Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Historia pääkuva

Kysymysarkisto: Historia, 2014 syksy

Tehtävä: Yleinen kysymys kokeesta

Tarkennettu tehtävänumero: Reformaatiotehtävä
Lähettäjä: Milja

Kysymys: Riittääkö vastaukseen uuden ajan murros, katolisen kirkon vallan väheneminen ja uusien protestanttisten kirkkojen synty?

Vastaus: Ainakin noin 3 pisteeseen tuo riittää. Katso lisää hyvän vastauksen kriteereistä (www.ylioopilastutkinto.fi).

Tehtävä: Yleinen kysymys kokeesta

Lähettäjä: Just asking

Kysymys: Minkä takia kokeessa oli 7 kysymystä, jotka liittyivät 1900-lukuun? Ja vaikka olin lukenut myös paljon antiikista, en ymmärtänyt yhtään tehtävästä, mikä liittyi antiikin ajan filosofejen kirjoituksiin. Miksi kysymys oli tehty niin oudoksi, ja tekstit niin vaikeiksi?

Vastaus: Opetussunnitelman painopiste onkin melko voimakkaasti 1900-luvussa, mutta tietysti olisi voinut olla vielä joku tehtävä joka olisi käsitellyt "vanhempaa historiaa". Antiikkitehtävä käsitteli tällä kertaa ympäristöongelmia, mikä on ykköskurssissa keiskeinen teema.

Tehtävä: Yleinen kysymys kokeesta

Lähettäjä: Kapu

Kysymys: Kokeesta oli tehty harvinaisen epäselvä ja siinä kysyttiin mielestäni varsin epäolennaisia asioita. Miten tuollainen koe mittaa oppilaiden varsinaista osaamista historian tärkeistä kehityslinjoista?

Vastaus: Kokeessa kysyttiin teollistumisesta ja massatuotannosta, reformaatiosta joka on edelleen tärkeä jos haluaa ymmärtää koko Suomen yhteiskuntaa, totalitarismista, ymäristöongelmista, Itämeren alueen historiasta, Suomen sisällissodasta ja sen vaikutuksesta Suomen yhteiskuntaan, sekä Lähi-Idän poliittisesta tilanteesta. Väitän kyllä että nämä tehtävät kuvaa historian kehityslinjaa sangen hyvin.

Tehtävä: Yleinen kysymys kokeesta

Tarkennettu tehtävänumero: 1.
Lähettäjä: kysymys1

Kysymys: Käykö kysymykseen 1. teollistumisen myötä tapahtunut naisen aseman muuttuminen, jonka voi mainoskuvasta päätellä?

Vastaus: Ilman muuta, se on aivan fiksu johtopäätös.

Tehtävä: Yleinen kysymys kokeesta

Lähettäjä: blaablaa

Kysymys: Mitä mieltä jokereista? Kuinka vaativia?

Vastaus: Kurssien keskeisiä teemoja, mutta ehkä kysytty hieman uudella tavalla. Jokeritehtävät vaativat aina tulkintakykyä ja vahvaa historian tietoa.

Tehtävä: 1

Kysymys: Haittaako paljon jos tulkitsee kuvan brittien mainokseksi ja alkaa selittämään teollistumista Isossa-Britanniassa?

Vastaus: Ei haita lainkaan.

Tehtävä: 1

Lähettäjä: S. Aspegren

Kysymys: Oliko ensimmäisessä tehtävässä mahdollista tulkita kuvaa hyvän vastauksen piirteistä poiketen, jäämättä kuitenkaan TÄYSIN ilman pisteitä?

Vastaus: Se on varmasti mahdollista. Olisi ollut hyvä jos olisit antanut esimerkin, mutta voidaan olettaa että ilmenee muita poikkeavia tulkintoja jotka voivat olla pisteiden arvoisia.

Tehtävä: 2

Lähettäjä: abiiiii2015

Kysymys: Mitkä oli pääpointit? luonnontieteiden kehitys, vapautuminen kirkon hallinasta, absolutismin aika???

