Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Psykologia pääkuva

Kysymysarkisto: Psykologia, 2009 kevät

Tehtävä +10

Lähettäjä: Heidi

Kysymys: Riittikö selvitys siitä, miten esimerkiksi psykoanalyysi ja behaviorismi selittävät tietoisuutta? Olisiko tarvinut useammasta näkökulmasta (kognitiivinen psykologia?) pohdiskella, vai riittivätkö nämä kaksi näkökulmaa? Kiitos kivasta kokeesta!

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: Tikku

Kysymys: Oliko oikein kirjottaa vastauksessa Bowlbyn ja Ainsworthin kiintymyssuhde malleista ja niiden vaikutusta yksilön myöhempiin suhteisiin?

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: Black out

Kysymys: Kuinka paha moka on, jos unohti mainita Freudin näkemyksen varhaislapsuuden vaikutuksesta? Käsittelin lähinnä kiintymyssuhteita (Bowlby, Ainsworth, Harlow) ja kavereiden merkitystä lapsuudessa (sosiaaliset taidot jne.)

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: tirppa

Kysymys: menettääpikö paljonkii pisteitä, jos otti käsittelyyn myös vygotskyn lähikehitysvyöhykkeen sekä metakognitiiviset taidot?

Vastaus:

Tehtävä Tehtävät 9 ja 10

Lähettäjä: abi

Kysymys: Mitä tarvitaan, jotta näistä tehtävistä saa täydet pisteet?

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: hämmentyny

Kysymys: Kysymyksessä kysyttiin psykologisia tekijöitä, ei erikseen biologisia ja sosiaalisia, joten niitä ei tarvinut laittaa. Siis esim. perimää, yhteiskunnallisia tekijöitä, ryhmäilmiöitä.. Ymmärsinhän oikein? Laiton nuista biologisista ja sosiaalisista tekijöistä loppuun vain vähän lisäyksenä, tyyliin että psykologisten lisäksi voi vaikuttaa myös nämä, nämä ja nämä. Olisiko pitänyt enemmän selostaa niistäkin?

Vastaus:

Tehtävä tehtävä 5

Lähettäjä: Minna

Kysymys: Mitä tarkoitettiin tällä "kahdella esimerkillä" ? Onko mennyt metsään jos otin esimerkeikseni työelämän ja perhe-elämän ja vertailin miten kumpaakin älykkyyttä näillä elämän "osa-alueilla" tarvitaan ? Vai olisiko esimerkit pitäneet olla yksityiskohtaisempia ?

Vastaus:

Tehtävä 1 ja 3

Lähettäjä: Muumipappa

Kysymys: Eikös näihin kahteen sisältynyt vähän samoja asioita..?

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Saana

Kysymys: Minä taas ymmärsin tämän kysymyksen niin, että tässä sai puhua myös biologisista tekijöistä - mainitsin mm. temperamentin ja mahdolliset hormoonitasapainot ja aivovauriot ja häiriöt, jotka saattavat altistaa aggressiiviselle käytökselle ( esim. ADHD). Meninkö minä sitten ihan metsään?

Vastaus:

Tehtävä 3.

Lähettäjä: Eveliina

Kysymys: Kirjoitin tehtävään mm. minäpystyvyysuskomuksista, itsetunnosta ja attribuutioista (sisäiset ja ulkoiset selitykset). Ovatko edes sinnepäin?

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Saana

Kysymys: Tai siis korjaan, mahdolliset hormonitasaPAINOTTOMUUDET

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Otsalohko

Kysymys: Mitä ovat nimenomaan psykologiset tekijät? Kuuluvatko esimerkiksi hermoston vauriot vastaukseen?

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: Sonja

Kysymys: Onko mennyt aivan pieleen, jos kerroin kaiken muun ohella liittymisentarpeesta käyttäen esimerkkinä Richard E. Byrdiä? Voidaanko katsoa liittyväksi myöhempiin sosiaalisiin suhteisiin vai jauhoinko puutaheinää? Entä voidaanko ajatella lähikehityksen vyöhykkeellä toimimisen myöskin liittyvän myöhempiin sosiaalisiin suhteisiin (pitää kuitenkin siinä toimiessa toimia ihmisten kanssa ja sitä kautta harjoitella ihmisten kanssa toimimista jne)?

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä tässä tehtävässä haettiin? aika loppui vähän kesken tämän tehtävän kohdalla

Vastaus:

Tehtävä +9, +10

Lähettäjä: Vimma

Kysymys: Kysyisin vain yleisesti, että haittaako kamalasti jos unohti jokeritehtävien edestä + merkin pois? Paperissa siis luki pelkästään 9 ja 10.

Vastaus:

Tehtävä 6.

Lähettäjä: Bandura

Kysymys: Hei! Menikö pahasti mönkään, jos kirjoitti kuudenteen tehtävään tekijöistä mitkä vaikuttavat aggressiiviseen ja tuhoavaan käyttäytymiseen eikä toimintamalleihin?!

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä: jenni

Kysymys: riittikö jos kertoi freudin tietoinen/esitietoinen/tiedostamaton ja perustajunta/perustietoisuus/reflektiivinen tietoisuus ja selitti jotenkin kognitiivisen ja humanistisen selityksen tietoisuudesta?mihin pisteisiin mahd. noilla tiedoilla

Vastaus:

Tehtävä 10+

Lähettäjä: mantelitumake

Kysymys: Kerroin psykologian eri suuntauksista, ja siitä miten ne ymmärtävät ihmisen tietoisuuden. olisiko tietoisuutta pitänyt pohtia myös esim. havaitsemisen näkökulmasta??

