Hyppää pääsisältöön

Keskusteluharjoituksen merkitys - opettajan opas

lapsen piirros jossa ihmisiä
lapsen piirros jossa ihmisiä Kuva: Ajattelen siis ole / Yle filosofia

Filosofisen keskusteluharjoituksen toteuttamiseen koulussa ei ole mitään yleispätevää metodia. Keskustelu toimii yleensä kuitenkin parhaiten, jos se etenee kohtuullisen selkeiden vaiheiden kautta.

Koulussa tulisi olla riittävästi tilaa ja aikaa kasvatuksellisesti tärkeille aiheille ja toimintatavoille. Oppilaille on tarjottava mahdollisuuksia käsitellä myös kaikkein keskeisimpiä asioita ja elämän ydinkysymyksiä

 • minuus ja yksilöllisyys
 • oman identiteetin kehittyminen
 • suhde toisiin, välittäminen ja ystävyys
 • vastuut ja oikeudet, oikea toiminta
 • hyvä elämä, onnellisuus ja pettymykset, ilo ja suru, kauneus ja rumuus
 • yksilön suhde yhteisöön, yhteiskuntaan, maailmaan ja luontoon.

Keskustelua rytmittävänä perusrakenteena voi käyttää keskusteluun valmistautumista ja keskusteluaiheen valintaa, varsinaista tutkivaa keskustelua ja lopuksi käydyn keskustelun arviointia (metakeskustelua).

Tutkiva keskustelu ja filosofinen argumentointi vievät luonnollisesti ajallisesti suurimman osan oppitunnista. Tilanteesta riippuen tämä vaihe saattaa jatkua useammankin oppitunnin ajan sisältäen erilaisia alavaiheita ja joko yksin tai pienryhmissä tapahtuvia pohdinta-, kirjoitus-, piirtämis-, tiedonetsintätuokioita.

Argumentointivaiheeseen opettaja voi halutessaan sovittaa erilaisia ”ajattelutyökaluja”, so. keskustelua tukevia toiminnallisia tehtäviä, tekniikoita ja harjoituksia.

Asiantuntijat Hannu Juuso ja Tuukka Tomperi ovat koonneet tämän oheismateriaalin ja opettajan oppaan, joka sisältää käytännön opastusta ohjelman soveltamiseen opetuksessa sekä syventävää taustatietoa aiheesta.

Ihminen ja yhteiskunta

 • Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen kiemurat? Testaa tietosi

  Testaa, mitä hyvin tunnet taloyhtiön tilinpäätöksen

  Kymmenissätuhansissa taloyhtiöissä kokoonnutaan vuosittain kuulemaan, kun isännöitsijä luettelee tilinpäätöksestä vaikeaselkoisia termejä kokousväelle. Tilinpäätöksen riveillä on kuitenkin tärkeää tietoa siitä, miten hallitus ja isännöitsijä ovat hoitaneet osakkeenomistajien rahoja. Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen? Tarkista tietosi ja vastaa seitsemään kysymykseen.

 • Islamin vieraana

  6-osainen sarja islamista.

  6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

 • Buddhan jalanjäljillä

  Buddhalaisuus

  Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.