Hyppää pääsisältöön

UMK 2015 -säännöt

Uuden Musiikin Kilpailu 2015 - säännöt
Uuden Musiikin Kilpailu 2015 - säännöt Kuva: Harri Hakanen säännöt

Uuden Musiikin Kilpailun 2015 säännöt on julkaistu. Muistathan, että kilpailuun hakuaika alkaa 1.9.2014 klo 12 ja kestää vain viikon! Tee siis biisi hyvissä ajoin ja toimita se meille syyskuun alussa. Osoitteeseen umk@yle.fi tuleviin tiedusteluihin vastataan 4.8. alkaen.

Regler på svenska.
Rules in English.

Lataa säännöt PDF-tiedostona.
Ladda ner regler i PDF-format på svenska.
Download the rules in PDF format in English.

UUDEN MUSIIKIN KILPAILU 2015 SÄÄNNÖT

Uuden Musiikin Kilpailussa (myöhemmin kilpailu) etsitään parasta uutta suomalaista kappaletta ja esiintyjää. Kilpailun voittaja edustaa Suomea vuoden 2015 Eurovision laulukilpailussa. Yleisradio Oy (myöhemmin Yle) päättää kilpailuprosessin toteuttamistavasta ja aikataulusta ottaen huomioon Euroopan yleisradioliiton (myöhemmin EBU) asettamat säännöt ja aikataulut.

1. Osallistuminen ja materiaalit

1.1. Kilpailuun voi osallistua vain ennen julkaisemattomalla kappaleella.

1.2. Kilpailuun voi lähettää demoja 1.9.2014 klo 12 – 8.9.2014 klo 12 välisenä aikana. Kilpailuun hyväksytään ainoastaan määräaikana Yleisradioon (Pasila) saapuneet, näiden sääntöjen mukaiset demot.

1.3. Demo ja muut pyydetyt materiaalit voidaan toimittaa joko lataamalla ne digitaalisessa muodossa Ylen palvelimelle tai lähettämällä ne postitse muistitikulla (osoitteet ja tekniset vaatimukset sääntöjen lopussa). Mikäli lähetät materiaalin muistitikulla, tulosta, täytä ja allekirjoita osoitteesta yle.fi/umk löytyvä ilmoittautumislomake.

1.4. Esiintyjä voi osallistua kilpailuun solistina vain yhdessä (1) kappaleessa, mutta voi olla mukana toisessa kappaleessa yhtyeen rivijäsenenä. Kappaleiden tekijät (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat) voivat osallistua kilpailuun usealla kappaleella.

1.5. Solistin tai yhtyeen, joka esittää kappaleen demolla, tulee olla kappaleen lopullinen esittäjä.

1.6. Demon tulee olla laulettu, tuotannollisesti korkeatasoinen ja siltä tulee olla kuultavissa melodian lisäksi kappaleen lopullisen sovituksen suuntaviivat ja ideat.

1.7. Kilpailuun lähetettyjä demoja tai muita materiaaleja ei palauteta, eikä Yle maksa niistä korvauksia tai vastaa sellaisista kuluista ja palkkioista, jotka aiheutuvat kilpailuun lähetetyn materiaalin tuotannosta.

1.8. Kilpailun yhteydessä Ylellä on oikeus käyttää kaikkia lähetettyjä materiaaleja kaikilla tavoilla mukaan lukien kilpailun markkinointi sekä kilpailun aikana tuotetuissa ohjelmissa välitystavasta riippumatta ja ajallisesti rajoittamatta.

1.9. Kilpailuun ilmoittautumalla kappaleen tekijä(t), esittäjät(t) sekä muut oikeudenomistajat antavat Ylelle suostumuksensa kuvata näiden kilpailuun valmistautumista.

1.10. Ylellä on kilpailun aikana tuottamaansa materiaaliin yksinoikeudella kaikki oikeudet alueellisesti ja ajallisesti rajoittamatta, mukaan lukien oikeus materiaalin muokkaamiseen ja edelleen luovuttamiseen.

2. Kilpailuprosessi

2.1. Ylen nimeämä asiantuntijaraati valitsee jatkoon pääsevät kilpailijat (esiintyjä + kappale) kaikkien kilpailuun lähetettyjen kappaleiden joukosta.

2.2. Yle pidättää itselleen oikeuden päättää kilpailijoiden valintatavasta. Tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa.

