Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Kuningaskuluttaja pääkuva

Kuningaskuluttajan verkkosivujen päivittäminen on päättynyt. Jatkossa ajankohtaiset kuluttaja-asiat löytyvät Yle uutisten ja MOT-toimituksen sivuilta.

Putkiremontissa kannattaa ajatella omaa kylppäriä pidemmälle

Asunnon omistajalle putkiremontista tulee ensimmäiseksi mieleen irti revitty WC-pytty ja sotkuiseksi rakennustyömaaksi muuttunut oma koti. Kun tiedossa on vain rahanmenoa ja epämukavuutta, herääkin kysymys, onko lopputulos kaiken vaivan ja taloudellisten uhrausten arvoinen. Putkiremontissa on kuitenkin kysymys omaa kylpyhuonetta ja keittiötä isommasta kokonaisuudesta.

Vakuutus ei enää korvannut vesivahinkoja (ainakaan täysimääräisenä), koska taloyhtiö on rakennettu 1965. Vahinkoja maksettiin aina porukalla ylimääräisinä yhtiövastikkeina. - Kuningaskuluttajan nettikysely

Asunto-osakkeen omistaja ei itse asiassa omista asuntoa. Tosiasiassa hän omistaa asunto-osakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat asunnon ja taloyhtiön yhteisten tilojen hallintaan yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.

Asunto-osakeyhtiön osakas omistaa siis osan yhtiöstä, jonka arvoa ylläpidetään tai parannetaan esim. tekemällä putkiremontti oikeaan aikaan, - tai sitten yhtiön, - ja samalla oman omistusosuuden arvon annetaan alentua jättämällä remontit tekemättä.

Lue myös: "Kaikkihan pelkää sitä ihan järjettömän paljon"

Mistä tietää milloin putkiremontti kannattaa tehdä?

Selvitysvaiheessa kerätään tietoa remonttitarpeista.
Selvitysvaiheessa kartoitetaan remontin tarve. Selvitysvaiheessa kerätään tietoa remonttitarpeista. Kuva: Reeta Kantanen Yle Kuningaskuluttaja putkiremontti

Jos talossa on jo tapahtunut vesivahinkoja huonokuntoisten putkien takia, remontin tarvetta ei tarvitse enää epäillä.

Putkiremontin tarpeesta voivat myös kertoa lisääntynyt vedenkulutus, irtoilevat maalit katossa tai seinissä, irtoilevat laatat, vuotavat vesieristeet, jatkuvasti tukkoon menevät viemärit, jne.

Putkiremontin tarve voidaan todeta myös kuntotutkijan tekemän kuntoarvion pohjalta.

Putkiremontti voidaan polkaista liikkeelle asuntojen omistajienkin aloitteesta. Jos halutaan nykyaikaistaa omia kylpyhuoneita tai keittiöitä isommalla joukolla, kannattaa selvittää pitäisikö tehdä myös putkiremontti.

Putkiremonttia suunniteltaessa päätetään onko tarkoituksena parantaa asumisen ja kiinteistön tasoa (perusparannus) vai säilyttää taso ennallaan (peruskorjaus).

Isännöitsijä laatii asukkaiden tarpeiden ja kuntoarvioiden perusteella ehdotuksen korjausohjelmasta yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Sen pohjalta yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet putkiremontin valmisteluun.

Lue myös: Pelottava putkiremontti tulee puskista

Putkiremontti on useamman korjauksen kokonaisuus

Putkiremontti tarkoittaa yleensä monen korjauksen kokonaisuutta.
Putkiremontti tarkoittaa yleensä monen korjauksen kokonaisuutta. Putkiremontti tarkoittaa yleensä monen korjauksen kokonaisuutta. Kuva: Reeta Kantanen Yle Kuningaskuluttaja putkiremontti

LVISRA-saneeraus on laaja korjauskokonaisuus

Kirjainyhdistelmä kertoo rmitä remontissa korjataan

 • L=Lämpö (esim. lämpöpatterit)
 • V=Vesi (käyttövesi ja viemärit)
 • I=Ilmastointi (esim. kanavat, koneet)
 • S=Sähkö (esim. johdot, sulaketaulut)
 • R=Rakenteet (esim. hissit)
 • A=Rakennusautomatiikka (esim. kulunvalvonta, lämpötilansäätö)

Yksinkertaisimmillaan putkiremontti on käyttövesiputkien (hanoihin tulevat vesijohdot) ja niihin liittyvien laitteiden uusimista.

