Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Maantiede pääkuva

Metsä luonnonvarana

Talousmetsää. Kuva: Tuula Nyberg /Yle.

Metsien arvo ihmiselle on mittaamaton. Maapallolla on lukuisia puulajeiltaan ja rakenteeltaan erilaisia metsätyyppejä. Suomi on maailman metsäisimpiä valtioita. Valtaosa Suomen metsistä on talouskäytössä.

Puu on uusiutuva luonnonvara, jota käytetään yleisimmin sellun- ja paperinvalmistuksen raaka-aineena, puutavaran tuotannossa ja energialähteenä. Metsänhoidolla pyritään kehittämään puun laatua ja kasvunopeutta. Kestävä metsätalous huomioi metsän monimuotoisuuden, lajien säilymisen, metsien virkistyskäyttöä unohtamatta.

Metsän siimeksessä

Metsän käyttö ja omistaminen

Maapallolla on lukuisia puulajeiltaan ja rakenteeltaan erilaisia metsätyyppejä. Metsiä on käytetty uusiutuvana luonnonvarana vuosisatojen ajan. Käytön jäljet säilyvät luonnossa pitkään. Suomessa mm. kasken- ja tervanpoltto ovat jättäneet jälkiä luontoon.

Pohjoismaissa kansalaisille on säädetty ns. jokamiehenoikeus, joka antaa kenelle tahansa mahdollisuuden käyttää ja nauttia luonnosta omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta. Jokamiehenoikeuteen liittyy myös vastuu ympäröivästä luonnosta.

Metsänomistajaksi päädytään usein sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, mutta metsää voi myös ostaa. Metsän ostamiseen ja omistamiseen liittyy monia haasteita, ja se vaatii myös ammattitaitoa.

Ainutlaatuiset jokamiehenoikeudet

Mitä tiedät metsänomistamisesta?

Metsätietoutta

Metsätietoutta 2

Metsänhoito

Metsien taloudellisesta hyödyntämisestä ja luonnonmukaisuuden säilyttämisestä vallitsee monia eri käsityksiä. Osa metsänomistajista toimii puhtaasti taloudellisten arvojen perusteella, osa ottaa huomioon muut kuin taloudelliset arvot. Metsälait säätelevät Suomen metsien käyttöä ja sertifiointi toimii todisteena hyvästä metsänhoidosta.

Puiden kuntotarkastus

Metsäluonnonhoitaja

Metsätalous ja -teollisuus

Suomen metsäteollisuuden markkinat ovat suuret ja paperiteollisuuden tuotantokapasiteetti muodostaa merkittävän osan Euroopan paperintuotannosta. Puun arvo rakennusmateriaalina on kasvussa.

Metsien tulevaisuuden huolenaiheena on mm. ilmastonmuutos. Metsätaloudessa taloudellinen kestävyys on perinteisesti tähdännyt sellaiseen metsien käsittelyyn, etteivät tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet kärsi nykyisistä toimista. Kestävyyden muita puolia ovat mm. ekologinen kestävyys ja virkistyskäyttö.

Koivu

Paju

Oi kuusipuu

Ihminen luonnonvarojen käyttäjänä

Mitä on kestävä kehitys?

Metsätalous

Metsätalous 2

  • 2020 kevät: maantiede

    Maantieteen yo-koe ja vastaukset.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

  • 2019 syksy: maantiede

    Maantieteen yo-koe ja vastaukset.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.