Vastaus:

Tehtävä 4

Lähettäjä: Johanna

Kysymys: Kyseisessä tehtävässä mainitsin mm. Alzheimerin taudin ja depression. Kirjoittelin Alzheimerin taudin yhteydessä dopamiinista enkä asetyylikoliinista, joka on tärkeä erityisesti muistitoiminnoille. Asetyylikoliinihan on juuri se välittäjäaine, joka vähenee merkittävästi Alzheimerin tautiin sairastuneella ihmisellä. En tätä vain sattunut muistamaan ja kirjoittelin toisesta välittäjäaineesta kyseisen taudin yhteydessä. Kuinka merkittävä tämä virhe on?

Vastaus:

Tehtävä aggressio

Lähettäjä: superego

Kysymys: mitäs näkökulmia tähän haettiin..? riittääkö jos on suppeasti biologista perustaa, sekä psykodynaaminen ja kognitiivinen näkökulma. tutkijoita mainitsin dodgen ja dollarin..

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: Sofia

Kysymys: Mistä suunnasta olisi pitänyt lähteä? otin eri kehitystehviä huomioon, sitten freudin näkemyksen, leikki-iän vaikutuksesta lapsen kehitykseen myöhemmässä iässä (sosiaalistuminen) sekä sen että lapsen minäkuva kehittyy ja sen vaikutuksen kehitykselle, lapsen kasvatuksesta (että sen tulisi olla lapsikeskeinen), turvattomasta ja turvallisesta kiintymisestä ja mitä niistä seuraa jos lapsi on ollut turvattomasti kiintynyt, mallioppimisesta ja tämän vaikutuksesta kehitykseen ja lisäsin siihen temperamentin ja ympäristön vaikutuksen, sekä kielellisen kehitysvaiheen sekä otin vielä jean pigetn teorian (tosin saatoin nimetä tämän teorian kehittäjän väärin) onko asiaa käsitelty monipuolisesti vai olisiko vielä voinut käsitellä jostain vaiheesta ja jos tuon paiget'n teorian nimesi jonkun toisen teoriaksi niin kuinka vakava virhe se on?

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: Minäpystyvyys :)

Kysymys: Mutta eikö psykologia tutki asioita psyykkisen,biologisen ja sosiaalisen kolmijaon mukaan? Eivätkö ne kaikki sisälly "psykologisesti" käsitteen sisään? Vai olenko minä se joka on ymmärtäny asian väärin :D Mutta kiitos kivasta kokeesta!

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Sigmund

Kysymys: tarviko tehtävässä 6 mainita mielenterveydenhäiriöitä?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä: Chees

Kysymys: Tuliko liikaa sälää ysiin jos kirjoitin kaikki mahdolliset freudin, eriksonin kriisit, mahlerin ja bowlbyn teorioista hirveet selitykset ja sitten pohdin vielä maalaisjärjellä asiaa.

Vastaus:

Tehtävä +10

Lähettäjä: diipadaapa

Kysymys: Kirjoitin tehvässä pdykodynaamisesta ja otin esimerkiksi Freudin jäävuori teorian eli juuri tämä ego, super,ego sekä ID ja käsittelin niitä siinä, behavioristisestä kerroin että ihminen ei ole tietoinen vaan häntä pystytään ohjaamaan ulkoisesti ja tukahduttamaan ei toivottuja piirteitä sekä neuropsykologian kannalta otin että ihminen on tietoinen ja vaikka aivoissa tapahtuisi vaurio voisi tämä vielä elää (otin esimerkiksi tapaustutkimuksen Phineas Cage), uskotko tämän riittävän vai olisiki vielä pitänyt kirjoittaa asiasta laajemmin ja meninkö ihan metsään?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: eräs

Kysymys: Missään kurssilla ei ole juurikaan käsitelty muiden kuin psykoanalyysin näkökulmaa tietoisuuden syntymiseen - olisiko tässä kuitenkin pitänyt osata kertoa muiden näkökulmista mainintaa tarkemmin? Kirjoitin aika laajan esseen, jossa käsittelin ajattelun syntyyn, mielenteoriaan, evoluutiopsykologiaan, psykodynaamisiin teorioihin, behaviorismin ärsyke-reaktio sekä Mahlerin ykilöitymis-eriytymiskehityksessä syntyvää ajattelua ja mainitsinpa susilapsetkin. Menikö ohi?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä: Kati

Kysymys: Laitoin tähän kohtaan mm. selviytymisennusteesta, omasta motivaatiosta, masennuksen ja stressin vaikutuksista ja itsetunnosta ja itseluottamuksesta. Osuinko sinne päinkään vai meneekö ihan harakoille?

Vastaus:

Tehtävä +9

Lähettäjä: Johanna

Kysymys: Haittaako kun kirjoitti kiintymyssuhdeteorioista, mutta laittoi teorian keksijän nimen väärin? Esim. laitoin Mahlerin vaikka se oli oikeasti Bowlby ilmeisesti, eli olin hieman sekoittanut nämä.

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä: hidas tekijä

Kysymys: Mistä aiheesta piti lähteä kyseitä kysymystä käsittelemään? Pitikö mainita Freud ja muita tutkijoita?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä:

Kysymys: jos kertoo oppimisesta yleisesti ja kertoo vain pari esimerkkiä tilanteista, jolloin annetaan negatiivista ja positiivista palautetta, meneekö ihan metsään?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: Persikka

Kysymys: Mitä ykköseen olisi pitänyt laittaa? Itse puhuin siitä, miten oma luonne, motivaatio, ajatukset vaikuttavat siihen, miten palautteen ottaa vastaan. Suurimmaksi osaksi selitin arvioinnin vaikutuksia opiskeluorientaatioiden kanssa, miten minkäkin orientaation omaava palautteen ottaa. Miltäs kuulosti? :)

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: Keke

Kysymys: Oliko oikein jos tässä pohdin ensin mitkä asiat identiteetin kehityksessä ovat tärkeitä: itsenäistyminen, ruumiinkuvan jäsentäminen, seksuaalisuuden muotoutuminen, roolien yhdistäminen, oman paikan löytäminen jne ja sitten pohdin esim. irc-gallerian vaikutusta näihin positiivisessa ja negatiivisessa mielessä?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: mäyrä

Kysymys: Sanoinko aivan väärin, kun väitin, ettei tietoisuuskysymystä ole behaviorismissa juurikaan tutkittu siksi, että se on tieteellisesti epätarkka käsite ja suuntaus korostaa ulkoisiin ärsykkeisiin reagoimista? ...Omasta mielestäni oli ihan perusteltua väittää näin ainakin näillä kurssisisällöillä...