Putkiremontilla tarkoitetaan yleensä kuitenkin myös talon viemäriputkien (WC, lavuaarit, lattiakaivot) vaihtamista tai viemäriputkien sisäpuolen pinnoittamista ja viemäreihin liittyvien laitteiden uusimista.

Putkiremonttiin kuuluu myös vesihanojen ja WC-istuinten uusiminen. Asunnon omistajien toiveet esim. kylpyhuoneen vesikalusteista tai pintamateriaaleista otetaan huomioon mietittäessä putkiremontin kokonaisuutta.

Putkiremonttiin voi kuulua myös lämpöpattereiden korjauksia, ilmastoinnin parantamista, sähköjohtojen ja sulaketaulujen uusimista, talon toiminnan automaattiseen ohjaamiseen liittyviä parannuksia tai korjauksia. Putkiremontin yhteydessä voidaan korjata tai parantaa talon rakenteitakin. Jos kaikki em. osa-alueet ovat remontissa mukana, puhutaan LVISRA-saneerauksesta.

Lue myös: Putkiremontti vaihe vaiheelta

Putkiremontin suunnitteluun kannattaa paneutua

Hankesuunnitelma hyäksytetään yhtiökokouksella.
Hankesuunnitelma hyäksytetään yhtiökokouksella. Hankesuunnitelma hyäksytetään yhtiökokouksella. Kuva: Reeta Kantanen Yle Kuningaskuluttaja yhtiökokous

Kun putkiremontin tarve on todettu, määritellään mitä kaikkea juuri tämä putkiremontti sisältää. Mitä ollaan tekemässä, missä laajuudessa ja millä menetelmillä? Tämän ns. hankesuunnitelman pohjalta laaditaan putkiremontille kustannusarvio ja aikataulu.

Lue myös: Millaiset muutokset kotiin ovat mahdollisia

Varatkaa tarpeeksi aikaa suunnitteluun, valitkaa hyvä valvoja ja taloyhdistyksen hallitukseen tekniikkaa ymmärtävä, me vaihdoimme prosessin aikana isännöitsijää.- Kuningaskuluttajan nettikysely

Suunnitteluvaiheessa asunnon omistajilta kysytään heidän halukkuudestaan teettää omia asuntokohtaisia parannuksia. Jos tarpeeksi moni haluaa esim. keittiökalusteiden uusimista, se voidaan sisällyttää urakkaan ja maksaa taloyhtiön yhteisistä varoista.

Esille tulleiden remonttitarpeiden pohjalta isännöitsijä, sekä taloyhtiön palkkaamat pääsuunnittelija ja projektipäällikkö tekevät muutaman erilaisen korjaussuunnitelmaehdotuksen kustannusarvioineen. Erilaiset vaihtoehdot pitää esitellä ja selittää kaikille osakkaille ajoissa.

Yhtiökokous tekee ehdotusten pohjalta päätöksen remontin laajuudesta, toteuttamistavasta ja rahoittamisesta.

Lue myös: Remontti on iso sijoitus

Suunnitteluvaiheessa päätetään myös esim. se, millaisia laattavaihtoehtoja tai vesikalusteita osakkaat voivat valita omiin tiloihinsa taloyhtiön maksamana. Jos asunnon omistaja haluaa esim. määriteltyä perustasoa kalliimmat laatat, hän maksaa itse osuuden, joka ylittää perustasoisen laatan ja sen asennuksen hinnan.

