Hyppää pääsisältöön

Koillisväylä vie merimiehet jääkarhujen valtakuntaan

Koillisväylä on pohjoinen meritie, joka yhdistää Atlantin ja Tyynen valtameren. Paksun jääkerroksen vuoksi sen käyttäminen on rajoittunut vain osaan vuodesta. Ilmaston muuttuminen ja jääkerroksen ohentuminen kuitenkin pidentää Koillisväylän käyttöaikaa.

Koillisväylä on ehdottomasti lyhin meritie Euroopan ja Aasian välillä. Siksi pitenevän purjehduskauden odotetaan tuovan reitille ja alueen satamiin huomattavaa taloudellista hyötyä. Venäjä panostaakin pohjoiseen rannikkoonsa miljardeja.

Toimittaja Risto Makkonen lähti suomalaisen jäänmurtajan Nordican kyytiin kotimatkalle Alaskasta. Murtaja oli vuoden 2012 kauden viimeinen alus, joka matkasi läpi koillisväylän.

Nordica ja toinen jäänmurtaja Fennica joutuivat odottamaan Wrangelinsaaren edustalla venäläisiä jäänmurtajia saattamaan heidät läpi reitin pohjoisimman osan. Ilman saattuetta ei koillisväylälle ole asiaa. Saarella hallitsevat jääkarhut, jotka merimiehet näkivät kuin jäähyväisiksi ennen kuin Wrangelin jälkeinen pimeys ympäröi heidät. Pimeys, joka päättyi vasta Karanmerellä toisella puolella Venäjää.

Koillisväylä yhdistää Atlantin ja Tyynenmeren

Koillisväylä eli Pohjoinen meritie on Aasian pohjoispuolitse Atlantin valtamerestä Tyyneenmereen johtava avomeritie, pituudeltaan noin 6 500 kilometriä. Suurimman osan vuotta meritie on jäässä, ja koko väylä ollut historiassa auki vain tavallisesti kaksi kuukautta vuodessa, koska Laptevinmeri on ollut jäässä lokakuulta heinäkuun loppuun. Nykyään Koillisväylä on kuitenkin auki yli kaksi kuukautta vuodessa. Jäämerellä on vähiten jäätä syyskuussa.

Vuonna 2012 Koillisväylän jääpeite oli jo niin ohut heinäkuun kolmannella viikolla, että laivaliikenne voitiin aloittaa ja vuoden aikana reitin kautta kulki 33 alusta. Ilmaston lämpeneminen pienentää arktisen alueen jääpeitettä ja Koillisväylän ennustetaan olevan auki pidempään vuodessa kuin historiallisesti. Koillisväylän taloudellisen merkityksen ennustetaan kasvavan tämän seurauksena, koska sitä käyttämällä on mahdollista lyhentää Aasian ja Euroopan välistä laivaliikenteen etäisyyttä 5 000–8 000 kilometriä. Koillisväylää käytetään jäänsärkijöiden avulla heinäkuulta marraskuulle asti

Karanmeri on Pohjoiseen jäämereen kuuluva merialue Siperian pohjoispuolella. Sen erottaa lännessä Barentsinmerestä Karansalmi ja Novaja Zemlja. Idässä Severnaja Zemlja erottaa sen Laptevinmerestä.

Wrangelinsaari on Venäjälle kuuluva saari Pohjoisessa jäämeressä Tšuktšimeren ja Itä-Siperian meren välissä. Sen erottaa mantereesta noin 110 kilometrin levyinen De Longin salmi. Wrangelinsaari kuuluu Tšukotkan autonomiseen piirikuntaan. Saari on noin 125 kilometriä pitkä, 60 kilometriä leveä ja pinta-alaltaan 7 300 km². Saaren korkein kohta on Sovetskaja-vuori (1096 metriä). Wrangelinsaari on pohjoisin kohde Unescon maailmanperintöluettelossa. Saari on arktiseksi kasvilajistoltaan harvinaisen rikas.

Lähde: Wikipedia

Teksti: Juhana Säilynoja

Uusimmat sisällöt - Elävä arkisto