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä:

Kysymys: meneekö ihan metsään jos kertoi nuoruuden identiteetin kehittymisestä 1)identiteettikriisistä ja 2)sitoutumisesta valittuihin arvoihin jne. ja seksuaali identiteetin kehittymisestä sekä henkilökohtaisen ja sosilaalisen identiteetin kehityksestä ?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä:

Kysymys: mitä odotettiin ? käsittelin motivaatioita, minäpystyvyysuskomuksia, itsetuntoa ja persoonallisuutta, onko väärin ?

Vastaus:

Tehtävä yleisesti

Lähettäjä:

Kysymys: Miksei ollut tutkimussuunnitelmaa??

Vastaus: Psykologian tehtäväpaketissa on vaihtoehtoisesti ollut joko tutkimuksen suunnittelutehtävä tai sitten tutkimustuloksen kuvaamis- ja tulkintatehtävä ja tällä kertaa oli tämä jälkimmäinen.

Tehtävä -

Lähettäjä:

Kysymys: Eikö tutkimussuunnitelma tehtävä kuulu olla? miskei ollut?

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: joopajooo

Kysymys: Mitä tehtävään 2 täytyi vastata?

Vastaus:

Tehtävä 7

Lähettäjä:

Kysymys: mitä biologisia vaaditiin? menikö hypotalamus ihan metsään ?

Vastaus:

Tehtävä 7

Lähettäjä:

Kysymys: aktivaatiotaso ? mitä tarkoittaa ? onkos optimaalinen aktivaatiotaso tähän liittyvää ?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: reltsu

Kysymys: Haittaako, jos tehtävässä käsitteli laajemmin psykodynaamista näkökulmaa tietoisuuteen ja mainitsi muiden "koulukuntien" hieman ohimennen? Kun muistaakseni kursseilla ollaan aika vähän käsitelty muiden koulukuntien näkökulmaa ihmisen tietoisuuteen..

Vastaus:

Tehtävä 7

Lähettäjä:

Kysymys: vireystilaan ja aktivaatioon vaikuttaminen? mitä vaaditaan? laitoin säännnölliset nukkumisrytmit sekä kirkasvalolamppuhoito ? menikö väärin?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: mitä vaaditaan? selitin kiintymyssuhteet ja kiintymystyylin..

Vastaus:

Tehtävä 5

Lähettäjä: toinen mäyrä

Kysymys: Paljonkohan se vie pisteitä, jos ehdin käyttää vain yhtä esimerkkiä, joka kylläkin oli hyvin tarkkaan pohjustettu, ja sos. & akateemista älykkyyttä oli muuten vertailtu (kai) monipuolisesti..? :/ Oliko ihan typerää rinnastaa akateeminen tieto Vygotskin tieteelliseen tietoon ja asiantuntijuuteen; vastaavasti väitin, että sos. älykkyydellä voi loistaa arkikäsityksienkin varassa. :s ...?

Vastaus:

Tehtävä 7.

Lähettäjä: JorGis

Kysymys: eihä hypotalamus liity seiskaa?

Vastaus:

Tehtävä 4 ja 10

Lähettäjä: Niina

Kysymys: Mitä tarkalleen ottaen tarkoitetaan 4. kysymyksen psyykkisillä toiminnoilla? Entä mitä tarkoitetaan tietoisuuden selittämisellä kysymyksessä 10?

Vastaus:

Tehtävä tehtävä 8

Lähettäjä: maija

Kysymys: Miten 8 tehtävän tutkimus piti tulkita? Mitkä oli keskeisimmät johtopäätökset?

Vastaus:

Tehtävä 8

Lähettäjä: Essi

Kysymys: Mitä kaavion tulkitsemisessa piti tarkalleen ymmärtää mainita? Itsellä meni sekaisin mielialat eri päivinä, en osannut tulkita tarkasti.

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä: sABIna

Kysymys: Pitikö tehtävässä välttämättä mainita Ainsworthin, Bowlbyn tai muiden tutkijoiden nimiä tai tutkimuksia? Ainoa nimi, jonka liitin vastaukseeni, oli Daniel Stern. Kiintymyssuhteiden merkityksestä kerroin kyllä yleisesti. Kuinkahan paljon nimien ja tutkimusten puute vaikuttaa arvosteluun?

Vastaus:

Tehtävä 9.

Lähettäjä: laura

Kysymys: jos aloitin käsittelyn kiintymyssuhteista, etenin lapsuuteen, mallioppimiseen, leikkeihin ja niiden vaikutuksista nuoruuden ihmissuhteisiin, olinko oikeilla jäljillä?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä: MInna

Kysymys: Tuliko suoritusmotivaatiota käsitellä jonkun selkeän teorian avulla?

Vastaus:

Tehtävä 7

Lähettäjä:

Kysymys: selitin aikaerorasituksesta, viivästyneestä ja aikasesta nukahtamisesta, vuorotyöstä, menikä aiheen ohi ?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä:

Kysymys: kirjoissa ei käsitellä tietoisuudesta kuin psykodynaamista näkökulmaa eli freudin teoria tietoisesta, esitietoisesta ja tiedostomattomasta. mitä muita vaadittiin?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: mitä teorioita tai käsitteitä odotettiin? itse ksäittelin vian kiintymyssuhteita..

Vastaus:

Tehtävä 1. ja 3.