Omaan laskuunsa menevät työt osakas teettää joko pääurakoitsijalla tai hankkii korjaajat muualta. Henkilökohtaiset remontit eivät saa haitata koko talon remonttia tai vaikuttaa sen aikatauluun.

Kun suunitelmat ovat valmiit, projektipäällikkö laatii tarjouspyyntöasiakirjat ja pyytää urakkatarjoukset useammalta rakennusliikkeeltä.

Kun urakkapyyntöihin on saatu vastukset, yhtiökokouksen hyväksyttäväksi tuodaan ehdotus urakoitsijasta. Hyväksytyn urakkatarjouksen perusteella tehdään lopullinen rahoituspäätös.

Putkiremontti etenee rappu kerrallaan

Putkiremonttia tehdään rappu (linja) kerrallaan
Putkiremonttia tehdään rappu (linja) kerrallaan Putkiremonttia tehdään rappu (linja) kerrallaan Kuva: Reeta Kantanen Yle Kuningaskuluttaja remontin eteneminen

Työmaa käynnistyy aloituskatselmuksella ja aloituskokouksella. Ensimmäisenä remontoidaan yleensä taloyhtiön yhteiset tilat, sen jälkeen edetään huoneistoihin. Remontti etenee tavallisesti rappu kerrallaan, linjoissa. Vedet katkaistaan aina siitä rapusta, missä putkiremonttia parhaillaan tehdään.

Olimme kuulleet kaikenlaista ja päätimme että meidän asunnossamme on jokaisella seinällä yhteystiedot näkyvillä jos/kun ongelmia tulee. - Kuningaskuluttajan nettikysely

Urakassa toteutetaan urakkasopimuksessa mainitut työt. Jokaisesta työvaiheesta työn toteuttaja tekee pöytäkirjan. Valvoja tarkastaa, että työ on suoritettu kuten se on pöytäkirjassa kuvattu.

Lue myös: Miten kauan remontti kestää?

Jokaisessa huoneistossa tehdään ennen sen remontoimisen aloittamista aloituskatselmus, jossa käydään vielä läpi osakkaan erityistoivomukset ja mahdolliset lisätyöt.

Työn lopputuloksen sopimuksenmukaisuus ja virheettömyys on työn toteuttajan vastuulla. Suunnittelijat valvovat oman alueensa töiden toteuttamisen ja lopputuloksen, valvoja puolestaan kokonaislaatua.

Työn valmistumisvaiheessa urakoitsija ja taloyhtiön edustajat järjestävät vastaanottotarkastuksen. Ennen vastaanottotarkastusta osakkaat ilmoittavat havaitsemistaan puutteista, virheistä ja vahingoista palautelomakkeella. Valvoja tarkistaa ja luetteloi puutteet yhdessä projektipäällikön kanssa. Urakoitsija suorittaa korjaukset ennen varsinaista vastaanottotarkastusta.

Jos virheet ovat niin vähäisiä, että ne eivät estä käyttöönottoa, urakkasuoritus voidaan ottaa vastaan. Tällöin urakoitsija korjaa puutteet takuuajan (yleensä 2v) puitteissa.

Putkiremontin jälkeen hallitus ja isännöitsijä laativat yhteenvedon kaikista remontista aiheutuneista kustannuksista. Yhteenveto esitetään osakkaille.

Mikä putkiremontissa oikein maksaa?

Oman WC:n, keittiön ja kylpyhuoneen uusiminen on yksittäisen asunnon omistajan maksettavaksi tulevista putkiremontin kokonaiskuluista vain murto-osa. Putkiremontin suurin ja kallein osuus ovat asukkaalta näkymättömiin jäävät putket ja niihin liittyvät laitteistot.

Putkiremontin hinta ilmoitetaan yleensä neliöhintana. (€/huoneisto-m2). Kiinteistöliiton syksyllä 2013 julkaiseman selvityksen mukaan putkiremonttien keskihinnat vaihtelivat 230 - 740 €/m2.

"Neliöhinta muodostuu kalliimmaksi siinä talossa, jossa on enemmän pieniä asuntoja."

