Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Filosofia pääkuva

Kysymysarkisto: Filosofia, 2009 kevät

Tehtävä 1

Lähettäjä: simo haapala / simppa

Kysymys: Jos vastauksessa pohditaan onnettoman Sokrateen ja onnelisen sian eroja ja päädytään sikaan, miten se voi olla väärin, vai onko hyveellistä se minkä päätän olla hyveellistä.

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: Emma

Kysymys: Mistä lähtökohdista tulee lähteä pohtimaan välttämättömyyden ongelmaa?

Vastaus:

Tehtävä 1

Lähettäjä: Emma

Kysymys: Onko väärin, että ensin lähtee pohtimaan mitä hyvä on ja miten sitä voidaa luokitella ja sitten päätyy pohtimaan hyveellistä ihmistä? Hyveellinen ihminenhän tekee hyviä tekoja.

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: Mariia

Kysymys: Pitikö "tieto on valtaa" -tehtävässä käsitellä asiantuntijavaltaa ja auktoriteettia? Mitä muuta oleellista siitä olisi voinut sanoa?

Vastaus: Ensisijaisesti tämä Baconin ajatus viittaa siihen, että luontoa ei voi mitenkään hallita muuten kuin ottamalla selville ja hyödyntämälä luonnon lainalaisuuksia. Asiantuntijavallan käsittely on perusteltua juuri tästä lähtökohdasta.

Tehtävä 9

Lähettäjä: Ernesti

Kysymys: Mitä tehtävässä kaikkiaan haettiin? Itse aloitin ihmis- ja luontokeskeisen näkemyksen esittelyllä, Linkolan maininnalla ja luonnon määrittelyllä. Tämän jälkeen siirryin aksiologiaan, jossa erotin väline- ja itseisarvot toisistaan ja sidoin ne onneen, menestykseen ja luontoon. Pohdin sitten aristoteelisestä näkökulmasta luonnonsuojelua ensisijaisesti onnen näkökulmasta ja tämän jälkeen menestyksen. Lopuksi pohdin, kuinka lääketiede näkee luonnonsuojelun elämän vaalimisen näkökulmasta ja kuinka fysiikka on irtautunut ihmiskeskeisistä ongelmista. Mikäli teksti on laadullista, paljon pisteitä odotettavissa?

Vastaus:

Tehtävä 4,

Lähettäjä: Pupuli

Kysymys: Moikka! Kiitos kivasta, etiikka painotteisesta kokeesta ;)

Kysyisin tehtävästä nro:4. Kohta a.) Voiko kalanostaja naista pitää egoistina?

- Olenko oikeilla raiteilla, kun olin kahta eri mieltä: kyllä ja ei. Egoisti siksi, että hän käyttäytyi itsekkäästi. Ja toisaalta taas ei, sillä hänellä oli omistusoikeus kaloihin (perustelin tämän John Locken omistusoikeusperiaatteella). Mitään oikein? Entäs kohta b.)? En ollut kuullutkaan normatiivisesta egoismin teoriasta?

Vastaus:

Tehtävä -

Lähettäjä: Ihmettelen

Kysymys: Miksi koe oli TAAS etiikasta ja yhteiskuntafilosofiasta? Metafysiikasta ja epistemologiasta ei ollut tuskin mitään?

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: pekko

Kysymys: Sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Onko tämä sopiva lähtökohta?

Vastaus: Väärä tieto saattaa lisätä tuskaa, oikea tieto ainakin valistuksen näkökulmasta lisää ihmisen vapautta, koska hän osaa suuntautua esim. suhteessa luontoon paremmin. Hyviin pisteisiin yltävässä vastauksessa pohditaan ei ainoastaan tiedon merkitystä luonnon hyväksikäytössä, vaan myös kuinka tietoa tarvitaan suojelemaan luontoa.

Näissä kahdessa sanonnassa (tuskaa tai valtaa) liikutaan eri ulottuvuuksilla.

Tehtävä 5

Lähettäjä:

Kysymys: Kuuluiko a) b) c) kohtiin vastata yhtenäisen esseen muodossa vai erikseen? Jos essee-muotoinen vastaus kelpaa, niin haittaako, jos vastasi kysymyksiin eri järjestyksessä ja hieman pomppien asiasta toiseen?