Lähettäjä: Josefina

Kysymys: Kysymykset yksi ja kolme vaikuttivat aika samanlaisilta. Mitä niissä vaadittiin ja mikä nämä kaksi erotti toisistaan? Eikö motivaatio (ulkoinen ja sisäinen) ole kuitenkin tärkeä tekijä käsiteltäessä myös palautteen vaikutusta oppimiseen?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä:

Kysymys: oppimisorientaatio, motivaatio, minäpystyvyysuskomukset, minäkäsitys, mitä muita pitäisi mainita?

Vastaus:

Tehtävä 3

Lähettäjä:

Kysymys: persoonallisuus, motivaatio, uhratut voimavarat työhön/harrastukseen, minäpystyvyysuskomukset, aiemmat palautteet/kokemukset, mitä muuta olisi pitänyt käsitellä ?

Vastaus:

Tehtävä -

Lähettäjä:

Kysymys: monipuolisuutta olisi kaivattu..

Vastaus:

Tehtävä 4

Lähettäjä: eräs adi

Kysymys: oliko tarkoitus kertoa ainoastaan psyykkisistä tekijöistä vaiko myös biologisista ja sosiokulttuurisista? tästä oli erilaisia tulkintoja ja epäseelvyyttä..

Vastaus:

Tehtävä 9.

Lähettäjä: zazu

Kysymys: Riittääkö, jos tehtävässä käytti vain Bolwbyn ja Ainsworthin teorioita?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: mitä vaadittiin? kursseillä käsitelty vain kiintymyssuhteet ja kiintymystyylit

Vastaus: Nämä ovat keskeisiä sisältöjä. Riippuu siitä, kuinka monipuolisesti ja syvällisesti näitä käsittelit.

Tehtävä 10

Lähettäjä: Panu Heiskanen

Kysymys: Kysymyksessä kysyttiin eri suuntauksien käsitystä tietoisuudesta. Olinko oikeilla jäljillä kun lähdin ensin käsittelemään psykoanalyysin tietoista ja tiedostamatonta ja sitten siirryin kognitiivisen psykologian käsityksiin (esim. automatisoituminen yms)?

Vastaus: Vaikuttaa siltä, että olet aivan oikeilla jäljillä. Hyvä lähtökohta.

Tehtävä 4 ja +9

Lähettäjä: minna

Kysymys: tuleeko hirveästi miinus pisteitä jos on kirjoittanut välittäjäaineen nimen väärin? kirjoitin amylaasista vaikka tarkoitus oli kirjoittaa asetyylikoliinista :/ sitten +9 tehtävässä kirjoitin aikuisen kiintymystyyleistä, mutta käytin nimenä kiintymyssuhdetta. Sakotetaanko paljon?

Vastaus: Tarkkaa vastausta on vakea antaa. Jälkimmäinen virhe on todennäköisesti tosi pieni, sillä ei välttämättä ole mitään vaikutusta. Ensimmäisen osalta on vaikea arvioida virhettä. Virheen painoarvo riippuu esim. siitä, kuinka monia välittäjäaineita mainitsit.

Tehtävä +9

Lähettäjä: abi

Kysymys: Jos kirjoitti teorian, mutta väitti sitä väärän henkilön teoriaksi, väheneekö pisteet kuinka paljon?

Vastaus: Tällainen virhe ei kaada vastausta. En pysty sanomaan tarkasti. Pitäisi nähdä vastaus. Yleensä tällainen virhe on aika pieni.

Tehtävä 4 ja 9

Lähettäjä: m

Kysymys: Aluksi kiitos mukavasta kokeesta! Aika vain loppui kesken.. Välittäjäainetehtävään liittyen, kuinka monen eri välittäjäaineen merkityksen tarkastelua vaaditaan täysiin pisteisiin? Muistin itse vain dopamiinin, serotoniinin, glutamaatin ja endorfiinit. Montako pistettä minun on mahdollista enintään saada? Toinen kysymykseni on, että kuinka paljon rokotetaan, kun muistin virheellisesti, että kouluikä kuuluu myös lapsuuteen jokeritehtävässä 9. Kansanomaisesti ajattelin, että ala-astelainen on vielä lapsi ja kerroin siis myös esim. koulukiusaamisen vaikutuksesta.

Vastaus:

Tehtävä 7

Lähettäjä: sABIna

Kysymys: Kirjoitin seiskaan aivoverkostosta, hypotalamuksesta ja sen säätelemästä homeostasiasta, biologisesta kellosta, melatoniinista, välittäjäaineista, ympäristöärsykkeistä (äänet, valo) sekä siitä, että kiinnostava puuha pitää virkeänä. Oliko oikeita asioita ja mitä jäi puuttumaan?

Vastaus:

Tehtävä Tehtävä 3

Lähettäjä: Ansku

Kysymys: Menikö kolmos tehtävä metsään, jos kertoi attribuutioista, optimistisesta ja pessimistisestä tulkintatyylistä..?

Vastaus: Olet ihan oikeilla jäljillä.

Tehtävä 1 ja 3

Lähettäjä: n

Kysymys: Mielestäni kysymykset 1 ja 3 olivat melko samanlaisia. Haittaako, jos niissä mainitaan samoja asioita? Vai olivatko ne edes yhteydessä toisiinsa? Motivaatio, itsetunto ja minäkäsitys mielestäni liittyy kumpaankin tehtävään.

Vastaus: Ei haittaa. On mahdollista, että joku rakensi vastaukset näihin tehtäviin aivan eri sisällöistä ja toinen taas käytti samoja sisältöjä.

Tehtävä 7

Lähettäjä: Heidi

Kysymys: Laitoin vahingossa käpyrauhasen paikalle mantelitumakkeen.. tiputtaako tämä pisteitä paljonkin?

Vastaus: Koska en tiedä asiayhteyttä, niin on vaikea arvioida virheen vaikutusta. Yksi virhe ei kuitenkaan vastausta kaada.