Vastaus: Hyvän vastauksen kriteereissä (www.ylioppilastutkinto.fi) sanotaan näin: "Vastauksessa käy ilmi, että reformaatio oli sekä aatteellis-teologinen että poliittinen ilmiö, ja reformaatiota käännekohtana arvioidaan näiden tasojen kannalta. Reformaation lähtökohdat olivat teologisia ja kritiikki koski kirkon tulkintaa kristinopista, mutta kritiikki kohdistui myös kirkon toimintakulttuuriin. Monet Pohjois-Euroopan maiden hallitsijat asettuivat reformoidun opin kannalle, usein poliittisin motiivein. Reformaatio oli historiallinen käännekohta siinä, että läntinen kirkko jakautui useaan osaan ja Euroopan kulttuurinen yhtenäisyys siltä osin mureni. Rooman kirkko poliittisena voimana hävisi Pohjois- ja osittain myös Keski-Euroopasta. Muutos vauhditti kansallisvaltioiden ja keskitetyn kuninkaanvallan kehitystä monissa maissa. Hyvässä vastauksessa pohditaan myös tekijöitä, jotka edustivat jatkuvuutta Euroopassa: reformaation aatteelliset juuret ulottuvat keskiajalle, ja toisaalta Rooman kirkon opin ja kultin piirteitä säilyi myös reformoiduissa maissa. Kansallisvaltioiden ja vahvan hallitsijan vallan kehitys oli alkanut sekin jo keskiajan lopulla. Näiltä osin reformaation asemaa historiallisena käännekohtana ei ole syytä korostaa."

Tehtävä: 2

Lähettäjä: Joksa

Kysymys: Menikö täysin ohi vastauksesta, jos mainitsi tärkeiden reformaation johtaneiden asioiden lisäksi reformaation seurauksena Raamatun kääntämisen kansankielelle, jonka seurauksena luotiin myös perusta kansankieliselle kirjallisuudelle?

Vastaus: Ei mennyt lainkaan ohi, tuo on oikein fiksu vastaus.

Tehtävä: 5

Lähettäjä: kyllä

Kysymys: Mitkä asiat kyseessä oli ja mitä oltaisiin kaivattu kyseiseen aiheeseen jotta saataisiin 6 pistettä?

Vastaus: Hyvän vastauksen kriteereissä (julkaistu YTL:n sivulla www.ylioppilastutkinto.fi) kuvataan melko osuvasti mitä vastauksesta vaaditaan: "Lainaukset kertovat Kreikan metsien vähenemisestä ja eroosiosta. Ansiokkaassa vastauksessa kokelas mainitsee syitä muutokseen (esim. vuorenrinteiden käyttö laitumina, metsien käyttö rakennuksiin, laivoihin ja polttoaineeksi). Muutos oli samantapainen koko Välimeren ympäristössä.. Kokelas tuntee antiikin käsitteen ja esittelee joitakin muutoksen yhteiskunnallisia, taloudellisia tai kulttuurisia vaikutuksia (esim. viljelymaan köyhtyminen, väestön muuttoliike, kaupunkikulttuuri, kaupan ja käsityön merkityksen kasvu, rakennusmateriaalien muuttuminen). Erityinen ansio on havainto, että muutoksesta huolimatta metsäluonnon piirteitä säilyi mytologiassa ja uskonnossa. Keskittyminen vain Kreikkaan ei tuota vastaajalle täysiä pisteitä." Sensorikokous päättää vielä erikseen linjauksesta.

Tehtävä: 5

Lähettäjä: Sini

Kysymys: Kysymyksessä kysyttiin toimien vaikutusta antiikin ihmisiin. Onko tehnyt väärin jos on kirjoittanut kreikkalaisten lisäksi myös roomalaisista?

Vastaus: Hyvän vastauksen kriteereissä jopa sanotaan että "keskittyminen vain Kreikkaan ei tuota vastaajalle täysiä pisteitä". Oikein hyvä siis että mainitsit myös roomalaisia.

Tehtävä: 7

Lähettäjä: Topi

Kysymys: Ketä kaikkia taiteilijoita tähän vaadittiin? Itse mainitsin ainakin Lönnrotin, Runebergin ja Sibeliuksen, onko siellä päinkään?

Vastaus: Annat aivan hyviä esimerkkiä. Monta eri henkilöitä voi tietysti mainita (kuvataiteen saralta esim. Gallen-Kallela, Pekka Halonen, y.m), mutta kysymys sinäänsä on enemmän analyyttinen kuin "name-droppingia": kysytään millä tavoin taiteilija muovasivat suomalaisuutta. Katso lisää hyvän vastuksen kriteereistä (www.ylioppilastutkinto.fi).

Tehtävä: 8

Lähettäjä: Jio

Kysymys: Oliko kauhean väärin, jos mainitsi hansaliiton, koska Tanska ja Ruotsi valtasivat suurimman osan kaupankäynnistä Itämerellä?

Vastaus: Ei ole ollenkaan väärin, oikein hyvä että mainitsit Hansaa.

Tehtävä: 9

Tarkennettu tehtävänumero: 9b
Lähettäjä: Emmi

Kysymys: Mitä tehtävässä haettiin vastaukseksi? Kelpaako kertominen kansan kahtiajakautumisesta, sodan syistä ja eheytyspolitiikasta?

