkoasenteet (eli löyhästi katsottuna myös arvomme) vaikuttavat motivaatioon Arvojen mukainen toiminta edistää sisäisen motivaation kehittymistä Motivaation ylläpito on helpompaa, jos on sopusoinnussa arvojen kanssa Arvojen vastainen toiminta herättää motiiviristiriitoja Kehityspsykologinen näkökulma: lapsena omaksuttu arvomaailma ja sen vaikutus motivaatioon; identiteetin rakentamiseen liittyy arvojen uudelleenarviointi, joka voi ohjata motivaatiota uusiin asioihin Sosiokulttuurinen psykologia: arvot suhteessa ympäröivään kulttuuriin ja tämän vaikutus motivaatioon

Tehtävä +10

Lähettäjä:

Kysymys: Kirjoitin persoonallisuusteroriana biologisesta psykologiasta, kävikö se siihen? Mainitsin kyllä mm. välittäjäaineet ja hormonit ym., mutta unohdin aivovauriot, meneekö paljon pisteitä?

Vastaus: Biologinen psykologia on yksi psykologian suuntaus, joten se sopii hyvin tähän tehtävään yhdeksi valinnaksi. En osaa vastata jälkimmäiseen tehtävään lukematta vastausta, sillä kokonaisuus ratkaisee. Oikeilla jäljillä ainakin olit!

Tehtävä 9

Lähettäjä: Mari

Kysymys: Pitikä todella kysymyksessä vastata myös kehityspsykologian ja esim tunteiden kannalta. Siinähän kysyttiin vain rakennetta ja toimintaa,ei kehitystä.

Vastaus: Kehityspsykologiset sisällöt sopivat hyvin tähänkin tehtävään.

Tehtävä yleisesti

Lähettäjä:

Kysymys: Itse ainakin voin myöntää, että jokainen rasahdus koetilassa vei heti huomioni pois kokeesta, sillä eiliset traagiset tapahtumat järkyttivät ainakin omaa mieltäni.

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä:

Kysymys: Kirjoitin tehtävästä sensorisesta muistista, työmuistista ja säilömuistista sekä siitä mikä työjärjestys niillä on. Noiden muistinosien lisäksi kerroin ikonimuistista sekä kaikumuistista, sisäisistä malleista ja on yksillöllistä kuinka nopeesti oppii ja siitä, että joillakin ihmisillä on valokuva ja toisilla kuulomuisti. Otin myls vastauksessani huomioon sairauksia mm. alzheimer ja dementia, jotka vaikuttavat muistamiseen. Olisko asiaa pitänyt pohtia enemmän vai uskotteko riittävän?

Vastaus: Näkemättä vastausta on vaikea arvioida, kuinka pitkällä yllä mainitut asiat riittävät. Tuossa yllä on jo mainittu aika monta keskeistä asiaa. On tärkeää käsitellä monipuolisesti ja tyhjentävästi muistin rakennetta. Neurobiologinen näkökulma muistin toiminnassa (esim. nuo yllä mainitut Alzheimmerin tauti ja dementia) sopivat hyvin sisällöiksi. Lisäksi olisi esimerkiksi voinut käsitellä mielenterveyden ja mielenterveyden häiriöiden yhteyttä muistin toimintaan, tunteiden merkitystä muistamiselle tai muistin yhteyttä oppimiskykyyn. Myös muistin kehittymistä ja muistin muuttumista elämänkaaren aikana voisi hyvin käsitellä. Mahdollisia sisältöjä on vaikka kuinka paljon, mutta kaikkea ei tietenkään vaadita.

Tehtävä 10

Lähettäjä:

Kysymys: Haittaako jos antoi 10 tehtävässä esimerkiksi klassisen ehdollistumisen, ja sen vaikutuksen persoonallisuuteen?

Vastaus: No sikäli valitettavasti haittaa, että klassinen ehdollistuminen ei ole persoonallisuusteoria tai psykologian suuntaus. Toivottavasti kaksi muuta valintaasi osuivat paremmin tehtävänannon piiriin!

Tehtävä Kaikki

Lähettäjä: Robert

Kysymys: Voiko vastaus olla ylipitkä? Jos siinä on kuitenkin asiaa.

Vastaus: Jos se on täyttä asiaa, niin se ei voi olla ylipitkä. Olennaista on, ettei pituutta ole kerrytetty tehtävänantoon liittymättömillä asioilla tai samojen asioiden pyörittelyllä. Pitkä vastaus (esim. 4-6 sivua) voi olla sekä erinomainen että heikko. Sensorilla on velvollisuus sakottaa, jos vastauksessa on tehtävänantoon kuulumatonta sisältöä.

Tehtävä 10

Lähettäjä: luulin että osaan

Kysymys: Mitä tarkalleen vaadittiin tähän kysymykseen. Kelpaako jos eritteli kolmea eri persoonallisuusteoriaa ja lopuksi vartaili niitä?