Tehtävä 7

Lähettäjä: s

Kysymys: Onko mahdollisuutta korkeampiin pisteisiin, vaikka ei maininnut aivo-osien (aivoverkoston ym.) osuuksia vireydessä? Puhuin vuorokausirytmistä unen kautta ja laitoin paljon erilaisia konkreettisia esimerkkijä siitä millä keinoin tätä vireyttä voi säädellä? esimerkkinä vaikkapa ruokavalio, päihteet ja liikunta.

Vastaus: En ole vielä lukenut yhtään vastausta, mutta kyllä tässä on olennaista käsitellä myös biologista perustaa. Tässä tehtävässä on kaksi osaa (biologinen perusta ja vireystilan säätely). Korkeimpiin pisteisiin vaaditaan vastaus molempiin osiin.

Tehtävä 6

Lähettäjä: Erika

Kysymys: Mitä tarkoitetaan aggressiivisilla ja tuhoavilla toimintamalleilla ja mitä eroa niillä on?

Vastaus: Näitä voi hyvin käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Jälkimmäisen lisäämisellä tavoiteltiin sitä, että aggressiivisuus voidaan käsittää laajasti, jolloin esim. viha, uhkaaminen, hyökkävyys tulevat osaksi vastausta.

Tehtävä yo

Lähettäjä: Miksi niin paljon laajoja tehtäviä?!

Kysymys: ENEMMÄN AIKAA TAI VÄHEMMÄN TEHTÄVIÄ!! Ajanpuutteeseen meni ällä.. tiedän että joidenkin motoriikka antaa edellytykset kirjoittaa kuusi esseetä kuudessa tunnissa, mutta joillakin taas - vaikka tietoa olisi joka aiheesta mielinmäärin, ei sitä kerkeä siirtämään paperille :(((

Vastaus: Hyvä vastaus ei aina ole pitkä. Lyhyt, ytimekäs ja asiapitoinen vastaus kelpaa oikein hyvin. Arvosana ei ole suorassa yhteydessä vastausten pituuteen.

Tehtävä +10

Lähettäjä: m

Kysymys: Menikö ohi aiheen, jos kertoi, kuinka eri suuntaukset suhtautuvat käsitteeseen tietoinen? Esimerkiksi jos kognitiivisesta suuntauksesta kertoi sen korostavan ihmistä aktiivisena tiedonkäsittelijänä, eli ihmisen käsittelevän asioita tietoisesti, ja kykenevän vaikuttavaan toimintaansa esimerkiksi tietoisen ajattelun keinoin? Kun tuo "miten selittävät tietoisuutta" oli vähän hämärä ymmärtää, kun ainakaan Mielen Maailma -kirjasarjassa suuntausten suhtautumisesta tietoisuuteen ei kovin paljoa kerrota - paitsi ehkä psykoanalyysin kohdalla.

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: Katri

Kysymys: Liittyykö pintasuuntaunut opiskelu ja synäsuuntautunut oposkelu tähän? Menikö metsään jos kirjoitti niistä ja esim. motivaatiosta ja maalaisjärjellä pohti. Olisiko piänyt mainita muutakin?

Vastaus: Kyllä pinta- ja syväsuuntautunut opiskelu liittyvät tähän, jos osasit linkittää nämä palautteeseen ja oppimiseen. Motivaatio liittyy myös tähän, mutta senkin osalta olennaista on se, miten olet motivaation liittänyt palautteeseen. Maalaisjärjellä ei pääse niin pitkälle kuin psykologisella tiedolla. Toivottavasti jälkimmäistä oli huomattavasti enemmän! Tässä olisi voinut esimerkiksi käsitellä itsesäätelyä, metakognitiota, reflektiota ja vaikkapa itsetuntoa.

Tehtävä 4

Lähettäjä: Jenna

Kysymys: Riittikö, jos selitti hermosolun ja etenkin synapsin rakenteesta ja toiminnasta sekä kertoi dopamiinin ja serotoniin vaikutuksista sekä masennuslääkkeistä ja miten ne toimii, ja mainitsi myös melatoniinin?

Vastaus: Näillä pääsee varmasti jo aika pitkälle. Riippuu tietenkin siitä, kuinka tarkasti ja monipuolisesti käsittelit mainitsemasia teemoja.

Tehtävä koko koe

Lähettäjä: Pääsenkö läpi?

Kysymys: Onko minkäänlaista käsitystä pisterajoista? Eli missä kulkee A:n raja?

Vastaus: Pisterajoista ei tällä hetkellä ole minkäänlaista käsitystä. Pisterajat määritellään vasta sen jälkeen, kun kaikki suoritukset on arvioitu. Vasta silloin määritellään kaikissa reaalikokeissa pisterajat. Pisterajat noudattavat etukäteen sovittua "normaalijakaumaa". A:n raja määriytyy sen mukaan, että noin viisi prosenttia kaikista psykologiaan vastanneista hylätään. Tämä prosentuaalinen noin viidne prosentin raja on kaikissa kokeissa. Psykologiassa raja on vaihdellut seitsemän ja yhdeksän välillä, mutta se luonnollisesti voi muuttua. Kaikki riippuu siis kaikkien kokelaiden pisteiden vaihtelusta.

Tehtävä 9

Lähettäjä: Mahler

Kysymys: Menikö yhtään oikeaan suuntaan jos kertoi mahlerin näkemyksistä ja puhui erityisesti kiinteästä symbioosista, jossa lapsi elää vuorovaikutuksessa hoitajaan?

Vastaus:

Tehtävä Pisteytyksestä

Lähettäjä: Jaska

Kysymys: Saako tehtävistä puolikkaita pisteitä, esimerkiksi onko pistemäärä 4,5p mahdollista saada? Pyöristetäänkö puolikkaat ylöspäin?

Vastaus: Psykologiassa emme anna kuin kokonaisia pisteitä kustakin tehtävästä.

Tehtävä +9

Lähettäjä: Reiska

Kysymys: Mikä on mahdollisimman väärä vastaus kysymykseen numero 9 ?

