Hyppää pääsisältöön

MOT:n Bilderberg-kysely: "Kohtasin kiintoisia henkilöitä"

MOT pyysi vastauksia niiltä 25 suomalaiselta Bilderberg-kokouksiin osallistuneilta, jotka ovat vielä aktiivisesti työelämässä. MOT tavoitti joukosta 21 henkilöä, joista 17 vastasi kysymyksiin. Vastausten saamiseksi osanottajat saivat vastata kysymyksiin nimettöminä.

Miksi osallistuitte kokoukseen?

* Se on erittäin korkeatasoinen seminaari ajankohtaisista teemoista.
* Minulle tarjoutui mahdollisuus, tuntui kiinnostavalta.
* Yleensä osallistutaan erilaisiin seminaareihin jne kutsuttana. Tämä koski osaltani myös B-kokousta. Pidin kutsua mielenkiintoisena
* Kansainvälisen poliittisen ja taloudellisen tilanteen pohdiskelu korkeatasoisen alustaja- ja osanottajajoukon kanssa kiinnosti.
* Kokouksessa käydään mielenkiintoisia keskusteluja ja siellä tapaa kiinnostavia ihmisiä.
* Kyseiset seminaarit keskusteluineen ovat olleet erittäin antoisia, niihin kannattaa osallistua jos vain suinkin on mahdollisuus.
* Minua pyydettiin, kokouksen keskusteluteemat, alustajat ja osallistuvat henkilöt vaikuttivat kiinnostavilta.
* Seuratakseni päättäjien keskustelua ja tehdäkseni siitä päätelmiä eli saadakseni tietoa, josta on hyötyä työssäni.
* Osallistun paljon vastaavantyyppisiin kokouksiin, jossa arvioidaan maailmanpolitiikan ja -talouden tilaan liittyviä kysymyksiä. Ohjelma on joka kerta ollut erittäin kiinnostava ja ajankohtainen mitä tulee teemoihin ja puhujiin.
* Kyseessä poikkeuksellisen korkeatasoinen keskustelufoorumi, jossa ajankohtaiset globaalit teemat ja ongelma-alueet saavat hyvän läpivalaisun.
* Silloisessa työtehtävässäni kansainvälisten asioiden seuraaminen oli keskeistä myös Suomen poliittisen ja taloudellisen kehityksen ymmärtämiseksi.
* Osallistuin kutsuttuna.
* Bilderbergin seminaarien koko on järkevä, ja kahden kolmen päivän aikana siellä ehtii tutustua useimpiin psallistujiin, koska esim aamiaiset, lounaat ja iltapalat on järjestetty vapaamuotoisesti jolloin keskusteluseura vaihtuu satunnaisesti.

Mikä oli kokouksen paras anti teille?

* Kohtasin mielenkiintoisia henkilöitä ja keskusteluita.
* Erityisesti Lähi-idän politiikan analyysit sekä tapa, jolla transatlanttiset suhteet hahmotetaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa (kuinka yhtenevät käsitykset ovat kehityksestä ja kipupisteistä).
* Kuulla, miten erilaisia kantoja edustavat ihmiset resoneeraavat ja perustelevat näkemyksensä keskeisimpiin globaaleihin kysymyksiin; mikä on se logiikka, jolla joku voi ajatella näin tai noin.
* Keskustelut seminaariesessioiden väliajoilla, lounailla jne kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.
* Päästä keskustelemaan useiden oman alansa huippuasiantuntijoiden kanssa ja esittämään heille kysymyksiä.
* Vaikea muistaa, kaiketi hyviä esitelmiä ja mahdollisuus verkostoitumiseen.
* Erityisesti korkeatasoinen rahoitusmarkkinoiden globalisaationanalyysi ja kansallisen rahapolitiikan roolin pohdiskelu vapaiden pääomamarkkinoiden olosuhteissa. Kansainvälinen monipuolinen osallistujajoukko tarjosi erinomaisen verkostoitumisareenan takametsien edustajalle.
* Seurata keskustelua, johon osallistui eri taustoja omaavia ihmisiä eri maista.
* Osallistuminen on ollut virkatehtävien kannalta hyödyllistä, koska se on mahdollistanut keskusteluja ja tapaamisia sidosryhmien kuten talouselämän, valtiollisten päättäjien, median ja tutkijoiden kanssa.
* Parin päivän aikana saa erinomaiset katsaukset moniin ajankohtaisiin asioihin. Kokouksessa saa myös hyviä kontakteja.
* Asiantuntevia alustuksia ja kiinnostavia analyyseja, mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin.
* Tavata päättäjiä ja seurata heidän ajatteluaan ja keskusteluaan.
* Tilaisuus tarjosi erinomaisia keskusteluja ja näkökulmia ympäri maailmaa talouden, median, politiikan, tieteen, etc. puolilta.

