Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Filosofia pääkuva

Kysymysarkisto: Filosofia, 2009 syksy

Tehtävä 2

Lähettäjä: jekke

Kysymys: ei menny hyvin ei, miksi ei

Vastaus: Ikävä juttu, mutta ole toiveikas!

Tehtävä 5a

Lähettäjä: tervaleijona

Kysymys: mitähän ois pistäny tähän vastailla?

Vastaus: Kyse on siis ns. tieteellisen realismin perustelusta. Lähestymistapoja on monia. Esim. jos tietyt fysiikan teoriat tekevät ennusteita, jotka voidaan osoittaa oikeiksi tavattomalla täsmällisyydellä, niin mikä on todennäköisin selitys tälle ennustusvoimalle? Jos ja kun nykytekniikkamme perustuu nykytieteelle, niin mitä tämän nykytekniikan toimivuus kertoo tieteellisten teorioiden tiedollisesta arvosta jne.

Tehtävä 3

Lähettäjä: ihmettelijä

Kysymys: Mikä ihmeen moraaliväittämä? tarkoittettinko kysmyksessä esim jtn universaalia normia kuten "älä taapa" ?

Vastaus: Esimerkiksi "Tappaminen on väärin".

Tehtävä 10.

Lähettäjä: ansku

Kysymys: Mitä kaikkea tehtävään olisi pitänyt vastata?

Vastaus: Esim. 3p. Selittää käsitteet. Ymmärtää, että ajattelun hyveet mahdollistavat tiedon korjautuvuuden, kommunikoitavuuden ja systemaattisen hyödyntämisen.

Sitten esimerkkejä tieteen ja tekniikan kehityksestä, myös esimerkkejä virheistä ja vaikka epätieteistä. Vastaus voi myös painottua hyvän ja totuudellisen ajattelun tuntomerkkeihin.

Tehtävä 4

Lähettäjä: mr a

Kysymys: Riittikö tähän pelkkä käytännön tarkastelu?

Vastaus: No, riippuu vähän mitä tarkoitat "käytännön tarkastelulla". Mutta kyllä tämä on ihan filosofinen tehtävä, kts. vastauksia jotka on annettu muiden tähän tehtävään liittyviin kysymyksiin.

Tehtävä 8

Lähettäjä: anni

Kysymys: Mitä kaikkea tehtävään olisi pitänyt vastata,

kuinka pitkälle yleinen oma pohdiskelu riittää?

Vastaus: Jos yleinen oma pohdiskelusi edustaa hyvää yhteiskuntafilosofian keskustelutraditiota, se varmasti riittää - tämän enempää ei voi tässä sanoa kysymykseesi.

Tehtävä kaikki

Lähettäjä: jere

Kysymys: Minkä takia 1/10 kysymyksestä vain koski metafysikkaa vaikka se on yksi laajimpia kokonaisuuksia filosofiassa ja miksi taas niin paljon tieteenfilosofiaa?!

Vastaus: Lukion kursseissa metafysiikkaan löytyy johdantokurssista (F1) sekä toisesta valinnaisesta (F3). Pyrkimykenä on, että tavalliset tehtävät jakautuvat tasaisesti kurseille; jokerit ovat asia erikseen; nythän ne eivät olleet metafysiikkaa.

Tehtävä 1-10

Lähettäjä: pänttääjä

Kysymys: Tarvitsiko kokeessa käyttää paljon käsitteitä? Tuntui ettei niitä sinne tullut paljon laitettua lukuun ottamatta tehtävää kaksi.

Vastaus: Gunzenhausen sanoo filosofian olevan mahdollisten maailmoiden käsitteellistä tutkimusta. Käsiteellinen pohdista ei tarkoita samaa kuin tiettyjen termien käyttö, usein vain on helpompaa jäsentää kysymystä perinteisillä tieteenalan sisäisillä termeillä.

Tehtävä kaikki

Lähettäjä:

Kysymys: 1) Sitä vaan mietin, että kuinkahon paljon filosofian termejä noissa tehtävissä piti käyttää?

2) Kuinka pahasti metsään voi mennä?