Vastaus: Ja-a, jokin sellainen, jossa ei lainkaan käsitellä tehtävänantoa. Pitäisi siis keskittyä vuorovaikutussuhteisiin lapsuusiässä ja niiden vaikutukseen myöhempään psyykkiseen kehitykseen. Vaihtoehtoja hyvälle vastaukselle on monia.

Tehtävä +9

Lähettäjä: Jovi

Kysymys: Unohdin määritellä vauva- ja lapsuusiän. Kuinka paha virhe se on?

Vastaus: Nyt en osaa sanoa. Voi olla, että määrittely käy ilmi vastauksestasi (implisiittisesti, epäsuorasti). Jos olet selkeästi käsitellyt vain vauva- ja lapsuusikää ja tämän ikävaiheen vaikutusta myöhempään kehitykseen, ei liene suurta ongelmaa. Tietenkin olisi parempi, jos olisit rajannut selkeästi ikävaiheen. Ei tämä virhe kuitenkaan vastaustasi kaada.

Tehtävä 4

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä psyykkisiä toimintoja olisi pitänyt mainita? Mitä kahden pisteen vastaus pitäisi sisällään?

Vastaus: En ole vielä lukenut yhtään vastausta, joten en pysty tarkemmin sanomaan, mitä juuri kahden pisteen vastauksessa tulisi olla. Vastauksen peruslähtökohdan tulisi olla se, että kaikki yksilön psyykkinen toiminta liittyy tavalla tai toisella välittäjäaineiden toimintaan. Eri välittäjäaineet vaikuttavat eri psyykkisiin toimintoihin. Siksi ei voida määritellä, mitä psyykkisiä toimintoja olisi pitänyt mainita, sillä se riippu siitä, mitä välittäjäaineita käsittelit. Jos käsittelit esimerkiksi serotoniinia, niin sen osalta pitäisi osata mainita serotoniinin yhteys mielialaan ja myös univaideh säätelyyn. Noradrenaliini puolestaan liittyy tunteiden säätelyyn ja dopamiini mielihyvän tuntemuksiin.

Tehtävä Yleisesti korjauksista

Lähettäjä:

Kysymys: Tarkastaako sama sensori kokelaan kaikki 6 vastausta, vai jaetaanko vastaukset numeroittain, jolloin yksi sensori tarkistaa, esimerkiksi kaikki tehtävän 1 vastaukset?

Vastaus: Yksi sensori lukee aina yhden kokelaan vastaukset. Ainoastaan siinä tapauksessa, että opettajan ja sensorin arviointi poikkeaa huomattavasti toisistaan, vastaus (tai koko koe) annetaan toisen sensorin luettavaksi tai jopa vielä kolmennellekin, kunnes saavutetaan yksimielisyys sensoreiden välillä lopullisesta arvosanasta. Sama sensori lukee myös yhden koulun kaikki vastaukset.

Tehtävä 7

Lähettäjä: Zukkendaalen

Kysymys: Vastasin esimerkeillä mitkä nostavat vireystilaa, niin mitä psykologista tietoa tehtävässä olis lisäkis vaadittu ym?

Vastaus: Vaadittava psykologinen tieto oli tässä tehtävässä nimenomaan vireystilan säätelyn biologinen perusta. Aktivaatiotason ja vireystilan säätelyn osalta käsittely onnistuu varmasti hyvin esimerkkien avulla. Tässä olisi voinut esimerkiksi mainita säännölliset elämäntavat ja vastaavasti vuorotyön tai jet lagin ongelmat, kuntoilun merkityksen, ajatusten muokkaaminen (sillä mielenkiintoiset asiat lisäävät vireyttä ja vaikka hiljaisuuden ja rauhallisen ympäristön vaikutus (laskee vireyttä). Jos käyttää esimerkkejä, on hyvä pyrkiä liittämään niitä vaikkapa tutkimustietoon.

Tehtävä 9

Lähettäjä: Mii

Kysymys: Keitä tutkijoita tehtävässä olisi pitänyt mainita? omassa vastauksessani mainitsin Harlow`n ja hänen apina tutkimuksensa sekä maninitsin Answorthin tutkimuksen ja hänen kiintymyssuhde teoriansa mutta en mianinnut Ainsworthin nimeä.. paljonko siitä menee pisteitä jos ei mainitse tutkijan nimeä vaan pelkästään hänen teoriansa?

Vastaus: Teorioiden ja tutkijoiden nimien maininta on tietenkin hyvä asia, mutta olennaisempaa on näiden sijasta itse teorioiden, teoreettisten mallien tai tutkimustulosten sisällön käsittely. On tärkeää osata soveltaa tehtävään sopivalla tavalla psykologisia käsitteitä ja selittää tehtävän ilmiöitä psykologiatiedon avulla. Siksi ei ole suuri ongelma (tai ongelma lainkaan), jos tutkijan nimi joskus unohtuu, mutta käsittelee itse teoriaa.

Tehtävä Iita

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä kaikkia aivojen välittäjäaineita piti mainita? (Serotoniini, dopamiini, endorfiini, adrenaliini..?!) Entäs jos erehtyi kiireessään mainitsemaan myös oksitosiinit ja fenyylianaliinit..? Riittääkö 7.tehtävässä vuorokausirytmin säätelyn biolog. perustalla, kun mainitsi järjestelminä hypotalamuksen (hypokreteeni + vaikutukset isoihin aivojen pohjaosiin, talamukseen ja aivorunkoon), siis isojen aivojen ja aivorungon RET-järjestelmä. Kelpasiko 3. kohtaan vastaukseen motivaatio, itsetunto, asenne, minäpystyvyyskokemukset, persoonallisuus?

