Hyppää pääsisältöön

Kun lähdet armeijaan

Dokumentti palvelukseen astuvista alokkaista esittelee 1980-luvun varusmiesten harmaata arkea.

Valmistautukaa! on dokumenttielokuva asepalveluksesta. Kertoja muistelee armeijakokemuksiaan ja toteaa vakuuttuneensa asevelvollisuuden välttämättömyydestä – ei tosin nykyisessä muodossaan. Kertoja on järkyttynyt siitä, että nyky-Suomessa toimii armeijan kaltainen järjestelmä, jossa pahinta ei ole fyysinen rasitus, vaan tapa, jolla armeija suhtautuu yksilöön ja ihmisarvoon.

Alokkaille opetettavat aamupesu- ja ruokailurutiinit ovat tuttuja nykypäivän varusmiehelle, mutta ruokalassa tarjotut peruna ja nakkisoosi kelpaisivat todennäköisesti vain leiriruoaksi. Huolestuttavampaa on kuitenkin simputus, josta dokumentti antaa kuvan yleisenä ja periytyvänä ongelmana. Alikersantit kuuntelevat uneliaina, kun kantahenkilökunnan edustaja kertoo, että simputus on kielletty.

Kertojalle on ongelmista huolimatta jäänyt positiivinen muisto asepalveluksesta. Rankan kokemuksen läpikäyminen voi kohottaa nuoren miehen itsetuntoa. Armeija on myös ainutlaatuinen tilaisuus nähdä läpileikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta.

Puolustusvoimia kehitettiin 1980-luvulla, ja teknisillä laitteilla alkoi olla yhä enemmän painoa. Elokuvassa haastatellut varusmiehet valittavatkin varusteiden tasosta ja ilmaisevat halunsa käyttää uudenaikaisempia ja tehokkaampia laitteita. Tekniikan kehityksestä huolimatta varusmiesten valitukset kuulostavat nykyään hyvin samanlaisilta.

Kommentit