Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Kemia pääkuva

Ihminen ja elinympäristö

Kemia luo ja tuottaa asioita joita voimme nähdä, koskettaa ja haistaa. Opiskelija saa kuvan kemiasta sekä sen käyttömahdollisuuksista yhteiskunnassa. Artikkeleisia käsitellään muun muassa orgaanisia yhdisteitä, vettä luonnonvarana ja ruoka-aineiden kemiaa.

HUOM! Tämä verkkosivu perustuu vanhaan opetussunnitelmaan, eikä sitä ole päivitetty. Otathan huomioon harjoittelussasi, etteivät kaikki tiedot välttämättä ole ajantasalla.

Tietolaatikko

Opetussuunnitelman mukaiset kurssin tavoitteet ovat, että opiskelija

 • saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä
 • syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä
 • osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle
 • tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä
 • kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia
 • oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja
 • osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita, tuntee erotus- ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.

Orgaanisen kemian käsite tarkoitti alun perin elävissä organismeissa esiintyvien aineiden kemiaa. Kehityksen myötä orgaanisia yhdisteitä on pystytty valmistamaan synteettisesti laboratorioissa, ja nykyään niitä tunnetaan jo yli 10 miljoonaa, mikä on yli 95% kaikista tunnetuista kemiallisista yhdisteistä.

Kemiassa seosten ja aineiden pitoisuuksia voidaan ilmoittaa usealla eri tavalla. Ainemäärä on perussuure, joka ilmaisee tarkasteltavan järjestelmän hiukkasten lukumäärän. Konsentraatio on ainemäärä tilavuusyksikössä ja siitä riippuu liuoksen kemiallinen "väkevyys". Aineen massaprosenttisuus seoksessa tarkoittaa aineen massan osuutta koko seoksen massasta. Tilavuusprosentti kertoo liuenneen aineen tilavuuden osuuden koko liuoksen tilavuudesta.

Kemia on myös edistänyt ihmiskunnan terveyttä: Lepra, rutto, polio, isorokko, influenssa ja tuberkuloosi ovat herättäneet kauhua ja surmanneet ihmisiä kautta historian. Hammastulehdus tai tulehtunut haava saattoi entisaikaan viedä hengen hyvinkin nopeasti. Tartuntataudit ovat tappaneet ihmisiä enemmän kuin kaikki sodat yhteensä. Rokotteet ja antibiootit ovat pelastaneet ihmishenkiä enemmän kuin mikään muu lääketieteen edistysaskel.

Elämä on silkkaa kemiaa

Oma ruumiimme, luonto, elinympäristömme, elämyksemme, ajatuksemme ja mielialanvaihtelut ovat pohjimmiltaan kemiallisten reaktioiden tulosta. Kemia luo ja tuottaa asioita joita voimme nähdä, koskettaa ja haistaa.

Mitä elämä on? 

Asiaa voi tarkastella monesta eri näkökulmasta. Biokemiallinen näkemys antaa vastauksen, mitä me olemme kemiallisesti ja mitkä kemialliset reaktiot pitävät elämää yllä. Elävälle organismille tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi ravinnon hyödyntäminen, hengitys, liike, eritystoiminta, lisääntyminen ja kasvu. Juuri nämä tapahtumat erottavat elävän ja elottoman aineen toisistaan. Kaikkien lajien elämä on rakentunut samojen orgaanisten molekyylien eli biomolekyylien varaan,

Aineiden määrät ja pitoisuudet

Audiossa keskitytään kemian keskeisiin suureisiin ja tutustutaan käsitteisiin ainemäärä, Avogadron vakio, mooli, moolimassa, konsentraatio, massaprosenttisuus ja tilavuusprosenttisuus.

Proteiinit ja orgaaniset yhdisteet

Onko ruoka-aineessa proteiinia? Mitä ovat orgaaniset yhdisteeet?

Onko ruoka-aineessa proteiinia?

Proteiinin määrää ruoka-aineessa voidaan testata. Koeputkeen laitetaan tutkittavaa ruoka-ainetta ja natriumhydroksidia, ja putken reunaa pitkin putkeen valutetaan kuparisulfaattiliuosta. Seoksen yläosa värjääntyy sini-punaiseksi jos seoksessa on proteiinia. Runsaasti proteiinia on esimerkiksi kananmunan valkuaisessa, leivässä ja pähkinässä.

Orgaaniset yhdisteet

Orgaanisen kemian yhdisteet ovat hiilen ja vedyn yhdisteitä. Orgaanisen kemian professori Kristiina Wähälä esittelee erään hiilivedyn (etaanin) rakennetta ja ominaisuuksia.

Mitä on orgaaninen kemia?

Orgaaninen kemia on hiiliyhdisteiden kemiaa. Audiossa käsitellään orgaanisen kemian historiaa, tutkimusmenetelmiä ja sovellusalueita teollisuudessa sekä suomalaisen orgaanisen kemian tutkimuksen painopistealueita.

Orgaanisen kemian yhdisteet

Koska orgaaninen kemia käsittää yli 10 miljoonaa tunnettua yhdistettä, on tietty luokittelusysteemi edellytys sille, että yhdisteiden rakennetta, ominaisuuksia ja reaktioita voidaan ennustaa ja hallita. Luokittelusysteemi perustuu molekyylissä oleviin toiminnallisiin eli funktionaalisiin ryhmiin. Näiden ryhmien perusteella voidaan orgaanisille yhdisteille antaa nimi ja ennustaa, minkälaisia ominaisuuksia yhdisteillä on ja minkälaisia kemiallisia reaktioita voi tapahtua. Audiossa käsitellään hydroksyyliryhmän molekyylejä, tarkastellaan alkoholien ja orgaanisten happojen reaktioita sekä esitellään amiinien ryhmä.

Tehtäviä

Tunnistatko molekyylit

Testaa tietosi kemiasta

Vesi luonnonvarana

Tautien historia

Nälkä ja huono-osaisuus

Psyykkiset häiriöt

 

Rokot, sydäntaudit ja syöpä

 

Suuret tappajat

Rokotteet ja antibiootit

 • 2021 syksy: kemia

  Kemian yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2021 kevät: kemia

  Kemian yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 syksy: kemia

  Kemian yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 kevät: kemia

  Kemian yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.