Hyppää pääsisältöön

Hyppytunti-ohjelmat, syksy 2011

Juontaja Niina Jokiaho
Juontaja Niina Jokiaho. Kuva: Jyrki Valkama Juontaja Niina Jokiaho Kuva: Jyrki Valkama juontajat,televisio-ohjelmat,Niina

Tälle sivulle on koottu syksyn 2011 Hyppytunti-ohjelmat. Ohjelmat ovat katsottavissa kokonaan, mutta jokaiseen osan liittyy lyhyt esittelyteksti, joissa kerrotaan ohjelman inserttien aiheista ja esiintyjistä.

Hyppytunti 12.9.2011

 • Koulun valinta. Kaikki vanhemmat eivät halua lastaan lähikouluun. Suurissa kaupungeissa puhutaan jo koulushoppailusta. Kansainvälisesti ilmiö on tuttu. Koulutetut vanhemmat ja opettajat karttavat huonomaineista koulua. Onko maahanmuuttajaoppilaiden suuri määrä luokassa este oppimiselle vai onko kyse turhasta pelosta? Miten koulujen jakautuminen hyviin ja huonoihin voitaisiin estää? Aiheesta  keskustelemassa kolumnisti Johanna Korhonen, vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila ja vanhempien kouluvalintoja tutkinut Jaana Poikolainen. Opettaja Meppu Mäkeläinen kertoo vanhemman näkökulmasta omien poikiensa koulunkäynnistä Amerikassa ja Suomessa. Keskustelun vetää Arno Kotro.

Hyppytunti 19.9.2011

 • Miten oppiminen näkyy aivoissa? Musiikki aktivoi tutkimuksen mukaan laajoja alueita aivoista. Erityisesti laulamisen on osoitettu edistävän kielten oppimista. Miten näitä aivotutkimuksen tietoja voitaisiin hyödyntää opetustyössä? Haastateltavina kehityspsykologian dosentti Nina Sajaniemi, tutkija Minna Huotilainen ja tutkijatohtori Juha Salmitaival.
 • Lahjakas nuori kesäleirillä. Youth Camp tiedeleiri Suomessa. 18-vuotias Nyyti Kinnunen valittiin leirin matematiikan ryhmään 300 hakijan joukosta. Millaista porukkaa nämä erityislahjakkaat oikein ovat? Haastateltavana matemaatikko Antti Rasila.

Hyppytunti 26.9.2011

 • Energiajuomat uniongelmien taustalla? Koululaisten energiajuomien käyttö on lisääntynyt reippaasti. Vuonna 2004 Suomessa myytiin energiajuomia 2,7 miljoonaa litraa. Viisi vuotta myöhemmin myynti oli jo 10 miljoonaa litraa ja kasvu vain jatkuu. Merkittävä osa energiajuomien kuluttajista on alle 15-vuotiaita nuoria.Kouluissa on huomattu, että energiajuomat tekevät lapsista levottomia, ärtyneitä ja jännittyneitä. Haastateltavana mm. pääsihteeri Raija Kara Valtion ravitsemusneuvottelukunnasta ja tutkija Tarja Stenberg Biomedicumista.
 • Lukihäiriön taustalla voi olla pieni erilaisuus aivoissa. Esimerkiksi perinnöllinen lukihäiriö näkyy poikkeamana kuuloaivokuorella. Ennen kouluikää lapsen orastavien koulunkäyntihaasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta lapsi voisi saada kouluun valmentavia harjoituksia ja opintie lähtisi käyntiin mukavasti. Haastaeltavana psykologian professori Kimmo Alho, neuropsykologian professori Marit Korkman ja kehityspsykologian professori Heikki Lyytinen.

