Hyppää pääsisältöön

Yön hento valkoinen

Jorvin sairaalan teho-osastolla työskentelevän erikoissairaanhoitaja Helena Majasen työpäivään mahtuu iloa ja surua. Haaveissa siintää kolmivuorotyöstä eroon pääseminen ja jatko-opinnot. Yksi iso unelma on jo toteutunut, perhe.

Erikoissairaanhoitaja Helena Majasen työ alkaa puoli kymmeneltä illalla raportin läpikäynnillä yöhoitajien kanssa ja jatkuu kierroksella potilaiden luona. Edessä on pitkä valvominen, sillä yötyövuoro kestää 10,5 tuntia.

Teho-osasto on tarkoitettu potilaille, joiden elintoimintojen pettämisen syy on ohimenevä tai hoidettavissa. Tosin osastolle päätyy joskus vakavampiakin tapauksia tilanpuutteen vuoksi. Haastavistakin tilanteista on selviydyttävä pienellä työvoimalla, sillä öisin paikalla on vain yksi sairaanhoitaja ja kaksi apuhoitajaa. Vastuu osastosta on sairaanhoitajalla ja lääkäri kutsutaan paikalle vain tarvittaessa.

Vakavasti vammautuneet ja kivuissaan olevat potilaat eivät ole aina yhteistyöhaluisia. Rauhallisuutta ja jämäkkyyttä vaaditaan esimerkiksi silloin, kun Helena joutuu useamman kerran yössä poistamaan hengityskoneessa osittain tajuissaan olevalta mieheltä keuhkoihin kertynyttä limaa. Toimenpide ei ole kivuton, mutta välttämätön miehen selviämisen kannalta.

Teho-osastolla jokainen työntekijä joutuu kohtaamaan myös kuolemaa. Lisäksi hoitaja joutuu usein elämään kriisiä läpi järkyttyneiden omaisten kanssa. Vastapainoa työlle Helena saa vapaa-ajasta perheen kanssa ja ulkoilusta.

Helena kertoo olevansa tyytyväinen työhönsä, mutta toivoo, että sen vaativuus näkyisi palkkauksessa. Hän on tiiviisti mukana ammattiyhdistystoiminnassa ja haluaa vaikuttaa asioihin. Tulevaisuudessa Helena toivoo pääsevänsä pois vuorotyöstä ja opiskelemaan sairaanhoidon opettajaksi.

Yön hento valkoinen -jakso on osa "Kell onni on" nimistä ohjelmasarjaa, jossa tutustuttiin suomalaiseen elämäntapaan ja hyvinvointiin tavallisten ihmisten kautta

Teksti: Heidi Sommar