Hyppää pääsisältöön

JSN antoi kaksi vapauttavaa päätöstä

Julkisen sanan neuvosto on tehnyt vapauttavat päätökset MOT -ohjelmista ”Kavaltajan kosto” ja ”Riivaajat kirkossa” tehdyistä kanteluista. ”Kavaltajan kosto” kertoi 20 vuotta kestäneestä oikeusprosessista ja ”Riivaajat kirkossa” mm. maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaaran kiistanalaisesta toiminnasta. JSN:n mukaan Yleisradio ei kummassakaan tapauksessa rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Kai Bymanin toimittama ”Kavaltajan kosto” esitettiin 17.12.2012. Se kertoo yrittäjä Voitto Virtasen ja hauholaisen yrityksen välisistä puukaupoista, jotka johtivat vuosia kestäneisiin oikeusprosesseihin. JSN:n ratkaisun mukaan kantelija ei yksilöinyt ohjelmassa mahdollisesti olleita virheitä eikä pyytänyt niiden korjausta. Ohjelmassa kuullaan kattavasti kaikkia osapuolia. JSN katsoo myös, että otsikko ”Kavaltajan kosto” voi antaa yksipuolisen kuvan asiasta, mutta se kuitenkin vastasi ohjelman sisältöä. Ohjelmassa ei sekoitettu sepitettä ja tosiasioita toisiinsa. JSN myös toteaa, että Yleisradiolla oli painavat yhteiskunnalliset perusteet tehdä ohjelma 20 -vuotisesta oikeusprosessista ja että ohjelmaa ei olisi voinut tehdä lainkaan paljastamatta kantelijan nimeä. Lue päätös.

Kirsi Skönin toimittama ”Riivaajat kirkossa” esitettiin 25.2.2013. Ohjelma kertoo herätysliikkeiden roolista kirkon piirissä ja maallikkosaarnaaja Pirkko Jalovaaran toiminnasta. JSN katsoo, että kun kirkolla on verotusoikeus ja se kuuluu keskeisiin yhteiskunnallisiin instituutioihin, on perusteltua arvioida sen toimintaa ja esimerkiksi rahavirtojen kohdentumista kriittisestäkin näkökulmasta. Toimituksella oli myös oikeus käyttää poikkeuksellisia tiedonhankintamenetelmiä. ”Piilokameran avulla se sai tuotua yleisön tietoon yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa rukousiltojen tapahtumista.” JSN ei näe huomauttamista myöskään ohjelman editoinnissa ja toteaa, että kantelijan ja ”tilaisuuteen osallistuneen yleisön uskoa ei tuotu esiin halventavasti”. Lue päätös.