Hyppytunti 3.10.2011

 • Lastensuojeluilmoitus omasta lapsesta. Mikä saa äidin tekemään lastensuojeluilmoituksen omasta lapsestaan? Ajatus kuulostaa oudolta mutta teolla voi olla varsin hyvät seuraukset. Hyppytunnilla tapaamme kahden lapsen äidin Joanna Harjantin, jonka perheessä asiat menivät solmuun. Haastateltavana myös psykologi Virpi Lahtiharju.
 • Suosikki–lehden Eki-sedän palstalla moni nuori on saanut neuvoja murheisiinsa. Haastateltavana myös diakoni Sofia Tolonen.

Hyppytunti 10.10.2011

 • Kieltenopetuksen uudet menetelmät.  Englanti ja ruotsi ovat ne kielet, joita kouluissa enimmäkseen opiskellaan. Mikä rohkaisisi oppilaita ja heidän vanhempiaan valitsemaan englannin ja toisen kotimaisen lisäksi myös muita kieliä kuten ranskaa tai saksaa lukujärjestykseen – jo alaluokilla? Haastateltavan mm. tutkija-opettaja
 • Saamenkielen asema. Saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen tilanne on hyvin erilainen riippuen siitä, missä päin Suomea asuu. Ongelmia on erityisesti siellä, missä lainsäädäntö ei suojaa, eli pohjoisen saamelaisalueen ulkopuolella. Saamen kieliä on kaikkiaan yhdeksän, niistä kolmea puhutaan ja kirjoitetaan Suomessa. Haastateltavina rehtori Liisa Holmberg (Open sana) sekä erillisessä insertissä projektipäällikkö Eeva-Liisa Rasmus ja opettajat Ellen Pautamo, Samuel Valkepää ja Inker-Anne Magga.

Hyppytunti 17.10.2011

Koulu keskellä hiekka-aavikkoa. Arabiemiraateissa on hiekkaa, kultaa, öljyä ja kameleita. Abu Dhabin emiirikunnassa on satsattu myös tasa-arvoiseen koulutukseen. Hyppytunnin toimittaja kävi Abu Dhabissa tutustumassa paikallisen tyttökoulun elämään. Haastateltavana mm. rehtori Moza Al Mansouri ja kehittämispäällikkö Humaid Abdulla.

Kulttuuriosaaminen. Mitä tarkoitetaan kulttuuriosaamisella? Kuinka sitä opetetaan yläkoululaisille? Uudellamaalla Fiskarin idyllisen ruukkikylän koulussa kulttuuriperintöopetus alkaa luontevasti kotinurkilta. Kulttuuriperinnön siirtäminen sukupolvelta toiselle on yleissivistystä ja sen opettaminen on ollut koulun yksi keskeisistä tehtävistä aina. Haastateltavana mm. luokanopettaja Katri Pailos, tiedotuspäällikkö Sirkka-Liisa Mettomäki ja erityisasiantuntija Heljä Järnefelt.

Hyppytunti 24.10.2011

 • Suomalaisopettajat Abu Dhabissa. Joukko suomalaisopettajia matkasi Arabiemiraatteihin Abu Dhabiin viemisinään suomalaisen koulujärjestelmän parhaat opetustavat. Alku oli kulttuurishokkia molemmin puolin. Osa paikallisista naisopettajista vaihtoi koulua, kun kuuli, että kouluun saapuu miesopettajia. Kuinka yhteistyö saatiin lopulta käyntiin? Millaista on työskennellä huntukasvoisen kollegan kanssa? Onnistuuko suomalaisen koulujärjestelmän siirtäminen täysin erilaiseen kulttuuriin? Haastateltavina projektipäällikkö Jussi Kainulainen, luokanopettaja Jarkko Granqvist, opettaja Marcus Packalen, erityisopettaja Sanna Saukkonen, opettaja Tommi Markkanen, erityisopettaja Satu Jokinen, rehtori Harri Jokinen, opettaja Abeir Al Awwadi, erityisopettaja Yousri Youssef ja yleisapulainen Maria Corazon Tutanes.
 • Topelius -kahvila. Työpäivän jälkeen opettajat kokoontuvat Topelius -kahvilaan pohtimaan opetustyön iloja ja suruja yhdessä, toisiaan kuunnellen ja rohkaisten. Mistä ihmeestä on kysymys? Miksi opettajat kokoontuvat koulupäivän jälkeen keskustelemaan ammattiasioista?

