Hyppää pääsisältöön

Tekstitaidon koe

Kuva: Viertolan koulun kuvia

Tekstitaidon kokeessa kannattaa keskittyä ja olla tarkkana. Kokeessa korostuvat tekstin erittelyn ja tulkitsemisen taidot. Tekstitaidolla tarkoitetaan kokelaan taitoa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä tietoisena niiden tavoitteista, ilmaisukeinoista ja konteksteista.

Tekstitaidon kokeessa arvioidaan kokelaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Aineistona voi olla melkeinpä mitä vain painettua materiaalia: kuvia, kaunokirjallisuutta, sarjakuvia, mainoksia ja erilaisia painettuja tekstejä. Tekstilajin ominaispiirteiden ja rakenneosien hallitseminen on siis tärkeää.

Aineistona voi olla esimerkiksi:

Tekstien rakenne ja merkitys (ÄI2)

Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8)

Koetilanne

Tekstitaidon koe on kuuden tunnin mittainen  Kokeessa on kirjoitettua yleiskieltä. Arvosteltaviksi tarkoitetut lopulliset suoritukset jätetään selvästi ja siististi kirjoitettuina. Kokeessa käytetään lyijykynää ja tekstit  kirjoitetaan helposti luettavalla käsialalla niin, että isot ja pienet alkukirjaimet erottuvat toisistaan, yhdyssanojen osat on kirjoitettu selvästi yhteen ja kappalejako on osoitettu selvästi.

Koetilaisuudessa kokelaille jaetaan A4-kokoinen, enintään kahdeksansivuinen vihkonen, joka sisältää tehtävänannot ja aineiston.

Aineistona on asiatekstejä:

  • artikkeleita
  • uutisia
  • mielipidekirjoituksia

kaunokirjallisia tekstejä sekä kuvamateriaalia. Aineisto voi koostua myös pelkästään asiatekstimateriaalista tai pelkästään kaunokirjallisesta materiaalista.

Tekstitaidon kokeen arviointi 

Tehtäviä on viisi, joista saa valita kolme itselleen mieluisinta vaihtoehtoa. Kukin tehtävä arvioidaan pisteillä 0-6 ja nämä pisteet YTL kertoo kolmella.Kaikki kolme vastaustekstiä arvioidaan erikseen.

Tekstitaidon kokeen arviointikohteet ovat:

  • tehtävänannon noudattaminen
  • vastaustekstin sisältöainekset
  • käsitteiden käyttö
  • tekstin rakentaminen
  • kieli
  • kokonaiskuva lukutaidosta.

Tekstitaidon kokeessa arviointikohteista painottuvat tehtävänannon noudattaminen ja kokonaiskuva lukutaidosta. Vastausten arviointia täsmentävät kulloinkin erikseen laadittavat koekohtaiset tehtävien sisältökuvaukset. 

Tarkemmat ohjeet löytyvät  YTL:n sivuilta.

Artikkelit