Vastaus: Periaatteessa riittää kolmen persoonallisuusteorian käsittely ja niiden vertailu. Olennaista tietenkin on, MITEN teorioita käsiteltiin ja MITEN vertaili ja kuinka syvällistä, monipuolista, pohtivaa ja analyyttistä vertailu oli. Jokeritehtävässä edellytetään monipuolisuutta, laajuutta ja syvällisyyttä.

Tehtävä Yleisesti

Lähettäjä: Noora

Kysymys: Voiko kahden sivun vastauksesta saada täydet kuusi pistettä? Tai voiko kolmen sivun jokerista saada täydet 9 pistettä? Lukeeko kokelaan vastauksen monta sensoria vai yksi?

Vastaus: Pisteitä ei kerry vastauksen lyhyydestä vai pituudesta. Olennaista on vastauksen sisältö ja käsittelytapa, erityisesti sen analyyttisyys, syvyys ja pohtivuus. Joskus lyhyt vastaus (1-2 sivua) voi olla erinomainen. Vastaavasti pitkä vastaus ei välttämättä ole erinomainen, jos vastaaja toistaa itseään ja kirjoittaa tehtävänantoon liittymättömiä asioita. Yksi ja sama sensori lukee yhden kokelaan kaikki vastaukset. Jos sensorin arvio poikkeaa opettajan arviosta muutamaa pistettä enemmän suuntaan tai toiseen, vastauksen lukee toinenkin sensori, ja jos nämä kaksi sensoria ovat keskenään erimielisiä, vastaus annetaan vielä kolmannelle sensorille.

Tehtävä 4

Lähettäjä:

Kysymys: Miten paljon tehtävässä painotettiin oppimispsykologian kantaa ja mitä se tarkoittaa?

Vastaus: Tehtävä liittyy selkeästi kognitiivisen psykologian alueelle ja siellä olennaisesti oppimisen psykologiaan. Oppimisen psykologia voidaan määritellä tässä aika laajasti ja löyhästi oppimisen tutkimiseksi psykologisesta näkökulmasta (miten ihminen oppii). Tällöin olisi voinut käsitellä sananlaskua esimerkiksi opiskelustrategioiden / opiskelutekniikoiden tai lähestymistapojen (pinta- ja syväsuuntautuneisuus) näkökulmasta. Toisaalta myös kognitiiviset perusprosessit kuiten tarkkaavaisuus ja muisti liittyvät olennaisesti tehtävään.

Tehtävä +9

Lähettäjä: höpsö

Kysymys: haittaako jos sensorisesta muistista kertoessa sanoi ikoni muistin olevan kuvake muisti, mutta kertoi kuitenkin oikein mitä tämä tekee?

Vastaus: Tämä ei ole vakava virhe. Todennäköisesti sillä ei ole merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Tehtävä 2

Lähettäjä:

Kysymys: Onko väärin sanoa, että mielenteoria kehittyisi alle 1 vuotiaalle lapselle, joka on vauva-iässä, ja sanoa, että jos vauva kokee äidistään irtautumisen loukkauksena kehittyy hänelle narsismia, joka kehittyy varhaisaikuis iällä yleensä? Ohitanko kysymyksen kertomalla narsismilla? Mitä haettiin kun kysyttiin ilmentymistä vuorovaikutus tilanteissa?

Vastaus: Olet tainnut sijoittaa mielen teorian kehittymisen vähän liian aikaiseksi. Kehityspsykologisen tiedon perusteella mielen teoria kehittyy noin kolmen-neljän vuoden iässä. Tässä tehtävässä mielen teoria on tehtävänannossa määritelty. Vastauksessa olisi voinut esimerkiksi käsitellä empatian ja samastumiskyvyn kehittymistä. Näiden kahden merkitystä vuorovaikutukselle olisi voinut käsitellä. Lisäksi olisi voinut käsitellä tilanteita, joissa mielen teoria on jäänyt "vajaaksi" tai kehittymättä. Esimerkiksi autismin tai Aspergerin oireyhtymän kautta olisi voinut käsitellä mielen teorian puuttumista ja sen vaikutusta vuorovaikutukseen. Tehtävä oli vaativa ja soveltamista ja opitun tiedon arviointia edellyttävä, joten on odotettavissa, että melko suppeillakin olennaisiin asioihin keskittyvillä vastauksilla saadaan korkeitakin pisteitä.

Tehtävä 4

Lähettäjä: Jukka-Pekka

Kysymys: HEI Haittasiko tehtävässä, jos ei arvoinut väitettä kriittisesti, vaan vain kertaamisen hyötyjä? Voiko silti saada 5 tai 6 pisttä?

Vastaus: En pysty arvioimaan näkemättä vastaustasi, mutta tällä hetkellä arvioisin, että kriittinen ote (siis esiemerkiksi se, ettei kertaus pelkästään riitä tai edistä laadukasta oppimista) on kiitettävässä vastauksessa keskeinen. Toisaalta, jos sananlaskua on käsitellyt erittäin monipuolisesti ja useasta eri näkökulmasta ilman kriittistä otetta, voi pisteitä kertyä mukavastikin.