- Putkiremontti on kallis, koska se tehdään lähes pelkästään käsityönä, sanoo rakentajakonsultti Kari Lehtinen Relea Oy:sta.

- Jokainen remontti on omanlaisensa ja remonttikokonaisuuden sisällöt vaihtelevat. Putkiremonttien neliöhintoja voisi vertailla ainoastaan silloin, kun remonttien sisällöt ja remontoidut talot ovat täysin samanlaisia. Jos tehdään esimerkiksi käyttövesiputkisto- ja viemärisaneeraus kahdessa eri talossa, neliöhinta muodostuu kalliimmaksi siinä talossa, jossa on enemmän pieniä asuntoja, kertoo Lehtinen.

- Talon muotokin vaikuttaa putkiremontin hintaan. Kapea ja korkea kerrostalo on helpompi ja halvempi remontoida, kuin monirappuinen matala talo.

Lue myös: Putkiremontin lopullinen hinta määrittyy jo suunnitteluvaiheessa

Osakkaana varmistaisin etukäteen ainakin sen, että palkattavilla asiantuntijoilla ja urakoitsijalla on tarpeellinen kokemus ja pätevyys.

Hintaan vaikuttaa myös rakennuspalveluiden kysyntä ja tarjonta. Jos remontoitavia taloja on paljon, tekijöistä tulee pulaa ja hinta nousee.

Onko putkiremontti sitten asunnon omistajan kannalta kaiken rahan ja vaivan väärti?

- Remontin jokainen vaihe pitää dokumentoida ja tarkastaa. Lopputuloksen laatu on kirjattu valvontadokumentteihin. Yksittäisen asunnon omistajan kannalta esim. remonttiaikataulun viivästyminen tarkoittaa huonosti toteutettua urakkaa, vaikka parin viikon viivästyminen ei vaikutta itse remontin laatuun, pohtii Lehtinen.

- Jälkikäteen asunnon omistaja arvioi putkiremontin onnistumista varmaan enimmäkseen sen perusteella mitä jää näkyviin. Jos olisin itse osakkaana, varmistaisin etukäteen ainakin sen, että palkattavilla asiantuntijoilla ja urakoitsijalla on tarpeellinen kokemus ja pätevyys.

Tutustu myös:

Taitava tilaaja - pätevä palveluntuottaja, Taloyhtiön tietopaketti hyvistä toimintatavoista korjausrakentamishankkeissa

Putkiremontilla asunto arvokkaammaksi

Totuus putkiremonteista: Kannattaako remontoimattoman asunnon osto vai ei?

Putkiremontin kustannukset eivät siirry kokonaisuudessaan asunnon hintaan Kuopiossa

Aalto-yliopiston tutkimus putkiremontin vaikutuksesta asunnon hintaan (.pdf)

Muokkaus 17.3.2015: Linkkejä lisätty, 3.4.2018: Otsikkoa muutettu.

 • Kuningaskuluttaja loppuu – meteli jatkukoon

  Kunkun toimitus kiittää ja kumartaa.

  Niin se nyt on – Yleisradion pitkäaikainen kuluttajaohjelma Kuningaskuluttaja loppuu. Kehitystauolle jäänyt ohjelma ei palaa torstai-iltojen televisioon. Myöskään Kuningaskuluttajan verkkosivuille ei enää tehdä uutta sisältöä ja ohjelman sosiaalisen median kanavat suljetaan. Kuningaskuluttajan verkkosivujen sisältö tietysti jää verkkoon käytettäväksi.

 • Kokonaisvaltainen näöntutkimus optikolla teetetty ja kaikki kunnossa?

  Optikon tekemä laaja näöntutkimus on vain suuntaa antava.

  Silmälasiliikkeiden optikot ovat laajentaneet toimenkuvaansa silmälasien määräämisestä “laajempaan silmäterveyden seurantaan”. “Helpot, halvat ja nopeat” näöntutkimukset houkuttelevat kuluttajaa edullisuudellaan. Harva kuitenkin hoksaa, että esimerkiksi silmänpohjakuvaus on optikon tekemänä vain suuntaa antava.

