Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Äidinkieli pääkuva

Puheviestinnän taitojen syventäminen

Syvennä puheviestintään liittyviä tietojasi ja taitojasi ja opi arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.

Ihminen tarvitsee puhe- ja kuuntelutaitoja menestyäkseen työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa. Vaikka osalle puhetaito on synnynnäinen lahja ja taas toisille jännittämisen paikka, jokaisella meistä on mahdollisuus kehittyä taitavaksi puhujaksi. Harva meistä on synnynnäinen esiintyjä ja esiintymistaito karttuu ainoastaan harjoittelemalla. Kannustava ja realistinen palaute on kullanarvoinen asia erilaisten puhetilanteiden harjoittelussa.

Retoriikkaa

Antiikin Kreikassa puhetaito oli kirjoitustaitoa tärkeämpää yhteisten asioiden hoitamisessa. Koska puheen tehtävä oli vakuuttaa ihmiset omasta agendasta, retoriikasta tuli antiikin maailmassa oma tieteenlajinsa. Hyviä puhujia arvostettiin ja puhumista harjoiteltiin. Kreikkalaisella agoralla puheet saattoivat kestää tuntikausia ja erilaisia muistitekniikoita harjoiteltiin ahkerasti. Koska Ateenan demokratiassa ei ollut juuri ollenkaan lakeja, oikeustapaukset ratkaistiin äänestämällä, ja tietenkin parasta puhujaa äänestettiin.

Klassisen retoriikan sääntö on, ettei puhuja saa valehdella, mutta itselleen epäedullisia asioita saa jättää kertomatta. Hyvän puheen johdanto-osassa puhuja ottaa yleisön haltuun ja vakuuttaa yleisön omasta luotettavuudestaan. Kerrontaosassa puhuja virittää hyvää tunnelmaa yleisöön, kertoo asiastaan faktoja ja vetoaa yleisön tunteisiin. Todisteluosassa puhuja vetoaa kuulijoiden järkeen erilaisin argumentein. Loppulauseen aikana on tavoitteena vielä kohottaa yleisön tunnelmaa. Etenkin politiikassa klassisen retoriikan keinot tuovat kannatusta äänestäjien keskuudessa. Sanotaankin, että klassinen retoriikka tulee parhaiten esiin parlamentaarisessa puheessa.

Nielaisiko ope seipään?

Esiintymisen ilosta ja kammosta keskustelemassa stand up -koomikko Heli Sutela, radiotoimittaja Juuso Pekkinen ja lukiolainen Johannes Purovaara sekä Arno Kotro.

Elekieli

Naisten ja miesten elekielet eroavat toisistaan, naiset esimerkiksi hymyilevät herkemmin kuin miehet. Hymyllä osoitetaan mieltymyksen tunnetta, mutta sillä voidaan myös peitellä muita tunnetiloja. Katso, mitä tunnetiloja elekielellä ilmaistaan ja mitä sanaton viestintä paljastaa ihmisen tunteista.

Sukupuolierot

On todettu, että naiset hymyilevät, nauravat ja vastaavat toisten ihmisten hymyyn herkemmin kuin miehet. Miesten hymyilemisen on todettu olevan enemmän kulttuurisidonnaista. Kiinteän katseen ylläpitäminen keskustelutilanteessa osoittaa katselijan aitoa kiinnostusta toiseen ihmiseen.

Hymy

Hymy osoittaa tavallisesti mieltymyksen tunnetta. On kuitenkin huomioitava, että myös hymyilemättä jättäminen on vahva viesti. Hymy voi toimia myös tunteen peittelyilmeenä. Ilmeiden käyttötavat vaihtelevat kulttuureittain.

Katse

Katseen viesti voidaan tulkita usealla eri tavalla. Keskustelutilanteessa katse on usein aktiivinen. Passiiviseen katseluun ei liity keskittymistä tai kiinnostuksen osoitusta toiseen osapuoleen. Sosiaalinen katse toteutuu tilanteessa, jossa yksi ihminen puhuu suurelle ryhmälle. Katse on keskittynyt, mutta sitä ei ole suunnattu yksin kehenkään kuuntelijaan.

Sanaton viestintä

Valtaosa ihmisen sanattomasta viestinnästä tapahtuu kasvojen ilmeiden ja katseen välityksellä. Silmien kontrolli ei ole ihmisellä mahdollista. Niinpä tunteet, kuten suru, ilo, mielihyvä ja pettymys, näkyvät välittömästi ihmisen silmistä ja kasvojen ilmeistä.

 • Abitreenien yo-koelähetys: äidinkieli, lukutaidon koe

  Lähetyksessä keskustellaan päivän yo-kokeesta.

  Abitreenien yo-koelähetyksessä käydään läpi päivän äidinkielen lukutaidon koe ja pohditaan, mitä täydellisiin vastauksiin vaadittiin. Keskustelemassa ovat Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija, aineenopettaja ja kokeen tehnyt kokelas.

 • 2019 syksy: äidinkieli lukutaidon koe

  Äidinkielen yo-koe ja YTL:n koekohtaiset sisältökuvaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2019 syksy: äidinkieli kirjoitustaidon koe

  Äidinkielen yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit