Hyppää pääsisältöön

MOT-kysely: Tyrmäys eurolle

MOT:n EU-kysely: 63% vastaajista tyrmää euron
MOT:n EU-kysely: 63% vastaajista tyrmää euron Kuva: Yle, MOT euroopan unioni

Euroopan unionin rahaliitto ja yhteisvaluutta euro saavat tyrmäyksen MOT:n tekemässä kyselyssä. MOT:n kyselyyn on vastattu maanantaiaamupäivään 5.5. mennessä 3 700 kertaa.

Noin 1 500 vastauksessa Suomi haluttaisiin irrottaa euroalueesta. Kyselyyn vastanneista 59 prosenttia ilmoittaa vastustavansa unionin talous- ja rahaliittoa sekä euroa. Kannattajien osuus on 30 prosenttia.

MOT:n kyselyn vastaukset ovat hyvin kriittisiä, kun niitä verrataan EU:n tekemiin kyselyihin.

EU-komission viime syksynä tekemän kyselyn mukaan 52 prosenttia unionimaiden kansalaisista kannattaa euroa. Vastustajien osuus oli 41 prosenttia.

EU-kyselyn mukaan 75 prosenttia suomalaisista olisi euron kannalla, ja vastustajia olisi 22 prosenttia.

Eniten eroamisen puoltoääniä sai Kreikka, yli 1 600. Parhaiten euro näyttäisi kyselyn mukaan sopivan Ranskalle, Itävallalle ja Benelux-maille.

Neljännes
luottaa EU:hun

Vain neljännes MOT:n kyselyyn osallistuneista luottaa Euroopan unioniin.

EU-komission viime syksyn kyselyssä kolmannes unionin kansalaisista suhtautui unioniin myönteisesti.

MOT:n avoimen verkkokyselyn 3 700 vastaajasta 25 prosenttia tuntee EU:ta kohtaan enemmän luottamusta kuin epäluottamusta.

EU-komission viime syksynä tekemän kyselyn mukaan 31 prosenttia unionin kansalaisista luottaa EU:hun.

MOT kysyy myös, millainen kuva vastaajilla ylipäätään on EU:sta. Melko ja hyvin kielteisten osuus on 61 prosenttia. Myönteisten osuus on 27 prosenttia.

Komission teettämässä kyselyssä myönteisten vastaajien osuus oli 31 ja kielteisten 28 prosenttia. Suurin ryhmä olivat neutraalit: 39 prosenttia – MOT:n kyselyyn vastaajista tähän ryhmään kuului vain 12 prosenttia vastaajista.

Huom! Tässä artikkelissa esitetyt tulokset on päivitetty maanantaiaamupäivän 5.5. tilanteen mukaan.

Näin kysely
tehtiin

MOT:n kyselylomake laadittiin pitäen mallina EU-komission eurobarometri-kyselyä. Komissio on seurannut kansalaismielipidettä ja sen kehittymistä vuodesta 1974 alkaen.

MOT:n kysely avattiin 23. huhtikuuta ja suljettiin 7. toukokuuta. Kysely liittyi MOT:n ohjelmaan EU:n kummisetä, jossa käsiteltiin EU:n kehityksen ja tulevaisuuden taustoja. Kysely oli avoin eli siihen saivat osallistua kaikki halukkaat. Avoimuudesta johtuen kyselyn tuloksia ei voi pitää samalla tavalla luotettavina kuin komission kyselyä. Eurobarometreissä käytetään tilastollista otosmenetelmää, ja kyselyt tehdään käymällä vastaajien kotona.

MOT:n verkkokysely kokosi kaikkiaan 4 899 vastausta. MOT kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Vastauksista tehdään kooste, joka lähetetään kaikille EU-parlamenttivaaleihin osallistuville suomalaisille puolueille.

Kyselyn lopulliset
tulokset

Lisää aiheesta

Kommentit