Hyppytunti 31.10.2011

 • Kansainvälistyminen. Kaikkien oppilaiden pitäisi saada kansainvälisiä kokemuksia asuinkunnasta riippumatta. Lemillä, pienessä 3000 asukkaan eteläkarjalaisessa maalaiskunnassa, kansainvälisyyttä painotetaan opetussuunnitelmissa, mutta toisaalta varsinkin kaukomaille haikailu on epäekologista. Lemillä päädyttiin hyvään kompromissiin. He hankkivat kansainvälisiä kokemuksia matkustamalla lähelle, rajan taakse naapurimaahan. Haastateltavana mm. rehtori, sivistystoimenjohtaja Petri Vainikka ja erityisopettaja Liisamaija Lehkonen.
 • Namibian koulutustilanne. Suomalaiset ovat perustaneet kouluja Namibiaan 1800-luvun lopulta lähtien. Vuosikausien työ on tuottanut tulosta ja kehitysmaaksi Namibian peruskoulutus on hyvällä mallilla. Melkein kaikilla lapsilla on kohtuullinen mahdollisuus käydä peruskoulua. Haastateltavana opetusneuvos Juhani Pirttiniemi ja lähetystyöntekijä Ulla Nenonen.

Hyppytunti 7.11.2011

 • Koulu kotona. Suomessa on useita perheitä joissa lapset oppivat koulutiedot kotona. Suomessa ei ole koulupakkoa vaan oppivelvollisuus, eli kaikkien kansalaisten on hankittava itselleen tietty perussivistys. Sen voi siis saada missä vain – mutta millaista kotikoulun käynti on? Haastateltavana mm. Tuomas Kurttila Vanhempainliitosta
 • Ilmiöpohjainen oppiminen. Kätevä tapa eurooppalaistua on EU:n tukemat koulujen väliset eTwinning -ystävyyshankkeet, joissa pitkälti liikutaan ja kommunikoidaan netissä yhteisen aiheen ympärillä. Hanke voi toteutua kahden tai useamman koulun välillä. Tärkeää on löytää hyvä kumppanuuskoulu. Haastateltavan mm. eTwinning-kouluttaja Sari Auramo, eTwinning-lähettiläs Tuija Lindström, biologianopettaja Pia Sapman ja vararehtori Sirpa Rossi.

Hyppytunti 14.11.2011

 • Taiteella syrjäytymistä vastaan. Voiko taiteellinen harrastustoiminta ehkäistä lasten ja nuorten passivoitumista ja syrjäytymistä? Porissa nuorten elämä ja kokemukset piirtyvät lyhytelokuviksi. Tunnemyrsky -hankkeessa tehdään taidetta niiden nuorten kanssa, joita ohjattu taideharrastus ei yleensä tavoita. Monet Tunnemyrskyssä mukana olevat nuoret asuvat koulukodeissa. Mukana ohjelmassa myös Tampereen yhteiskoulu, n joka sai ilmaisutaidon erityistehtävän vuonna 1991. Haastateltavana mm. Marco Bjurström.

Hyppytunti 21.11.2011

 • Arjen leppoistaminen. Kanadalainen toimittaja-kirjailija Carl Honoré kiertää maailmaa ”hitausliikkeen” puolestapuhujana. Honorén suomeksikin julkaistut kiirestä ja perheiden paineesta kertovat kirjat ovat myyneet maailmalla tuhansia kymmenissä eri maissa – kysyntää elämän hidastamiselle siis on.
 • Taideaineet oppimisen apuna. Ammattiin opiskeleville järjestetään keväisin SAKUstars –kulttuurikilpailu Joensuussa. Kilpailulla on pitkät juuret ja se järjestettiin vuonna 2011 jo 59. kerran. Alusta lähtien ajatuksena on ollut antaa ammattiin opiskeleville mahdollisuus näyttää kykyjään monipuolisesti ammattiosaamisen ulkopuolelta sekä lähentää liikuntaa ja kulttuuria toisiinsa. Haastateltavana mm. projektipäällikkö Janne Lilja ja toiminnanjohtaja Saija Sippola.