Vastaus: Tarkoituksena on vastata a/b/c kohtiin erikseen, järjestyksellä ei ole väliä. Jos vastauksessa on eri kohdat lomittain, niin kokonaispistemäärää voidaan laskea yhdellä

Tehtävä 7

Lähettäjä:

Kysymys: Minkälaisen yhteiskunnan näkökulmasta tehtävään piti vastata? Oliko tarkoitus vertailla eri yhteiskuntamalleja?

Vastaus:

Tehtävä 5

Lähettäjä: anamer

Kysymys: Olisiko ollut tarpeen esimerkein havainnollistaa paradigman merkitys?

Kuinka kattavaa käsitemääritelmää haettiin?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä: Anna

Kysymys: Tehtävänannossa käskettiin tarkastelemaan ongelmaa aksiologian ja eri tieteenalojen perusteella. Tarkastelin ongelmaa yleisesti aksiologian, joidenkin tieteenalojen ja etenkin tasa-arvon kannalta. Kuinka monien arvojen kannalta minun olisi pitänyt tarkastella ongelmaa, sillä jo tasa-arvosta sai kirjoitettua 3 sivua? Aikani ei riittänyt todellakaan muihin arvoihin. Ja mitä oleellista vastauksestani puuttui?

Vastaus:

Tehtävä 10

Lähettäjä: Sanni

Kysymys: Aloitin vastaukseni määrittelemällä kuinka verkottunut ja riippuvainen markkitalouden säätelemä maailmamme on ja miten perhosefektin tavoin jokaisen toimijan päätökset vaikuttavat koko maailmaan pitemmällä aika välillä. Esitin kysymyksen, eikö olisi ideaalista että tällaiset seurauksiltaan maailmanlaajuiset päätökset tehtäistiin globaalilta arvoperustalta. Tutkin vastauksessani myös globaalin yhtenäiskulttuurin muodostamisen vaikeuksia kansallisten kulttuurien suurten näkemyserojen tähden. Totesin ajatuksen yhtenäiskulttuurista olevan todellisuudessa melko mahdoton toteuttaa joidenkin kulttuurien arvojen ollessa suuressa ristiriidassa keskenään. Kyseessä siis ideaalitilanne, jossa kansainvälinen yhteistyö helppoa samankaltaisen ajattelun taustalla olevan kulttuuritaustan myötä. Samalla tutkin tilannetta filosofian näkökulmasta ja päädyin lopputulokseen, että olisi kuitenkin filosofille itsepetosta tyytyä yhteen kaikkien yhteiseen arvoperustaan, uskoa sen olevan moraalisesti ainoa oikea, ja lopettaa epäilys. Onhan se kuitenkin rikkautta, että on olemassa useita näkemyksiä. Voiko olla haitaksi etten käyttänyt filosofeja esimerkkeinä vastauksessani?

Vastaus:

Tehtävä yleinen

Lähettäjä:

Kysymys: Arvostetaanko filosofiassa historiallista lähestymistapaa "Jo antiikin filosofit..." Vai annetaanko mahdollisesti enemmän arvoa omalle pohdinnalle?

Vastaus: Ratkaisevaa on, millaisia perusteluja esittää ja miten jouhevasti kykenee vasaamaan juuri niihin seikkoihin, mitä tehtävässä kysytään. "Jo antiikin filosofit..." ei kylläkään viittaa sisäistyneeseen filosofian historialliseen ymmärtämiseen...

Tehtävä yleinen

Lähettäjä:

Kysymys: Pitääkö lopussa olla jokin kokoava johtopäätös vai onko hyväksyttävää jättää kysymys auki?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä käsitteitä tässä tehtävässä olisi hyvä tulla esille? Kuinka paljon arvofilosofiaa täytyy tuntea?

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä:

Kysymys: Pitikö tehtävässä pohtia determinismiä vai asioita, jotka ovat välttämättä tosia eivätkä voisi olla toisin? Itse nimittäin kirjoitin analyyttisesta ja synteettisestä tiedosta. Kysymyksenasettelu olisi voinut olla selkeämpi.

Vastaus: Molempia toki, sillä välttämättömyyden ongelma filosofiassa koskee sekä loogis-matemaattisia ja semanttis-käsitteellisiä suhteita, "luonnonvälttämättömyyksiä" , edellisten keskinäisiä suhteita ja kenties myös "metafyysistä valttämättömyyttä".