Kuningaskuluttaja

 • Kuningaskuluttaja loppuu – meteli jatkukoon

  Kunkun toimitus kiittää ja kumartaa.

  Niin se nyt on – Yleisradion pitkäaikainen kuluttajaohjelma Kuningaskuluttaja loppuu. Kehitystauolle jäänyt ohjelma ei palaa torstai-iltojen televisioon. Myöskään Kuningaskuluttajan verkkosivuille ei enää tehdä uutta sisältöä ja ohjelman sosiaalisen median kanavat suljetaan. Kuningaskuluttajan verkkosivujen sisältö tietysti jää verkkoon käytettäväksi.

 • Youtube-mainontaa sipsipalkalla

  Youtube-markkinoinnin pelisäännöt puuttuvat.

  Youtube-markkinoinnissa pelisääntöjä ei vielä ole. Videoiden tekijät eli tubettajat ovat usein nuoria - ja heidän seuraajansa vieläkin nuorempia. Mainostajista erityisesti vaate- ja meikkifirmat ovat löytäneet tubettajat, joille tarjotaan tuotteita mainosvideoita vastaan. Tube-suosikit IinaPS, Tume ja Lakko saavat yhteistyöehdotuksia laidasta laitaan.

 • Näin korjaat itse vetoketjun

  Kuinka korjata vetoketju ilman että sitä tarvitsee vaihtaa?

  Vetoketjut ovat vaatteen tai laukun ainoita liikkuvia osia. Siksi ne menevät useimmiten rikki ensimmäisenä. Vetoketjun vaihtaminen uuteen on työlästä puuhaa. Se vaatii sekä taitoa että ompelukoneen. Helpommallakin voi päästä.

 • Hyötykasvit parvekkeella: ravintoa ja silmänruokaa

  Syötävätkin kasvit jalostetaan yhä kauniimmiksi.

  Keittiöpuutarhan tai hedelmä- ja marjatarhan perustamiseen ei tarvita enää välttämättä maatilkkua tai viljelypalstaa. Monimuotoisen hyötypuutarhan saa myös omalle parvekkeelle. Pihi puutarhuri ehtii vielä kylvöhommiinkin.

 • Kesän ötököitä torjutaan järein myrkyin

  Luonnonmukaisia vaihtoehtoja ei kaupoissa juuri ole.

  Marketin hyllystä löytyy metrikaupalla valmisteita, jotka tappavat lentäviä ja ryömiviä ötököitä tai kasveja vaivaavia tuholaisia. Kymmenen valmisteen tarkastelu paljasti, että oikeasti luonnonmukaisia vaihtoehtoja ei kaupoissa juuri ole.

 • Kymmenen kysymystä reilusta matkailusta

  "Se ettei matkusteta mihinkään, ei ole kestävin vaihtoehto."

  Reilu matkailu, jossa turismin ja matkailun aiheuttamia epäkohtia pyritään minimoimaan, on monelle tuttu ideatasolla. Mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Videolla Turre Turisti matkailee reilusti Helsingissä. Pyysimme myös Reilun matkailun yhdistykseltä vastaukset kymmeneen kysymykseen, jotka stressaavat lomailijoita eniten.

 • Kuntotarkastus ei pelastanut homepommilta

  Tarkastusraportissa ei ainuttakaan ”riskirakennetta.”

  Vantaalaisperheen taloa mainostettiin hyväkuntoiseksi. Kuntotarkastaja ei merkinnyt raporttiin yhtään riskirakennetta. Korjaamiseen ja selvityksiin on kuitenkin mennyt 200 000 euroa. Talon omistaja kehottaakin lukemaan kuntotarkastusraporttia kuin piru raamattua.

 • Katsastaja: Lunastusautojen turvallisuudesta ei takeita

  Katsastaja joutuu tekemään päätökset purkamatta ajoneuvoa.

