Hyppää pääsisältöön

Kun terapeutti rikkoo rajan

Kun terapeutti rikkoo rajan
Kun terapeutti rikkoo rajan Kuva: MOT, Yle uskomushoidot

Virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella toimii kirjava joukko terapeutteja, konsultteja ja parantajia, jotka saattavat käyttää voimakkaitakin tajuntaan vaikuttavia menetelmiä. Toistaiseksi laki ei säätele vaihtoehtohoitoja.

MOT antaa puheenvuoron kolmelle naiselle, joiden elämä on järkkynyt terapian vuoksi. He kaikki ovat käyneet saman terapeutin vastaanotolla. Naiset ovat kokeneet tuleensa voimakkaasti manipuloiduiksi, jopa hypnotisoiduiksi. Terapiaan sekoittui heidän mukaansa seksuaalisia tekoja. Viranomaiset eivät ainakaan toistaiseksi ole puuttuneet terapeutin toimintaan, koska tällä ei ole virallista asemaa terveydenhuollossa.

Vuonna 2009 valmistui laaja mietintö vaihtoehtohoitojen sääntelyn tarpeesta. Mietinnössä kiinnitettiin erityistä huomiota mielenterveysongelmaisten asemaan vaihtoehtomarkkinoilla. Mielenterveyspotilaat ovat kaikkein haavoittuvin potilasryhmä, ja he kohtaavat muita potilaita useammin erilaista hyväksikäyttöä. Erilaisten tajuntaan vaikuttavien suggestiivisten menetelmien käyttö terapiassa voi syventää apua hakevan ihmisen masennusta tai itsetuhoisuutta.

Mietinnössä esitettiin, että esimerkiksi hypnoosia saisivat käyttää vain terveydenhuollon ammattilaiset. Mietintö ja sen pohjalta tehty lakiesitys ovat hautautuneet sosiaali- ja terveysministeriöön lähes viideksi vuodeksi. Ministeriössä ei ole tehty päätöksiä siitä, milloin lainsäädäntövalmistelu käynnistetään.

Mielenterveyspotilaat ovat kaikkein haavoittuvin potilasryhmä, ja he kohtaavat muita potilaita useammin erilaista hyväksikäyttöä.

Vaihtoehtohoitojen sisällön valvonta ei tällä hetkellä kuulu minkään viranomaisen toimivaltaan. Ainoa reitti saada oikeutta on tehdä tutkintapyyntö poliisille. Poliisilla tai tuomioistuimilla ei myöskään välttämättä ole kykyä arvioida hoidon laatua tai riippuvuussuhteiden syvyyttä. Juridisesti virallisen terveydenhuoltoalan ulkopuolella toimivia terapeutteja ja parantajia pidetään yksityishenkilöinä.

Hypnoosia tai voimakasta manipulaatiota ei ole pidetty raskauttavina seikkoina hyväksikäyttöä arvioitaessa. Vaihtoehtoisten terapeuttien suhdetta potilaisiinsa ei ole juuri käsitelty tuomioistuimissa. Korkein oikeus antaa lähipäivinä tuomionsa seksuaalisesta hyväksikäytöstä epäillylle kansanparantajalle.

Kommentit