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: Teksti lähti rönsyilemään ihmisten luonnon hyödyntämiseen ja luontokuvaan turhan paljon. Oliko tällainen aiheen ohi menevää, kun kyseessä oli kuitenkin ihmisten suhtautuminen luonnonSUOJELUUN. Teki mieli kirjoittaa pitkät jorinat eläinten ja ihmisten välisistä suhteista, mutten uskaltanut. Olisiko mennyt metsään?

Vastaus:

Tehtävä kaikki

Lähettäjä: Punapää

Kysymys: Kiitos kivasta kokeesta!

Vastaus: Hienoa että pidit kysymyksistä!

Tehtävä 3.

Lähettäjä: minna

Kysymys: Mitä vaadittiin? Onko ok = dogmatismi, intuitionimsi, kasvatus, vaistot, lait ja normit ynm...?

Vastaus:

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: Olisiko kysymyksessä pitänyt käyttää avo-objektivismi/subjektivismi/relativismi -käsitteitä? Mietin aikani, mutta en saanut jouhevasti niitä nidottua kokonaisuuteen, joten jätin pois.

Vastaus: Kyllä niitä olisi voinut käyttää, kunhan nivoo ne ihmislähtöisen ja "luontolähtöisen" etiikan lähtökohtiin.

Tehtävä 9

Lähettäjä: karva

Kysymys: Hemmetin Linkola ://

Vastaus:

Tehtävä Jaa

Lähettäjä:

Kysymys: Koeaika on mielestäni liian lyhyt filosofiseen pohdintaan. En kerennyt mihinkään perehtyä kunnolla vaan hätäisesti pistin teorian toisensa perään ja nyt kokeen jälkeen kerkesin vasta oikeasti miettiä, mitä kaikkea kysymyksissä saatettiin hakea. Mielestäni filosofia oppiaineet ylittävänä aineena, johon ei pelkkä kirjatieto riitä, vaatisi esim. tunnin lisäaikaa. Kukaan filosofikaan ei filosofoi kiireessä!

Vastaus:

Tehtävä KAIKKI

Lähettäjä: JAANA

Kysymys:

Vastaus:

Tehtävä 4.c

Lähettäjä: Koe meni metsään

Kysymys: Mistä näkökulmista tässä piti kritisoida egoismia?

Vastaus:

Tehtävä 2

Lähettäjä: Seinähullu

Kysymys: Mite hemmetissä venetaksi liittyy jo liian kliseeksi nousseeseen sitaattii "tieto on valtaa"???

Vastaus:

Tehtävä 4

Lähettäjä: Huonon filosofian kirjan omistava

Kysymys: Mitä tarkoitetaan normatiivisella egoismilla? Koulumme käyttämässä kirjassa mainitaan vain eettinen ja psykologinen egoismi.

Vastaus: "Normatiivinen egoismi" tarkoittaa juuri eettistä egoisimia, vastakohtana "deskriptiiviselle" eli psykologiselle egoismille.

Tehtävä 2

Lähettäjä:

Kysymys: Mite hemmetissä venetaksi liittyy jo liian kliseeksi nousseeseen sitaattii "tieto on valtaa"???

- :DD repesin. Etkö osaa lukea -_-

Vastaus: Sanonnalla tieto on valtaa viitataan yleisimmin tekniikkaan, ja kuvassa on tekniikkaa.

Tehtävä 4&1

Lähettäjä: SKJ

Kysymys: Hei! Kertokaapas mitä haitte takaa käsitteellä normatiivinen egoismi? Ei muistunut oikein mieleen.. Ja krhm, klassiset hyveet taisin sekoittaa uudempiin, niin mitäs ne tarkalleen ottaen ovatkaan?

Vastaus:

Tehtävä Kaikkiin

Lähettäjä:

Kysymys: Olen aivan samaa mieltä, että filosofian yo-kirjoitusten aikaraja on AIVAN LIIAN LYHYT! Ei voi mitenkään pohtia syvällisesti ja sitten samalla yleistää tai tehdä yleistyksistä pikkujuttuja tai Juuri sitä mitä meiltä vaadittaisiin! Minulle hyvä olisi varmaan 2h/kysymys, mutta se nyt on joo kyllä liikaa vaadittu

Vastaus: Tehtävät ovat samat kaikille ja tuska on yhteinen. Hyvä vastaus edellyttää tehtävän tajuamista ja argumentoivaa vastaamista juuri kaikkein oleellisimpiin seikkoihin. Omat mielipiteet eivät ole tarkoitus sinänsä, vaan idea on, että mielipiteet kertovat kirjoittajan ymmärtävän asiaa tai tuovat esiin vastaajan arvotajua.