Vastaus: Mainitset aivan hyviä pointteja. Hyvän vastauksen kriteereissä sanotaan m.m. näin: ". Kokelas osoittaa ymmärtävänsä paitsi sen, että historian tapahtumista voidaan tehdä erilaisia tulkintoja, myös sen, että näillä erilaisilla historiantulkinnoilla voi olla merkitystä politiikassa ja yhteiskunnan kehitykselle. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä tulkintaerot olivat omiaan vahvistamaan yhteiskunnan henkistä ja ideologista jakautumista edelleen valkoisiin ja punaisiin. Toisen maailmansodan jälkeen omaksuttu kansalaissotatermin käyttö oli omiaan luomaan vastapainoa valkoisen perinteen jatkajille. Useiden samanaikaisten historiatulkintojen olemassaolo on kertonut yhteiskunnan jakolinjoista ja vahvistanut niitä. Sisällissotatermin yleistyminen viittaa siihen, etteivät historiakäsitykset ja tulkinnat vuoden 1918 tapahtumista enää vaikuta yhteiskuntaan aiempien vuosikymmenten tapaan".

Tehtävä: 9

Lähettäjä: kujalla

Kysymys: Mitä tuolla tilastokysymyksellä haettiin? Ja mitä tarvittiin tuohon b kohtaan?

Vastaus: "Tilastokysymys" kuvaa hyvin erillaisia käsityksiä historiasta. B-osasta sanotaan hyvän vastauksen kriteereissä m.m. näin: ". Kokelas osoittaa ymmärtävänsä paitsi sen, että historian tapahtumista voidaan tehdä erilaisia tulkintoja, myös sen, että näillä erilaisilla historiantulkinnoilla voi olla merkitystä politiikassa ja yhteiskunnan kehitykselle. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä tulkintaerot olivat omiaan vahvistamaan yhteiskunnan henkistä ja ideologista jakautumista edelleen valkoisiin ja punaisiin. Toisen maailmansodan jälkeen omaksuttu kansalaissotatermin käyttö oli omiaan luomaan vastapainoa valkoisen perinteen jatkajille. Useiden samanaikaisten historiatulkintojen olemassaolo on kertonut yhteiskunnan jakolinjoista ja vahvistanut niitä. Sisällissotatermin yleistyminen viittaa siihen, etteivät historiakäsitykset ja tulkinnat vuoden 1918 tapahtumista enää vaikuta yhteiskuntaan aiempien vuosikymmenten tapaan."

Tehtävä: 9

Tarkennettu tehtävänumero: 9b
Lähettäjä: abina2015

Kysymys: Menikö metsään jos aloitti tarkastelun jo heti sodan jälkeisestä Suomesta (valkoinen suomi, lapuan liike, eheytys, puoluekenttä ym) ?

Vastaus: Ei lainkaan, tuo oli hyvä vastaus.

Tehtävä: 9

Tarkennettu tehtävänumero: 9b
Lähettäjä: Täh?

Kysymys: Mitä tällä kysymyksellä haettiin?

Vastaus: Hyvän vastauksen kriteerit (julkaistu YTL:n kotisivulla www.ylioppilastutkinto.fi) kuvaa tehtävän ideaa aivan osuvasti:"Kokelas osoittaa ymmärtävänsä paitsi sen, että historian tapahtumista voidaan tehdä erilaisia tulkintoja, myös sen, että näillä erilaisilla historiantulkinnoilla voi olla merkitystä politiikassa ja yhteiskunnan kehitykselle. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä tulkintaerot olivat omiaan vahvistamaan yhteiskunnan henkistä ja ideologista jakautumista edelleen valkoisiin ja punaisiin. Toisen maailmansodan jälkeen omaksuttu kansalaissotatermin käyttö oli omiaan luomaan vastapainoa valkoisen perinteen jatkajille. Useiden samanaikaisten historiatulkintojen olemassaolo on kertonut yhteiskunnan jakolinjoista ja vahvistanut niitä. Sisällissotatermin yleistyminen viittaa siihen, etteivät historiakäsitykset ja tulkinnat vuoden 1918 tapahtumista enää vaikuta yhteiskuntaan aiempien vuosikymmenten tapaan."

Tehtävä: 9

Tarkennettu tehtävänumero: 9.b
Lähettäjä: mari

Kysymys: Koska kysymyksessä kysyttiin "sotaan liittyviä tulkintaeroja" eikä esim. "sotaan liittyvien nimitysten tulkintaeroja" vastasin kysymykseen käsittelemällä mm. sodan loppumisen jälkeisiä poliittisia tekoja suomessa, kuten eheytyspolitiikkaa. Menevätkö tehtävän pisteet nollille?

Vastaus: Eivät suinkaan mene. Sinulla oli oikein hyvä pointti, pisteitä tulee varmasti.

Tehtävä: 9

Tarkennettu tehtävänumero: 9. 9b
Lähettäjä: annaj

Kysymys: Mitä tarkkaan ottaen kysyttiin? Minusta hyvin epäselvä kysymys. Paljon voi saada pisteitä jos käsitteli vain valkoista Suomea?

Vastaus: Hyvän vastauksen piirteissä (julkaisto YTL:n sivulla www.ylioppilastutkintolautakunta.fi) kuvataan kysymyksen ideaa melko osuvasti: "Kokelas osoittaa ymmärtävänsä paitsi sen, että historian tapahtumista voidaan tehdä erilaisia tulkintoja, myös sen, että näillä erilaisilla historiantulkinnoilla voi olla merkitystä politiikassa ja yhteiskunnan kehitykselle. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä tulkintaerot olivat omiaan vahvistamaan yhteiskunnan henkistä ja ideologista jakautumista edelleen valkoisiin ja punaisiin. Toisen maailmansodan jälkeen omaksuttu kansalaissotatermin käyttö oli omiaan luomaan vastapainoa valkoisen perinteen jatkajille. Useiden samanaikaisten historiatulkintojen olemassaolo on kertonut yhteiskunnan jakolinjoista ja vahvistanut niitä. Sisällissotatermin yleistyminen viittaa siihen, etteivät historiakäsitykset ja tulkinnat vuoden 1918 tapahtumista enää vaikuta yhteiskuntaan aiempien vuosikymmenten tapaan."

Tehtävä: 9

Tarkennettu tehtävänumero: 9.a
Lähettäjä: janne

Kysymys: Oliko hyvä huomio, että kirjoitti vanhemman sukupolven suhtautumisesta Neuvostoliittoon kylmän sodan takia?

Vastaus: Ilman muuta aivan mainio huomautus.

Tehtävä: 10

Lähettäjä: Olli J

Kysymys: Hei, olin yllättynyt että näin nykypäivää liittyvän kysymyksen historian kokeessa, miksi sellainen?

Vastaus: Nykypäivän ilmiöt voi ja pitää tulkita ja ymmärtää historian avulla. Tämä ei saisi tulla yllätyksenä, vaan näin pitäisi historiaa myös opetella lukioissa. Sen lisäksi jokaisessa tehtäväsarjassa pitää olla 1-4 ainerajojen ylittäviä tehtäviä, ja tehtävä nro 10 integroituu tietysti vallan mainiosti yhteiskuntaopin kanssa.

Tehtävä: 10

Tarkennettu tehtävänumero: 10. 10b
Lähettäjä: Anna

Kysymys: Kuinka tarkasti b kohdassa tuli Lähi-idän historiaa konflikteissa käsitellä? Riittääkö painotus mm. uskontoihin, fundamentalismiin, geopoliittiseen asemaan, sotiin ja Israeliin liittyviin ongelmiin? Ja menettääkö pisteitä jos painotus oli lähinnä 1900-luvun tapahtumissa?

Vastaus: Kyllä tuo painoitus on oikein hyvä, ja 1900-luku riittää hyvin. Tietysti hyvä jos kerroit jotain myös 1800-luvun tapahtumista ja nykypäivästä.

Tehtävä: 10

Tarkennettu tehtävänumero: 10a
Lähettäjä: innokas lukiolainen

Kysymys: Arabikeväästä jokerikysymys tuli itselle ainakin aivan puskista, mitä a-kohdassa oikein tekstinäytteistä piti osata tulkita? B-kohta oli selkeä