Tehtävä 5

Lähettäjä:

Kysymys: Haittaako jos ei selventänyt paljoo (n.5 rivillä) mitä arvot ovat? Miten ne liittyivät toisiinsa?

Vastaus: On tietenkin etu, jos on vastauksissa yleensäkin määritellyt tehtävässä mainitut keskeiset psykologiset käsitteet, mutta välttämättä niitä ei tarvitse kauhean pitkästi määritellä. Olennaista on pohtia tässä tehtävässä arvojen ja motiivien välisiä yhteyksiä.

Tehtävä 1

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä haettiin kulttuurisena ilmiönä murrosiässä? riittääkö jos kertoo, että joissakin kulttureissa miesten murrosiän alkamista juhlitaan, ja naista pidetään saastaisena ja toisissa naista juhlitaan ja länsimaisessa kulttuurissa murrosiän alkaminen on aika neutraali asia?

Vastaus: Nämä yllä olevat sisällöt liittyvät kaikki kulttuuriseen ilmiöön. Vastauksessa olisi voinut esimerkiksi käsitellä ympäröivän kulttuurin vaikutusta murrosikän ilmentymiin ja nuoren kokemuksiin. Erilaiset kulttuurit vaikuttavat murrosikään eri tavalla, kuten yllä on kuvattu. Joskus kulttuuri voi estää ja joskus taas edistää murrosiän positiivisia kokemuksia. Nuorisokulttuureista olisi myös voinut kirjoittaa. On olemassa tutkimuksia, joissa on osoitettu, että osassa kulttuureita ei ole havaittu selkeää murrosikää (nuoruusiän kuohuntavaihetta), kun taas osassa se on selkeästi nähtävissä. Tämä osa tehtävästä oli selkeästi vaikein. Olennaista oli käsitellä sitä jostakin näkökulmasta.

Tehtävä 7

Lähettäjä:

Kysymys: se oli Tuomo ei tom tai tomas. mutta tuskin sillä on niin väliä. tehtävän arvostelija saa vain kuvan huolittomasta kirjoittajasta.

Vastaus:

Tehtävä Yleisesti kaikki

Lähettäjä:

Kysymys: Onko mahdollista saada kaikkiin tehtäviin jotain suurpiirteisiä, suuntaa-antavia vastauksia, mitä yleensä haettiin tai julkaistaanko esim. opettajille annettavia korjausohjeita missään? Minusta olisi ainakin mukava tietää, mitä yleensä kaikissa tehtävissä oli tarkoitus käsitellä ja mitä tietoja kunnon vastaukseen vaaditaan?

Vastaus:

Tehtävä 9 ja 10

Lähettäjä: Allli

Kysymys: HEi... kunka paljon jokeri tehtäviin pitäisi kirjoittaa? Onko kirjoitus asulla ja rakenteella suuri osa tehtävän arvostelussa?

Vastaus: Jokeritehtävissä olennaista on vastauksen laajuus, monipuolisuus ja syvällisyys. On vaikea sanoa mitään tarkkaa pituutta, mutta erinomaisiin pisteisiin vaaditaan laaja ja monipuolinen vastaus. Toisaalta 3 pisteeseen asti arviointi noudattaa samaa linjaa kuin perustehtävissäkin. Laajuuden vaatimus alkaa siten näkyä vasta 4 pisteestä ylöspäin. Psykologian koe ei ole äidinkielen koe, vaikka selkeä kirjoitusasu luonnollisesti ainakaan ole haittaava tekijä. Vastauksen arvioinnissa keskitytään kuitenkin sisältöön kirjoitusasun sijasta. Sen sijaan selkeä rakenne helpottaa vastauksen arviointia ja kertoo siitä, että kokelas on suunnitellut, missä järjestyksessä vastaa ja rakentanut vastauksensa loogiseksi kokonaisuudeksi. Kummallakaan näistä ei ole ratkaisevaa merkitystä pisteiden kannalta, mutta selkeästi rakenteesta on vastaajalle etua.

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä sellaisia muistiin liittyviä asioita on, jotka olisivat menneet aiheen ohi? Kun kirjoitin hätäpäissäni kiireessä vain kaiken mitä muistista muistin!

Vastaus: Näin kylmiltään (lukematta vielä yhtään vastausta) on vaikea arvioita, mitä EI olisi pitänyt kirjoittaa. Vastaus saa olla monipuolinen ja aihetta voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Olennaista on linkittää valitsemansa asiat muistin rakenteeseen tai toimintaan. Vastaajan on siis hyvä osoittaa vastauksessaan, miten vastauksen sisällöt liittyvät muisti-teemaan.

  • 2020 kevät: psykologia

    Lukion psykologian yo-kokeet.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

  • 2019 syksy: psykologia

    Lukion psykologian yo-kokeet.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.