Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Historia pääkuva

Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Ylen julkaisemia ohjelmia aiheeseen liittyen. Keskeisiä teemoja ovat antiikki, keskiaika, renessanssi, valistus, aatteet, teollistuminen ja nykyaika.

Tiedoksi: Ainakin osa tämän artikkelin videoista ja audioista on julkaistu alunperin 90-luvun lopulla tai 2000-luvun alussa. Niiden sisältö voi silti olla täysin pätevää, mutta kannattaa huomioida tämä materiaalia katsoessa ja kuunnellessa. Onko artikkelissa mielestäsi parannettavaa? Mitä haluaisit muutettavan? Meilaa osoitteeseen abitreenit@yle.fi. Kaikki ehdotukset ovat tervetulleita!

Humanismi ja renessanssi raivasivat alaa uuden ajan kehitysuskolle. Valistusajan ja Ranskan vallankumouksen jälkeinen uusi aika luottaa luonnontieteen ja tekniikan edistysaskeleisiin. Elintason paranemiseen on kuitenkin usein liittynyt luonnon ja toisten ihmisten sortoa.

Eurooppalainen ihminen

Mistä eurooppalaisuus muodostuu vai voidaanko edes puhua eurooppalaisesta ihmisestä? Mikä meitä yhdistää vai yhdistääkö mikään? Käsitteet Eurooppa ja eurooppalaisuus juontavat juurensa jo kaukaa antiikin maailmasta. Antiikin Kreikan jumaltarustoissa Eurooppa on kaunis vaalea neitokainen, johon pääjumala Zeus rakastuu silmittömästi ja varastaa mukaansa.

Alla olevassa audiossa käsitellään sitä, mitä eurooppalaisuus on tarkoittanut eri aikakausina, hellenistisestä maailmasta nykyaikaan, ja miten kristinusko on vaikuttanut nykyisen Euroopan ja sen kulttuurien muotoutumiseen.

Kaikki Etälukion historia-jaksot kuunneltavissa täällä.

Monien arvojen Eurooppa - Euroopan historiaa keskiajalta uudelle ajalle

Euroopan voidaan katsoa olevan 1000 vuoden ikäinen. Vanhoihin korkeakulttuureihin verrattuna, joilla on ikää ainakin 5000 vuotta, Eurooppa edustaa hyvin nuorta kulttuuria. Monista aineksista kootun eurooppalaisen kulttuurin valtavirtoja ovat olleet juutalaiskristillisyys ja kreikkalaisroomalaisuus. Audiossa käsitellään, miten uskonto ja hellenistinen perinne ovat vaikuttaneet eurooppalaiseen kulttuuriin eri aikoina ja mikä on ollut tieteiden ja taiteen merkitys kehityksessä.

Kristilliset kirkot ja uskonpuhdistus

Kristillinen kirkko vaikuttanut maailmanhistorian käännekohtiin koko olemassa olonsa ajan. Kirkko on olennaisesti vaikuttanut länsimaiseen kulttuuriin, mutta myös kirkkoa ympäröivä kulttuuri on muovannut kirkkoa. 1300-luvulle tultaessa katolilainen yhtenäiskulttuuri alkoi rapistua ja tulevien vuosisatojen uskonpuhdistus ravisteli kristillistä kirkkoa perin juurin.

Kristillisten kirkkojen historiaa kirkon synnystä keskiajan lopulle

Kristillinen kirkko on olennaisesti vaikuttanut länsimaiseen kulttuuriin, mutta myös ympäröivä kulttuuri on vaikuttanut kirkon kehitykseen. Kristillisiä kirkkoja edustavat protestanttiset kirkot sekä katolinen ja ortodoksinen kirkko. Kristinuskon pohjana on Jeesuksen sanoma ja toiminta. Kirkkohistoria vastaa kysymykseen, miten ihmiset ovat eri aikoina toteuttaneet tätä sanomaa.

Kaikki Etälukion uskonto-jaksot kuunneltavissa

Kristillisten kirkkojen historiaa keskiajan lopulta nykypäivään

Keskiajan Eurooppa oli hengellinen yhteisö, poliittisia rajoja ei ollut ja varsinaiset kansallisvaltiot syntyivät vasta keskiajan lopulla. Lännen katolinen kirkko oli saavuttanut lähes ylivaltion aseman. 1300-luvulle tultaessa katolinen yhtenäiskulttuuri alkoi kuitenkin rapistua ja kirkko menettää otettaan poliittiseen, sivistykselliseen ja uskonnolliseen elämään. Yhtenäiskulttuurin hajoaminen loi mahdollisuudet uuden historiallisen aikakauden, uuden ajan syntymiselle. Audiossa kerrotaan, miten kirkko on vastannut erilaisiin kirkon sisältä syntyneisiin sekä yhteiskunnan muutosten asettamiin haasteisiin eri historian vaiheissa.

Raamattu ja sen vaikutus kulttuuriin

Mikä asema on pyhällä kirjalla uskonnossa? Mikä tekee kirjasta pyhän? Kaikissa suurissa maailmanuskonnoissa on pyhä kirja, johon koko uskonto perustuu. Pyhään kirjaan katsotaan sisältyvän ilmoitus. Uskovien käsityksen mukaan jumala tai jumalat ovat ilmoittaneet itsestään ihmisille. Pyhän kirjaan asema ja arvo vaihtelevat eri uskonnoissa, myös uskontojen sisällä on erilaisia suhtautumistapoja. Audiossa tutustutaan erityisesti kristinuskon pyhään kirjaan, Raamattuun, sen rakenteeseen, tutkimukseen ja tulkintaan sekä miten se on aikojen kuluessa vaikuttanut yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Agricolan jalanjäljillä

Kolmiosainen tv-sarja kertoo Mikael Agricolan elämästä aikalaiskuvausten petrusteella. Agricola oli paljon muutakin kuin kirjakielen keksijä: hän edisti protestanttista uskoa Suomessa, oli ahkera kielenkääntäjä, koululaitoksen uudistaja ja diplomaatti.

Agricolan jalanjäljillä 1/3: Mikael Agricola - kirkon uudistaja

Vuonna 1554 Agricolasta tuli Turun piispa. Piispana Agricola on järkevä ja varovainen uudistaja. Toimessaan hän joutui usein tasapainoilemaan vallanpitäjien vaatimusten ja omien näkemyksiensä välillä.

Agricolan jalanjäljillä 2/3: Mikael Agricola - kielenkääntäjä

Agricola teki merkittävimmän elämäntyönsä uskonnollisten tekstien kääntäjänä ja sanaston luojana. Hänen uskonnollisten tekstien käännöksensä, tärkeimpänä kaikista 1548 valmistunut Uusi testamentti, loivat perustan suomen kirjakielelle.

Agricolan jalanjäljillä 3/3: Diplomaatti

Agricolan elämä oli menestyksekäs ja hän onnistui nousemaan merkittävään asemaan, vaikka oli lähtöisin talonpoikaisperheestä. Hän kuoli 1557 paluumatkalla Venäjällä käydyistä rauhanneuvotteluista, jonne Kustaa Vaasa oli hänet lähettänyt.

Ritarirakkautta ja jojosuhteita

Löysivätkö keskiajan yksinäiset sydämet toisensa helpommin vai ovatko lemmenongelmat ikuisia?

Lisää Aristoteleen kantapään jaksoja kuunneltavissa Yle Areenassa

Euroopan kulttuurin juurilla Vähässä-Aasiassa

Arkkitehti Aaro Söderlund ja toimittaja Jorma Kallenautio luotaavat radiosarjassaan antiikin historiaa. Kaksikon verkkainen keskustelu ei ole pikaruokaa historiannälkäisille, mutta vangitsee nojatuolimatka vuosituhansien taakse – ja palkitsee kärsivälliset kuulijansa. 30-osainen sarja alkaa aikakäsityksemme alusta, vedenpaisumuksesta. Myytti on saanut tukea myös arkeologiasta, jonka mukaan Vähässä-Aasiassa sattui tuhoisia tulvia 5000 - 3000-luvuilla eaa.

Euroopan kulttuurin juurilla Vähässä-Aasiassa osat 1–10
Euroopan kulttuurin juurilla Vähässä-Aasiassa osat 11–19
Euroopan kulttuurin juurilla Vähässä-Aasiassa osat 20–30

Valistusfilosofia

Englantilaiset filosofit Thomas Hobbes (1588-1679) ja John Locke (1632-1704) olivat vapauden puolustajia; uuden ajan suuren poliittisen liikkeen, individualisimin edustajia.

Elävä arkisto: Thomas Hobbes ja John Locke

Immanuel Kant (1724-1804) ja John Stuart Mill (1806-1873) olivat uuden ajan moraalifilosofian vaikutusvaltaisimpia hahmoja.

 Elävä arkisto: Immanuel Kant ja John Stuart Mill

Tietovisa Iliaasta ja Odysseiasta

Mitä tiedät Homeroksesta tai Ilias ja Odysseia -teoksesta? Monivalintatehtävä.

Ilias ja Odysseia

  • 2021 syksy: historia

    Historian yo-koe ja YTL:n hyvän vastauksen piirteet.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

  • 2021 kevät: historia

    Historian yo-koe ja YTL:n hyvän vastauksen piirteet.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.