Aiotteko vastakin osallistua Bilderberg-kokoukseen, jos saatte kutsun?

* Kyllä.
* Ei tule tarjousta. Miksei, jos tulisi.
* Kyllä. Olen osallistunut myös muihin vastaaviin taustatapaamisiin ja pidän niitä hyödyllisinä.
* Ei ole näköpiirissä, mutta en suhtaudu lähtökohtaisesti kielteisesti.
* Riippuu sisällöstä ja aiheista.
* En aio eikä enää kutsuttaisikaan.
* Kyllä, jos kutsutaan.
* Osallistun mielihyvin, jos osallistuminen sopii varsinaiseen työohjelmaani.
* Kyllä.
* Nykyisessä työtehtävässäni en.
* Mahdollisuuksien mukaan kyllä.
* Mikäli vastaisuudessa kutsutaan, harkitsen asiaa silloin.

Maksoitteko matkanne itse, vai maksoiko matkan työnantaja?

Kolmestatoista vastanneesta yksitoista ilmoitti työnantajan maksaneen matkat. Kaksi maksoi matkat itse.

Millainen vaikutus Bilderberg-kokouksilla on ollut Euroopan yhdentymiskehityksessä?

* En osaa arvioida.
* En tunne sen historiaa, mutta tokkopa mitenkään merkittävää.
* Kaukaa haettu idea – kyllä yhdentymiskeskusteluille riitti erilaisia areenoja sekä ennen että jälkeen; Siinä kokouksessa, johon itse osallistuin, aiheet olivat globaaleja ja painopiste oli ympäristömuutosten ja niiden vaikutusten ymmärtämisessä.
* Uskon, että kokoukset ovat lisänneet keskinäistä ymmärrystä niin Euroopan sisällä, mannerten välillä kuin poliitikkojen ja talouselämän vaikuttajien välillä. Kokoukset eivät ole ainakaan hidastaneet Euroopan yhdentymistä, mutta tuskin erityisesti vauhdittaneetkaan.
* En pysty arvioimaan.
* Tuskin kovin merkittävä, jos lainkaan.
* Kyseisellä seminaarilla ei ollut mitään roolia esim EU:n päätöksentekoon liittyen.
* Käsittääkseni vähäinen, ihmisiä on paljon unionin ja Euroopan ulkopuolelta.
* En osaa sanoa.
* Yhden kokouksen perusteella en kykene arvioimaan, mikä vaikutus on ollut.
* Minun on vaikea arvioida tätä vaikutusta historiallisessa mielessä, kun tunnen vain rajallisen määrän kokouksia. Kokoukset tarjoavat kuitenkin oivallisen tilanteen arvioida integraatiokehitystä EU:n keskeisiä kumppaneita (USA, Venäjä ja Kiina) edustavien poliitikkojen ja virkamiesten kanssa. Ulkopuolinen näkökulma on monesti eri kuin EU:n jäsenmaiden oma näkökulma unionin kehityskuluista.
* Todella vaikea arvioida. Todennäköisesti hyvin marginaalinen

Bilderberg-ryhmän verkkosivulla (www.bilderbergmeetings.org) sanotaan, että keskustelut käydään "off-the-record": annoitteko erikseen lupauksen olla kertomatta kokouksen sisällöstä?

