Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Biologia pääkuva

Eliömaailma

Suomen kasvimaantieteellisiin alueisiin mahtuu monenlaisia elinympäristöjä, joihin eliölajit ovat sopeutuneet. Miten elinympäristömme tutut lajit ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne nyt näemme?

HUOM! Tämä verkkosivu perustuu vanhaan opetussunnitelmaan, eikä sitä ole päivitetty. Otathan huomioon harjoittelussasi, etteivät kaikki tiedot välttämättä ole ajantasalla.

Tietolaatikko

Opetussuunnitelman mukaiset kurssin tavoitteet ovat, että opiskelija

 • tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
 • ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa
 • ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen
 • tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä
 • tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet.

Evoluutiolla tarkoitetaan eliöiden kehitystä, joka on alkanut jo noin 4 miljardia vuotta sitten. Ekosysteemi on monimutkainen kokonaisuus, jossa yhden ympäristötekijän, esimerkiksi valon määrän muuttuminen vaikuttaa eri tavoin eri lajeihin.

Luonnon monimuotoisuus

Saaristomeren kallioluodoilta Etelä-Suomen rehevien lehtojen ja synkkien korpikuusikoiden kautta Pohjanmaan lakeuksille ja Pohjois-Suomen soille ja tunturiylängöille - Suomen eri kasvimaantieteellisiin alueihin mahtuu monenlaisia elinympäristöjä, joihin eri eliölajit ovat sopeutuneet.

Eläinkunnan eri eläinryhmien käyttäytyminen on myös osa luonnon monimuotoisuutta. Etologia on tieteenala, joka tutkii eläinten käyttäytymistä. Onko tuntemiesi eläinlajien käyttäytyminen Sinulle tuttua?

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy nopeasti ja kenties peruuttamattomasti. On hyvä muistaa, että ihminen on vain eliö muiden joukossa. Meillä ei ole moraalista oikeutta hävittää muita eliölajeja, jotka jakavat Maa-planeetan kanssamme.

Planeettaamme ei saa muuttaa niin perusteellisesti, että elämää ylläpitävät prosessit katkeaisivat. Biodiversiteetin suojelua on kiirehdittävä, jotta voimme säilyttää maapallon luonnon monimuotoisena myös tulevia sukupolvia varten.

Eläinten sopeutuminen kaupunkiluontoon

Luonnossa jokainen eläin ja kasvi käy olemassaolon kamppailua elinympäristöstään. Monet tekijät vaikuttavat lajien selviytymiseen. Aina ei ole pelkästään kyse eläimen tai kasvin sopeutumisesta luontoon, vaan myös siitä kuinka ihmiset suvaitsevat niitä ympärillään.

Evoluutio – Elämän kehittyminen

Mänty, sinisimpukka, orava, nokkosperhonen, peippo - miten elinympäristömme tutut lajit ovat kehittyneet sellaisiksi kuin ne nyt näemme? Evoluutiolla tarkoitetaan eliöiden kehitystä, joka on alkanut jo noin 4 miljardia vuotta sitten ensin yksinkertaisista yksisoluisista organismeista. Eliökunnan kehitysvaiheet jaetaan maailmankausiin, joille kullekin on tyypillistä uusien kasvi- ja eläinryhmien ilmaantuminen. Evoluution mittakaavassa ihminen on maapallolla uusi tulokas.

Ekosysteemi – Miten luonto toimii?

Mikä on sienten tehtävä ekosysteemissä? Miksi kasvit ovat vihreitä? Voiko hyönteismyrkyillä olla vaikutusta myös selkärankaisiin eläimiin? Ekosysteemi on monimutkainen kokonaisuus, jossa yhden ympäristötekijän, esimerkiksi valon määrän, muuttuminen vaikuttaa eri tavoin eri lajeihin – toiset kasvilajit hyötyvät, toiset kärsivät valon lisääntymisestä. Eliöyhteisöt muodostavat ravintoverkkoja, joissa lajeilla on peto-saalissuhteita. Yhden lajin kannan romahtaminen voi merkitä yllättävää menestystä toiselle.

Sieni on omituinen eliö

Kaupunkiluonnossa

Muurahaiset ovat ekosysteemin kannalta tärkeitä

 • 2021 syksy: biologia

  Biologian yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2021 kevät: biologia – Kysy YTL:ltä päivän kokeesta

  YTL:n vastaukset kokelaiden kysymyksiin.

  Jäin miettimään, oliko... Lähteekö paljon pisteitä, jos... Miten paljon haittaa, että... Tällä sivulla Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija vastaa kirjallisesti kokelaiden kysymyksiin biologian kokeesta.

 • 2021 kevät: biologia

  Biologian yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio julkaistaan ja hyvän vastauksen piirteet yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.