Tehtävä Kaikkiin

Lähettäjä:

Kysymys: Ja eikö filosofia kehota ihmisiä ajattelemaan itse, heräämään dogmaattisesta unesta. Niin eikö kaikilla pitäisi olla oma näkökunta asioista. Jos pohtii tarpeeksi asiaa ja perustelee sen tyhjentävästi, niin eikö se oli kaikista paras vastaus filosofian kannalta? Se todistaa, että omaa loogista päättelykykä, syvällistä pohdintaa ymsyms! Näissä kokeissa lähinnä kysytään valmiita teorioita ja opettelemaan asioita ulkoa. Toki kirjojen lukeminen auttaa näkemään asioita eri tavoin, mutta eikö minun pitäisi kuitenkin muodostaa asiasta oma näkökanta?!

Vastaus:

Tehtävä .

Lähettäjä:

Kysymys: Näkökunta :D

Vastaus:

Tehtävä 8

Lähettäjä:

Kysymys: Käykö Hobbesin ja Rawlsin teorioiden esittely tässä tehtävässä? Mitä vaihtoehtoja demokratialle pitäisi esitellä? Meritokratia?

Vastaus: Riippuu tietysti siitä miten osuvasti käytit heidän näkemyksiään kysymyksen tarkastelussa. Meritokratia vastaan demokratia asetelma sisältyy jo Platonin asiaa koskevaan pohdiskeluun, joten se on toki hyväksyttävää.

Tehtävä kaikkii

Lähettäjä:

Kysymys: Ei vastauksia ehdit kuin hätäisesti jäsennellä, en ehtinyt laittaa paljoa mitään omia mielipiteitä, kai olis tarvittu

Vastaus: Tehtävät ovat samat kaikille ja tuska on yhteinen. Hyvä vastaus edellyttää tehtävän tajuamista ja argumentoivaa vastaamista juuri kaikkein oleellisimpiin seikkoihin. Omat mielipiteet eivät ole tarkoitus sinänsä, vaan idea on, että mielipiteet kertovat kirjoittajan ymmärtävän asiaa tai tuovat esiin vastaajan arvotajua.

Tehtävä 8

Lähettäjä: Jenni

Kysymys: Hei! Enemmänkin huomautuksena kuin kysymyksenä: tehtävän kahdeksan kysymyksenasettelun voi ymmärtää kahdella tavalla. Toisaalta "miten johtajat valitaan" voi liittyä valintakäytäntöön, eli ovatko kyseessä esim. demokraattiset vaalit. Toisaalta "miten" voi myös viitata, minkä ominaisuuksien perusteella ja mitä varten johtajat valitaan. Keskityin itse enemmän jälkimmäiseen, osuinkohan oleelliseen?

Vastaus: Miten kysyminen mahdollistaan molemmat tulkinnat, tosin ilmaus "paras mahdollinen valtio" ikään kuin edellyttää, että valinnan ja valinnassa valituttujen ominaisuudet edellyttävät itse valtion säilymistä. Silti tehtävässä on oleellista esittää perusteltuja ideaalivaltiota koskevia käsityksiä ja tuoda esiin sopivien filosofien ajatuksia. Valitut johtajat luonnollisesti heijastelevat jollakin tavoin valtiomuodon vaatimuksia. Tyylikkäässä vastauksessa myös kritiikillä sanan monessa mielessä on arvoa.

Tehtävä 5

Lähettäjä: sami

Kysymys: Vaikka olen lukeut, että Kuhn suhtautuu nuivasti tieteen edistykseen muuten kuin paradigman sisällä, voisin itse ajatella, että paradigmat itsessään voivat olla todempia kuin jotkut muut eli tiede kahittyy paradigmaattisesti.

Vastaus: Tämä on tärkeä, mielenkiintoinen ja kiistelty kysymys. Kuhn nimittäin torjui aina kaikki ajatukset siitä, että hänen käsityksensä tieteellisistä vallankumouksista (ja normaalitieteestä) olisi tehnyt tieteenharjoituksesta irrationaalista, vaikka arvostelijat kärkkäästi näin esittivätkin. Keskeinen kysynys koskee, kuten näytät oivaltanutkin, sitä voidaanko eri paradigmoja verrata jollain "neutraaleilla mitoilla". Kuhn puolusti hyvin yleisten paradigmojen "yhteismitattomuutta", mikä tietysti

viittaa siihen, että tieteen kasvu esim. loogisten empiristien (tai monien tieteellisten realistien) puolustamassa mielessä ei olisi mahdollista. Kuitenkin Kuhn tähdentää sitä, että vallankumoukseen johtavat "tieteelliset anomaliat" eivät ole mitenkään mielivaltaisia, vaan juuri niitä näkökohtia, joiden perusteella tieteenharjoittajat valintansa tekevät.