* Bilderbergissä noudatetaan yleistä ns. Chatham House -menettelyä, jota käytetään päivittäin lukemattomissa seminaareissa kautta maailman. Wikipedian mukaan "Chatham House -sääntö (engl. Chatham House Rule) on tiedotustilaisuuksien osallistujille annettu sääntö, jonka mukaan esitettyä tietoa saa vapaasti käyttää, kunhan lähdesuojasta pidetään huolta siten, ettei asian esittäjää kerrota tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä."
* En antanut.
* Ymmärtääkseni osallistumalla kokoukseen hyväksyin etukäteen kerrotun off the record -ehdon.
* Ei siinä mitään erityisiä lupauksia vaadittu: ns. Chatham House Rule on hyvinkin tavallinen monenlaisissa keskusteluissa ja seminaareissa, joissa halutaan tuulettaa, ymmärtää ja analysoida asioita tuottamatta niistä hätäisiä ja yksipuolisia johtopäätöksiä julkisuuteen.
* Olen lähtenyt siitä, että keskustelut ovat luottamuksellisia eli puhujia ei siteerata. Tämä on kuulunut käsittääkseni "talon" tapoihin alusta alkaen. Mitään erityisiä lupauksia ei ole pyydetty.
* En.
* En muista, että mitään erityistä lupausta olisi annettu.
* Minulta ei kukaan ole pyytänyt mitään sen kummempaa lupausta. On melko normaalia, että tällaisia keskusteluita, johon osallistuu istuvia ministereitä ja korkeita virkamiehiä, käydään nk. Chatham House-säännöillä, jolloin osallistujat eivät viittaa jälkeenpäin nimellä toistensa sanomisiin.
* Tällaisia off the record, luottamuksellisia, keskusteluja käydään eri yhteyksissä jatkuvasti, kansallisesti ja kansainvälisesti, niin julkisen sektorin puolella kuin järjestöissä, yrityksissä ja toimituksissakin. Siinä ei ole mielestäni mitään kovin poikkeuksellista.
* Tilaisuuksissa ei pyydetä eikä anneta mitään vaitiolositoumuksia.
* Nämä toimivat puhtaasti luottamuksen perusteella. Jos joku vuotaa luottamukselliset tiedot julkisuuteen, häntä ei yksinkertaisesti kutsuta jatkossa.
* Maailmalla on kymmenittäin konferensseja, joissa on voimassa Chatham House -sääntö. Bilderberg on näistä kokouksista parhaimmasta päästä. Käytäntö on yleensä korkeasti arvostettu, koska se takaa avoimen keskesteluilmapiirin, ja kuitenkin tieto ja näkemykset leviävät ilman asian sitomista esittäjään. Erillistä lupausta ei anneta.
* En.

Voisivatko Bilderberg-kokoukset olla julkisia? Miten Bilderberg-kokousten luonne muuttuisi, jos kokoukset olisivat julkisia?

* Varmasti voisivat mutta keskustelu varmasti latistuisi – media väistämättä tekee tuulettavista keskusteluista omia ja usein varsin yksipuolisia uutisotsikoita.
* Minun puolestani ne voisivat olla julkisia, mutta julkisuus voisi vaikuttaa jonkin verran keskustelujen avoimuuteen.
* Ei, sehän paljastaisi niiden merkityksettömyyden, parempi antaa myytin vallankäytöstä elää!
* Ei-julkisuudella tavoitellaan varmaankin sitä, että osallistujat voivat vapaasti esittää näkemyksiään ilman, että edustavat taustayhteisöitään. Luottamuksellinen ilmapiiri on tietysti tärkeä keskustelujen elementti. Sinänsä keskusteluissa ja aiheissa ei ole mitään sellaista, joka ei voisi olla julkista.
* Julkisuus tai luottamuksellisuus määrittää sitä, miten avoimesti osallistujat keskustelevat.
* Varmaan voisivat, mutta se rajaisi erityisesti poliitikkojen ja korkeiden virkamiesten mahdollisuuksia puhua "henkilökohtaisessa ominaisuudessaan". On selvää, että heidän näkemyksiään maailmanpoliittisista tai taloudellisista kysymyksistä pidettäisiin väistämättä heidän hallitustensa kantoina.
* Tuskin, koska luonne muuttuisi kokonaan.
* Kenties se voisi latistaa keskustelua, ainakin retoriikan osalta.
* Jos puheenvuoroja siteerattaisiin julkisuudessa, se voisi vaikuttaa jonkin verran niiden sisältöön. Puhujista tulisi nykyistä enemmän julkisten rooliensa vankeja. Tosin he ovat sitä jonkin verran jo nyt, vaikka kokoukset ovat luottamuksellisia.
* Henkilöt puhuisivat todennäköisesti enemmän roolinsa mukaisesti.
* Todennäköisesti samalla tavalla kuin muissa palavereissa jotka nyt eivät ole julkisia.
* Tallaiset keskustelut mahdollistavat sitoutumattomammat (huomaa vivahde) mielipiteenvaihdot ja ratkaisujen löytämiset monimutkaisiin ongelmiin, joissa nivoutuvat yhteen useamman kuin kahden osapuolen ongelmat. Tällainen foorumi tuo yhteen päätöksentekijat, virkamiehet, tutkijat ja teollisuuden ja talouselämän edustajat ilman julkista sirkusta, joka rajoittaa mielipiteiden vaihtoa.
* Kyse olisi jostain muusta kokouksesta.
* Mahdollisimman laadukkaan keskustelun luomiseksi osanottajien määrän tulee olla rajattu ja keskustelijoiden aiheidensa asiantuntijoita. Off the record -käytäntö antaa osallistujille mahdollisuuden puhua vapaammin ja nostaa keskustelun tasoa. Tilaisuuksissa on mukana myös median edustajia.
* Esitetään asiat enemmän suurelle yleisölle kuin paikalla olijoille, puhujat varovaisemmin esittäisivät näkemyksiään. Osa osallistujista ei varmaan tulisi
* En tiedä.

MOT:n Bilderberg-paketti