Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Yhteiskuntaoppi pääkuva

Turvallisuus

Vallitsevan turvallisuuspolitiikan pohjana on periaatteessa kansalaiskeskustelu: miten mielipidemuodostus Suomessa etenee, mitä kansalaiset kokevat uhaksi ja mitä toimenpiteitä he vaativat valtiollisilta johtajilta. Tätä kautta viime kädessä kaikki kansalaiset osallistuvat uhkien määrittelyyn.

Turvallisuus tarkoittaa sitä, miten kuka tahansa kansalainen, kansalaisryhmä tai puolue mieltää turvallisuuden. Eniten turvattomuuden tunnetta aiheuttaa esimerkiksi: henkilötasolla elämänlaatuun liittyvät asiat kuten työllisyys ja terveys, yhteisöllisellä tasolla poliittisen päätöksenteon ja yleisen ilmapiirin aiheuttama välinpitämättömyys sekä rikosoikeuteen liittyvät asiat, maailmanlaajuisella tasolla huolta aiheuttaa maailmanpoliittinen levottomuus, sodan pelko sekä ympäristöön liittyvät ongelmat.

Suomessa on omaksuttu hahmotelma, jossa turvallisuuspolitiikkaan sisällytetään ulkopolitiikasta se osa, joka palvelee suoranaisesti valtion turvallisuutta. Viime kädessä päämääränä on valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen. Lisäksi turvallisuuspolitiikan piiriin on lisätty itsenäisyyden ja valtion toimintavapauden säilyttämiseen ja kansalaisten elinmahdollisuuksien lisäksi hyvinvointinäkökohta. Turvallisuuspolitiikan käytännön suorituksesta ja johtamisesta vastaa hallitus, mutta eduskunta päättää suuntaviivoista

Turvallisuuspolitiikka

Muutokset turvallisuuspolitiikassa ovat yleensä hyvin hitaita, sillä Suomen kaltaisissa maissa, joissa sotilaalliset uhat ovat olleet vahvoja, tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi vankat perustelut uhan poistumisesta.

Politiikassa on aina kyse vallasta ja vastuussa olevat tahot eivät välttämättä mielellään luovuta asemiaan uusille. Muutoksen hitaudessa on myöskin kyse siitä, että globalisaation myötä valtion asema muuttu hyvinkin radikaalisti ja turvallisuuspolitiikka on viimeisiä valtiolle selkeästi kuuluvia tehtäviä ja siksi siitä halutaan pitää kiinni.

Kuuntele: Tohtori Teija Tiilikainen kertoo turvallisuuspolitiikasta valtion perinteisenä tehtävänä. (Juttu radio-ohjelmasta vuodelta 1995)

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit