Hyppää pääsisältöön

Paluu Koijärvelle

Mitä tapahtui monipuolisesta linnustostaan tunnetulla Koijärvellä? Ohjelmassa Koijärvi-liikkeen luonnonsuojelijat palaavat kiistojen kohteena olleelle järvelle keväällä 1981.

Koijärvi-liike kokosi aikoinaan pienissä piireissä toimineet luontoaktivistit yhdeksi kansanliikkeeksi, joka onnistui estämään Koijärven kuivaukset. Liikettä pidetään pohjana vihreiden järjestäytymiselle myöhemmin poliittiseksi puolueeksi.

Kirsti Lehdon ohjaamassa dokumentissa Kiistelty kosteikko Koijärvi-liikkeeseen aktiivisesti osallistuneet henkilöt palaavat tarkastelemaan järven kuntoa keväällä 1981.

Luonnonsuojelijat olivat aiemmin rakentaneet paikalle omin luvin padon, jolla pyrittiin pitämään järven vedenkorkeus sopivalla tasolla ja estämään kuivaushanke. Osa suojelijoista kahlitsi itsensä patoja purkamaan tulleisiin traktoreihin. Myöhemmin oikeuden eteen joutui yli 100 henkilöä, joista suurin osa tuomittiin sakkoihin niskoittelusta ja haitanteosta viranomaisille.

Koijärven tapahtumia valotetaan dokumentissa myös animaation keinoin kurkiemon ja poikasen näkökulmasta. Pienokaisen kysyessä mitä ovat ihmiset, kurkiemo vastaa:

Sellaisia kaksijalkaisia siivettömiä eläviä. Vähän minua pitempiä, mutta niitäkin on selvästi ainakin kahta lajia. Sellaisia jotka välittävät muistakin olioista, suojelevat luontoa, niistä käytän nimitystä henkilö. Ja sellainen, joka pilaa ilman ja veden, hakkaa metsät ja kuivattaa kosteikot on pelkkä lö.

Dokumentti on vahvasti luonnonsuojelun puolella ja lopussa muistutetaankin:

Mitä tahansa tapahtuu eläimille, tapahtuu ennen pitkää myös ihmisille, kaikella on yhteys.

Tietolaatikko

Vuonna 1979 syntyneen Koijärvi-liikkeen tarkoituksena oli estää merkittävänä lintualueena pidetyn Koijärven kuivaaminen. Liike kokosi aikakauden hajanaiset, pienissä piireissä toimineet luontoaktivistit yhdeksi kansanliikkeeksi.

1970-luvun lopulla käytiin kiistaa siitä, oliko maanomistajilla oikeus kuivata Koijärvi kokonaan. Kun asian ratkaisu vesioikeudessa viivästyi, maanomistajat ryhtyivät huhtikuussa 1979 omavaltaisesti syventämään laskuojaa järven kuivattamiseksi, vaikka asian oikeuskäsittely oli vielä kesken. Kun tieto tuli julkisuuteen, luonnonsuojelijat ryhtyivät välittömästi vastatoimiin. Koijärvi-liikkeen jäsenet kerääntyivät 21. huhtikuuta 1979 Koijärvelle ja rakensivat paikalle omin luvin padon, jolla pyrittiin pitämään järven vedenkorkeus sopivalla tasolla ja estämään järven kuivaushanke.

Liikkeen vaikutukset ovat olleet merkittävät. Koijärveä ei kuivattu. Osittain tapahtumien seurauksena Suomeen perustettiin vuonna 1983 ympäristöhallinto. Ensimmäiseksi ympäristöministeriksi valittiin SDP:n Matti Ahde Sorsan neljänteen hallitukseen ja ensimmäiseksi ympäristöministeriön kansliapäälliköksi nimitettiin oikeustieteen lisensiaatti Lauri Tarasti.

Koijärven alue lunastettiin myöhemmin pääosin valtiolle. Järvi rauhoitettiin kokonaan vuonna 1992 ja liitettiin Natura 2000 -verkostoon ja valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.

Lähde: Wikipedia