Hyppytunti 28.11.2011

 • Miten koulusta saataisiin luovuuden kehto pänttäämisen sijaan? Jotkut väittävät että luovuus ei olekaan ominaisuus vaan taito, jonka voi opetella. Entä millä tavalla itsetuntemus liittyy luovuuteen? Aiheesta ovat keskustelemassa luovuudesta kirjan kirjoittanut Jussi T. Koski, Kansallisteatterin pääjohtaja ja ohjaaja Mika Myllyaho ja laulaja Jippu. Keskustelua vetää Arno Kotro.

Hyppytunti 5.12.2011

 • Oppilaanohjauksen uudet haasteet. Kaikilla opinto-ohjaajilla on sama perustehtävä, mutta miten työtä kannattaa tehdä? Miten opo kirkastaa tulevaisuutta nuorelle, kun tieto vanhenee nopeasti ja aikaa ei ole riittävästi? Ammatti-instituutti Iisakin opinto-ohjaaja Tarja Perolainen ja Soppeenharjun koulun oppilaanohjaaja Raili Laitinen vaihtavat tietoa ja tsemppaavat toisiaan työssään.Sopo ry:n puheenjohtaja Kari Hernetkoskia tarkastelee opinto-ohjausta helikopteriperspektiivistä.

  Dubain Suomi-koulu. Dubaissa asuu n. 600 suomalaista, joten Dubaista löytyy myös Suomi-koulu. Suomi-koulun Hirvet-ryhmä osaa 11 eri kieltä, mutta kuinka heiltä sujuu suomen kieli? Haastateltavana mm. puheenjohtaja Katihanna Ilomäki ja opettajat Katja Kirsi, Jakke-Pekka Rainio ja Lotta Berglund.

Hyppytunti12.12.2011

 • Seksivalistus. Monelle nuorelle yhdyntäkuvat tulevat tutuiksi internetin pornovideoista ja kondomien käyttöön opastetaan puolestaan koulussa. Mutta kuka kertoisi nuorille seksiin liittyvistä tunteista ja omista rajoista? Haastateltavina mm. seksuaalineuvoja Susanna Ruuhilahti, seksuaalipedagogi Juha Kilpiä ja nuortenlääkäri Miila Halonen.
 • Tulevaisuuden koulu. Korealaiset puuhaavat rohkeimmissa visioissa robottia opettajan tilalle ja Suomessakin arvellaan että tulevaisuuden koulu kasvattaa oppilaita syvälliseen tietotekniikan osaamiseen. Mitkä ovat opettajien valmiudet kohdata uudenlaisia työympäristöjä? Minkälaista tietoa ja taitoa tarvitaan tulevaisuuden koulussa? Haastateltavana mm. tutkija Kirsi Pohjola, koulutuspäällikkö Leena Jokinen, koulutuspäällikkö Satu Öystilä ja tutkija Jukka Jouhki.

Ihminen ja yhteiskunta

 • Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen kiemurat? Testaa tietosi

  Testaa, mitä hyvin tunnet taloyhtiön tilinpäätöksen

  Kymmenissätuhansissa taloyhtiöissä kokoonnutaan vuosittain kuulemaan, kun isännöitsijä luettelee tilinpäätöksestä vaikeaselkoisia termejä kokousväelle. Tilinpäätöksen riveillä on kuitenkin tärkeää tietoa siitä, miten hallitus ja isännöitsijä ovat hoitaneet osakkeenomistajien rahoja. Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen? Tarkista tietosi ja vastaa seitsemään kysymykseen.

 • Islamin vieraana

  6-osainen sarja islamista.

  6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

 • Buddhan jalanjäljillä

  Buddhalaisuus

  Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.