2.3. Yleisö äänestää jatkoon valituista kilpailijoista kilpailun finalistit karsinnoissa, jotka välitetään suorina tv-lähetyksinä.

2.4. Voittajan valinta tapahtuu maaliskuussa 2015 järjestettävässä UMK-finaalissa, joka välitetään suorana tv-lähetyksenä. Voittaja sitoutuu edustamaan Suomea vuoden 2015 Eurovision kansainvälisessä laulukilpailussa ja tuottamaan EBU:n sääntöjen mukaisen kappaleen.

2.5. Mikäli yleisöäänestys karsintojen tai finaalin aikana teknisen tai muun syyn takia epäonnistuu, voittajan päättää Ylen nimeämä asiantuntijaraati.

2.6. Kilpailijat eivät saa kertoa julkisuuteen Ylen määrittelemistä kilpailuprosessin eri vaiheista, tuloksista tms. ennen myöhemmin ilmoitettavaa ajankohtaa. Ylellä on oikeus hylätä kilpailija, joka ei noudata salassapitovelvollisuutta tai muita kilpailun sääntöjä.

3. Yleiset säännöt

3.1. Kilpailuun lähetetyllä demolla ei saa osallistua muiden maiden Eurovision-karsintoihin.

3.2. Vähintään yhdellä kappaleen tekijöistä ja pääsolist(e)illa on oltava Suomen kansalaisuus tai pysyvä asuinpaikka Suomessa.

3.3. Kaikkien kilpailuun osallistuvien esiintyjien tulee täyttää 16 vuotta 16.5.2015 mennessä (alustava päivämäärä, muutos mahdollinen). Em. ikärajoitus ei koske kappaleen säveltäjiä, sanoittajia tai sovittajia.

3.4. Kappaleen kesto saa olla yli kolme (3) minuuttia, mutta jatkoon valitut kilpailijat sitoutuvat tekemään kappaleestaan EBU-sääntöjen mukaiset kolmen minuutin versiot myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan mennessä.

3.5. TV-esiintymisissä kilpailijoiden esiintyvässä kokoonpanossa voi olla korkeintaan kuusi henkilöä.

3.6. Kappaleen esityskieli on vapaa. Kilpailun voittajan tulee ottaa huomioon, että EBU-sääntöjen mukaan kappaleen sanoitukset eivät saa olla poliittiset tai loukkaavat, eivätkä ne saa sisältää kirosanoja tai tuotemerkkejä.

3.7. Kaikki kilpailun tv-esiintymiset tapahtuvat singbackina live-on-tape - tai instrumentaalitaustojen kanssa. Taustat on toimitettava Ylelle myöhemmin ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.

3.8. Ylen valitsema yhteistyökumppani tuottaa lopulliset versiot jatkoon valituista kappaleista. Kilpailija voi tuottaa lopullisen version myös itsenäisesti, jolloin kilpailijan tai hänen edustajansa (tuottaja, levy-yhtiö jne.) on toimitettava materiaali valmiina annettuun määräaikaan mennessä ja vaaditussa tallenneformaatissa. Tällöin kilpailija tai hänen edustajansa vastaa siitä, että versio on teknisesti esityskelpoinen. Mikäli joku kolmas osapuoli esittää jälkikäteen uusista esitystaustoista ja/tai lauletuista versioista Ylelle jotain lisävaatimuksia, vastaa niistä äänitteen tuottaja.

3.9. Kappaleiden säveltäjien, sanoittajien ja sovittajien osalta Yle raportoi esityksensä Teostolle, joka hoitaa korvaukset kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Kilpailijoiden on itse tehtävä kappaleestaan teosilmoitus Teostolle.

3.10. Yle vastaa kilpailijoiden sellaisista kilpailuun liittyvistä kohtuullisista matka- ja majoituskuluista, joista on etukäteen sovittu Ylen edustajan kanssa. Ulkomailta kilpailuun matkustaville kilpailijoille, taustalaulajille ja muille esitykseen hyväksytyille henkilöille Yle korvaa ainoastaan sovitut Suomen sisäiset matkat.

3.11. Yle maksaa kilpailijoille tv-esiintymisistä erikseen sovittavan korvauksen.

3.12. Yle ei maksa korvauksia muille kilpailuesityksen suunnitteluun ja valmisteluun osallistuville kilpailijoiden avustajille, eikä korvaa kilpailutapahtumiin hankituista esiintymisasuista, erikoiskampauksista tai ylimääräisestä rekvisiitasta aiheutuvia kustannuksia. Yle tarjoaa kilpailutapahtumissa normaalit kampaus-, meikkaus-, puvustus- ja koreografipalvelut. Kilpailija saa käyttää omia avustajiaan, mutta Yle ei korvaa heidän kulujaan tai palkkioitaan.

