Hyppää pääsisältöön

Vainoamisella on vakavat seuraukset

Noin 100 000 ihmistä karsii vainoamisesta Suomessa
Noin 100 000 ihmistä karsii vainoamisesta Suomessa Kuva: Yle, Mot vainoaminen

Mot-ohjelmassa Vainoajien kurinpalautus (3.2.2014) komisario Jarkko Hynninen kertoo, että yli puolelle vainoamisen kohteeksi joutuneista kehittyy traumaperäisen stressihäiriön oireita. Jopa 12% pitkäkestoisen vainoamisen uhreista on toistuvasti harkinnut itsemurhaa.

Useiden vainoamistapausten taustalla on tutkimusten mukaan päättynyt parisuhde. Miehet ja naiset vainon uhreina ja tekijöinä ovat myös erilaisia.

Vuodenvaihteessa Suomen rikoslakiin tehtiin lisäys, joka tekee vainoamisesta rikoksen:

Vainoaminen
Joka toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten näihin rinnastettavalla tavalla oikeudettomasti vainoaa toista siten, että se on omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä yhtä ankaraa tai ankarampaa rangaistusta, vainoamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

RL 25: a § (13.12.2013/879)

vainon uhrit, MOT
vainon uhrit, MOT Kuva: Yle/MOT vainoaminen
Kommentit