Hyppää pääsisältöön

Possurallia Euroopan teillä

Porsaiden kuljetukseen käytettävä rekka
Porsaiden kuljetukseen käytettävä rekka Kuva: MOT, Yle kuljetus

Euroopan teillä rahdataan yhä useammin eläviä tuotantoeläimiä. Maanantaina 23. kesäkuuta uusittava MOT: Europorsaan rekkaralli -ohjelma kertoo, että tuotantoeläinten kaupan lisääntymisen syy on Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisten hintaerojen hyödyntäminen.

Porsastuottajat vievät eläimet sinne, mistä niistä saa parhaan hinnan. Kuljetusbisnes on niin kilpailtua, että pitkienkin matkojen kuljettaminen kannattaa.

Euroopan unionin asetus eläinten hyvinvoinnista eläinkuljetuksissa on vuodelta 2007. EU:n sallimat kuljetusajat ovat pitkiä: vieroittamattomia, vielä maitoa juovia eläimiä saa kuljettaa yhdeksän tuntia. Sen jälkeen on pidettävä tunnin lepo juottoa varten, ja matka saa jatkua jälleen yhdeksän tunnin ajan.

Sikoja saa kuljettaa 24 tunnin matkan, jos ajoneuvossa on jatkuva juottomahdollisuus. Nautoja, lampaita ja vuohia saa kuljettaa 14 tuntia, jonka jälkeen on pidettävä tunnin lepo juottoa varten. Sen jälkeen eläimiä saa kuljettaa jälleen 14 tunnin ajan.

Euroopan unionin komission 2011 tekemästä selvityksestä ilmenee, että sikojen kuljetus EU:n alueella on lisääntynyt vuodesta 2005 vuoteen 2009 seitsemänkymmentä prosenttia 28 miljoonaan sikaan.

Lähes 70 prosenttia sioista kuljetetaan Tanskasta tai Hollannista. Saksa vastaanottaa yli puolet kaikista kuljetetuista sioista.

Suomessa
400 tarkastusta

Suomessa tarkastettiin viime vuonna lähes neljäsataa eläinkuljetusta. Epäkohtia havaittiin viidenneksessä kuljetuksista.

Laki edellyttää, että kuljettajalla on lupa ja pätevyys eläinkuljetuksiin ja että ajoneuvolla on pitkiä kuljetuksia varten oma hyväksyntätodistuksensa. Monissa tapauksissa asiakirjat ovat olemassa, mutta ne eivät ole mukana.

Eniten tarkastettiin sika-, nauta-, ja siipikarjakuljetuksia. Viidessä kuljetuksessa havaittiin eläimiä, jotka eivät olleet kuljetuskuntoisia. Eläimellä on voinut olla jokin vika tai sairaus. Lisäksi neljässä kuljetuksessa havaittiin kuorman lastaukseen ja purkuun sekä eläinten käsittelyyn liittyviä epäkohtia.

Linkkejä