Hyppää pääsisältöön

Perheen tehtävä on väestön lisäys

Perheen oleellisimpia tehtäviä ovat väestön lisäys, kasvatustehtävät, taloudellinen toiminta ja sukupuolisuhteiden kontrolli, kertoi Koulu-tv keväällä 1967. Yhteiskunnan muuttuminen teki nämä tehtävät mutkallisemmiksi kuin ennen. Uskonnollissävytteisen kasvatusperinteen rinnalle oli tulossa uusia ihanteita.

"Tästähän se tavallisesti alkaa", aloittaa Koulu-tv Perhe yhteiskunnan muutosten pyörteissä -ohjelmansa, kun vihkipari astelee alttarille. Vihkimisen jälkeen jatkumona onkin synnytyssairaalan vauvalasta käsivarsille nostettu kapalo.

Huhtikuussa 1967 lähetetyn ohjelman mukaan perinteinen suomalainen avioliitto on kristillinen avioliitto. Selostuksessa kerrotaan, että korostuneesti uskonnollissävyisiä ovat myös perinteiset perhettä koskevat arvot ja normit, jotka pohjautuvat useimmiten Raamatun kymmeneen käskyyn.

Kristillisyyteen pohjautuvat ihanteet olivat kuitenkin murroksessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa viitattiin sosiologiaan. Sosiologien mukaan perhe oli yhteiskunnan laitos. Perheen sisäistä väestön lisäämistä yhteiskunta oli pyrkinyt kannustamaan ja perheen ulkopuolista rajoittamaan. Perheen yksi tärkeä tehtävä liittyikin yhteiskunnan jäsenten välisten sukupuolisuhteiden kontrolliin.

Ennen tavallisesta tuvantäyteisesti lapsilaumasta oli siirrytty kahden kolmen lapsen perheeseen. Perinteinen uskonnollispohjainen näkemys, että Jumala antaa lapset, oli väestön enemmistön keskuudessa vaihtunut ihmisen itsensä valitsemaksi syntyvyyden tietoiseksi säätelyksi. Sukupuolisuhteista puhumista oli aiemmin häpeilty ja aihetta väistelty kotona ja koulussa. Nyt Suomeenkin virtasi avointa keskustelua seksuaalisuudesta ja aborteista. Koettiin myös tarpeelliseksi, että kouluissa lapsia opetettaisiin sukupuoliasioista jo ennen puberteetin alkua.

Kasvatusta, kontrollia ja kauppaa

Yhteiskunnan odotuksena oli, etteivät perheet vain tuota lapsia, vaan lisäksi tekevät heistä yhteiskuntaan soveltua kansalaisia. Isä nähtiin perinteisenä perheen päänä, voimakastahtoisen naisen komennossa oleva vässykkämies oli vitsi ja sosiologien mukaan tällainen asetelma oli poikkeavaa käyttäytymistä.

Sukupuoliroolien asetelma näkyi toimittajankin kysymyksessä: "Nämä kasvatuskysymykset ovat lähinnä äitiä koskevia kysymyksiä, mutta kysyn kuitenkin ensin teiltä (isältä), minkälaisella periaatteella lapsianne kasvatatte, onko teillä kristillisellä pohjalla tämä kasvatus vai oletteko jollain tavoin vapaamielisemmällä kannalla? " Haastateltavat vanhemmat kertovat kasvattavansa ainakin osin kristilliseltä pohjalta. Ilta- ja ruokarukoukset kuuluvat arkeen, ja ilman kristillistä pohjaa täytyisi luottaa täysin omiin voimiinsa ja elämä olisi tuuliajolla. Toisessa haastatellussa perheessä isä taas näki vanhakantaisen kristillisyyden aiheuttavan ihmiselle ristiriitoja. Miehen mukaan kirkko oli jyrkällä asennoitumisellaan ajanut ihmisiä hullujenhuoneelle, vaimolle jotkin kirkon arvot olivat kuitenkin edelleen käypiä ja hyviä.

Myös taloudellisten seikkojen kerrottiin aina näytelleen tärkeää osaa perhettä perustettaessa. Lait säätelevät omistamista ja perimista ja avioliitosta on puhuttu naimakauppana. Varakkuuden ohella on myös rivakka työihminen ollut arvotettua kauppatavaraa. 1960-luvun uudenaikaisessa yhteiskunnassa oli uusia ongelmia, mm. äidin palkkatyö. Perinteisen ihanteen mukaan äidin paikka oli kotona, uudenaikaisessa yhteiskunnassa tämä ihanne oli tullut kyseenalaiseksi ja naisillakin oli oikeus samaan työn tarjoamaan elämänsisältöön kuin miehelläkin, ja molempien vanhempien tuoma ansio oli usein myös taloudellinen välttämättömyys.

Kun perhemalli oli muutoksessa pidettiin uusia nuoria tuulia osin jopa moraalittomina ja edesvastuuttomina. Kun perinteinen näkemys korosti kuria, järjestystä, kuuliaisuutta ja yhteiskunnan ensisijaisuutta, työntyi uuden polven ajattelua esiin yksilön ensisijaisuus: yksilön vapaus, riippumattomuus, suvaitsevaisuus. ”Ollaan huolestuneita yksilöstä ja hänen tulevaisuudestaan yhteiskunnan kontrollin alaisena. Ankara isävaltaisuus halutaan vaihtaa miehen ja naisen tasavertaisuudeksi, vanhempiin kohdistettu kuuliaisuus vanhempien ja lasten väliseksi toveruudeksi, henkilökohtainen vapaus perheen kiinteyden yläpuolella olevaksi arvoksi.”

Koulu-tv:n mukaan uusia vastauksia ei ole kuitenkaan varaa tukahduttaa, varsinkaan kun vanhat vastaukset eivät ole osoittautuneet riittäviksi ratkaisuiksi.

Teksti: Elina Yli-Ojanperä

Uusimmat sisällöt - Elävä arkisto