Hyppää pääsisältöön

MOT-kysely: Vastaajat penseitä EU:lle

MOT:n kysely EU:sta
75% MOT:n EU-kyselyyn vastanneista tuntee epäluottamusta Euroopan unionia kohtaan MOT:n kysely EU:sta Kuva: Yle, MOT euroopan unioni

Seitsemänkymmentäviisi prosenttia MOT-ohjelman tekemän avoimen verkkokyselyn vastaajista tuntee epäluottamusta Euroopan unioniin. Kyselyyn on tullut maanantaiaamupäivään mennessä 3 700 vastausta.

Vain kaksikymmentäviisi prosenttia vastaajista ilmoittaa tuntevansa EU:ta kohtaan enemmän luottamusta kuin epäluottamusta.

Kysymys on sama, jota EU-komissio käyttää eurobarometreissä. Tuoreimmassa eli viimesyksyisessä barometrissä 31 prosenttia EU-kansalaisista tunsi enemmän luottamusta kuin epäluottamusta unionia kohtaan.

MOT-kyselyn vastaajista 61 prosentilla on kielteinen kuva Euroopan unionista. 27 prosentilla kuva on myönteinen. Eurobarometrin vastaavat luvut olivat 28 ja 31 prosenttia.

MOT-kyselyssä Jyrki Kataisen (kok) hallitus sai yhtä huonon arvion kuin EU: 76 prosenttia tunsi enemmän epäluottamusta kuin luottamusta hallitusta kohtaan.

Eduskunta selvisi paremmin: 56 prosenttia tunsi enemmän epäluottamusta ja 44 prosenttia enemmän luottamusta.

Tuloksia
taulukoina

Tunnetko Euroopan unionia kohtaan enemmän luottamusta vai epäluottamusta?
Enemmän luottamusta 921 25 %
Enemmän epäluottamusta 2719 75 %
Tunnetko Suomen eduskuntaa kohtaan enemmän luottamusta vai epäluottamusta?
Enemmän luottamusta 1603 44 %
Enemmän epäluottamusta 2030 56 %
Tunnetko Suomen hallitusta kohtaan enemmän luottamusta vai epäluottamusta?
Enemmän luottamusta 856 24 %
Enemmän epäluottamusta 2785 76 %
Millainen kuva sinulla on ylipäätään EU:sta?
Hyvin myönteinen 214 6 %
Melko myönteinen 791 21 %
Ei myönteinen eikä kielteinen 429 12 %
Melko kielteinen 1160 31 %
Hyvin kielteinen 1104 30 %
Tunnetko olevasi EU-kansalainen?
Ehdottomasti kyllä 679 18 %
Jossakin määrin kyllä 872 24 %
Oikeastaan en 921 25%
Ehdottomasti en 1153 31 %
En tiedä 50 1 %
Kannatatko vapaakauppasopimuksen solmimista EU:n ja Yhdysvaltain kesken?
Kannatan vahvasti 559 15 %
Kannatan jossain määrin 1129 31 %
Vastustan jossain määrin 493 14 %
Vastustan jyrkästi 1143 31 %
En tiedä 313 9 %
Minkä seuraavista ehdokasmaista haluaisit seuraavaksi liittyvän EU:hun?
Islanti 2087 82 %
Makedonia 57 2 %
Montenegro 86 3 %
Serbia 102 4 %
Turkki 209 8 %
Kannatatko vai vastustatko ajatusta EU:n talous- ja rahaliittoa sekä euroa?
Kannatan 1094 30 %
Vastustan 2158 59 %
Ei kantaa 390 11 %
Kannatatko vai vastustatko ajatusta EU:n omasta armeijasta?
Kannatan 768 21 %
Vastustan 2218 61 %
Ei kantaa 656 18 %

Huom! Tässä artikkelissa esitetyt tulokset on päivitetty maanantaiaamupäivän 5.5. tilanteen mukaan.

Näin kysely
tehtiin

MOT:n kyselylomake laadittiin pitäen mallina EU-komission eurobarometri-kyselyä. Komissio on seurannut kansalaismielipidettä ja sen kehittymistä vuodesta 1974 alkaen.

MOT:n kysely avattiin 23. huhtikuuta. Kysely oli avoin eli siihen saivat osallistua kaikki halukkaat.

Kyselyn avoimuudesta johtuen sen tuloksia ei voi pitää samalla tavalla luotettavina kuin komission kyselyä. Eurobarometreissä käytetään tilastollista otosmenetelmää, ja kyselyt tehdään käymällä vastaajien kotona.

MOT:n kysely suljettiin 7. toukokuuta. Kysely liittyi MOT:n ohjelmaan EU:n kummisetä, jossa käsiteltiin EU:n kehityksen ja tulevaisuuden taustoja.

MOT:n verkkokysely kokosi kaikkiaan 4 899 vastausta. MOT kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita.

Vastauksista tehdään kooste, joka lähetetään kaikille EU-parlamenttivaaleihin osallistuville suomalaisille puolueille.

Kyselyn lopulliset
tulokset

Lisää aiheesta

Kommentit