  Timo Ojala K1 Katsastajista haluaisi tiukentaa lunastusautojen korjaamisen valvontaa. Ojalan mukaan lunastusautojen korjauksen kontrollointi on katsastajille epämieluisa tehtävä, koska autojen turvallisuutta ei voi taata katsastajan keinoin.

 • Yksityiselläkin myyjällä on iso vastuu käytetyn auton vioista

  Apua korjauskuluihin saada auton myyjältä.

  Jos auto hajoaa ennen aikojaan, voi apua korjauskuluihin saada auton myyjältä. Kuluttajansuojalaki määrittelee autoliikkeen virhevastuun, mutta myös yksityiselle myyjälle voi syntyä vastuu korjauskuluista. Lähtökohta on, että auton moottorin pitää kestää auton elinkaaren ajan.

 • Hakkerit vievät jättimäisiä määriä luottokorttitietoja

  Kuluttajan ei kuitenkaan kannata pelätä hakkeria. Kortin haltija ei lähtökohtaisesti joudu vastuuseen vahingosta, jos hakkeri vie korttitiedot ja onnistuu hyödyntämään niitä. Luottokorttilaskuja pitää kuitenkin seurata ja ilmoittaa viivyttelemättä epäilyttävistä tapahtumista.

 • Pelko myy, mutta mitä meidän oikeasti pitäisi pelätä?

  Eniten pelkäävät usein ne, joilla pelkoon on vähiten syytä.

  Itselleen ja läheisilleen on helppo ostaa turvaa kaupasta. Tuotteita löytyy muutaman kympin turvasumuttimista satojen ja tuhansien eurojen hälytinjärjestelmiin. Pelko myy, mutta pelossa on myös paradoksi: ne jotka pelkäävät eniten, ovat pienimmässä vaarassa joutua rikoksen kohteeksi. Katso video siitä, mitä ja miten meille pelolla myydään.

 • iPhone eurolla — aikuisten oikeastiko?

  Ensin urkitaan käyttäjän tekniset tiedot, lopussa tilausansa

  Euroopan kuluttajaviranomaiset ovat helisemässä uskomattoman upeiden tarjousten takia. Miljoonia liki ilmaisia älypuhelimia, taulutelevisioita, merkkilenkkareita ja hyvinvointirannekkeita tunkee kuluttajien sähköposteihin ja Facebookin uutisvirtaan. Vaikka kaikki tietävät, että onnenpotkut ovat äärimmäisen epätodennäköisiä, silti moni hullaantuu kun huikea tarjous osuu omalle kohdalle.

 • Kotitalouksien hävikkiruoasta yhtä isot ilmastovaikutukset kuin 100 000 auton päästöistä

  Neljänneksellä ruokahävikistä ruokkisi kaikki aliravitut.

  Jääkaapin ylähyllyllä on vanhaksi mennyttä ruokaa eikä viime viikon illallisjämiä syönyt kukaan. On pakko heittää pois ja kompostiin. Taas. Juuri näin syntyy ruokahävikki. Ruoan haaskauksen mittasuhteet ovat jo ekologisesti ja taloudellisesti kestämättömät. EU:n alueella heitetään pois vuosittain 88 miljoonaa tonnia ruokaa, noin viidennes tuotetusta.

 • Näin säilytät hedelmiä ja kasviksia oikein

  Etyleeni ja lämpötila vaikuttavat oikeaan säilytykseen.

  Rahaa säästyy ja ruokahävikki vähenee, kun juurekset, vihannekset ja hedelmät säilyttää oikein. Säilymisessä kannattaa ottaa huomioon oikea lämpötila sekä hedelmistä erittyvä etyleeni-kaasu.

 • Vanhaakin ruokaa voi syödä

  Testasimme voiko kolme päivää yliaikaisia ruokia syödä.

  Miten uskollisesti elintarvikkeiden viimeistä käyttöpäivää ja parasta ennen -merkintää pitäisi noudattaa? Johtopäätös oli, että kolme päivää yliaikaista ruokaa voi yleensä syödä.