Vastaus: Arabikevät ja poliittinen muutos Arabimaailmassa on toki erittäin ajankohtainen aihe. Hyvien vastauksen kriteereissä sanotaan a)tehtävästä näin: "Sitaateissa käy selvästi ilmi että suurvallat suhtautuvat Lähi-idän muutoksiin oman valtionsa etujen näkökulmasta. He arvioivat asiaa reaalipolitiikan lähtökohdista. Sekä Kissinger että Blair viittaavat puhevuoroissaan siihen, että läntisille suurvalloille hallinta ja vaikutusvalta alueella on niin keskeinen Lähi-idän politiikan päämäärä, ettei Lähi-idän valtioilla välttämättä tarvitse olla demokraattisesti valittuja hallituksia. Kissinger korostaa alueen öljyvarojen tärkeyttä. Lavrovin painotusta rauhanomaisiin ratkaisuihin voi tulkita myös idealistisemmaksi, joskin senkin taustalla ovat Venäjän edut ja vaikutusvalta alueella. Ansiokkaassa vastauksessa venäläisen ulkoministerin lausuntoa voikin tulkita kritiikkinä läntisten suurvaltojen taipumukselle ratkaista alueellisia kiistoja sotilaallisin voimin. Venäjän yleinen reaalipoliittinen linjaus on kunnioittaa valtioiden suvereniteettia, sekä kielteinen asenne ulkoisten tahojen sekaantumiseen itsenäisten valtioiden asioihin. Venäjä yleensä korostaa samaa periaatetta jos toiset valtiot kritisoivat Venäjän olosuhteita. Vastauksessa ei kuitenkaan edellytetä kokelailta sellaisia tietoja, kuten että Syyria on jo pitkään saanut Venäjältä taloudellista ja sotilaallista tukea, tai vastaavia esimerkkejä muista Lähi-idän valtioista. Sitaatteja voi analysoida Arabikevään käynnistämien muutosten pohjalta, mutta niitä voi myös käsitellä viittaamalla yleisesti suurvaltojen politiikkaan Lähi-idässä." Tälläisten dokumenttien kriittistä tulkintaa pitäisi kyllä kurssissa opetella.

Tehtävä: 10

Tarkennettu tehtävänumero: 10a
Lähettäjä: utelias

Kysymys: Montakoha pistettä lähtee jos käytti liikekitkan arvoa lepokitkan sijasta?

Vastaus: Taitaa olla kysymys joka liittyy toiseen aineeseen.

 • 2019 syksy: historia

  Historian yo-koe ja YTL:n hyvän vastauksen piirteet.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2019 kevät: historia

  Historian yo-koe ja YTL:n hyvän vastauksen piirteet.

  Historian ylioppilaskoe, ylioppilastutkintolautakunnan hyvän vastauksen piirteet ja Abitreenien yo-koelähetys.

 • 2018 syksy: historia

  Historian yo-koe ja YTL:n hyvän vastauksen piirteet.

  Historian ylioppilaskoe, ylioppilastutkintolautakunnan hyvän vastauksen piirteet ja Abitreenien yo-koelähetys.

 • Itämeren matkailuilta – Tule keskustelemaan laivamatkailusta

  Laivamatkailun ennen, nyt ja huomenna

  Suuri Itämeren matkailuilta – Millaisia muistoja sinulta on varhaisilta risteilymatkoilta? Millaisena näet laivamatkailun tulevaisuuden? Muistatko voiristeilyt Ruotsiin? Matkustitko Gdanskin ja Travemünden kautta Manner-Eurooppaan? Haluatko kysyä tämän päivän Itämeren matkailusta ja tulevaisuudennäkymistä?

Abitreenit

Oppimateriaalit

 • Navigaatiokuva aineelle Biologia.
  Navigaatiokuva aineelle Biologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto.
  Navigaatiokuva aineelle Elämänkatsomustieto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Englanti.
  Navigaatiokuva aineelle Englanti. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Espanja.
  Navigaatiokuva aineelle Espanja. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Filosofia.
  Navigaatiokuva aineelle Filosofia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Fysiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Fysiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Historia.
  Navigaatiokuva aineelle Historia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Italia.
  Navigaatiokuva aineelle Italia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Kemia.
  Navigaatiokuva aineelle Kemia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Latina.
  Navigaatiokuva aineelle Latina. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Maantiede.
  Navigaatiokuva aineelle Maantiede. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Matematiikka.
  Navigaatiokuva aineelle Matematiikka. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Portugali.
  Navigaatiokuva aineelle Portugali. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Psykologia.
  Navigaatiokuva aineelle Psykologia. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ranska.
  Navigaatiokuva aineelle Ranska. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Ruotsi.
  Navigaatiokuva aineelle Ruotsi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saame.
  Navigaatiokuva aineelle Saame. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Saksa.
  Navigaatiokuva aineelle Saksa. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Suomi.
  Navigaatiokuva aineelle Suomi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Terveystieto
  Navigaatiokuva aineelle Terveystieto Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Uskonto.
  Navigaatiokuva aineelle Uskonto. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Venäjä.
  Navigaatiokuva aineelle Venäjä. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi.
  Navigaatiokuva aineelle Yhteiskuntaoppi. Abitreenit
 • Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli.
  Navigaatiokuva aineelle Äidinkieli. Abitreenit

Seuraa Abitreenejä Instagramissa: @abitreenit