3) Mitä 3 pisteeseen vaaditaan esim. jokereissa?

p.s. meilläkään ei moraaliväittämistä tietoa

Vastaus: 1) hyvässä vastauksessa ei ole niinkään kyse filosofisten termien valuttamisesta paperille, vaan tehtävään sopivien käyttämisestä oleellisten erojen ja yhtäläisyyksien tutkimiseen, 2) varmaan retorinen kysymys, toivottavasti et mennyt, 3) ainakin eri tyyppisiin yhteiskuntamuotoihin kuuluvien instituutioiden keskinäisen suhteen ja/tai niitä edustavien käsitteiden suhteen osuvaa ymmärtämistä ja toisaalta erilaisten ajattelun hyveiden keskinäisen suhteen oivaltamista.

Tehtävä 8

Lähettäjä: Hanna Erikoinen

Kysymys: Saako olla anarkisti, siis vastata että todellisen vapauden esteit ovat valtio ja sen lait?

Vastaus: Voit toki viitata anarkismiin, sillä se on yhteiskuntafilosofiassa kunnianarvoisa perinne siinä missä muutkin. Mutta vastauksessa tulee myös tulla esiin se missä mielessä ns, sivilisoitunut elämä yhteiskunnassa edellyttää tiettyjen normien noudattamista ja että tällaisten yhteistoimintaa ylläpitävien normien ylläpitäminen pelkän vapaaehtoisuuden nojalla on hyvin ongelmallista: monet ns. "luhistuneet valtiot" ovat erinomaisia esimerkkejä siitä mitä tapahtuu kun laillisuuden tilalle astuvat erilaisten yksityisarmeijoiden, mafioiden tai klaanien vallankäyttö.

Tehtävä 6

Lähettäjä:

Kysymys: Mitkä mielletään perinteisiksi jumalan olemassaolon todistuksiksi? Itse käsittelin ontologista, teleologista, kosmologista, moraalista ja kausaalista todistusta ja niiden ongelmia. Vaaditaanko jotain muuta vielä 5-6p vastaukseen?

Vastaus: nuo riittää hyvin, siis erittäin hyvin

Tehtävä 2,5,7,9

Lähettäjä:

Kysymys: 1) Mitä ihmettä tuohon 2:seen haettiin? Sitäkö että filosofia opettaa katsomaan monelta näkökannalta ja ajattelemaan kriittisesti jne? Voiko laittaa hyvän elämän malleista?2) Pitikö 5:ssa selittää analyyttisestä filosofiasta ja sen historiasta ja metodeista?3) MIten 7 saa yhistettyä mihinkään filosofiseen teoriaan tms? 4) MItä haettiin? Saako pisteitä esim kommunitarismi liberalismi erottelusta ym?

Vastaus: 1) Vaikkapa sitä, vaikea arvioida vastaustasi tarkemmin tässä, hyvän elämän eritteleminen kuuluu hyvään vastaukseen, 2) No, oikeastaan tarkemmin siitä osasta "analyyttista filosofiaa" (kts. vastaus samaan kysymykseen toisaalla), joka edustaa tieteelistä realismia, 7) Järkeilyä varmaan voi arvioida ilman suurempia ongelmia - ja onhan tehtävän asettelussa jo viittaus utilitarismiin ja oikeusetiikkaan, 4) Jos ne vastaavat kysymykseen eli "Miten perustella uskottavasti valehtelemisen kielto"....

Tehtävä 4

Lähettäjä: Sami Laine

Kysymys: Onko kyseessä paradoksi tms tai voiko perustelut ja vastaperustelut kehitellä itse?

Vastaus: Tehtävä on "paradoksaalinen" lähinnä ajatellen juuri Kantin kantaa, jonka mukaan valehteleminen on aina väärin - tuntuuhan meistä absurdilta puhua totta henklöille, jotka käyttävät tätä tietoa meitä tai muita viattomia vastaan.