3.13. Kilpailuun osallistuvia sävellyksiä tai sanoituksia ei saa esittää julkisesti eikä julkaista kaupallisesti tai ei-kaupallisesti (nuotti, äänilevy, kasetti, CD, DVD, elokuva, video, radio, televisio, internet, mobiili, on demand tms.) ennen kuin Yle julkistaa jatkoon valitut kappaleet. Jatkoon valittuja kappaleita saa esittää julkisesti tai julkaista vasta myöhemmin ilmoitettavan päivämäärän jälkeen.

3.14. Jatkoon valittujen kappaleiden oikeudenhaltijat sitoutuvat luovuttamaan kappaleensa julkaistaviksi mahdollisella kokoelmalevyllä. Kokoelmalevykäytöstä ei makseta erillistä lisensointimaksua, ainoastaan pro rata -käytännön mukaiset myyntirojaltit.

3.15. Jatkoon valittujen kappaleiden esittäjien (solisti(t), bändi(t), taustalaulajat ja muut esiintyjät) on sitouduttava olemaan käytettävissä harjoituksia, esiintymisiä ja markkinointia varten myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina koko kilpailun aikana.

3.16. Kilpailun voittajakappaleen tuottajalta, tekijöiltä sekä kaikilta esittäjiltä Yle edellyttää kaikki ne oikeudet, jotka EBU siltä vaatii. Tästä laaditaan erillinen ennakkosopimus kaikkien finaaliin osallistuvien kappaleiden tekijöiden, esiintyjien ja tuottajien tai heidän edustajiensa kanssa. Ennakkosopimuksessa kappaleiden tekijät ja/tai heidän edustajansa vakuuttavat myös, etteivät he ole luovuttaneet kappaleen oikeuksia ja ettei heillä ole muita sitoumuksia, jotka ovat ristiriidassa em. EBU-sopimuksen kanssa.

3.17. Yle pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Muilta kuin näissä säännöissä mainituilta osin kilpailuun osallistumiseen ja kappaleiden esittämiseen sovelletaan EBU:n laatimia Eurovision laulukilpailun kansainvälisiä sääntöjä. Mikäli EBU:n säännöt tai niiden tulkinnat pakottavat muuttamaan näitä sääntöjä joiltain osin, pidättää Yle oikeudet ko. muutoksiin. Yle pidättää oikeuden myös hylätä sellaiset kappaleet, jotka eivät täytä näitä sääntöjä.

3.18. Kappaleiden esittäjät, säveltäjät, sanoittajat ja sovittajat hyväksyvät osallistuessaan kilpailun säännöt ja sitoutuvat niihin.

Näissä säännöissä vaaditut materiaalit on toimitettava 1.9.2014 klo 12 - 8.9.2014 klo 12 välisenä aikana joko lataamalla ne digitaalisessa muodossa osoitteessa yle.fi/umk tai lähettämällä ne postitse muistitikulla osoitteeseen

UMK2015
Yle Kulttuuri
PL 65
00024 HELSINKI

Ilmoittautumiseen vaaditaan digitaalisessa muodossa:

  • Demokappale. Tiedostomuoto: mp3
  • Kaksi valokuvaa kappaleen esittäjästä (solist(e)ista ja/tai yhtyeestä). Sekä pysty- että vaakakuva. Tarkista, että mukana on valokuvaajan nimi ja että sinulla on kuvien käyttöoikeus. Tiedostomuoto: .jpg., kameran suurin mahd. tiedostokoko (imagesize: large), pakkausmuoto: fine. Huom! Ei.raw -tiedostoja, ei kännykkäkuvia!
  • julkaisukelpoinen bio kilpailijasta (solist(e)ista ja/tai yhtyeestä) sisältäen kilpailijan mahdolliset Twitter -, Facebook-, verkkosaitti- tms. linkit.
  • Kappaleen sanat. (.doc, .pdf tai .rtf)
  • Mikäli lähetät materiaalin muistitikulla, tulosta, täytä, allekirjoita ja lähetä myös osoitteesta yle.fi/umk löytyvä ilmoittautumislomake.

Lisätietoja sähköpostitse: umk@yle.fi.

Kommentit