Hyppää pääsisältöön

Ylioppilastutkinto sähköistyy vauhdilla

Kuva: Heli Sorjonen

Ylioppilastutkinnon sähköistämistyö on edennyt vauhdilla. Ensimmäiset ylioppilaskokeet tehdään tietokoneella jo syksyllä 2016. Lukioissa siirrytään hiljalleen uudenlaisiin harjoitustehtäviin. Sähköistäminen muuttaa myös opetusta.

Tietolaatikko

  • Sähköinen ylioppilaskoe otetaan käyttöön vähitellen syksystä 2016 alkaen.
  • Ensimmäiset kokeet ovat saksa, filosofia ja maantiede.
  • Kaikki aineet suoritetaan sähköisenä vuonna 2019.

Uusia tehtävämuotoja ylioppilaskokeisiin

Ylioppilastutkintolautakunta (YTL) on vienyt ylioppilaskokeiden sähköistämistä vauhdilla eteenpäin. Sähköistäminen muuttaa sekä kokeen luonnetta että tehtävämuotoja. YTL toivoo, että mahdollisimman moni osallistuu kokeiden kehittämiseen.

Useat asiat ovat vielä auki ja siksi esimerkiksi suullisen kielitaidon koe otetaan käyttöön vasta uudistuksen loppuvaiheessa. YTL:n pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä sanoo, että parhaillaan selvitetään suullisen kokeen pedagogista ja teknistä toteuttamista. Esimerkkitehtävät kehitetään tämän vaiheen jälkeen.

- Nykymuotoinen kielten kuuntelukoe poistuu ja tulee uudenlaiseksi osaksi varsinaista koepäivää, kertoo Vähähyyppä. Tulevaisuudessa kuullun ymmärtäminen voidaan testata kirjallisen kokeen yhteydessä esimerkiksi videota seuraamalla ja kysymyksiin vastaamalla.

- Sähköiseen kokeeseen voi sisällyttää uudenlaista materiaalia, esim. karttapohjia maantieteeseen, graafisia tilastoja eri tavoin esitettynä sekä ääntä ja kuvaa.

- Matematiikan koe on uudistumassa mm. siten, että kokeen alussa laskimia ei käytetä laisinkaan. Ehdotus on tullut opettajilta: tällä tavoin lukiolaiset patistetaan opettelemaan perusmatematiikkaa myös ilman laskinta, toteaa Vähähyyppä.

Sähköistyminen herättää keskustelua

Ylioppilastutkinnon sähköistyminen on herättänyt paljon keskustelua. Järjestelmän toimivuus ja tietoturva ovat huolestuttaneet mm. Suomalaista Tiedeakatemiaa. Ylioppilaskoe ei myöskään saa olla ensimmäinen sähköinen koe, jonka opiskelija suorittaa.

Kaisa Vähähyyppä sanoo, että kokeiden tekninen alusta pyritään saamaan lukioiden käyttöön jo vuoden 2015 alusta lukien. Näin alusta tulee kouluille tutuksi ja järjestelmää päästään testaamaan käytännössä.

Uudistukseen on tartuttu aktiivisesti lukioissa ja melkein joka lukiossa järjestetään jo sähköisiä kurssikokeita.

Nurmijärven yhteiskoulussa sähköistymiseen on varauduttu jo kolmen vuoden ajan. Lukioon on mm. asennettu kattava avoin langaton verkko. Rehtori Mikko Jordman sanoo, että ensimmäiset sähköiset kokeet järjestetään tänä lukuvuonna. Jordmanin mukaan kaikki lukiot eivät ole vielä yhtä pitkällä.

Myös opettajat tarvitsevat koulutusta

YTL on etsinyt jokaiselta alueelta yhteysopettajia, jotka voivat halutessaan neuvoa ja opastaa muita opettajia sähköistymisessä. - Opettajat saavat YTL:lta tietoa, koulutusta ja tukea. Lisäksi opetushallinnon koulutusrahoitusta on suunnattu tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön, kertoo Vähähyyppä.

Rehtori Jordman sanoo, että Nurmijärven yhteiskoulussa on tarjolla tietokoneen peruskäytön koulutusta ja opettajia rohkaistaan osallistumaan oman aineryhmänsä koulutuksiin. - Opettajien täydennyskoulutus riippuu kuitenkin pitkälti kuntatalouden tilanteesta.

- Sähköistymisen vaatii kokonaan uudenlaista opetussisällön ja tekniikan yhdistämistä. Tietokoneen käyttö opetuksessa tarvitsee yhteistyötä ja jakamista opettajien kesken aiemman yksintekemisen sijaan.

- Perinteisen lukio-instituution näkökulmasta ylioppilastutkinnon sähköistyminen on suuri kulttuurinen muutos. Lukiokoulutuksen pitää tuottaa lukiolaisille nykypäivän mukaiset opiskelutaidot, summaa Jordman.

Onko lukiokoulutuksen tasa-arvoisuus vaarassa?

Opiskelijoille koulun ja kokeiden sähköistyminen on helppoa, koska sähköiset välineet ovat jo tuttuja. Suomen Lukiolaisten liiton selvityksen mukaan suurella osalla lukiolaisista on varsin kattavasti laitteita käytössään. Lukiolaiset myös haluavat hyödyntää tekniikkaa opiskelussa.

Pääsihteeri Vähähyyppä kertoo, että ylioppilastutkinnon sähköistymisen tuomissa taloudellisissa kysymyksissä on huomioitu myös lukiolaisten omien koneiden olemassaolo.

Nurmijärvellä kunta maksaa puolet lukiolaisen kannettavasta tietokoneesta. - On pakko olla teknologiaa, koska ilman sitä ei voi siirtyä uuteen tapaan toimia. Tarvitaan langaton verkko ja henkilökohtainen tietokone niin oppilaalle kuin opettajallekin, toteaa rehtori Jordman.

Suomen koulujen vahvuus on ollut tasaveroisuudessa. On vaara, että sähköistymisprosessi eriarvoistaa opetusta, huomauttaa Jordman.

- Sähköistyminen ei ole niinkään ongelma kirjoitusten kannalta - ongelma on enemmänkin se, että kouluissa on osattava opettaa sähköistymisen edellyttämien vaatimusten mukaan jo ennen syksyä 2016.

Sähköisiä harjoitustehtäviä on jo tarjolla

Digabi.fi -sivustolla on perustiedot ylioppilastutkinnon sähköistämisestä sekä esimerkkejä uudenlaisista koetehtävistä eri oppiaineissa. Omia kehittämisajatuksia voi tuoda esiin.

YTL on avannut uuden Ideabi-nimisen verkkopalvelun, jossa kaikki ylioppilaskokeista kiinnostuneet voivat esittää ideoita sähköisiksi tehtäviksi ja kommentoida niitä. Lautakunnan pääsihteeri Vähähyyppä toivoo ehdotuksia ja kommentteja opettajien ohella lukiolaisilta ja heidän vanhemmiltaan.

Sähköisiä tehtäviä on mahdollista harjoitella Ylen ja Viopen lyhyen matematiikan pilotissa.

Otakantaa.fi -palvelussa käytiin keskustelua sähköistymisestä langattoman lähiverkon osalta.

Toimittaja Sanna Sutela

Artikkelit