Kantin näkökulmastahan aidot moraaliperiaatteet ovat universalisoitavissa eli ne ovat yleistettäviä. Jos meillä siis on kaksi kandidaattia moraaliperiaatteksi, joista yksi kehottaa aina pitäytymään totuudessa ja toinen kehottaa valehtelemaan aina kun se on meille hyödyllistä, kantilainen tähdentää, että edellinen periaate on johdonmukaisesti yleistettävissä eli jokainen voisi noudattaa sitä ilman että tästä seuraisi loogisia ristiriitaisuuksia. Mutta ei ole mitenkään ilmeistä miten olisi samalla tavalla mahdollista yleistää tiannehyötyä tavoittelevaa valehtelemista. Sillä valehteleminen instituutiona ja käytäntönä tuntuu edellyttävän sitä, että ihmiset yleensä puhuvat totta - jos kaikki yleensä valehtelisivat, koko valehteleminen kävisi mahdottomaksi. (Vrt. kysymykseen "Voisivatko kaikki koskaan maalatut taulut olla kaikki väärennöksiä?")

Em. järkeily täytyy tarkkaan erottaa utilitaarisesta eli hyötymoralistisesta järkeilystä, joka tarkastelee totuudessa pysymistä ja valehtelemista niistä koituvan yleisen hyvinvoinnin lisääntymisen näkökulmasta. Kant hylkää tämän etiikan lähtökohtana ja tarkastelee asiaa "puhtaan järkiperäisyyden" näkökulmasta.

Jos siis vastauksessasi oli analyysia em. henkisistä "paradokseista", niin olit ehdottomasti oikeilla jäljillä. Mutta tämä ei toki sinänsä tarkoita sitä, etteikö tehtävään voisi antaa myös muunlaisia vastauksia.

Tehtävä 4

Lähettäjä: Sonni

Kysymys: Saiko tehtävässä neljä päätyä täysin päin vastaiseen näkemykseen tehtävänannon kanssa ja todeta, että valehteleminen varkaalle on sallittua jopa velvollisuusetiikassa, jos perusteli vastaustaan W.D. Rossin prima facie teorialla?

Vastaus: Filosofiassa tämä on mahdollista: siis "valehtelemisen kieltoa ei voida uskottvasti perustella" on vastaus thetäväksiantoon - saattaa olla hyvä vastaus

Tehtävä 5b

Lähettäjä: joku vaan

Kysymys: oliko tehtävän 5 b vastaus: tieteellinen realismi ja tarvitsiko tähän selittää vielä jotain muutakin. Oma vastaus jäi melkoisen lyhyeksi, mikä huolettaa..

Vastaus: riittää kohtaan 5b, se 5a vaatii enemmän, mutta siitä saakin 5 pistettä

Tehtävä 4

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä vaihtoehtoja 4. tehtävän tilanteen valehtelu kieltoon on perusteluiksi? Itse käytin Kantiin liittyen kategorista inmperatiivia ja velvollisuusetiikkaa, sekä hieman hyve-etiikkaa, mutta en muuta keksinyt.

Vastaus: Näyttää suoraan sanoen lupaavalta, mutta tarkemmin vastauksesi analyysia vielä tuntematta, ei sitä tässä voi vielä pisteyttää!

Tehtävä 2, 4, 10

Lähettäjä: aesthete

Kysymys: 2: edellytettiinkö auktoriteettihin (siis fiosofeihin) viittaamista vai onko riittävää tarkastella yleisellä tasolla lainaukseen lähtökohdista. 4: Kun kysyttiin miten uskottavasti perusteltavissa, tuliko perustella nimenomaan Kantin etiikan käsitysten pohjalta vai yleisesti ja laajemmin? 10: Käsittelin erikseen ajttelun tiedolliset hyveet, filosofian historiaa peilaten. Kuinka rajautunutta käsittelyä edelytetään tietoyhteiskunnan tarkasteluun, voiko käsitteen ymmärtää nyky-yhteiskunnan ilmiöiden ja ajattelukäytäntöjen (esim. politiikka huomioiden) tavoin?

Vastaus: 2: vastaus ei vaadi "auktoriteetteihin vetoamista" tässä sen enempää kuin muutenkaan filosofiassa, 4: Kantin näkökannalta on luonteva valinta, mutta toisenlaisiakaan näkökantoja ei ole kielletty, 10: "tietoyhteiskunta" vaatii tietysti jonkinlaisen uskottavan ja tehtävän kannalta mielekkään määrittelyn.

Tehtävä yleensä

Lähettäjä: Pilkku

Kysymys: Miksi filosofinen estetiikka puuttuu kokeesta nyt ja ennen? Eikö sitä saa harrastaa?

Vastaus: Toki filosofista estetiikkaa saa harrastaa, ja me kannustamme sitä harrastamaan, mutta yo-tehtävät laaditaan opetussuunnitelmien mukaan - ja kun nykyiset tehtiin, sovittiin, että filosofista estetiikkaa ei erityisesti sisällytetä niihin, sillä Suomessa on liian vähän tämän alan todellista asiantuntemusta. Siksi ei tehtäviä filosofisesta estetiikasta.

Tehtävä 5b

Lähettäjä: Esko

Kysymys: Ovatko realismi, naturalismi ja materialismi sukua toisilleen - siis miksi kutsutaan

Vastaus: Ovat ne toki sukua toisilleen monessakin mielessä, mutta tehtävässä 5b etsittiin lähinnä ns. tieteellistä realismia. Nykyaikaiset materialistit ja naturalistit ovat yleensä tieteellisiä realisteja, mutta kaikki tieteelliset realistit eivät tunnustaudu materialisteiksi tai naturalisteiksi.

Tehtävä kaikki

Lähettäjä: lol

Kysymys: Aika epäaselviä kysymyksiä, vaikea tietää mitä nimenomaan haettiin, eikä jaksanut alkaa vaan listaamaan kaikkia mahdollisia käsitteitä ja niiden hyötyjä

Vastaus: Filosofian tehtävät ovat osin avoimia, koska filosofiaa voi opiskella niin monella tavalla ja lisäksi koulukuntia riittää. Siksi usemmisa tehtävissä on useita vastauspolkuja, jotka tuottavat hyvän tuloksen.

Tehtävä 9

Lähettäjä: sonja

Kysymys: Riittikö jos tehtävässä määritteli vapauden ja tasa-arvon käsitteet, arvioi niiden pohjalta kommunismia, liberalismia ja demokratiaa, antoi näistä esimerkkejä sekä selitti tietämättömyyden verhoa, vai mitä tässä haettiin takaa?

Vastaus: Hyvässä vastauksessa näiden eritellään ja pohdiskellaan näiden käsitteiden keskinäistä suhdetta, varsinkin pitäen silmällä niiden monia tulkintoja - ja tietysti niiden edustamien yhteiskunnallisten instituutioiden ja käytäntöjen suhdetta toisiinsa. Kysymyksessäsi mainituilla näkökohdilla voi - oikein ja osuvasti käytettynä - valottaa tehtävän kysymyksenasettelua.

Tehtävä 8,9

Lähettäjä:

Kysymys: Tuntui että näihin kohtiin vastatessasi

toistin itseäni..

Miten vaikuttaa arvosteluun jos samoja

asioita (pakostakin) esitelty molemmissa vastauksissa?

Vastaus: No, se varmaan riippuu siitä mitä tarkkaan ottaen vastasit. Jos esim. tunnistit molemmista tehtävistä - jollain järkevästi perustellulla tavalla - oikeudenmukaisuuteen ja sen toteutumiseen liittyviä näkökohtia, ei toistosta tällöin ole tietenkään mitään haittaa vastauksillesi.

Tehtävä 1b

Lähettäjä: Jaakko

Kysymys: mitä tähän voisi vastata

Vastaus: Tehtävään voi vastata monellakin tavalla, mutta hyvässä vastauksessa on otettu huomioon oleelliset erot. Esim. ei ole filosofisesti kestävää järkeillä, että "Koska jokainen tavoittelee jotain päämäämää ja päämäärän tavoittaessaan saa siitä mielihyvää, niin tästä seuraa että jokainen tavoittelee vain omaa mielihyväänsä ja on siis egoisti." Näin yksinkertainen altruismin mahdollisuuden "kumoaminen" sivuuttaa kokonaan sen, että jotkut "egoistit" ovat valmiita uhraamaan oman henkensä toisten hengen ja hyvinvoinnin turvvaamiseksi, toiset taas ovat enemmän kuin valmiita uhraamaan muiden hengen ja hyvinvoinnin oman mielihyvänsä ja omien etujensa edistämiseksi. Hyvän vastauksen täytyy kunnioittaa tämänkaltaisia erotteluja ja arvioida altruismia (eli muiden etujen ajamista omiensa edellä) vastaavasti.