Tehtävä 8

Lähettäjä: Johan G.

Kysymys: Voiko parhaita mahdollisia valtioita olla enemmän kuin yksi; entä jos sanon maailman olevan tälleen paras mahdollinen; onko vastaus tyhjentävä

Vastaus: No, ajatus monista parhaista mahdollisista valtioista saattaa johtaa loogisiin vaikeuksiin.

Ja elämmekö "parhaassa mahdollisessa maailmassa, kaikista mahdollisista maailmoista"? Näinhän Voltairen kuuluisassa satiirissa "Candide" (Leibnizin esikuvan mukaan) kuviteltutohtori Pangloss väitti. Väitteen perustely voi kyllä aika työlästä!

Tehtävä 7

Lähettäjä: Jaakko

Kysymys: kohdassa a: jos jako on nollasummainen niin onko oikein sanoa kalanostajaa egoistiksi? Jos jako olisi kaikkien voitto niin hän on vain typerys tai pahantahtoinen (ei egoisti kai ole pahantahtoinen).

Vastaus:

Tehtävä 7

Lähettäjä: Jaakko

Kysymys: kohdassa a: jos jako on nollasummainen niin onko oikein sanoa kalanostajaa egoistiksi? Jos jako olisi kaikkien voitto niin hän on vain typerys tai pahantahtoinen (ei egoisti kai ole pahantahtoinen).

Vastaus: Niin, kalanostaja piti kovin tärkeänä omistusoikeuttaan. Tästä näkökulmasta voisi ajatella, että meidän tulisi käyttäytyä ikään kuin olisimme kiinnostuneita vain oman etumme turvaamisesta - ja näin tehdessämme esim. "vapailla markkinoilla" tulemme palvelleeksi yleistä etua, jotenkin Adam Smithin "näkymättömän käden" hengessä. Joten mitenkään itsestäänselvästi ei kalanostaja ole eettinen egoisti. Voihan olla, että hän halusi tämän toisen henkilön tarjoavan korvausta hänelle (siis omistajalle) eikä kauppiaalle, joka oli jo luopunut kalasta.

Jos hän kuitenkin pitää parempana vaihtoehtoa, jossa hän ei itse kärsi minkäänlaista "hyvinvointitappiota", mutta estää toista hyötymästä mitenkään,

niin kyse on ns. Pareton optimin loukkaamisesta, jota peliteoriassakin (johon viittaat) pidetään tietenkin ongelmallisena. Tällöin kalanostajaa voidaan pitää lähinnä pahantahtoisena tai sekavasti ajattelevana egoistina, kuten olet oivaltanutkin.

Tehtävä 4C

Lähettäjä: Jensku

Kysymys: Menikö ihan metsään, jos erittelin ensin eettistä egoismia ja egoismia ylipäätään?Tämän jälkeen vertailin psykologiselta sekä normatiiviselta kannalta näitä egoismin teorioita.

Vastaus: Ei tuo mitenkään pahalta näytä, mutta täytyisi varmaan tietää miten vertailusi teit!

Tehtävä 1

Lähettäjä: Kasper Gatesi

Kysymys: jos ykköstehtävässä puhui käänteisessä mielessä länsimaalaisen yhteiskunnan hyveistä esimerkiksi ruumiin kurituksesta menikö tehtävä aivan väärin?

Vastaus: Jaa, esimerkkisi on kyllä aika mielenkiintoinen! Mutta jos vastauksessasi pohditaan oivaltavalla tavalla esim. hyveiden kiinnittymistä tietynlaisen yhteisön kukoistukseen, niin tätä täytyy tietysti pitää ansiona. Mutta peruskäsitteet tulee olla hallussa ja vastauksessa on pohdittavaa annettua kysymystä.

Tehtävä 8

Lähettäjä: Henrik Valamotar

Kysymys: Jos käytti valtiomuotona anarkiaa ja puhui keskimääräisestä yli-ihmisyksilöstä osuiko oikeaan?

Vastaus: Anarkistisen näkökulman esittely ei tietenkään ole väärin, mutta se ei saisi olla keino olla erittelemättä tätä Platonilta peritytyvää ongelmaa. Eli vaikka emme olisikaan vakuuttuneita valtiollisten insittuutioiden väistämättömyydestä, meidän on kumminkin pohdittava sitä minkälaisia henkilöitä meidän tulee valita vastuullisimpiin tehtäviin - ja miten tämä valintaprosessi voisi olla järkevällä jakestävällä pohjalla.

Tehtävä 10

Lähettäjä: Miettijä

Kysymys: Miten kysymykseen olisi pitänyt lähteä vastaamaan? Vaaditaanko onnistuneessa vastauksessa joidenkin filosofisten teorioiden soveltamista ja kenties eri filosofien näkemysten käyttämistä vai voiko vastaus saada hyvät pisteet ilman teorioiden esittelyä?

Vastaus: Vaikka kyseessä on jokeri, edellyttää peruspisteisiin pääsy samaa kuin muissakin tehtävissä eli tehtävän asettelussa oleva pääkysymys (tai pääkysymykset) on vastauksessa ymmärretty ja miten ne ydinkäsitteet, joiden avulla tehtävät on muotoiltu, on "käsitteellisesti haltuunotettu", kuten hegeliläiset asian voisivat ilmaista. Kyllä tähän aihepiiriin on satojen ellei peräti tuhansien vuosien ajan kohdistettu filosofista ja teoreettista mielenkiintoa. Antiikissa pohdittiin "fysiksen" ja "nomoksen" suhdetta, 1700-luvun lopulla "kosmopoliittisen järjen" ja paikallisten kulttuurien suhdetta jne. Ja myös globalisaatiokeskustelua on toki käyty julkilausutun filosofisesta näkökulmasta.

Tehtävä 7

Lähettäjä: Pertti

Kysymys: Toimiko Suomi Ruotsin työjuhtana ja lihamuurina, vai menikö tehtävä aivan metsään

Vastaus: Kysymys on vähän arvoituksellinen, joten ehkä jätämme siihen vastaamisen aikaan jolloin vastauspaperi on käsillä!

Tehtävä +10

Lähettäjä: oulusta

Kysymys: mitä kaikkea tähän voi liittää? voiko esim laittaa marxin ja hegelin dialektiset mallit ja adam smithin näkymöttämän käden?

Vastaus: Kyseessä on jokeritehtävä, joten hyvässä vastauksessa kuuluukin olla syventäviä tarkasteluja. Marx, Hegel ja Smith voivat tarjota erinomaisia lähtökohtia tähän tehtävään vastaamiseen. Mutta vastauksen arvioinnin kannalta tulisi tietenkin tietää miten Marxin, Hegelin ja Smithin ajatukset on ymmärretty ja miten niitä on käytetty. Ennen kaikkea vastauksessa tulee olla oivaltava yhteiskuntafilosofinen hahmotus kansallisen kulttuurin ja globaalin yhtenäiskulttuurin luonteesta, ja niistä eettisistä lähtökohdista , joista "kansallisen" ja "globaalin"/ "kosmopoliittisen"

suhdetta pitää arvioida.

Tehtävä 6

Lähettäjä: Stuba

Kysymys: Haettiinko kysymyksessä esimerkiksi determinismin ja vapaan tahdon vertailua?

Vastaus: Se on yksi hyvään vastaukseen kuuluvista näkökohdista. Eli pohdiskelu ns. luonnonvälttämättömyyden (tai fysikaalisen välttämättömyyden) luonteesta kuuluu hyvään vastaukseen. Mutta siihen kuuluu myös ns. loogis-matemaattisen ja/tai käsitteellisen välttämättömyyden luonteesta ja niiden suhteesta edelliseen - ja siitä onko jotain em. välttämättömyyksien lajeista erottuva erityinen metafyysinen välttämättömyys.

 • 2021 kevät: filosofia – Kysy YTL:ltä päivän kokeesta

  YTL:n vastaukset kokelaiden kysymyksiin.

  Jäin miettimään, miksi... Kuinka paljon pisteitä lähtee, jos... Haittaako, kun... Tällä sivulla Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija vastaa kirjallisesti kokelaiden kysymyksiin filosofian kokeesta.

 • 2021 kevät: filosofia

  Filosofian yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 syksy: filosofia

  Filosofian yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.