Hyppää pääsisältöön

Tasavertaisen internetliikenteen puolesta

Tuija Aalto, Janne HolopainenTuija Aalto on Ylen strategiapäällikkö ja Janne Holopainen on Ylen mediasääntelyn päällikkö.

Yle kannattaa sitä, että teleoperaattorit välittävät asiakkailleen kaikkea internetliikennettä tasavertaisesti. Nettineutraliteettiperiaatteeseen otetaan kantaa tulevassa EU:n telealan sääntelyssä.

Euroopan komissio julkaisi 11.9.2013 ehdotuksen yhtenäisistä televiestinnän sisämarkkinoista.

Ehdotuksen tavoitteissa on telepalvelujen yhteismarkkina nykyisten kansallisesti jakautuneiden erillismarkkinoiden sijaan.  Lisäksi pyritään nopeiden langattomien ja kiinteiden laajakaistayhteyksien käyttöönoton kiihdyttämiseen ja kuluttajien aseman parantamiseen laajakaistapalvelujen käyttäjinä.

Yle puoltaa lausunnossaan sitä, että koko väestöllä on mahdollisuus käyttää Ylen julkisen palvelun sisältöjä avoimen internetin kautta. Tämä edellyttää, ettei internetsisältöjä syrjitä internetyhteyksien palvelutarjoajien (teleoperaattorit, muut ISPt) toiminnassa.

Ylen lausunto EU:n sähköisen viestinnän sisämarkkinoita koskevasta asetusehdotuksesta (pdf).

Komission ehdotuksen mahdollisuutta tulla hyväksytyksi pidetään pieninä. Tämä johtuu siitä, että ehdotusta ei todennäköisesti ehditä käsitellä loppuun ennen huhtikuun europarlamenttivaaleja, joiden jälkeen komissio vaihtuu kesällä 2014.

EU-jäsenvaltiot ottavat kantaa ehdotukseen pääministerikokouksessa Eurooppa-neuvostossa lokakuun lopussa.