Tehtävä 6

Lähettäjä: Usko

Kysymys: Miten olisi uskonnolliset todstukset: ihmeet tai varma luottamus tai pyhän kokeminen

Vastaus: Jo keskiajan skolastikot sanoivat (olematta nyt kovin pedanttisia sitaatin kanssa) , että "kun keskustelemme ei-uskonnollisten kanssa, meidän on vedottava luonnolliseen järkeen" eli ihmeisiin, pyhän kokemukseen jne. vetoaminen edellyttää filosofiassa sitä, että olemme ensin osoittaneet niiden luotettavuuden kokemuksemme ja abstraktin järkeilymme kannalta.

Tehtävä 3,6

Lähettäjä: Tiia

Kysymys: Mitä tehtäävän numero 3 piti vastata? Saiko soveltaa ehkä jopa kenties Descartesin ajatuksia metodisesta epäilystä ja kriittiyydestä vai haettiinko ehkäpä pelkkiä totuusteorioita? Mitähän tehtävään numero 6 haettiin?Mitä ovat historialliset jumal käsitykset. Skolastiikkaa ja?

Vastaus: Tehtävä 3 liittyy hyvin yksiselitteisellä tavalla ns. metaeettisiin keskusteluihin "kognitivismista" ja "non-kognitivismista". Eli kyse on siitä ovatko "moraaliväitteet" aitoja väitelauseita vai vain niiltä (harhaanjohtavasti) näyttäviä. (Tai pedanttisesti asian ilmaisten, onko lauseilla, jotka ilmaisevat moraaliarvostelmia totuusarvoa.)

Moraalikognitivismin mukaan lause "Pikkulapsiin kohdistuvat väkivallanteot ovat pahoja" (tai "On väärin tehdä vakivaltaa pikkulapsille") voi olla tosi tai epätosi (tässä varmaan tosia) jotenkin samassa mielessä kuin vaikkapa lause "Pikkulapsiin kohdistuvat väkivallanteot ovat olleet kasvussa Suomessa vuonna 2009" voi olla tosi tai epätosi. Non-kognitivistit kiistävät tämän näkemyksen ja väittävät, että moraalilauseet ovat esim. valepukuisia normeja tms. Hyvässä vastauksessa nämä vastakkaiset näkökannat esitetään korrektisti ja niitä kommentoidaan osuvasti. Vielä paremmassa vastauksessa huomataan, että näiden suurempien "leirien" sisälläkin on varsin erilaisia näkemyksiä. Niinpä esim. John Mackie puolusti kantaa, jonka mukaan kaikki moraaliarvostelmat ovat epätosia!

Tehtävä 2

Lähettäjä: Timo

Kysymys: Miten filosofia siis edistää jotain: onko se tietoa - elämänasennetta - toitoa jne. Sitatti tuntuu yksipuoliselta

Vastaus: Sitaattiahan ei tarvitse käyttää vastauksessa, se on "vain" ajatuksellinen sytyke kokelaan ajattelulle. Eikä tarvitse tietenkään olla samaa mieltä kuin sitaatissa!

Tehtävä 6

Lähettäjä: Simo

Kysymys: Komenntti tai lisäkysymys Tiian kysymykseen: useat yritykset vakuuttaa jumalan/lien olemassaolo ovat enemmän kansanfilosofiaa: siis kaikella on alku ja loppu tai jos apina heittää kirjainia tikapuilta voiko siitä tulla Raamattu. Mikä olisi filosofinen suhtautuminen tällaiseen?

Vastaus: Tehtävän asettelussa viitattiin selvästi ns. klassisiin yrityksiin todistaa jumalan olemassaolo. Niiden ankkurointi filosofiseen keskusteluun on selvä.

Tehtävä 5

Lähettäjä:

Kysymys: voiko kysymykseen liittää analyyttisen filosofia? kun eivätkö ne ihannoineet fysiikkaa ja muita luonnontieteitä?

Vastaus: Termi "analyyttinen filosofia" on vakavasti puhuen aika ongelmallinen monimielisyytensä vuoksi. Mutta on varmasti totta, että osa näistä "analyttisen filosofian" edustajista on ollut (ja on, jos termi on aidosti erottelukykyinen) hengeltään "tieteellisiä realisteja" eli kannattaa näkemystä, jonka mukaan tiede (ainakin luonnontiede) antaa meille tietoa todellisuudesta.

Tehtävä 7

Lähettäjä: Joonatan

Kysymys: Saako lisäpisteitä, jos kertaa Briteissä käydystä keskustelusta

Vastaus: Riippuu aivan siitä mihin viittaat "Briteissä käydyllä keskustelulla". Hyvässä vastauksessa arvioidaan kriittisesti tehtävässä esitettyä järkeilyä, silmälläpitäen joko utilitaarisia tai oikeuseettisiä näkökohtia.

Tehtävä 5(jatkoa edelliseen)

Lähettäjä:

Kysymys: voinko siis saada mahdollisesti mink' verran pisteitä jos se litin luonnontieteellisen ajattelun pohjautuvan empirismiin ja että eirit. jotkin analyyttisen filosofian edustajat korostivat sitä aikoinaan? lisäksi selitin että luonnontieteellisen tiedonhankinnan metodeja pidetään luotettavin jne..

Vastaus: Riippuu aivan siitä miten nivoit nämä näkökohdat vastauksessasi tehtävänasettelun kannalta oleellisiin kysymyksiin.

Tehtävä 10

Lähettäjä: kymppi

Kysymys: voiko eritellä tiedollisetn yveilen välistä suhdetta, nehän näyttävät olevan osin päällekkäisiä

Vastaus: Ei vain voi, vaan näiden hyveiden keskinäisen suhteen eritteleminen ja pohdiskeleminen kuuluu hyvään vastaukseen.

Tehtävä 9

Lähettäjä: vapu

Kysymys: Mitä eri vapauskäsitteitä haettiin?

Vastaus: Yksi sopiva lähestymistapa on esim. seurata Isaiah Berliniä ja tehdä erottelu "negatiivisten" ja "positiivisten" vapauksien välillä. Edelliset liittyvät vapauksiin, joita voit harjoittaa jos muut pidättyvät yrityksistä kajota vapauteesi (esim. sinulla on sananvapaus jos muut eivät yritä estää sinua lausumasta julki käsityksiäsi), jälkimmäiset liityvät jollain tavalla itsehallinnan kannalta välttämättömiin voimavaroihin (esim. sinulla on mahdollisuus saada käsityksillesi julkisuutta jos sinulla on pääsy joukkoviestimiin).

Tärkeätä on huomata, että saamme erilaisia analyyseja vapauden ja tasa-arvoisuuden suhteesta sen mukaan minkälaista vapauskäsitettä ja tasa-arvoisuuskäsitystä (minkälaista oikeudenmukaisuuskäsitystä) käytämme: yksille tasa-arvoisuus on tasa-arvoisuutta lain edessä, toisille tasa-arvoisuutta joidenkin tärkeiksi katsottujen yhteiskunnallisten hyvän elämän edellytysten jaossa jne.

Tehtävä filosofian historiasta

Lähettäjä: Toivo

Kysymys: Kuinka paljon voi käyttää filosofian historiaa, oliko nyt yhtään filosofian historian tehtävää.

Vastaus: Filosofian historian tuntemuksesta on tietenkin kokelaalle aina hyötyä erilaisten tehtävien tehtävänasetteluiden ja niihin liittyvien vastausmallien hahmottamisen kannalta. Mutta filosofian yo-tehtävät noudattavat filosofian valtakunnallisia opetussuunnitelmia eikä näissä opetussuunnitelmissa ole mitään erityistä filosofian historian kurssia, vaikka filosofian historian ymmärtäminen, ajatellen tiettyjen käsitteiden, kysymyksenasetteluiden, argumenttien jne. siirtymistä ajattelijalta toiselle onkin asiaankuuluvaa filosofian kaikkissa kursseissa.

Siksi filosofian historian "soveltaminen" vastauksissa edellyttää jonkinlaisia filosofian harjoittamisen taitoja.

 • 2021 kevät: filosofia – Kysy YTL:ltä päivän kokeesta

  YTL:n vastaukset kokelaiden kysymyksiin.

  Jäin miettimään, miksi... Kuinka paljon pisteitä lähtee, jos... Haittaako, kun... Tällä sivulla Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija vastaa kirjallisesti kokelaiden kysymyksiin filosofian kokeesta.

 • 2021 kevät: filosofia

  Filosofian yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 syksy: filosofia

  Filosofian yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.