Hyppää pääsisältöön

Yle osallistuu taloustalkoisiin ja tehostaa toimintaansa

Yle aloittaa vuoden 2015 taloussuunnittelun välittömästi, jotta Yle-indeksin jäädyttämisestä aiheutuva aukko yhtiön rahoituksessa pystytään paikkaamaan.

”Ylen rahoituksesta päättää eduskunta ja on selvää, että on yhtiö on kansallisissa taloustalkoissa mukana, kun eduskunta on näin linjannut”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Ylen rahoitus on mitoitettu niin, että yhtiö voi täyttää sille Yle-laissa säädetyt tehtävät. Yle-indeksillä on ollut tarkoitus kattaa vuosittainen kustannusten nousu. Rahoitusmekanismilla ja indeksillä on haluttu taata Ylen riippumattomuus ja eristää verorahoitus jokavuotisesta poliittisesta keskustelusta ja poliittisista suhdanteista.

”Eduskunta omistaa Yleisradion. On arvokasta, että tästä periaatteesta pidettiin kiinni ja indeksin jäädyttämisestä päätettiin eduskunnassa yksimielisesti hallituksen ja opposition yhteisellä päätöksellä. Ylen julkisen palvelun rahoituksen vakauden ja julkisen palvelun pitkän tähtäimen suunnittelun kannalta on luonnollisesti toivottavaa, että alkuperäiseen lain muotoiluun ja henkeen päästäisiin palaamaan vuonna 2016”, Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen jatkaa.

Kivisen mukaan Yle paikkaa kustannusten noususta syntyvän aukon säästöillä ja toiminnan tehostamisella.

”Pyrimme minimoimaan luovalle sektorille tästä päätöksestä aiheutuvan haitan ja pitämään kiinni Ylen työllistämismahdollisuuksista myös vuonna 2015. Ylen arvion mukaan sopeutustarve vuonna 2015 on vähintään 5–7 miljoonaa euroa”, Kivinen sanoo.

Lisätiedot

Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja, 040 7502 999, reija.hyvarinen@yle.fi