Hyppää pääsisältöön

Ylen hallintoneuvosto: Ylen rahoituksesta on päätettävä eduskunnassa

Yleisradion hallintoneuvosto katsoo, että päätös Ylen rahoituksesta kuuluu eduskunnalle. Hallintoneuvosto keskusteli Ylen hallituksen antamasta selvityksestä yhtiön toiminnan lähtökohdiksi ja rahoituksen tasoksi kokouksessaan 11.3.

Hallintoneuvosto antoi marraskuussa 2013 Ylen hallitukselle tehtäväksi selvittää seuraukset, jotka mahdollinen Yle-veron indeksikorotuksesta luopuminen vuonna 2015 aiheuttaisi.

”Ylen julkiselle palvelulle on olemassa laaja yhteiskunnallinen kannatus. Yle-lain ja Ylen rahoitusmallin takana oli vuonna 2012 laaja parlamentaarinen tuki eduskunnassa. Rahoitusmekanismiin kuuluu myös vuosittainen indeksitarkistus. Ylen hallintoneuvosto merkitsee Ylen hallitukselta saamansa selvityksen tiedoksi ja katsoo, että Yleisradiolain mukaan hallintoneuvoston toimivaltaan ei kuulu tehdä esityksiä Ylen rahoituksen tasosta, vaan asia kuuluu eduskunnalle”, sanoo Ylen hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kantola.

Yle-indeksi muodostuu elinkustannusindeksistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa, sekä ansiotasoindeksistä, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa. Jos elinkustannukset tai ansiotaso eivät Suomessa nousisi, ei indeksikorotustakaan tehtäisi. Indeksikorotuksella katetaan vuoden aikana kasvaneet kustannukset. Mahdollinen indeksin jäädyttäminen vaikuttaisi merkittävästi Ylen tuloihin.

Indeksitarkistuksen taloudelliset vaikutukset Ylelle

Mahdollinen indeksin jäädyttäminen vaikuttaisi merkittävästi Ylen tuloihin.
– Vuonna 2015 leikkaus veisi suunnitellun tuloksen 5 milj. eurosta -1,8 milj. euroon.
– Vuonna 2016 tulos olisi -5 milj. euron sijasta -15,2 milj. euroa.
– Vuonna 2017 tulos olisi 5 milj. euron sijasta -14 milj. euroa, vaikka indeksikorotus vuosina 2016 ja 2017 palautettaisiin ja olisi suuruudeltaan 2 %.

Ylen hallintoneuvosto päätti vuonna 2012, että Ylen tuloksen pitää pysyä vuosittain keskimäärin tasapainossa, kuitenkin niin, että tulos voi vaihdella -5 ja +5 milj. euron välillä. Tarve vaihteluun syntyy joka toinen vuosi säännöllisesti toistuvista suurista ja kalliista urheilutapahtumista.

Ylen hallintoneuvosto on tietoinen siitä, että yhtiö tehosti toimintaansa koko 2000-luvun ajan ja yhtiön reaalikulut pienenivät. Yle joutui joka vuosi supistamaan toimintoja tehostamisilla ja henkilöstön vähennyksillä ja joutui mm. leikkaamaan tuotantoyhtiöiltä tehtäviä ostoja.

Ylen hallituksen selvityksen mukaan mahdollinen indeksikorotuksen jäädyttäminen vuonna 2015 vaikeuttaisi Ylen pitkän tähtäimen kehitystä ja yhtiön kykyä tehdä uusia avauksia muuttuvan mediankäytön vaatimalla tavalla. Indeksin jäädyttämisellä olisi vaikutuksia riippumattomaan ja monipuoliseen tiedonvälitykseen sekä ohjelmahankintoihin tuotantoyhtiöiltä.

Selvitys Yle-indeksin merkityksestä

Lisätiedot
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Ilkka Kantola, p. 09 432 3077, 050 512 2173, ilkka.kantola@eduskunta.fi