Vastaus: Kysyt ensin tehtävästä 4 eli välittäjäaineiden yhteydestä ihmisen psyykkisiin toimintoihin. Mitä monipuolisempi vastaus on, sitä parempi eli tässä on luonnollisesti eduksi, jos on osannut mainita useita välittäjäaineita ja osannut selittää niiden yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin. Eri oppikirjoissa on käsitelty eri välittäjäaineita, eikä missään tapauksessa tarvitse mainita kaikkia mahdollisia kiitettävässäkään vastauksessa. Tehtävän 7 osalta biologisen perustan käsittely (selostuksesi pohjalta) on täysin riittävä.

Tehtävä 6

Lähettäjä: epävarma

Kysymys: Mitä kysymyksellä siis haettiin..? Itse lähdin purkamaan aihetta hermostollisista aiheista ja aivojen rakenteesta, perimästä eli geeneistä, ympäristöstä, kastavuksesta, eri malleista, määrittelin käsitteen aggressio. Myös itsen oma ajattelu muokkaa käyttäytymistä, turhautuminen, joku kaipaa valtaa ja alistaa muita aggressiivisestikin, toinen turhautuu.. menikö aivan metsään vai mistä "malleista" puhuttiin..? thänks :)

Vastaus: Olet ihan oikeilla jäljillä. Olet maininnut vastauksessasi juuri sopivia asioita. Toimintamallit voidaan hyvin nähdä käyttäytymisenä. Mitään erityisiä malleja ei "haettu".

Tehtävä 2

Lähettäjä: Tommi

Kysymys: Miten internet vaikuttaa identiteetin kehittymiseen? Onko ok jos ensin kertoi lyhyesti mitä itseasiassa identiteetin rakentumiseen kuuluu ja sen jälkeen käsitteli sitä miten netti siihen vaikuttaa? Vastaukseen otin: -Roolimallejen kokeilun internetissä esim keskustelupalstoilla.. -Internetissä olevan loputtoman tiedon vaikutus omiin arvoihin ja niiden uudelleen arviointiin -Maailmankuvan muovaantuminen ja laajentuminen -Hyväksynnän, huomion ja vertausryhmien hakeminen Onko suunta oikea? Entäpä, kun satuin laittamaan jokeriin väärän tehtävä numeron. Vastasin 9 mutta laitoin numeroksi vahingossa 10. Rokotetaanko pahasti?

Vastaus: Vastaan ensin tuohon huolimattomuusvirheeseen (väärään tehtävänumeroon). Opettajasi varmasti korjaa sen. Tästä ei tule ongelmia sinulle, eikä tällainen vahinko vaikuta pisteisiin. Minusta olet rakentanut vastauksesi ihan järkevästi. On tärkeää käsitellä vastauksessa sitä, miten identiteetti rakentuu. Uskoisin, että pisteiden määrään vaikuttaa ensisijaisesti se, miten monipuolisesti ja oivaltavasti on osannut pohtia virtuaalimaailman vaikutusta identiteetin rakentamiseen, sekä erilaisia positiivisia että negatiivisia vaikutuksia. Sisältösi olivat tärkeitä.

Tehtävä 6

Lähettäjä: hukassa

Kysymys: Menikö ihan metsään, jos kertoi malleista, oppimisesta, persoonallisuudesta, itsetunnon epävakaudesta, tietenkin sen lisäksi että määritteli aggression?

Vastaus: En usko, että meni metsään. Tärkeää on tietenkin, että mainitsit määritelleesi aggression. Se on tärkeä lähtökohta vastaukselle. Tässä tehtävässä, kuten muissakin, on monia vastausvaihtoehtoja, mutta aggressiota/aggressiivista käyttäytymistä/aggressiivisia toimintamalleja voidaan eslittää esimerkiksi biologisesta tai neurobiologisesta näkökulmasta (geenit, hermostollinen perusta, sukupuolihormonit), viettien näkökulmasta, sosiaalisena ilmiönä, opittuna toimintamallina, kasvatuksen tai kulttuurin "tuotteena" tai sosiaalipsykologisen tiedon avulla. Kaikkia ei tietenkään vaadita edes maksimispisteisiin. Tässä vain erilaisia vaihtoehtoja.

Tehtävä +9.

Lähettäjä: huihuiii..

Kysymys: Niin, olenko oikeilla jäljillä, jos kirjoitin kiintymyssuhdemalleista (turvallinen/turvaton: hajanainen, ristiriitainen ja välttelevä), Mahlerin "minuuden kehytyksestä" (autismin tila, symbioosi, eriytyminen, uudelleen lähestyminen ja erillinen minä n. 3v), mainitsin myös Sternin näkemystä: vauva ei ole passiivinen, vaan aktiivinen tiedonkäsittelijä syntymästään saakka:heräävä minä, ydinminä yms. Kerroin myös perhesuhteista, kavereista, koulusta. Jos on hyvät edellytykset vuorovaikutusten syntymiseen, se vaikuttaa positiivisesti myös henkiseen oloon ja suhteiden laatuun.. ja kaikkea muuta. kai tuossa jotain oikeaa oli..? :)

Vastaus: Nämä kaikki mainitsemasi näkökulmat sopivat oikein hyvin tähän tehtävään.

Tehtävä 7

Lähettäjä: Freud

Kysymys: Mitäköhän biologista näkökulmaa tähän haettiin? Itse kerroin vain ihmisen vuorokausirytmin olevan 25h, ihmisen tarvitsevan unta ka.6-9h (lapset/nuoret enemmän), ydinjatkos säätelee unen tarvetta (onko edes näin??). Lisäksi että olisiko pitänyt mainita vireystilan ylläpitämiseksi mm. unilääkkeet? Itse mainitsan vain mm. ravinnon, unen ja stressin..

Vastaus: Uskoisin sinun olevan ihan oikeilla jäljillä. Toivottavasti käsittelit vuorokausirytmin säätelyä (biologisella tasolla) vähän tarkemmin. Voisi esimerkiksi mainita aivorungon retikulaarijärjestelmän ja hypotalamuksen. Ravinto, uni ja stressi sopivat hyvin tähän.

Tehtävä tais olla 2.

Lähettäjä: sitä vaan että...

Kysymys: miten voi määritellä suoritusmotivaation..? ja mitä kaikkea vastaukseen olisin vaadittu.? itse menin välillä sekaisin vastatessani ja ajatus hyppi ideasta toiseen.. oli vaikea palata kysymyksen ytimen ääreen.. jos hieman valottaisit tuota ydintä?

Vastaus: Tarkoittanet tehtävää 3. Tehtävään voi tietenkin vastata monella tapaa, mutta erityisesti kursseista 4 ja 5 on hyötyä vastatessa tähän tehtävään. Tehtävässä voi käsitellä esimerkiksi motivaation ja tunteiden välistä yhteyttä, ja persoonallisuuspsykologian avulla voi pohtia yksilöiden välisiä eroja esim. temperamentissa tai piirteissä. Tässä tehtävässä olisi hyvä käsitellä motivaatiota, selviytymisodotuksia ja suoritusmotivaatiota. Lisäksi attribuointi liittyy keskeisesti tehtävään.

Tehtävä 8

Lähettäjä: ?!?

Kysymys: tulkitsinko oikein: surullisena opiskelleet ja surullisena mieleenpalauttaneet saivat paremmat tulokset ilman vihjettä kuin vihjeen kanssa? Miksi näin? vai oliko kompa, että olisi pitänyt tajuta tutkimuksessa olevan virhe? vai olenko vain yksinkertaisesti tulkinnut väärin?

Vastaus: Tulkitsit aivan oikein. Tutkimustulos osoittaa, että mieliala vaikutti vapaaseen mieleenpalautukseen, muttei juurikaan vihjapalautukseen. Vapaassa mieleen palauttamisessa siis auttoi, jos mieliala oli samanlainen kuin mieleenpainamisessa. Tehtävä oli vaativa, joten tulosten "lukeminen" ja tulkinta riittänee jo aika hyviinkin pisteisiin.

Tehtävä 7

Lähettäjä: Niklas

Kysymys: Mitä tuolla biologisella perustalla tarkkaan ottaen haettiin? Itsellä jäi neurobiologiset pointit lähes kokonaan mainitsematta. Kerroin lähinnä ihmisen sisäisestä biologisesta kellosta ja valosta rytmin säätelijänä. Lopuksi kirjoitin tehtävänannon mukaan vireystilan säätelystä. Menikö koko tehtävä siis metsään?

Vastaus: Pisteet riippuvat siitä, millä tavalla kirjoitit biologisesta kellosta ja valosta. Tässä tehtävässä biologisella perustalla tarkoitetaan erityisesti kurssilla 3 käsiteltyjä vuorokausirytmiä, aktivaatiotasoa ja vireystilaa. Vuorokausirytmiä säätelevät aivorungon aivoverkosto / retikulaarijärjestelmä ja hypotalamus. Tehtävänannon mukaisesti tulisi käsitellä nimenomaan biologista/neuropsykologista perustaa. Koska kuitenkin puhuit myös vireystilan säätelystä, ei vastauksesi voinut mennä metsään - ainakaan täysin.

Tehtävä 5

Lähettäjä: abi

Kysymys: mitähän olisi pitänyt vastata..? mmitä kahta esimerkkiä olisi esim voinut käyttää ja vertailla?

Vastaus: Mitkä tahansa esimerkit käyvät, kunhan niitä käsittelee sekä akateemisen että sosiaalisen älykkyyden näkökulmasta. Esimerkki voi esimerkiksi käsitellä opiskelua, työntekoa, harrastusta tai vaikkapa ihmissuhdetta. Olennaista on vertailla ja pohtia näitä kahta älykkyyden muotoa valituissa esimerkeissä.

Tehtävä kaikkiin

Lähettäjä: paper

Kysymys: Missä määrin pitäisi olla teorioita ja yksityiskohtia? Siis miten pärjää keittiöpsykologialla? :D

Vastaus: Vaikka keittiöpsykologia on varmasti tosi mukavaa ja mielenkiintoista, sillä ei valitettavasti (tai ainakaan todennäköisesti) pärjää psykologian reaalikokeessa. Olennaisia eivät ole tiettyjen teorioiden tai yksityiskohtien maininnat, vaikka niistäkin on luonnollisesti apua, vaan sen sijaan tärkeää on psykologisen tiedon soveltaminen, kyky tehdä johtopäätöksiä ja arvioida ilmiöitä psykologisen tiedon varassa. Täytyy osata myös käyttää psykologiatieteen käsitteitä jokapäiväisten ilmiöiden ja ihmisen käyttäytymisen selittämisessä.

Tehtävä 9

Lähettäjä: iiris

Kysymys: heruuko pisteitä vaikka ei maininnut tutkijoista ja teorioista kuin bolbyn kiintymyssuhteen??

Vastaus: Kiintymyssuhteiden käsittely tässä jokeritehtässä on hyvä valinta. Näkemättä vastaustasi en pysty arvioimaan, kuinka pitkälle vain yhdellä teoreettisella mallilla pääsee. Riippuu siitä, kuinka monipuolisesti ja syvällisesti käsittelit kiintymyssuhdeita ja erityisesti lapsuuden kiintymyssuhteiden yhteyttä myöhempään kehitykseen ja aikuisiän kiintymyssuhteista tehtyihin tutkimuksiin. Lisäksi pisteet riippuvat siitä, kuinka paljon osasit käsitellä näiden suhdetta psyykkiseen hyvinvointiin. Jokeritehtävistä voi sanoa, että mitä monipuolisempi ja syvällisempi vastaus on, sitä paremmat ovat myös pisteet. Yhteen teoriaan nojaaminen ei välttämättä ole ongelma.

Tehtävä 9

Lähettäjä: sama

Kysymys: nii ja freudin psykodynaamisen tietty

Vastaus:

  • 2020 kevät: psykologia

    Lukion psykologian yo-kokeet.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

  • 2019 syksy: psykologia

    Lukion psykologian yo-kokeet.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.