Hyppää pääsisältöön

Suomalaiset punnitsevat Ylen arvon yhteiskunnalle

Erja Ruohomaa ja Tuija AaltoErja Ruohomaa on strategisen tutkimuksen päällikkö ja Tuija Aalto strategiapäällikkö.

Yle on luotettava ja tärkeä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa ja merkityksellinen myös henkilökohtaisessa mediankäytössä. Näin arvioivat suomalaiset Yleä vuonna 2012.

Ylen siirtyessä veropohjaiseen rahoitukseen vuoden 2013 alusta on arvon tuottamisesta suomalaisille tullut entistä tärkeämpi Ylen velvoite. Niinpä ohjelmistoja suunnitellessaan yleläiset pohtivat nyt entistä tarkemmin, miten kukin ohjelma tai palvelu vahvistaa demokratiaa, kulttuuria, sivistystä, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Arvon tuottaminen yhteiskunnalle voi parhaiten onnistua tavoittamalla kaikki ihmiset. Siksi Ylen ensimmäinen strateginen tavoite onkin palvella hyvin kaikkia suomalaisia.

Yle tutkii ja seuraa asettamiensa tavoitteiden toteutumista ja kerromme tuloksista niin onnistuessamme kuin epäonnistuessammekin.  Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksessa suomalaisilta kysytään aivan konkreettisia asioita kuten esimerkiksi

•    saako Ylen sisällöistä asioihin kriittisiä näkökulmia

•    tukeeko Yle osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun

•    voiko Ylen sisältöjen avulla ymmärtää paremmin Suomessa tai EU:ssa tapahtuvia muutoksia

•    onnistuuko Yle kriiseissä tai onnettomuuksissa saamaan ihmiset yhteen auttamaan toisiaan

•    saavatko lapset Ylen sisällöistä turvallisia lastenohjelmia ja palveluja

•    vahvistuvatko alueelliset ja paikalliset näkökulmat asioihin

•    oppivatko suomalaiset ylen sisällöistä sietämään paremmin erilaisuutta

•    saako Ylestä kuvan siitä arkitodellisuudesta, jossa suomalaiset elävät

Ylen arvo suomalaisille -tutkimus laajentaa myös yhteiskuntavastuun alueelle sitä näkökulmaa, mitä Ylen yleisötutkimuksissa on erityisesti 1990-luvulta lähtien toteutettu.

Tutkimme myös suomalaisten mielikuvaa Ylen toiminnan avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Lisäksi selvitämme, miten yhteiskuntavastuu huomioidaan yhtiön toiminnassa, erityisesti ympäristöasioissa, työntekijöistä huolehtimisessa ja eettisten toimintaperiaatteiden toteutumisessa.  

Kerromme tutkimuksen tuloksista vuoden 2013 lopulla.  

Kommentit

Lue myös - yle.fi:stä poimittua